BASF
BASF
BASF

AGRA

Alternáriová skvrnitost

Latinský název: Alternaria spp.
Slovenský název: Alternáriová škvrnitosť
Proseeds

Hostitelské rostliny

Řepka olejka, brokolice, kapusta, salát, květák, zelí, křen, pór

Popis

Tyto houby mají nejškodlivější dopad na vzcházející rostliny, na nichž se obvykle podílejí na tzv. padání klíčních rostlin (vyvolávají hniloby hypokotylu). Později se na listech podél žilnatiny formují okrouhlé šedohnědé koncentrické skvrny (střídají se světlejší a tmavší oblasti v podobě letokruhů), které bývají mírně propadlé, někdy jsou pokryty povlakem mycelia. Pletivo má tendenci uvnitř skvrn zasychat a praskat. Velikost skvrn je rozmanitá - drobné až po 1 cm velké. Ve fázi dozrávání mohou napadat i úbory napadené rostliny.

Životní cyklus

Primárním zdrojem této infekce je osivo. Patogen rovněž přetrvává ve formě mycelia v rostlinných zbytcích.

Nepřímá ochrana

Nezbytným předpokladem pro zamezení vzniku této infekce je odstraňování posklizňových zbytků a výsev zdravého mořeného osiva.

Fungicidy

ACANTO PLUS    |  ALMIRO Tebuconazole    |  AMIS    |  AMISTAR    |  AMISTAR GOLD    |  ARCHITECT    |  AZOGUARD AZT 250 SC    |  BELANTY    |  BUKAT 500 SC    |  COMMODOR    |  CONCLUDE AZT 250 SC    |  DAGONIS  Koupit přípravek  |  IMPACT    |  MIRADOR  Koupit přípravek  |  PICTOR ACTIVE    |  PROPULSE    |  PROSARO 250 EC    |  SCENIC GOLD    |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  |  SYSTIVA    |  TAEGRO    |  TEBKIN    |  TOPREX    |  ZAFTRA AZT 250 SC    | 
detail