BASF
BASF
BASF

AGRA

Mechanizace

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

12. 07. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 138x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnitřku, tak samozřejmě i zvnějšku. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s bezpečnostními požadavky pro ochranu zdraví obsluhy.

Aplikace přípravků podle pravidel

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 810x

Nejen použití vhodného přípravku na ochranu rostlin nebo moderní aplikační techniky, ale zejména dodržování správných postupů a zohledňování pravidel pro používání přípravků i aplikační techniky jsou zárukou efektivity, přesnosti, ale hlavně bezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí.

Proseeds
Používání CTS se blíží?

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 779x

CTS (Closed Transfer Systems) = systémy pro bezkontaktní přepravu/plnění přípravků. Proč je CTS nezbytný pro bezpečnou práci s přípravky na ochranu rostlin? V dnešní době cca 2,5 % podzemní vody využíváme ke spotřebě jako vodu pitnou. Tato voda může být snadno kontaminována zbytky přípravků, které mohou pronikat do podzemních vod během práce s přípravky.

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 939x

Trysky, které nejčastěji používáme k rozptylu postřiku, tj. k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, lze označit za nejdůležitější komponenty postřikovačů. Jejich důležitost lze spatřovat zejména v přesnosti a kvalitě disperze postřikové kapaliny. Efektivnost prováděného ošetření je dána využitím doporučeného pracovního režimu (správnou výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí), při kterém budou používány.

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 586x

V průběhu roku 2023 jsme ukončili spolupráci s firmou Mazzotti, která přešla plně pod křídla mateřské firmy John Deere, a tím se změnila i obchodní strategie. Novinku v našem sortimentu, která je plnohodnotně nahradí, jsou postřikovače Grime, nabízející mnoho konfigurací výbavy, kvalitu zpracování, průběžnou inovaci, a také komfortní obsluhu.

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 603x

Loňský ročník mezinárodního zemědělského veletrhu Agritechnica byl plný novinek a inovací v oblasti zemědělské, lesnické a komunální mechanizace. Často se jednalo o robotizaci a automatizaci zemědělské mechanizace. Tato problematika prostupovala všemi jednotlivými technologickými směry. Také byl patrný globální trend nárůstu výkonnosti techniky. Inovace tímto směrem nevytváří vždy větší stroje, i když i tento trend neustále existuje.

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

09. 02. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 865x

Kontrola a údržba postřikovače by měla probíhat průběžně. Nejen před sezonou, před testováním, před aplikačními pracemi, ale i po jejich skončení. Bezvadný technický stav a funkce stroje je zárukou kvalitní, efektivní a bezpečné aplikace přípravků, ať již se jedná o běžně vybavený postřikovač, nebo o stroj doplněný prvky a nástroji pro přesné zemědělství.

Praktické využití technologie strip-till, zkušenosti SIUZ

Praktické využití technologie strip-till, zkušenosti SIUZ

02. 01. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Mechanizace Zobrazeno 1556x

Pásové zpracování půdy v různém provedení používají více než dvě třetiny členů Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství. Pro upřesnění, spolek v současné době sdružuje 31 průkopníků tohoto způsobu hospodaření v ČR. Strip-till lze bezesporu označit jako udržitelnou technologii, která využívá a propojuje různé principy precizního zemědělství. Zásadní ale je, umět správně zvládnou provedení pásového zpracování půdy technologií strip-till.

Na zimní přestávku připravte také svůj postřikovač

Na zimní přestávku připravte také svůj postřikovač

22. 12. 2023 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 623x

Správná pravidla pro používání zařízení k aplikaci přípravků zahrnují očistu stroje po aplikaci. Důkladně vyčištěná aplikační technika by měla být při střídání přípravků na ochranu rostlin, po každém ukončení práce nebo před kontrolním testováním. Očista zbaví postřikovač zbytků přípravků a nečistot a zmírní rizika následné kontaminace okolního prostředí.

Selejet nebo PWM? Precizně znamená přesně

Selejet nebo PWM? Precizně znamená přesně

02. 12. 2023 Ing. Ivan Olšan; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 1074x

Selejet je systém automatického přepínání velikosti trysek, aby při změně rychlosti byla stejná dávka i velikost kapek. Široký rozsah regulace dávky se skvěle uplatní při variabilních aplikacích i u kompenzace postřiku při zatáčení (CURVE-Control) - na konci pomalého ramene stříká nejmenší tryska, směrem k rychlému rameni se postupně přepíná na větší trysky a na konci rychlého ramene stříká několik trysek současně.

Traktorem roku 2024 byl zvolen Claas Xerion 12.650 Terra Trac

Traktorem roku 2024 byl zvolen Claas Xerion 12.650 Terra Trac

15. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 1257x

Efektivita, komfort, konektivita a udržitelnost - vlastnosti, díky kterým zvolila mezinárodní porota traktor Xerion 12.650 Terra Trac od společnosti Claas nejlepším traktorem roku v hlavní kategorii v jubilejním 25. ročníku TOTY Award, čímž porazil další tři konkurenty.

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

10. 11. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 1360x

Aplikace přípravků na ochranu rostlin v současné době zaznamenává významné změny jednak z důvodu omezování používání přípravků, ale také z hlediska zvýšení bezpečnosti obsluhy a celého procesu práce s přípravky na ochranu rostlin včetně řešení odpadů a zbytků po aplikaci.

Diskový podmítač Bednar stanovil nový světový rekord - 769,36 ha/den

Diskový podmítač Bednar stanovil nový světový rekord - 769,36 ha/den

20. 08. 2023 BEDNAR FMT s.r.o Mechanizace Zobrazeno 863x

Během jednoho dne se podařilo zpracovat rekordní výměru 769,36 ha za pomoci diskového podmítače Bednar Swifterdisc XE 18400 Mega agregovaným s traktorem John Deere 9RX 640. To je o 125,36 ha více, než činil dosavadní rekord z roku 2007.

Čistit postřikovač se vyplatí

Čistit postřikovač se vyplatí

03. 05. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1612x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnitřku, tak samozřejmě i zvenčí. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s bezpečnostními požadavky pro obsluhu a ochranu zdraví.

Podmínky pro správnou aplikaci přípravků

Podmínky pro správnou aplikaci přípravků

30. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 1498x

Nejen použití vhodného přípravku nebo moderních technologií nebo aplikační techniky, ale zejména správný postup jednotlivých kroků při používání přípravků a aplikační techniky je zárukou efektivity, a hlavně bezpečnosti pro naše zdraví a životní prostředí.

Správná tryska - kvalitní aplikace

Správná tryska - kvalitní aplikace

14. 03. 2023 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1590x

Trysky, které se používají k aplikaci přípravků na ochranu rostlin patří k nejdůležitějším komponentům postřikovačů. Jejich důležitost lze spatřovat jednak v přesnosti, kvalitě a efektivnosti prováděného ošetření, ale velmi důležitá je také jejich funkce protiúletová. Správný výběr trysky pro aplikaci musí být doplněn doporučeným pracovním režimem (správnou výškou nad porostem, pracovním tlakem, pojezdovou rychlostí), při kterém budou používány.

Na sezonu s připraveným postřikovačem

Na sezonu s připraveným postřikovačem

25. 01. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. a kol. Mechanizace Zobrazeno 1881x

Udržovat svoje postřikovače bychom měli nejen před sezonou, ale průběžně po celou dobu aplikačních prací. Správný technický stav a funkce stroje jsou zárukou kvalitní, efektivní a bezpečné aplikace přípravků na ochranu rostlin, ať již se jedná o běžně vybavený stroj nebo doplněný o prvky a nástroje pro precizní - přesné zemědělství.

Po sezoně čistý postřikovač - jaro bez problémů

Po sezoně čistý postřikovač - jaro bez problémů

13. 12. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1341x

Čistá aplikační technika jak při střídání přípravků na ochranu rostlin, tak po ukončení práce nebo před kontrolním testováním. Očista zbaví postřikovač zbytků přípravků a nečistot. Neméně důležité je také vyčištění celého stroje po ukončení sezony a jeho přípravy na zazimování.

Postřikovače pro větší bezpečnost obsluhy

Postřikovače pro větší bezpečnost obsluhy

07. 11. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 2037x

Aplikace přípravků na ochranu rostlin v současné době zaznamenává významné změny jednak z důvodu omezení používání přípravků, ale také z hlediska zvýšení bezpečnosti obsluhy a celého procesu práce s přípravky na ochranu rostlin včetně řešení odpadů a zbytků po aplikaci.

Ověření účinnosti nastavení vertikální distribuce rosičů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin v prostorových kulturách

Ověření účinnosti nastavení vertikální distribuce rosičů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin v prostorových kulturách

07. 10. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1439x

Stejně jako se sleduje a kontroluje co nejrovnoměrnější horizontální/příčná distribuce postřiku u polních postřikovačů, je u rosičů pro prostorové kultury důležitá distribuce vertikální. Postřik je v tomto případě směrován do kultury směrem do boku a vzhůru od rosiče.

Omezování nežádoucího úletu podle pravidel TOPPS Water Protection

Omezování nežádoucího úletu podle pravidel TOPPS Water Protection

20. 08. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1796x

Stále více si lidé uvědomují potřebu chránit zdroje vody před znečištěním a také CropLife Česká republika (CCPA) a Česká společnost rostlinolékařská (ČSR) považují ochranu vody za jeden z klíčových pilířů své práce a jejich snahou je neustále pracovat na podpoře správného používání přípravků na ochranu rostlin jako součásti trvale udržitelného a výkonného zemědělství.

Strip-till - co se děje v pásech (2)

Strip-till - co se děje v pásech (2)

05. 08. 2022 Ing. Josef Šebela; Jedovnice Mechanizace Zobrazeno 1611x

V předchozím článku jsem se zabýval zhutněním půd a na to navazujícími souvislostmi s růstem zdravých kořenů do hlubších vrstev půdního profilu, dále vlivu vyšší teploty rychlejším prohříváním podrytých pásů a také důležitostí dostupné vody v oblasti kořenů zaručující optimální vývoj pěstované plodiny. To vše se dá shrnout do motta, které opakovaně používám, a to: „Vzduch - voda - výživa“.

Omezování nežádoucího úletu postřiku je důležité

Omezování nežádoucího úletu postřiku je důležité

26. 07. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 3586x

Nežádoucí úlet a jeho minimalizace je stále středem pozornosti odborníků v oblasti aplikačních technologií. Ověřovány jsou také podmínky jeho vzniku a praktiky, jak jej maximálně eliminovat. Řešit úlet nejen správnou údržbou a pracovním režimem postřikovače, ale zohledňovat také povětrnostní vlivy, které mohou úlet významně zvýšit.

Aplikace přípravků na ochranu rostlin s využitím bezpilotních prostředků

Aplikace přípravků na ochranu rostlin s využitím bezpilotních prostředků

01. 07. 2022 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Petr Hnízdil; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 1215x

Na tablet přichází varovná zpráva o lokálním výskytu škůdců na pozemku a jeho šíření porostem. Po několika minutách práce na počítači v kanceláři, spojené s letovou přípravou a plánů ošetření insekticidy, se dá vše do pohybu kliknutím na tlačítko „start“.

Čistota půl zdraví aneb jak na očistu postřikovače

Čistota půl zdraví aneb jak na očistu postřikovače

24. 06. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1841x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnějšku, tak samozřejmě zevnitř. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí.

1 2 3 4
detail