BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ASCRA XPRO

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

ječmen, oves

100–400 l/ha

postřik

-

pšenice, tritikale, žito

100–400 l/ha

postřik

14–21 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice, žito, tritikale, ječmen, oves

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <4 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Rez ječná 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen jarní Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen jarní Neinfekční listová skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen jarní Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen jarní Ramulariová skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen jarní Stéblolam 30–34 BBCH AT 1,2 l
Ječmen ozimý Ramulariová skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen ozimý Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen ozimý Stéblolam 30–34 BBCH AT 1,2 l
Ječmen ozimý Rez ječná 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen ozimý Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen ozimý Neinfekční listová skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,2 l
Ječmen ozimý Hnědá skvrnitost ječmene 30–61 BBCH AT 1,2 l
Oves jarní Rez ovesná 30–61 BBCH AT 1,2 l
Oves ozimý Rez ovesná 30–61 BBCH AT 1,2 l
Pšenice jarní Rez plevová 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Rez pšeničná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice jarní Stéblolam 30–32 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka plevová 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Stéblolam 30–32 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Rez plevová 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Helmintosporiová světle hnědá skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,5 l
Pšenice ozimá Rez pšeničná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Tritikale jarní Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,5 l
Tritikale jarní Braničnatka plevová 30–61 BBCH AT 1,5 l
Tritikale jarní Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Tritikale ozimé Braničnatka plevová 30–61 BBCH AT 1,5 l
Tritikale ozimé Braničnatka pšeničná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Tritikale ozimé Padlí travní 30–61 BBCH AT 1,5 l
Žito jarní Rez žitná 30–61 BBCH AT 1,5 l
Žito jarní Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,5 l
Žito ozimé Rynchosporiová listová skvrnitost 30–61 BBCH AT 1,5 l
Žito ozimé Rez žitná 30–61 BBCH AT 1,5 l
detail