BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ZOXIS

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do zeleniny, okrasných rostlin, obilnin a hrachu.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřeného pole nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:

Plodiny Bez redukce [m] Tryska 50 % [m] Tryska 75 % [m] Tryska 90 % [m] svažitý pozemek ? 3°
Ochranná vzdálenost [m] Vegetační pás [m]
brokolice, chřest, kapusta růžičková, květák, okrasné rostliny do 50 cm, zelí 4 4 4 4 NELZE 5
celer, křen, mrkev, pastinák, petržel kořenová 4 4 4 4 NELZE 10
brambor, cibule, cibule šalotka, česnek, hrách, ječmen, pór, pšenice 4 4 4 4

okrasné rostliny 50 - 150 cm 6 6 6 6 NELZE 5
okrasné rostliny nad 150 cm 18 14 7 6 18

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

50–150 l/ha

aplikace do půdy

brokolice

200–600 l/ha

postřik

14 dnů

celer

200–600 l/ha

postřik

7 dnů

chřest

300–1000 l/ha

postřik

14 dnů

cibule

200–500 l/ha

postřik

7 dnů

cibule šalotka

200–500 l/ha

postřik

7–10 dnů

česnek

200–500 l/ha

postřik

7–10 dnů

hrách

200–500 l/ha

postřik

ječmen

200–300 l/ha

postřik

7 dnů

kapusta růžičková

500–1200 l/ha

postřik

14 dnů

křen

200–600 l/ha

postřik

květák

200–600 l/ha

postřik

14 dnů

mrkev

200–600 l/ha

postřik

14–21 dnů

okrasné rostliny

600–1200 l/ha

postřik

7 dnů

pastinák

400–600 l/ha

postřik

14–21 dnů

petržel kořenová

200–600 l/ha

postřik

14–21 dnů

pór

200–1000 l/ha

postřik

21 dnů

pšenice

200–300 l/ha

postřik

7 dnů

zelí

200–600 l/ha

postřik

14 dnů

Použití v bramborách: Přípravek se aplikuje při výsadbě povolenými speciálními aplikátory do správně připravené půdy (brázd). Aplikační kapalina, směrovaná k ošetření půdy v brázdě, nesmí přímo zasáhnout vysazované hlízy. Na půdách s vysokým obsahem organické hmoty přípravek neúčinkuje. Při použití sazeče méně šetrného k hlízám nebo nesprávně předklíčené nebo nesprávně skladované sadby, dále při přerušení dormance sadby nebo po předchozím namoření sadby nelze vyloučit, zpravidla přechodný, negativní vliv na vzcházení sadby. Aplikaci v porostech brambor, určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu, konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Některé odrůdy jabloní jsou vysoce citlivé k účinné látce azoxystrobin. Přípravek nesmí být použit, hrozí-li nebezpečí úletu aplikační kapaliny na jabloně rostoucí v blízkosti ošetřované plochy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

chřest, brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí, mrkev, celer bulvový, křen selský, petržel kořenová, pastinák, česnek, pór, cibule, cibule šalotka, brambory, hrách, ječmen, pšenice, okrasné rostliny do 50 cm

4

4

4

4

okrasné rostliny 50–150 cm

6

6

6

6

okrasné rostliny nad 150 cm

18

14

7

6

Pro aplikaci do plodin: chřest, brokolice, kapusta růžičková, květák, zelí, okrasné rostliny do 50 cm, okrasné rostliny 50-150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pro aplikaci do plodin: mrkev, celer bulvový, křen selský, petržel kořenová, pastinák: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Pro aplikaci do plodiny: okrasné rostliny nad 150 cm: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Kořenomorka bramborová při výsadbě AT 3 l 50–150 l max. 1×, pole
Brokolice Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l 200–600 l max. 2×, pole
Celer Septoriová skvrnitost celeru 14 1 l 200–600 l max. 2×, pole, pouze celer bulvový
Cibule Plíseň cibulová 14 1 l 200–500 l max. 2×, pole
Cibule Plíseň cibulová 14 1 l 200–500 l max. 2×, pole, cibule šalotka
Česnek Rzi - zelenina 14 1 l 200–500 l max. 2×, pole
Hrách Antraknóza luskovin 14 1 l 200–500 l max. 2×, pole
Chřest Rez chřestová - 1 l 300–1000 l max. 2×, pole
Ječmen jarní Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Ječmen ozimý Rez ječná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Kapusta Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l 500–1200 l max. 2×, pole, pouze kapusta růžičková
Křen Alternariová skvrnitost košťálovin 7 1 l 200–600 l max. 1×, pole
Křen Plíseň bělostná 7 1 l 200–600 l max. 1×, pole
Květák Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l 200–600 l max. 2×, pole
Mrkev Suchá (alternariová) skvrnitost listů mrkve 14 1 l 200–600 l max. 2×, pole
Mrkev Padlí miříkovitých 14 1 l 200–600 l max. 2×, pole
Okrasné rostliny Rzi - okrasné rostliny - 1 l 600–1200 l max. 2×, pole, venkovní prostory (mimo trávníky)
Okrasné rostliny Padlí - okrasné rostliny - 1 l 600–1200 l max. 2×, pole, venkovní prostory (mimo trávníky)
Pastinák Padlí miříkovitých 14 1 l 400–600 l max. 2×, pole
Petržel Padlí miříkovitých 14 1 l 200–600 l max. 2×, pole, pouze petržel kořenová
Pór Alternáriová skvrnitost póru 21 1 l 200–1000 l max. 2×, pole
Pór Rzi - zelenina 21 1 l 200–1000 l max. 2×, pole
Pšenice jarní Rez plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Pšenice ozimá Rez plevová 30–59 BBCH 35 0,8 l 200–300 l max. 2×, pole
Zelí Alternariová skvrnitost košťálovin 14 1 l 200–600 l max. 2×, pole
detail