Chemap Agro s.r.o.

Braničnatka pšeničná

Latinský název: Mycosphaerella graminicola
Slovenský název: Septórióza pšenicová
Německý název: Septoria-Blattfleckenkrankheit des Weizen
Anglický název: Septoria leaf blotch of wheat
Agronutrition

Hostitelské rostliny

Pšenice

Popis

Na listech se vytvářejí čárkovité červené až hnědé skvrny ohraničené žilnatinou. Plodničky nejčastěji vytváří na listech. Na klasech se projevuje hnědofialovými skvrnami, které se od špiček plev postupně rozšiřují. I na těchto skvrnách se zřídka objevují plodničky.

Životní cyklus

Houba přežívá na tlejícím rostlinném materiálu.

Práh škodlivosti

20 % napadených odnoží.

Nepřímá ochrana

Dodržování osevního postupu, zdravé osivo, rozkládání posklizňových zbytků.

Chemická ochrana

Fungicidní ochrana v průběhu sloupkování (DC 32-39).

Fungicidy

ABRINGO    |  ABRUSTA    |  ACANTO PLUS    |  ADEXAR PLUS    |  ADEXAR XE    |  AMISTAR    |  AMISTAR OPTI    |  AMISTAR XTRA  Koupit přípravek  |  ARENA    |  ARCHER TURBO  Koupit přípravek  |  ASCRA XPRO    |  AVIATOR XPRO    |  AVOCA SUPER    |  AZAKA    |  BANKO 500 SC  Koupit přípravek  |  BELL PRO    |  BOOGIE XPRO    |  BRAVO PREMIUM    |  BRISK    |  BUKAT 500 SC    |  BUZZ ULTRA DF    |  CAPALO    |  CIGAL PLUS    |  COMRADE    |  CREDO    |  DARCOS    |  DELARO    |  DIVEXO    |  DUETT TOP    |  ELATUS ERA    |  ELATUS PLUS    |  EMINENT STAR    |  ERASMUS    |  EVITO 3W    |  FANDANGO 200 EC    |  FAXER    |  FEZAN PLUS    |  FOLICUR EXTRA    |  FRELIZON    |  FUNDAND 450 SC    |  GEMINO    |  GLOBAZTAR 250 SC    |  HUTTON    |  CHAMANE    |  CHEROKEE    |  IMTREX XE    |  INOVOR    |  INPUT 460 EC    |  IRIBIS    |  KANTIK    |  KEYPRO    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  |  LEANDER TOP    |  LIBRAX    |  LIMIT    |  MAGNELLO    |  MAKLER 250 SE    |  MANDARIN    |  METFIN    |  MIRADOR  Koupit přípravek  |  MIRADOR FORTE    |  MOLLIS 450 SC    |  OPERA TOP  Koupit přípravek  |  ORIUS 25 EW    |  OSIRIS    |  PERSEO    |  PLINKER    |  PRIAXOR EC    |  PROCEED    |  PROCHLORUS    |  PROPEL    |  PROPICO 250 EC    |  PROSARO 250 EC    |  RUBRIC 125 EC    |  RUBRIC XL    |  SEGURIS BOLD    |  SEGURIS ERA    |  SERENADE ASO    |  SFERA 535 SC    |  SILTRA XPRO    |  SINCONIL    |  SINSTAR    |  SIRENA    |  SKYWAY XPRO    |  SOLEIL    |  SPEKFREE    |  SPORTAK EW    |  SYSTIVA    |  TAZER  Koupit přípravek  |  TEBUSIP    |  TIMPANI    |  TOCATA SUPER    |  TREORIS    |  VARIANO XPRO    |  VENTURO 500 SC    |  VERTISAN    |  WETO 250 EC    |  YAMATO    |  ZANTARA    |  ZOXIS    | 
Odumírání listů po napadení braničnatkou pšeničnou (foto©Josef Pozděna)

Odumírání listů po napadení braničnatkou pšeničnou (foto©Josef Pozděna)

Skvrny na listech (foto©Josef Pozděna)

Skvrny na listech (foto©Josef Pozděna)

Pyknidy na skvrnách (foto©Josef Pozděna)

Pyknidy na skvrnách (foto©Josef Pozděna)

Detail pyknid (foto©Josef Pozděna)

Detail pyknid (foto©Josef Pozděna)

Spory braničnatky pšeničné (foto©Josef Pozděna)

Spory braničnatky pšeničné (foto©Josef Pozděna)

detail