BASF
BASF
BASF

AGRA

Rez pšeničná

Latinský název: Puccinia triticina syn. Puccinia recondita f. sp. tritici, Puccinia persistens subsp. triticina
Slovenský název: Hrdza pšeničná
Německý název: Braunrost an Weizen
Anglický název: Brown rust of wheat
Proseeds

Hostitelské rostliny

Pšenice

Popis

Od června do srpna se v závislosti na podmínkách objevují na líci listů okrově hnědé až rezavě červené kupky. Příznaky jsou méně často viditelné na pochvách, zřídka stéblech okrově hnědé až rezavě červené kupky, které pukají a uvolňují uredospory. Později jsou na rubu listů černé kupky, které zůstávají kryté tzv. teleutosporové stadium.

Rez se vyskytuje téměř pravidelně ve všech oblastech pěstování pšenice. Poměrně vzácné je závažné poškození výnosu. Vzhledem k tomu že se choroba obvykle vyskytuje velkoplošně bývá její vliv na kvalitu a výnos významný.

Životní cyklus

Choroba přezimuje jako mycelium nebo uredospora na ozimých pšenicích nebo na výdrolu. Rez pšeničná je teplomilná, proto se až při teplém počasí jara a časného léta se začínají rychle tvořit nové kupky uredospor, které znovu infikují hostitelskou rostlinu. Teleutospory, které se tvoří na zrajícím obilí, mohou přezimovat a na jaře přecházejí na žluťuchy, které jsou primárním hostitelem. Pro šíření rzi však není přenos z primárního hostitele významný.

Optimální podmínky pro šíření této rzi jsou optimální teploty 15-20 °C a ovlhčení povrchu rostlin rosou. Tvorba mycelia a spor není citlivá na vysoké teploty, takže se tato rez může rozšířit i v suchých a teplých létech. Riziko epidemie stoupá u náchylných odrůd a při vysokých dávkách dusíku.

Práh škodlivosti

Konec sloupkování - 5-15 % infikovaných odnoží.

Konec metání - 10-20 % infikovaných odnoží.

(nižší hodnoty platí pro náchylné odrůdy)

Nepřímá ochrana

Pěstování odolných odrůd.

Zničení výdrolu před vzejitím ozimů.

Dodržovat agrotechnické lhůty setí, tzn. nevysévat pšenici ozimou příliš brzy a jarní pšenici příliš pozdě.

Chemická ochrana

Chemickou ochranu je vhodné provést pokud dojde k překročení prahu škodlivosti.

Vzhledem k  nepravidelným výskytům rzi pšeničné jsou problémy s optimálním nasazením fungicidu. Při použití fungicidů proti ostatním listovým chorobám je vhodné, především u náchylných odrůd, použít přípravky, které také účinkují proti rzím.

Fungicidy

ACANTO    |  ACANTO PLUS    |  AFFIX    |  AKORD    |  ALMIRO Fungicides    |  ALMIRO Tebuconazole    |  ALTERNO    |  AMISTAR    |  AMISTAR OPTI    |  AMISTAR XTRA  Koupit přípravek  |  APEL  Koupit přípravek  |  ARENA    |  ARCHER TURBO  Koupit přípravek  |  ARMADA    |  ASCRA XPRO    |  AVIATOR XPRO    |  AZAKA    |  BARCLAY BOLT XL    |  BOOGIE XPRO  Koupit přípravek  |  BOUNTY    |  BRAVO PREMIUM    |  BRISK    |  BRIVELA    |  BUKAT 500 SC    |  BUMPER SUPER    |  BUZZ ULTRA DF    |  CARAMBA  Koupit přípravek  |  CAYUNIS    |  CIGAL PLUS    |  COMMODOR    |  COMRADE    |  CONFUCIUS    |  CORRIB    |  CREDO    |  DAFNE 250 EC    |  DARCOS    |  DAVRA    |  DELARO  Koupit přípravek  |  DELARO FORTE    |  ELADA    |  ELATUS ERA    |  ELATUS PLUS    |  EMINENT STAR    |  EMPARTIS    |  ERASMUS    |  FANDANGO 200 EC    |  FOLICUR EXTRA    |  FRELIZON    |  FUNDAND 450 SC    |  GLOBAZTAR 250 SC    |  GRAFITE    |  HUTTON  Koupit přípravek  |  CHAMANE    |  CHEROKEE    |  IMPACT    |  IMTREX XE    |  INPUT 460 EC    |  IRIBIS    |  JADE    |  KANTIK    |  KARAZZO    |  KEYPRO    |  KORAZZO    |  LEANDER TOP    |  LIBRAX    |  MAGNELLO    |  MAKLER 250 SE    |  MANDARIN    |  METFIN    |  METSO    |  MIRADOR  Koupit přípravek  |  MIRADOR FORTE    |  MIZONA    |  MOLINA    |  MOLLIS 450 SC    |  ORIUS 25 EW    |  PERSEO    |  PLINKER    |  POLYVERSUM  Koupit přípravek  |  POLYVERSUM - BIOGARDEN  Koupit přípravek  |  PRABHA    |  PRIAXOR EC    |  PROPEL    |  PROPICO 250 EC    |  PROSARO 250 EC    |  PROTEBO    |  PROTENDO 300 EC    |  PROTENDO EXTRA    |  PROTHIOCONAZOLE 250 EC    |  REKIN 250 EC    |  REVYCARE    |  REVYSTAR    |  REVYSTAR XL    |  REVYTREX    |  ROOSKY    |  SEGURIS BOLD    |  SERENADE ASO  Koupit přípravek  |  SFERA 535 SC    |  SILTRA XPRO    |  SINSTAR    |  SIRANO    |  SIRENA  Koupit přípravek  |  SKYWAY XPRO    |  SOLEIL    |  SOLIGOR    |  SPEKFREE    |  STACCATO    |  STEREO 312,5 EC    |  SYSTIVA    |  TARTAROS    |  TAZER  Koupit přípravek  |  TEBUSIP    |  TONGA    |  TREORIS    |  TYBERIUS    |  VARIANO XPRO  Koupit přípravek  |  VENTURO 500 SC    |  VERBEN    |  VERTISAN    |  WETO 250 EC    |  YAMATO    |  ZAMIR 40 EW    |  ZANTARA    |  ZIZAN 500 SC    |  ZOXIS    | 
List napadený rzí pšeničnou (foto©Josef Pozděna)

List napadený rzí pšeničnou (foto©Josef Pozděna)

Na listu jsou kupky letních výtrusů - uredospor (foto©Josef Pozděna)

Na listu jsou kupky letních výtrusů - uredospor (foto©Josef Pozděna)

Silně napadený list (foto©Josef Pozděna)

Silně napadený list (foto©Josef Pozděna)

Kupky jsou rozmístěny na listu na rozdíl od rzi plevové nepravidelně (foto©Josef Pozděna)

Kupky jsou rozmístěny na listu na rozdíl od rzi plevové nepravidelně (foto©Josef Pozděna)

detail