BASF
BASF
BASF

AGRA

Škůdci

Ochrana proti škůdcům cukrovky po ukončení moření osiva neonikotinoidy

Ochrana proti škůdcům cukrovky po ukončení moření osiva neonikotinoidy

10. 06. 2024 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Jaromír Chochola, CSc. Škůdci Zobrazeno 210x

Od počátku 90. let byla technologie pěstování cukrovky v Evropě, včetně ČR založena na moření osiva neonikotinoidy. Očekává se, že zákaz moření osiva cukrovky neonikotinoidy od roku 2024 bude zásahem do technologie pěstování s negativními dopady na efektivitu pěstování cukrovky a udržení dosahovaných výnosů. Současně se očekávají zásadní změny v ochraně proti škůdcům vzcházející cukrovky a proti přenašečům virů žloutenek cukrovky.

Ochrana porostů máku setého proti vyskytujícím se hmyzím škůdcům

Ochrana porostů máku setého proti vyskytujícím se hmyzím škůdcům

07. 06. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 304x

Mák setý se zařadil k plodinám, u kterých musíme dbát zvýšené pozornosti při jejich pěstování. Dobře zvolený pozemek, výběr odrůdy či vhodná příprava půdy jsou důležité před samotným založením porostu. V technologii pěstování patří k těm jednodušším operacím.

Proseeds
Energen

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

Témata popsaná v nadpisu se nám kumulovala v telefonických rozhovorech minulých dní. Dominantní bylo poškození kroupami v širokém a nerovnoměrném pásu od Kolína po Opavu, k tomu přicházelo téma lokálního zamokření, regionálních přísušků a občas i nevypláchnutých postřikovačů po herbicidu. Z důvodu velkého počtu dotazů jsme se rozhodli aktualizovat principy regenerace pro plodiny a momenty jichž se to aktuálně týká.

Akú antirezistentnú ochranu zvoliť proti blyskáčikom a šešuľovým škodcom repky?

Akú antirezistentnú ochranu zvoliť proti blyskáčikom a šešuľovým škodcom repky?

01. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Škůdci Zobrazeno 77x

Po úspešnej ochrane proti krytonosovi štvorzubom a repkovom nadchádza obdobie, ktoré je typické výskytom blyskáčika repkového a ďalších škodcov na kvetoch a šešuliach repiek. Pre pestovateľov repky na ochranu proti stonkovým krytonosom tohto roku pribudol významný insekticíd vo forme prípravku Sivanto® Energy.

Užitečné organizmy (52): Microgastrinae (II)

Užitečné organizmy (52): Microgastrinae (II)

31. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 244x

Kokony lumčíků z podčeledi Microgastrinae mohou být ukryté v místě žíru housenky, ale u nemalé části druhů jsou nápadné, často viditelné z několika metrů. Tím se liší od většiny parazitoidů, kteří se naopak snaží ukrýt před zraky predátorů a parazitoidů.

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 389x

Kněžice zeleninová (Nezara viridula) se řadí z celosvětového hlediska mezi nejškodlivější druhy. Tento původně jihoevropský druh se s oteplováním postupně posouvá na sever a mimo samovolného šíření využívá k přesunu i služeb dopravních společností.

Regulace drátovců v bramborech

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 711x

S úbytkem účinných látek postupně vzrůstá početnost drátovců, které v mnoha plodinách není možné žádným přípravkem regulovat. V letošním roce skončila výjimka na moření osiva cukrové řepy neonikotinoidy, čímž jsme přišli o další přípravky, které snižovaly počet drátovců i v následných plodinách a na okolních pozemcích.

SPPP - Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů,  aneb aby insekticidy dobře fungovaly

SPPP - Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů, aneb aby insekticidy dobře fungovaly

09. 05. 2024 Ing. Zdeněk Žák; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 299x

Systém SPPP byl do zemědělské praxe úspěšně zaveden společností AgroProtec s.r.o. před dvěma lety. Tento systém zvyšující účinnost insekticidů je založen na společné aplikaci insekticidu s přípravky Agrovital a Spray Aide. A proč je tohoto systému v současné době vůbec zapotřebí?

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

06. 05. 2024 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Škůdci Zobrazeno 336x

Ochrana řepky proti škůdcům na jaře je asi jedním z nejdůležitějších úkolů pro zajištění zdravého porostu, a tím později kvalitního výnosu. Bohužel s restrikcí účinných látek nám pro ochranu zůstaly hlavně látky ze skupiny pyrethroidů a jediný zástupce ze skupiny neonikotinoidů - účinná látka acetamiprid.

Prognóza výskytu mšic na jaře 2024

Prognóza výskytu mšic na jaře 2024

02. 05. 2024 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 515x

Změna klimatu, rostoucí světová populace, ale také tlak na kvalitu potravin, se kterým souvisí i omezování konvenčního používání pesticidů, přináší zemědělcům nové výzvy. Aby je byli schopni naplňovat, je potřeba se nejen vracet ke kořenům a uplatňovat osvědčené základní zásady správné zemědělské praxe, ale je nezbytné využívat i nové poznatky zemědělského výzkumu.

Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období

Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období

01. 05. 2024 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 367x

Význam jednotlivých škůdců a jejich dopad na růst a vývoj porostů se v průběhu času mění. Důvody způsobující tyto změny jsou téměř vždy těžko definovatelné, většinou jde o vliv mnoha různých faktorů.

Sivanto® Energy - získejte zpět jistotu

Sivanto® Energy - získejte zpět jistotu

30. 04. 2024 Mgr. Zdeněk Vošlajer; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 676x

V současné době se čím dál více zužuje možnost použití kvalitních a hlavně účinných přípravků proti škůdcům řepky. Postupný zákaz používání některých insekticidních látek vede k nadměrnému používání přípravků založených na podobných či stejných způsobech účinku, což zcela logický vede ke snížené citlivosti cílových škůdců a pravděpodobnému vzniku resistence.

Žlabatka kaštanovníková

Žlabatka kaštanovníková

28. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 265x

Nepůvodních druhů organizmů, šířených člověkem do nových oblastí, postupně přibývá. Z jižní a západní Evropy, které jsou nejčastější vstupní branou do Evropy, se postupně šíří až na naše území a mohou škodit i na plodinách, které bývaly bez hospodářsky významných škůdců.

Stonkoví krytonosci - ponaučení z ročníku 2022/23

Stonkoví krytonosci - ponaučení z ročníku 2022/23

24. 04. 2024 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 838x

Podzim roku 2023 svým průběhem až do listopadu připomínal spíše hodně dlouhé léto. Pěstitelé řepky, kteří začali s výsevem brzy, mohli těžit z dobrých vlhkostních poměrů, které vládly do poloviny srpna, kdo sel později, už se potýkal s výrazným suchem, které vygradovalo v září, které přineslo jen 30 % srážek v porovnání s normálem.

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 443x

Už od brzkého jara zaměřují pěstitelé ozimé řepky svoji pozornost na její jarní škůdce. Na počátku sledují zejména tzv. stonkové krytonosce a v případě potřeby provádí ochranu proti nim. Pod pojmem stonkoví krytonosci máme na mysli zejména dva druhy nosatcovitých brouků, a to krytonosce řepkového (Ceutorhynchus napi) a krytonosce čtyřzubého Ceutorhynchus pallidactylus), ale vyskytují se zde i další méně časté druhy.

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 506x

Háďátko Meloidogyne graminicola bylo poprvé zjištěno v roce 1965 na travinách a ovsu ve státu Louisiana (USA). Od té doby bylo detekováno zejména na zavlažovaných rýžových polích v Asii a v některých oblastech Ameriky a Afriky. V červenci 2016 byl výskyt tohoto patogenu poprvé zaznamenán na několika rýžových polích v severní Itálii.

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 317x

Lumčíci z podčeledi Microgastrinae se specializují na housenky motýlů a patří mezi důležité regulátory mnoha zemědělsky významných škůdců. Malí, většinou tmavě zbarvení jedinci se v přírodě snadno zamění s obdobnými skupinami drobných blanokřídlých. Naopak nápadné jsou jejich žlutě nebo bíle zbarvené shluky kokonů, které upomínají na vaječné kokony pavouků.

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 390x

Řepka se vždy musí ošetřit proti stonkovým krytonoscům včas při maximálním výskytu dospělců. Je ale nutné aplikovat správné insekticidy před nakladením vajíček do stonků (krytonosec řepkový) nebo řapíků listů řepky (krytonosec čtyřzubý).

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 369x

Intenzivní pěstování řepky je postaveno na opakované aplikaci insekticidů v průběhu vegetace. To sebou nese nárůst selekčního tlaku na škůdce, především, když se opakovaně používají účinné látky se stejným mechanizmem účinku.

Biologická ochrana proti třásněnkám ve skleníku

Biologická ochrana proti třásněnkám ve skleníku

04. 03. 2024 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1060x

První fosilní nálezy jedinců patřící do hmyzího řádu třásnokřídlí se datují do geologické periody trias v rámci druhohorního období. Tento řád tak patří k vývojově těm starším (Grimaldi a kol., 2004). Ovšem více než díky své historii jsou zástupci tohoto řádu známí jako škůdci rostlin.

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 684x

Dnešním dílem zakončíme povídání o mšicomarech, kterých není mnoho, ale v porovnání s ostatními lumčíky je o jejich biologii a ekologii dostatek informací. Posledním tribem jsou Praini, v Evropě zastoupeni čtyřmi rody a 36 druhy, u nás s 20 druhy. Při regulaci zemědělsky významných mšic se uplatňuje pouze rod Praon, ostatní rody parazitují mšice na stromech.

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

29. 01. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 660x

Aphidiini jsou z pohledu zemědělství nejvýznamnější i nejpočetnější trib mšicomarů, v ČR s 19 rody a 97 druhy. Většina rodů je druhově chudá, pouze šest z nich je u nás zastoupeno pěti a více druhy.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VII. - Rezidua insekticidů v brukvovité zelenině

22. 01. 2024 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 867x

Brukvovitá zelenina je významnou skupinou u nás pěstované zeleniny. V experimentálních výsadbách kedluben, květáku a zelí hlávkového byla v letech 2021–2022 hodnocena rychlost degradace účinných látek insekticidů, fungicidů a herbicidů. V tomto příspěvku vám přinášíme výsledky dynamiky insekticidů povolených v ČR a v Německu a možnosti použití těchto insekticidů pro produkci nízkoreziduální a bezreziduální zeleniny.

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2023

18. 01. 2024 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 526x

Mšice jsou drobný hmyz, který každoročně způsobuje škody na hospodářských plodinách. Přímé škody sáním velkého rozsahu jsou však způsobeny jen málokdy. Většího významu mšice nabývají jako vektor rostlinných virů. Význam těchto vektorů opět rapidně roste, jak se postupně projevují zákazy insekticidního moření.

Genom saranče pouštního

Genom saranče pouštního

14. 01. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 542x

První vysoce detailní genom saranče pouštního (Schistocerca gregaria), nejničivějšího stěhovavého hmyzu na světě, vytvořili vědci Agricultural Research Service Ministerstva zemědělství USA (ARS, USDA). Genom je obrovský, má téměř 9 miliard párů bází (Gbp), což je téměř trojnásobek velikosti lidského genomu.

Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu?

Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu?

11. 12. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 781x

Vědci z Agriculture Research Service (ARS) Ministerstva zemědělství USA (USDA) se svými a spolupracovníky studují, jak mohou geny pomoci zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) přežít proměnlivé klimatické podmínky. Podle nedávných zjištění se pravděpodobně v průběhu příštího století zkrátí délka trvání nízkých teplot během zimy v důsledku klimatické změny. Dopady klimatické změny na některé ekosystémy jsou však viditelné již dnes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail