Chemap Agro s.r.o.

TOPREX

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPa 1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku paklobutrazol vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

Samostatná jarní aplikace proti fomové hnilobě je účinná jen při nízkém infekčním tlaku choroby.

Přípravek dosahuje proti cylindrosporióze řepky průměrné účinnosti.

Přípravek vykazuje vedlejší účinek na regulaci růstu a zvýšení odolnosti proti poléhání.

Vliv přípravku na klíčivost osiva konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku může při nedostatečném vypláchnutí aplikačního zařízení dojít k ovlivnění následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku BBCH 31–55 AT 0,35 l 200–400 l jarní aplikace, max. 1×, významný vedlejší účinek na regulaci růstu a zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, jarní Cylindrosporióza BBCH 31–55 AT 0,35 l 200–400 l jarní aplikace, max. 1×, významný vedlejší účinek na regulaci růstu a zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku BBCH 31–55 AT 0,35 l 200–400 l jarní aplikace, max. 1×, významný vedlejší účinek na regulaci růstu a zvýšení odolnosti proti poléhání
Řepka olejka, ozimá Cylindrosporióza BBCH 31–55 AT 0,35 l 200–400 l jarní aplikace, max. 1×, významný vedlejší účinek na regulaci růstu a zvýšení odolnosti proti poléhání
detail