BASF
BASF
BASF

AGRA

Škůdci

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

19. 09. 2022 Ing. Pavel Kolařík a kol. Škůdci Zobrazeno 214x

Řepka ozimá je plodina, která je z hlediska ochrany proti hmyzím škůdcům velmi náročná. Je to dáno především její velkou pěstitelskou plochou v České republice a omezováním účinných látek insekticidů, které lze použít pro minimalizaci škodlivosti u hlavních hmyzích škůdců. Těmito dvěma faktory dochází k hlavnímu posilování škodlivých populací a s tím spojeným výskytem zvýšených škod v řepkových porostech.

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

10. 09. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 184x

Je to již spoustu let, kdy byl uveden v tomto časopisu příspěvek o sametkách. V té době vrcholil výskyt sametek v roce 2013. Hromadný výskyt sametek lze obtížně předpovídat. Ale zvýšené výskyty se opakují v teplých letech s dostatkem srážek v červnu a počátkem července a vyššími teplotami v letním období. V posledním období takových let přibývá a sametky nás trápí zase více.

Proseeds
Využijte drahá hnojiva efektivně

Využijte drahá hnojiva efektivně

Aktuální situace v zemědělství testuje naše schopnosti v podnikání, pěstování a chovu. V takové turbulentní době je třeba znát své řemeslo a umět včas reagovat na zásadní změny, jako jsou ceny hnojiv a komodit, nebo legislativní změny.

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

27. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 166x

Dlouhodobým sledováním škodlivých organizmů (hmyzích škůdců) v provozních plochách polních plodin můžeme získat ucelené informace o vývoji populací na daném konkrétním území. Dle těchto údajů pak dále můžeme predikovat jejich škodlivý výskyt k určitému datumu a na základě toho tak stanovit optimální zásah pro potlačení populace pod jejich práh hospodářské škodlivosti.

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

23. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 295x

U máku setého se vyskytuje celá řada hmyzích škůdců, kteří svojí přítomností v porostu snižují potencionální výnos dané plodiny. V počátcích vývoje rostlin je nutno omezit výskyt a škodlivost především u krytonosce kořenového, jehož dospělci svým žírem významně rostliny oslabují a redukují i jejich počet již velmi brzy na jaře. V období před květem jsou pak za nejvýznamnější škůdce považování tzv. makovicoví škůdci, tj.

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence

21. 08. 2022 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 245x

Bázlivec kukuřičný (kukuričiar koreňový) (Diabrotica virgifera Le Conte) (Coleoptera: Chrysomelidae) pochází ze Severní Ameriky, kde je jedním z nejvýznamnějších škůdců kukuřice (Levine et al. 2002). Do Evropy byl zavlečen v 90. letech minulého století, kdy byl jeho výskyt poprvé zaznamenán v roce 1992 v bývalé Jugoslávii (Bača 1994). Velmi rychle se rozšířil a stal se jedním z nejvýznamnějších škůdců kukuřice (Van Rozen and Ester 2010).

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

12. 08. 2022 Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Škůdci Zobrazeno 274x

V posledních několika letech zemědělství prochází značnou proměnou, kterou způsobují různé faktory. Stále častěji se odráží změny klimatu, které ovlivňují nejen lokální zemědělskou produkci. Dalšími faktory jsou například změna zemědělské politiky v omezení velikosti polních honů, ale také výskyty škůdců na polích a ve skladech.

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

08. 08. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 232x

Hlístic, které parazitují v měkkýších je celá řada a neustále jich s popisy nových druhů přibývá. Dnes bychom mohli napočítat něco kolem 150 druhů v sedmi čeledích. Nemalá část jich žije v i našich končinách. Bohužel pro pěstitele a rostlinolékaře, většina měkkýšům příliš neškodí nebo je nezabíjí, případně jsou to zároveň parazité obratlovců, člověka a hospodářská zvířata nevyjímaje.

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

05. 08. 2022 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 216x

V polovině března letošního roku vešlo v platnost nařízení ÚKZÚZ, které na základě příslušných nařízení Evropského parlamentu rozšiřuje povolení na menšinová použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL. Jde o další dobrou zprávu pro pěstitele, stejně tak jako uvedení pomocné látky Fix-IT.

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

01. 08. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 304x

V posledních letech vzrůstá v ČR škodlivost mandelinky bramborové a potřeba ochrany brambor vůči ní. Jednou z příčin je oteplování. Vlivem zvyšování teplot má mandelinka bramborová dvě generace v roce nejen v ranobramborářských oblastech, ale i na Vysočině a ve vyšších polohách celého území ČR. Další příčinou je rychlá selekce rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům.

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

27. 07. 2022 Ing Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 317x

Uplynulý rok z hlediska výskytu mandelinky bramborové patřil obecně k letům průměrným (tab. 1). Na některých lokalitách však byl výskyt škůdce vysoký a bez insekticidní ochrany by způsobil vážné výnosové ztráty.

Vlastnosti ovlivňující včely u pesticidů aplikovaných v období květu řepky

Vlastnosti ovlivňující včely u pesticidů aplikovaných v období květu řepky

23. 07. 2022 Ing. Aneta Bokšová, Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 264x

Pravidelná aplikace pesticidů při pěstování zemědělských plodin se používá ke zvýšení výnosů a kvality produktů již více než 70 let. Stala se tak nedílnou součástí agrotechniky prakticky všech polních plodin. V posledních letech je však zřetelná snaha snižovat aplikace pesticidů především z důvodů jejich reziduí v potravinách a krmivech a nepříznivého vlivu na necílové organizmy.

Nové přípravky v ochraně proti mšicím na jabloních

Nové přípravky v ochraně proti mšicím na jabloních

11. 07. 2022 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 315x

V příspěvku jsou uvedeny informace o účinnosti nově používaných insekticidů na mšice s možnostmi využití v ochraně sadů na mšici jitrocelovou a mšici jabloňovou. Hodnocena byla účinnost přípravků Teppeki (flonicamid) a Movento 100 SC (spirotetramate), které byly do ovocných sadů povoleny v posledních letech, přípravku Gondola (sulfoxaflor), který dosud do ovocných sadů povolen není, a přípravku Mospilan ...

Kvalita potvrzena

Kvalita potvrzena

09. 07. 2022 Ing. Vladimír Sys; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 240x

V loňském roce jsme uvedli na trh kapalný Mospilan Mizu 120 SL. Uplynulá sezóna potvrdila, že sázka na formulaci SL, která tvoří v postřikové jíše pravý roztok, se vyplatila. Pro letošní rok se u špičkového a bezpečného insekticidu povedlo dosáhnout nových registrací.

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

05. 07. 2022 Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 392x

Mšice jsou nejzávažnějšími škůdci množitelských porostů brambor. Ačkoliv patří do skupiny savých škůdců, poškození rostlinných pletiv sáním a škody tím způsobené nejsou u brambor tak významné. V množitelských porostech škodí především přenosem rostlinných virů. Jedná se zejména o přenos Y-virózy bramboru (PVY), virové svinutky bramboru (PLRV), A-virózy bramboru (PVA), M-virózy bramboru (PVM) a S-virózy bramboru (PVS).

Parazitické hlístice v ochraně rostlin II.: Entomopatogenní hlístice

Parazitické hlístice v ochraně rostlin II.: Entomopatogenní hlístice

30. 06. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 458x

Jak už jsme předestřeli na samém konci předchozího dílu, vrátíme se dnes na starý kontinent a budeme se zabývat entomopatogenními hlísticemi z čeledí Steinernematidae a Heterorhabditidae, kterým souhrnně česky říkáme hlístovky. Vůbec první hlístovku pro lidstvo objevil a popsal již v roce 1929 Dr. Gotthold Steiner.

Bude hraboš polní škodit i letos?

Bude hraboš polní škodit i letos?

29. 06. 2022 Ing. Štěpánka Radová Ph.D., Ing. Jakub Beránek, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 318x

Otevírá se pěstitelská sezona a škody způsobené hrabošem polním se začínají opět objevovat lokálně v některých okresech Čech i Moravy. Zima byla mírná a mimo vyššího množství přirozených nepřátel neměly hraboší populace významných omezení. Obecně lze říci, že lokálně vyšší počty kolonií v předjaří nejsou žádnou výjimkou i v letech bez gradace. Z poznatků o bionomii můžeme usuzovat, že hraboš v letošním roce plošným problémem nebude.

Škůdci cukrové řepy

Škůdci cukrové řepy

27. 06. 2022 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 331x

Oproti minulosti nepatří cukrovka mezi plodiny, u kterých způsobují škůdci pravidelně vysoké ztráty. Zásluhu na tom má především účinné moření osiva, které chrání rostliny v nejcitlivější fázi růstu a vyšlechtění tolerantních odrůd k háďátku řepnému.

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

14. 06. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 317x

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) dlouhodobě patří k nejvýznamnějším škůdcům kukuřice. Při intenzivním napadení mohou ztráty dosahovat 15–30 %. Škodlivost se projevuje především oslabením rostlin, lámáním stébel a následnými ztrátami při sklizni a v neposlední řadě jsou požerky způsobené housenkami vstupní branou pro houbové patogeny, zejména fuzária. To má za následek zhoršení kvality produktů jak zrna, tak i siláže.

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

07. 06. 2022 Ing. Jitka Stará, PhD., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1032x

Molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella) je významným škůdcem polní zeleniny. Má řadu hostitelů, kromě zeleniny (především z čeledi brukvovitých) nebo jahodníku se vyvíjí i na okrasných rostlinách a běžně se vyskytuje na různých bylinách.

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

Výskyt a letová dynamika obalečů na révě vinné v okrajové oblasti jejího pěstování

02. 06. 2022 Ing. Antonín Muška; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 329x

Trvalé kultury - mezi nimiž je jen málo tak významných, jako je réva vinná (Vitis vinifera) - mají u nás i za hranicemi velmi bohatou a pestrou historii pěstování (obr. 1). V České republice dochází, zejména v poslední době, k jejímu stále většímu rozšiřování i mimo oblasti stanovené vinařským zákonem - tyto nazýváme oblastmi tzv. okrajovými.

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

Parazitické hlístice v ochraně rostlin I.: Komáři a pilatky na mušce

30. 05. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 409x

Hmyz je napadán stovkami druhů parazitických hlístic, které patří do nejméně 24 různých čeledí. Druhů, které jsou schopné sterilizovat nebo zabít svého hostitele, je však o poznání méně a těch, které se díky těmto svým schopnostem dostali až do učebnic a praxe ochrany rostlin, je poskrovnu. Právě o některých z nich bude náš třídílný seriál.

Ochrana proti drátovcům u brambor

Ochrana proti drátovcům u brambor

17. 05. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1663x

Drátovci jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozující kvalitu hlíz. Vzhledem k jejich druhové rozmanitosti, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá u brambor hlavně v preventivních opatřeních.

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

Trebon trochu jiný pyrethroid: Správná volba insekticidu, limitující faktor pro pěstování řepky

12. 05. 2022 Ing. Pavel Hasman; Belchim Crop Protection Škůdci Zobrazeno 551x

V posledních letech dochází v EU k velké restrikci insekticidů, což se projevuje ve všech plodinách. Nejvíce však v řepce, která je napadána velkou řadou škůdců a jejich hubení se dnes stává limitujícím faktorem pro její pěstování.

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

Noví hmyzí škůdci kulturních rostlin a rizika jejich šíření

11. 05. 2022 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 968x

Druhové složení škůdců i jejich význam se v průběhu času více nebo méně mění, starší z nás to znají ze zkušenosti, mladší se to snadno dozví ze starých publikací o škodlivých činitelích. Význam některých škůdců klesá až se mohou stát bezvýznamnými, škodlivost jiných roste, objevují se škůdci úplně noví.

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů

09. 05. 2022 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 459x

Během předjaří a jara 2022 se bude pozornost soustředit zejména na napadení porostů řepky larvami dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala L.) a na hledání možností, jak jejich výskyt v rostlinách snížit. Ve stejné době se bude rozhodovat o zásazích proti stonkovým krytonoscům, krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) a krytonosci řepkovému (C. napi Gyllenhall, 1837).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
detail