Chemap Agro s.r.o.

Braničnatka pšeničná

Latinský název: Mycosphaerella graminicola
Slovenský název: Septórióza pšenicová
Německý název: Septoria-Blattfleckenkrankheit des Weizen
Anglický název: Septoria leaf blotch of wheat
Proseeds

Hostitelské rostliny

Pšenice

Popis

Na listech se vytvářejí čárkovité červené až hnědé skvrny ohraničené žilnatinou. Plodničky nejčastěji vytváří na listech. Na klasech se projevuje hnědofialovými skvrnami, které se od špiček plev postupně rozšiřují. I na těchto skvrnách se zřídka objevují plodničky.

Životní cyklus

Houba přežívá na tlejícím rostlinném materiálu.

Práh škodlivosti

20 % napadených odnoží.

Nepřímá ochrana

Dodržování osevního postupu, zdravé osivo, rozkládání posklizňových zbytků.

Chemická ochrana

Fungicidní ochrana v průběhu sloupkování (DC 32-39).

Fungicidy

ABRINGO    |  ACANTO PLUS    |  AFFIX    |  AFRODYTA 250 SC    |  AMISTAR    |  AMISTAR OPTI    |  AMISTAR XTRA  Koupit přípravek  |  ARENA    |  ARCHER TURBO  Koupit přípravek  |  ASCRA XPRO    |  AVIATOR XPRO    |  AVOCA SUPER    |  AZAKA    |  BOLLWARK    |  BOOGIE XPRO    |  BOUNTY    |  BRAVO PREMIUM    |  BRISK    |  BRIVELA    |  BUKAT 500 SC    |  BUZZ ULTRA DF    |  CAYUNIS    |  CIGAL PLUS    |  COMMODOR    |  COMRADE    |  CONFUCIUS    |  CORRIB    |  CREDO    |  DARCOS    |  DELARO    |  DELARO FORTE    |  ELATUS ERA    |  ELATUS PLUS    |  EMINENT STAR    |  EMPARTIS    |  ERASMUS    |  EYETAK    |  FANDANGO 200 EC    |  FAXER    |  FEZAN PLUS    |  FOLICUR EXTRA    |  FRELIZON    |  FUNDAND 450 SC    |  GLOBAZTAR 250 SC    |  HUTTON    |  CHAMANE    |  CHEROKEE    |  IMTREX XE    |  INPUT 460 EC    |  INPUT PLUS    |  IRIBIS    |  KANTIK    |  KARAZZO    |  KEYPRO    |  KORAZZO    |  KUMULUS WG  Koupit přípravek  |  LEANDER TOP    |  LIBRAX    |  LIMIT    |  MAGNELLO    |  MAKLER 250 SE    |  MANDARIN    |  METFIN    |  MIRADOR  Koupit přípravek  |  MIRADOR FORTE    |  MIZONA    |  MOLINA    |  MOLLIS 450 SC    |  ORIUS 25 EW    |  PERSEO    |  PLINKER    |  PRIAXOR EC    |  PRIDE    |  PROCEED    |  PROCHLORUS    |  PROPEL    |  PROPICO 250 EC    |  PROSARO 250 EC    |  PROTENDO 300 EC    |  PROTHIOCONAZOLE 250 EC    |  REVYCARE    |  REVYSTAR    |  REVYSTAR XL    |  REVYTREX    |  SEGURIS BOLD    |  SEGURIS ERA    |  SERENADE ASO    |  SFERA 535 SC    |  SILTRA XPRO    |  SINCONIL    |  SINSTAR    |  SIRENA    |  SKYWAY XPRO    |  SOLEIL    |  SPEKFREE    |  SPORTAK EW    |  STACCATO    |  STAVENTO    |  SYSTIVA    |  TARTAROS    |  TAZER  Koupit přípravek  |  TEBUSIP    |  TIMPANI    |  TONGA    |  TRACIAFIN    |  TREORIS    |  TYBERIUS    |  UNIX 75 WG    |  VARIANO XPRO    |  VENTURO 500 SC    |  VERTISAN    |  WETO 250 EC    |  YAMATO    |  ZAMIR 40 EW    |  ZANTARA    |  ZIZAN 500 SC    |  ZOXIS    | 
Odumírání listů po napadení braničnatkou pšeničnou (foto©Josef Pozděna)

Odumírání listů po napadení braničnatkou pšeničnou (foto©Josef Pozděna)

Skvrny na listech (foto©Josef Pozděna)

Skvrny na listech (foto©Josef Pozděna)

Pyknidy na skvrnách (foto©Josef Pozděna)

Pyknidy na skvrnách (foto©Josef Pozděna)

Detail pyknid (foto©Josef Pozděna)

Detail pyknid (foto©Josef Pozděna)

Spory braničnatky pšeničné (foto©Josef Pozděna)

Spory braničnatky pšeničné (foto©Josef Pozděna)

detail