BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

IRIBIS

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku AZAKA.
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, pšenice, oves, žito, tritikale, řepka olejka

200–300 l /ha

postřik

Přípravek dosahuje proti padlí travnímu v ječmeni a ovsu průměrné účinnosti.

Přípravek rovněž dosahuje vedlejší účinnosti proti černání pat stébel a v ječmeni proti rynchosporiové skvrnitosti.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

obilniny ozimé a jarní, řepka ozimá a jarní

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Ječmen jarní Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Ječmen ozimý Rez ječná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Ječmen ozimý Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Oves jarní Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Oves jarní Rez ovesná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice jarní Rez plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice jarní Černě na obilninách 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Rez plevová 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Pšenice ozimá Černě na obilninách 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 60–65 BBCH 21 1 l 200–300 l
Tritikale jarní Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Tritikale jarní Rez žitná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Tritikale jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Tritikale ozimé Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Tritikale ozimé Rez žitná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Tritikale ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Žito jarní Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Žito jarní Rez žitná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Žito ozimé Padlí travní 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Žito ozimé Rez žitná 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 31–71 BBCH AT 1 l 200–300 l
detail