BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů = SPPP

11. 03. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1042x

V zemědělské praxi se často setkáváme se „selháním účinnosti“ pyrethroidů. Příčin může být celá řada a často se při tomto selhání poukazuje na vznik rezistence škůdců vůči pyrethroidům. V mnoha případech však může být příčina zcela jiná a za snížením účinnosti vlastního přípravku může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek.

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

Rozdílná škodlivost krytonosce řepkového v řepce ozimé

10. 03. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Škůdci Zobrazeno 1278x

Se stoupající koncentrací pěstování řepky ozimé a se zhoršením osevních postupů stoupá i výskyt úzkého spektra škůdců (chorob a plevelů). Stonkoví krytonosci jsou jedni z nejdůležitějších škůdců v řepce ozimé. Každoročně vyžírají larvy krytonosce řepkového a čtyřzubého stonky a řapíky rostlin řepky. Následkem žíru dochází ke zhoršení až přerušení výživy rostlin a do poškozených stonků se snáze dostávají původci chorob.

Limagrain
Energen

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

Ve druhé polovině dubna 2024 prochází porosty nízkými teplotami. Některým porostům teploty okolo 8 °C spíše prospějí, jiné budou pravděpodobně poškozené nočními mrazíky. Obecně by takovýto průběh teplot nebyl k tomuto datu nijak výjimečný, ale vzhledem k vývoji porostů, které jsou o měsíc napřed, to může být problém.

Inovatívny spôsob monitoringu škodcov repky

Inovatívny spôsob monitoringu škodcov repky

09. 03. 2023 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 910x

Včasný monitoring a sledovanie výskytu škodlivých činiteľov je základom úspechu každého prosperujúceho pestovateľa. Tradične sa na monitoring škodcov používajú jednoduché nástroje vo forme Mörickeho misiek a lepových pásov. Výhodou týchto lapačov sú relatívne nízke náklady, jednoduchosť používania, ale presnosť výsledku je ovplyvnená potrebou niekoľkonásobnej pravidelnej osobnej kontroly stavu lapačov a náletu škodcov.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

Ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

28. 02. 2023 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 1227x

Řepka se vždy musí ošetřit proti stonkovým krytonoscům včas, při maximálním výskytu dospělců, ale vždy před kladením vajíček do stonků nebo řapíků listů řepky. Nálet krytonosců je ovšem na jaře rozvleklý podle průběhu počasí a může trvat až 2 měsíce. V roce 2022 byly v Morickeho miskách zachyceny první výskyty krytonosců už na konci února.

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši polnímu

Rozšíření možnosti adresné aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hraboši polnímu

27. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Škůdci Zobrazeno 1680x

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňilmožnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 21. února na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů do nor.

Populace hraboše polního se přemnožily!

Populace hraboše polního se přemnožily!

16. 02. 2023 Připraveno podle tiskové zprávy ÚKZÚZ Škůdci Zobrazeno 1036x

Z výsledků lednových pozorování výskytu hraboše provedených ÚKZÚZ vyplývá, že se stav jeho populací od podzimu 2022 významně zvýšil. Průměrný počet aktivních východů z nor/ha v rámci ČR narostl ze 439 v listopadu 2022 na 661 v lednu 2023, což 3,3× překročilo práh škodlivosti. Hlavně na Moravě se hraboš po třech letech znovu přemnožil, k čemuž dopomohl i průběh počasí.

Stonkoví krytonosci jsou na polích již od podzimu!

Stonkoví krytonosci jsou na polích již od podzimu!

14. 02. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Škůdci Zobrazeno 1758x

Připravme se na další rok se škůdci řepky. Tentokrát se však nebudeme bavit o dřepčíku olejkovém nebo mšicích. Článek bude věnován stonkovým krytonoscům, kteří nás svou přítomností poctili o čtyři měsíce dříve, než je zvykem. Ano, čtete správně. Jarní škůdci již na podzim. Potvrzuje se tak fakt, že na abnormální teploty reagují hmyzí škůdci nejen urychleným vývojem, ale i časnou migrací do porostů hostitelských rostlin.

Drôtovce - nebezpečný škodcovia vzchádzajúcich rastlín kukurice a ich regulácia morením osiva

Drôtovce - nebezpečný škodcovia vzchádzajúcich rastlín kukurice a ich regulácia morením osiva

21. 12. 2022 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s.r.o. Nitra Škůdci Zobrazeno 2779x

Drôtovce, larvy kováčikov (čeľaď Elateridae), sú najnebezpečnejší pôdny škodcovia jarných plodín, ktoré ničia už vzchádzajúce rastliny kukurice. V posledných rokoch je ich význam na vzostupe. Príčiny zvýšených škôd súvisí s minimalizačným spracovaním pôdy a zmenou štruktúry rastlinnej výroby. Zvýšenie plôch kukurice vytvára väčšie množstvo nerozložených rastlinných zvyškov čo poskytuje dostatok potravy pre drôtovce počas ich viacročného vývinu.

Aktuální situace v kůrovcové kalamitě v roce 2021/22

Aktuální situace v kůrovcové kalamitě v roce 2021/22

19. 12. 2022 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 1299x

Současná, již pátá kalamita, způsobená přemnožením lýkožroutem smrkovým - Ips typographus (L.), započala v roce 2003. Nyní se nacházíme v třetí etapě této kalamity, která započala v roce 2015 (2016) a nabyla svým objemem extrémních hodnot. Ty dosáhly více než desetinásobku ročního objemu evidovaného kůrovcového dříví v předchozím období. To sebou nese řadu problémů při jejím zpracování a potlačení dalšího nárůstu.

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2022

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2022

09. 12. 2022 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 1131x

Mšice každoročně způsobují značné škody na hospodářských plodinách. Jen málokdy jsou tyto ztráty způsobeny přímým sáním rostlin: listy, plody, květenství nebo kořeny. Většího významu, mšice nabývají jako vektoru rostlinných virů. Celosvětově je popsáno cca 5 000 druhů mšic, v České republice se druhová početnost uvádí na cca 780 druhů a nadále roste díky novým invazním druhům.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v roce 2022

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v roce 2022

25. 11. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 1096x

Letošní sezona v sadech skončila a nyní nastává ideální čas k jejímu zhodnocení, a to především z pohledu ochrany sadů. Jednu z důležitých rolí v tomto směru hraje průběh počasí, které určuje dynamiku vývoje škůdců a patogenů.

Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

18. 11. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 769x

Výskyt rezistence mšice broskvoňové byl u nás poprvé zaznamenán u populací odebraných z řepky na podzim v roce 2018. První informace o rezistenci mšice broskvoňové vůči pyretroidům a pirimicarbu byla v tomto časopise zveřejněna v roce 2019. Od té doby se počet rezistentních populací mšice broskvoňové zvyšoval, a také došlo k významným změnám v sortimentu přípravků na ochranu proti mšicím.

Podzimní poškození cukrovky housenkami můr

Podzimní poškození cukrovky housenkami můr

02. 11. 2022 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1245x

Housenky můr mohou škodit na cukrovce od vzejití do sklizně, ale v poslední době škodí nejčastěji v letním a podzimním období. Jedná se o komplex několika druhů, které jsou různě početné v závislosti na ročníku a lokalitě.

Nové druhy živočíšnych škodcov na území SR zistené v rámci detekčného prieskumu

Nové druhy živočíšnych škodcov na území SR zistené v rámci detekčného prieskumu

26. 10. 2022 Ing. Kristína Darnadyová; Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave - pracovisko Košice Škůdci Zobrazeno 2968x

Globálne klimatické zmeny nie sú iba záležitosťou iných krajín, regiónov alebo území. Za ostatné roky zaznamenávame aj na našom území nárast priemerných ročných teplôt v zimných mesiacoch, extrémne suchá a vysoké teploty počas jarného a letného obdobia. Diagnostické laboratóriá ÚKSÚP v spolupráci s okresnými fytoinšpektormi monitorujú rôzne škodlivé organizmy na rastlinách a drevinách a počet sledovaných druhov každý rok pribúda.

Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce

Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce

20. 10. 2022 Ing. Jana Borončová; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Škůdci Zobrazeno 1823x

Slizovce (plzáci) sa považujú za bežných škodcov mnohých kultúrnych rastlín. V súčasnosti sa v boji proti nim používajú hlavne syntetické moluskocídy. Zdá sa však, že tieto prípravky môžu byť pre životné prostredie mimoriadne toxické a nebezpečné. Okrem toho sa vyznačujú nízkou účinnosťou za podmienok vysokej vlhkosti vzduchu, ktoré sú preferované slizovcami. Niektoré slizovce sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči týmto zlúčeninám.

Nosatčíci rodu Apion v porostech jetele lučního a možnosti ochrany

Nosatčíci rodu Apion v porostech jetele lučního a možnosti ochrany

04. 10. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 946x

Víceleté pícniny se stále řadí mezi významné polní plodiny, a to především z následných hlavních důvodů. Jejich bohatý kořenový systém má vliv na zlepšení struktury půdy. Patří mezi významné přerušovače, poutají vzdušný N, který vzhledem k rostoucím cenám minerálních hnojiv může do budoucna hrát velmi významnou roli.

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

19. 09. 2022 Ing. Pavel Kolařík a kol. Škůdci Zobrazeno 1370x

Řepka ozimá je plodina, která je z hlediska ochrany proti hmyzím škůdcům velmi náročná. Je to dáno především její velkou pěstitelskou plochou v České republice a omezováním účinných látek insekticidů, které lze použít pro minimalizaci škodlivosti u hlavních hmyzích škůdců. Těmito dvěma faktory dochází k hlavnímu posilování škodlivých populací a s tím spojeným výskytem zvýšených škod v řepkových porostech.

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

10. 09. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 3400x

Je to již spoustu let, kdy byl uveden v tomto časopisu příspěvek o sametkách. V té době vrcholil výskyt sametek v roce 2013. Hromadný výskyt sametek lze obtížně předpovídat. Ale zvýšené výskyty se opakují v teplých letech s dostatkem srážek v červnu a počátkem července a vyššími teplotami v letním období. V posledním období takových let přibývá a sametky nás trápí zase více.

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

27. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1140x

Dlouhodobým sledováním škodlivých organizmů (hmyzích škůdců) v provozních plochách polních plodin můžeme získat ucelené informace o vývoji populací na daném konkrétním území. Dle těchto údajů pak dále můžeme predikovat jejich škodlivý výskyt k určitému datumu a na základě toho tak stanovit optimální zásah pro potlačení populace pod jejich práh hospodářské škodlivosti.

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

23. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 1533x

U máku setého se vyskytuje celá řada hmyzích škůdců, kteří svojí přítomností v porostu snižují potencionální výnos dané plodiny. V počátcích vývoje rostlin je nutno omezit výskyt a škodlivost především u krytonosce kořenového, jehož dospělci svým žírem významně rostliny oslabují a redukují i jejich počet již velmi brzy na jaře. V období před květem jsou pak za nejvýznamnější škůdce považování tzv. makovicoví škůdci, tj.

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence

21. 08. 2022 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 1200x

Bázlivec kukuřičný (kukuričiar koreňový) (Diabrotica virgifera Le Conte) (Coleoptera: Chrysomelidae) pochází ze Severní Ameriky, kde je jedním z nejvýznamnějších škůdců kukuřice (Levine et al. 2002). Do Evropy byl zavlečen v 90. letech minulého století, kdy byl jeho výskyt poprvé zaznamenán v roce 1992 v bývalé Jugoslávii (Bača 1994). Velmi rychle se rozšířil a stal se jedním z nejvýznamnějších škůdců kukuřice (Van Rozen and Ester 2010).

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

Bezpečné skladování obilí - neřešená rizika skladištních škůdců

12. 08. 2022 Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzně Škůdci Zobrazeno 1359x

V posledních několika letech zemědělství prochází značnou proměnou, kterou způsobují různé faktory. Stále častěji se odráží změny klimatu, které ovlivňují nejen lokální zemědělskou produkci. Dalšími faktory jsou například změna zemědělské politiky v omezení velikosti polních honů, ale také výskyty škůdců na polích a ve skladech.

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III.: Moluskoparasitické hlístice

08. 08. 2022 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D., Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 1878x

Hlístic, které parazitují v měkkýších je celá řada a neustále jich s popisy nových druhů přibývá. Dnes bychom mohli napočítat něco kolem 150 druhů v sedmi čeledích. Nemalá část jich žije v i našich končinách. Bohužel pro pěstitele a rostlinolékaře, většina měkkýšům příliš neškodí nebo je nezabíjí, případně jsou to zároveň parazité obratlovců, člověka a hospodářská zvířata nevyjímaje.

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

05. 08. 2022 Ing. Dušan Sem; Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1056x

V polovině března letošního roku vešlo v platnost nařízení ÚKZÚZ, které na základě příslušných nařízení Evropského parlamentu rozšiřuje povolení na menšinová použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL. Jde o další dobrou zprávu pro pěstitele, stejně tak jako uvedení pomocné látky Fix-IT.

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

01. 08. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1235x

V posledních letech vzrůstá v ČR škodlivost mandelinky bramborové a potřeba ochrany brambor vůči ní. Jednou z příčin je oteplování. Vlivem zvyšování teplot má mandelinka bramborová dvě generace v roce nejen v ranobramborářských oblastech, ale i na Vysočině a ve vyšších polohách celého území ČR. Další příčinou je rychlá selekce rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail