BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Čerň řepková

Latinský název: Alternaria spp.
Slovenský název: Alternaria kapustova, čerň repková
Německý název: Rapsschwärze, Rapsverderber, Köhlschwärze
Anglický název: Alternatia leaf spot of cabage
Proseeds

Hostitelské rostliny

Brukvovité

Popis

Choroba se na rostlinách vyskytuje po celou dobu vegetace a může je napadat již ve fázi děložních listů. Významné škody však představuje až výskyt na šešulích kde vytváří nízké černé mycelium, ale zpočátku se projevuje pouze drobnými, kulatými ostře ohraničenými skvrnami. Napadené šešule jsou často deformované a předčasně pukají. Napadení se také projevuje na stoncích, kde jsou viditelné tmavě šedé až černé protáhlé skvrny.

Životní cyklus

Choroba je přenosná osivem které se vytvoří v napadených šešulích. Toto osivo je primárním zdrojem infekce. Choroba je také přítomná v rostlinných zbytcích.

Nepřímá ochrana

Za ochranná opatření lze považovat včasnou a důslednou likvidaci napadených částí a posklizňových zbytků, dále vhodný osevní postup a způsob závlahy, nepřehnojování N a nepříliš husté porosty.

Chemická ochrana

Výsev mořeného osiva. Fungicidní ochrana spojená se zásahem proti ostatním chorobám. Měla by byt provedena nejpozději při dokvétání .

Fungicidy

ABILIS ULTRA    |  ACANTO  Koupit přípravek  |  AFFIX    |  AGRIZOLE XL    |  AMIS    |  AMISTAR    |  AMISTAR GOLD    |  AMISTAR XTRA  Koupit přípravek  |  AZAKA    |  AZOGUARD AZT 250 SC    |  BELANTY    |  COMMODOR    |  CONCLUDE AZT 250 SC    |  CURRANDO    |  DAFNE 250 EC    |  DARCOS    |  DIFCOR 250 EC    |  DIFO    |  DIFURE XL    |  EFILOR  Koupit přípravek  |  EMINENT STAR    |  ERASMUS    |  GLOBDIF    |  GRISU    |  HORIZON 250 EW  Koupit přípravek  |  CHAMANE    |  IRIBIS    |  KAPITAN    |  KARAZZO    |  KIX XL    |  KORAZZO    |  LYNX  Koupit přípravek  |  MAKLER 250 SE    |  MIRADOR  Koupit přípravek  |  MIRADOR FORTE    |  NARITA XL    |  ORNAMENT 250 EW    |  ORTIVA    |  PICTOR ACTIVE    |  POLYVERSUM  Koupit přípravek  |  POLYVERSUM - BIOGARDEN  Koupit přípravek  |  PROPULSE    |  REKIN 250 EC    |  ROYALTY    |  SINSTAR    |  SIRENA  Koupit přípravek  |  SPINNER XL    |  SUBIGON    |  TAZER  Koupit přípravek  |  TEBKIN    |  TEBUCUR 250 EW    |  TEBUSHA 25% EW    |  TOPREX    |  TOPSIN M 500 SC    |  ZAFTRA AZT 250 SC    |  ZIZAN 500 SC    | 
detail