BASF
BASF
BASF

AGRA

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 788x

CTS (Closed Transfer Systems) = systémy pro bezkontaktní přepravu/plnění přípravků. Proč je CTS nezbytný pro bezpečnou práci s přípravky na ochranu rostlin? V dnešní době cca 2,5 % podzemní vody využíváme ke spotřebě jako vodu pitnou. Tato voda může být snadno kontaminována zbytky přípravků, které mohou pronikat do podzemních vod během práce s přípravky. Ve skutečnosti může 1 gram přípravku kontaminovat 10 000 m3 vody, což odpovídá limitu 0,1 mg na litr pitné vody. Velká část kontaminace dnes však nepochází z činností při aplikaci na polích, ale z vlastní přípravy postřiku (plnění nádrží a rozmíchávání přípravků na ochranu rostlin ve vodě). Velké množství znečištění je způsobeno např. netěsnícími uzávěry nebo rozlitím přípravků/postřiku při plnění nebo při vyplachování jejich obalů.

Proseeds

Existuje řada opatření ke zlepšení bezpečnosti práce s přípravky. Jedním z nich je požadavek na plnění postřikovačů, včetně požadavku na využívání čisté vody pro čištění postřikovačů a mytí rukou. Relativně novým opatřením je používání CTS, který se doposud osvědčil jako nejlepší opatření pro snížení kontaminace a zvýšení bezpečnosti obsluhy.

Uzávěr, kterým musí být vybaveny obaly přípravků na ochranu rostlin pro použití CTS
Uzávěr, kterým musí být vybaveny obaly přípravků na ochranu rostlin pro použití CTS

Jedná se o adaptéry, které umožňují plnění přípravků z originálních obalů (ať jen části nebo celého obsahu obalu) do nádrže postřikovače nebo nádržky plnicí násypky (ČSN ISO 5681) způsobem, který plně eliminuje kontakt obsluhy s přípravkem. Jejich konkrétní použití se řídí pokyny výrobců těchto systémů stejně jako kterýkoliv jiný stroj nebo zařízení.

Mezi tyto adaptéry lze v současné době zařadit např. systém Easy Flow (Agrotop GmbH./Bayer), CleanLoad Nexus (Pentair), systémy od firmy Polmac nebo BASF. Dále třeba adaptér GoatThroat Pump (od stejnojmenné firmy z USA) nebo automatický systém AccuRite izraelské firmy Tefen. Další typ představila firma LECHLER GmbH. na veletrhu Agritechnica 2023 v Hannoveru. Tento adaptér umožňuje nastavit přesné množství přípravku na ochranu rostlin, které má být z obalu vylito pro konkrétní aplikaci.

Přimíchávací zařízení s CTS EasyFlow - tzv. externí varianta pro připojení k rozvodu postřikovačů
Přimíchávací zařízení s CTS EasyFlow - tzv. externí varianta pro připojení k rozvodu postřikovačů

V některých zemích odborníci vedou diskuse o možnosti používat tyto systémy povinně. Chceme-li, aby byly přípravky těmito adaptéry plněny do postřikovače, musíme zajistit, aby jimi byly vybaveny nebo aby měly tzv. přípravu (možnost napojení) do rozvodu. Druhou možností je tyto adaptéry využívat při plnění postřikovačů jako samostatné/externí vybavení, které není součástí samotného stroje, ale bude přistaveno pro nalévání přípravků při přípravě postřiku v místě plnění.

Je potřeba hovořit také o tom, co všechno lze pod pojem CTS (Closed Transfer Systems) zařadit. Všechny by měly být nebo budou přezkoušeny a odpovídat současným požadavkům, zejména bezpečnostním. Závisí to na skutečnosti, co bude akceptováno úřady, které zodpovídají za tuto problematiku.

V JKI v Braunschweigu, v laboratoři aplikačních technologií, provádí ověřování efektivity použití takových systémů a podrobují je důkladnému prověření i z hlediska rizik plynoucích z použití CTS pro zdraví obsluhy (expozice operátora).

U nás se k používání těchto CTS systémů nepřistoupilo příliš šťastně. Jejich použití bylo podmíněno nakládání s některými přípravky na ochranu rostlin (úč. l. diquat), jejíž aplikace je povolována „na výjimku“. Jednou z podmínek této výjimky je použití systému CTS při plnění přípravku do nádrže postřikovače. Při vydávání těchto podmínek se nezvažovala skutečnost, zda jsou tyto systémy již montovány na postřikovačích nebo alespoň dostupné na trhu a za takové situace zvolit méně omezující opatření, i když ochrana zdraví osob/obsluhy by měla být na prvním místě.

V prvé řadě by měly být tyto systémy jednotně pojmenovány. U nás se můžeme setkat s pojmy: „uzavřený přepravní systém“,“ uzavřený přečerpávací systém“, „uzavřený plnicí sytém“ atp. Jedná se vždy o CTS? Splňují stejné minimální požadavky?

Některé systémy jsou dostupné již řadu let (EasyFlow, Polmac), ale postřikovačů vybavených tímto systémem není mnoho. V ČR je dnes adaptér CTS (EasyFlow) montován pouze na postřikovače firmy AGRIO MZS s.r.o.

Systémy (EasyFlow, CleanLoad Nexus) jsou vyvinuty pro plnění přípravky na ochranu rostlin do postřikovače z obalů do velikosti 10 l (některé zdroje uvádějí max. do 15 l). Základem je průměr hrdla obalu 63 mm. Některé přípravky dodávané ve větších obalech - 20 l atp. nelze pomocí těchto systémů do postřikovače plnit. Je to dáno způsobem použití těchto CTS, ale také konstrukcí obalů. Obaly s menším průměrem hrdla (např. 57 mm) nelze pomocí těchto adaptérů použít.

Systém CleanLoad Nexus v ČR dodává firma AKP s.r.o. Brno (jeho použití je ověřováno v praxi na několika postřikovačích). U tohoto i dalších systémů popisovaných adaptérů je důležité vybavení obalů přípravků speciálními uzávěry (EasyConnect), které umožňují použití daného systému pro plnění přípravků a ty dnes začínají být teprve rozšiřovány.

CTS Cleanload Nexus integrovaný do míchárny EDDY od AKP s.r.o.
CTS Cleanload Nexus integrovaný do míchárny EDDY od AKP s.r.o.

Řešením pro přepravu přípravků z větších obalů (20 l a více) se může jevit např. systém Goat Throat Pump, který je montován na hrdla velkých obalů a z nich je obsah (přípravků nebo jiných tekutin) odměřován v požadovaném množství a přečerpáván např. do nádrže postřikovače či nádrže plnicí násypky (přimíchávacího zařízení) a je využíván pro bezpečnou přepravu kapalin z původních, většinou velkoobjemových obalů. Ale i zde platí podmínka, aby hrdlo obalu mělo také průměr 63 mm.

CTS GoatThroat Pump
CTS GoatThroat Pump

Tento, i další zmíněné systémy splňují požadavky na CTS podle standardu ISO 21191 „Zařízení na ochranu rostlin - Uzavřené přepravní systémy - Specifikace“.

Závěr

Přes všechny inovace a technické novinky je však stále třeba hovořit o správném používání aplikační techniky a správných postupech aplikace. Nejmodernější technika, bezpečná a přesná technika bez způsobilé obsluhy, pozornosti a zohledňování správných postupů a pravidel tak nedosáhne požadovaného výsledku, který by mohl napomoci zlepšit situaci v oblasti používání přípravků na ochranu rostlin. Kvalitní obsluha postřikovačů je jednou z cest k větší bezpečnosti a omezování rizik, která mohou vzniknout nesprávným používáním přípravků na ochranu rostlin.

CTS firmy Lechler s displejem pro přesné nastavení množství přípravku
CTS firmy Lechler s displejem pro přesné nastavení množství přípravku

Související články

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

12. 07. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 165x

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 816x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 945x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 592x

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 609x

Další články v kategorii Mechanizace

detail