BASF
BASF
BASF

AGRA

Škůdci

Současná situace s lýkožroutem smrkovým v našich lesích

Současná situace s lýkožroutem smrkovým v našich lesích

26. 01. 2022 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 887x

Lýkožrout smrkový - Ips typographus L. - patří mezi nejvýznamnější lesní škůdce téměř celé Evropy a části Asie. Přednostně obsazuje čerstvě odumřelé smrky (vyvrácené a zlámané stromy, vytěžené dříví) nebo silně oslabené jedince. Oslabené smrky zvyšují možnost překonání obranyschopnosti napadaných jedinců. Při přemnožení pak napadá i smrky zdánlivě zcela zdravé.

Získejte předplatné časopisu Agromanuál až do konce roku za výhodnou cenu 500 Kč - více informací zde

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2021

Nálety mšic do sacích pastí Johnson-Taylor v roce 2021

04. 01. 2022 Ing. David Fryč; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Opava Škůdci Zobrazeno 682x

Mšice jsou jen drobný hmyz, který přesto způsobuje vysoké škody v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví. Škody jen málokdy nastávají přímým sáním na rostlinách (postiženy jsou listy, plody, květenství i kořeny), ale spíše nepřímou cestou, tj. přenosem rostlinných virů.

Proseeds
Ochrana sadů proti škůdcům v roce 2021

Ochrana sadů proti škůdcům v roce 2021

30. 12. 2021 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 2777x

Konec sezony je již tradičně příležitostí k zamyšlení nad tím, co podstatného se od jara až do sklizně odehrálo v ochraně ovocných výsadeb. Na jejím průběhu se nejvíce podepsal nezvyklý průběh počasí, jenž se odrazil na pomalejším nástupu vegetace a nadprůměrných úhrnech srážek v rozhodujících obdobích. Zda byl tento rok chladnější nebo vlhčí, lze těžko hodnotit, neboť existovaly velké rozdíly mezi regiony.

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

20. 11. 2021 Ing. Zdeněk Folk; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 1277x

Po zákazu neonikotinoidních mořidel a přípravků s obsahem, thiaklopridu, chlorpyrifosu a dalších účinných látek, nám zůstala pro podzimní ošetřování proti škůdcům jen velmi omezená nabídka přípravků. Dobrou zprávou je, že společnost Corteva Agriscience přichází s možností použití neonikotinoidního přípravku Gazelle a možná i nové účinné látky v přípravku Transform.

Podkorní hmyz v městské zeleni

Podkorní hmyz v městské zeleni

19. 11. 2021 Ing. Marie Zahradníková, Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Škůdci Zobrazeno 1388x

Podkorní hmyz je jednou z nejvýznamnějších skupin napadající lesní dřeviny, jehličnaté i listnaté. Nejpočetnější a nejčastěji škodící skupinu tvoří kůrovcovití (Curculionidae: Scolytinae), ale i některé další čeledi brouků, jako např. krascovití (Buprestidae) nebo nosatcovití (Curculionidae). V městské zeleni se často vyskytuje celá řada takových druhů, které se pravidelně vyskytují jako škůdci v lesních porostech.

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

19. 10. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta s.r.o., Nitra Škůdci Zobrazeno 6143x

Posledné dva roky pestovateľov orechov či už veľkých, profesionálnych sadárov, alebo malých záhradkárov, trápi nový invázny škodca vrtivka orechová (česky vrtule ořechová, Rhagoletis completa, Tephritidae, Diptera).

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

16. 10. 2021 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 1383x

Intenzivní pěstování řepky je postavené na opakované aplikaci insekticidů v průběhu vegetace. To sebou přirozeně nese nárůst selekčního tlaku zejména, když se opakovaně používají účinné látky se stejným mechanizmem účinku.

Výskyt a šíření vrtule ořechové

Výskyt a šíření vrtule ořechové

04. 10. 2021 Ing. Kamil Holý, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 2383x

Vrtule ořechová (Rhagoletis completa) patří mezi významné invazní druhy, které se k nám postupně šíří z evropských zemí. Její larvy mohou způsobit až 100% škody na úrodě vlašských ořechů, které černají a netvoří žádná nebo produkují jen silně poškozená jádra nevhodná ke konzumaci. Škodlivé výskyty byly již plošně zaznamenány na jižní Moravě a první ohniska se vyskytují i v Čechách.

Škodcovia kapustovín (5): Škodcovia poškodzujúci listy rastlín - mory

Škodcovia kapustovín (5): Škodcovia poškodzujúci listy rastlín - mory

02. 10. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s. r. o., Nitra Škůdci Zobrazeno 1437x

Veľmi významnou skupinou škodcov kapustovín, ktoré škodia na listoch, sú motýle z čeľade morovité (Noctuidae): siatice a mory. Z môr najvýznamnejšie sú nasledovné tri druhy: mora kapustová - Mamestra brassicae, mora kelová - Lacanobia oleracea a mora gama - Autographa gamma.

Dřepčík olejkový - z minoritního limitujícím škůdcem

Dřepčík olejkový - z minoritního limitujícím škůdcem

22. 09. 2021 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 3964x

První výskyty škůdce v letech 2005 až 2010 především v teplejších oblastech Moravy žádné větší obavy nevzbuzovaly. S postupně narůstající jeho početností ve specifických enklávách došlo na první likvidace porostů. V této době pouze v důsledku přímých škod žírem dospělců na vzcházející řepce. Tak tomu bylo například v roce 2012 na Benešovsku.

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

20. 09. 2021 Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.; Agritec Plant Research, Šumperk; Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.; AGRITEC výzkum, šlechtění a služby Škůdci Zobrazeno 1311x

Základním vztahem mezi populacemi organizmů je interakce mezi predátorem a kořistí. Nejčastěji je uskutečňována samotnou predací, což je jakýkoliv zisk na úkor jiného jedince (kořisti). Dále známe sociální predaci, kdy kupř. skupina mravenců dovede usmrtit kořist daleko větší, než by jí byl schopen ulovit pouze jediný jedinec.

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2020

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2020

12. 09. 2021 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 991x

Dospělci bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera LeConte - obr. 1) jsou velcí 4–7 mm, žlutě zbarvení s černými krovkami. Samičky lze dobře rozeznat od samečků podle kratších tykadel a tří podélných pruhů na krovkách.

Ochrana řepky proti škůdcům rezistentním vůči insekticidům na podzim

Ochrana řepky proti škůdcům rezistentním vůči insekticidům na podzim

09. 09. 2021 Ing. Tomáš Hovorka a kol. Škůdci Zobrazeno 1493x

Podíl škod působených škůdci na řepce v podzimním období oproti škodám v jarním období se zvyšuje. Hlavními škůdci řepky v podzimním období se stali dřepčík olejkový a mšice broskvoňová. V období od vzcházení řepky do vytvoření 4 pravých listů mohou významné škody způsobit dřepčíci rodu Phyllotreta.

Háďátko řepné - biologie a možnosti ochrany

Háďátko řepné - biologie a možnosti ochrany

03. 09. 2021 Ing. Ondřej Douda, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 2304x

Háďátko řepné (Heterodera schachtii) je poměrně dlouho známým škůdcem cukrové řepy. Nespecifické příznaky poškození řepy na pozemcích s opakovaným výsevem této plodiny byly pozorovány již na počátku 19. století. Tato poškození byla původně přikládána problémům s výživou rostlin. V roce 1859 nalezl německý botanik Hermann Schacht na kořenech poškozených rostlin řepy cysty a správně přisoudil příznaky poškození těmto útvarům (Decker, 1969).

Rezistence škodlivých hlodavců vůči rodenticidním nástrahám

Rezistence škodlivých hlodavců vůči rodenticidním nástrahám

31. 08. 2021 RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 1319x

Integrovaná ochrana před škodlivými hlodavci je založena na provázaném systému preventivních a represivních opatření. Mezi represivní opatření patří i chemické ochranné metody založené na použití různých formulací přípravků registrovaných jako tzv. rodenticidy. Aktuálně nejpoužívanějšími rodenticidy jsou nástrahové formulace vyráběné buď na bázi zinkfosfidu (na hraboše), nebo antikoagulantů (zejména na myši, potkany a krysy).

Okénko do zahraničí: Upravené bakterie mohou zachránit včely

Okénko do zahraničí: Upravené bakterie mohou zachránit včely

28. 08. 2021 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 944x

Vědci z University of Texas v Austinu oznámili, že vyvinuli geneticky upravené kmeny bakterie Snodgrassella alvi jako novou strategii na ochranu včel před nebezpečným jevem známým jako syndrom zhroucení včelstev (colony collapse disorder, CCD).

Ochrana obilnín proti voškám

Ochrana obilnín proti voškám

19. 08. 2021 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta s. r. o., Nitra Škůdci Zobrazeno 1631x

Vošky (Aphidoidae, Sternorrhyncha) sa vo väčšej alebo menšej miere na obilninách vyskytujú každý rok. Vošky sú prítomné v porastoch obilnín od jeho vzchádzania na jeseň, najmä ak je dlhá a nadmerne teplá. Na jar sa v porastoch začínajú vyskytovať od apríla a maximálny výskyt je obyčajne začiatkom júna, keď v prípade silného výskytu môžu spôsobiť aj významné škody na úrode.

Ovlivnil průběh ročníku 2020 výskyt zavíječe kukuřičného?

Ovlivnil průběh ročníku 2020 výskyt zavíječe kukuřičného?

12. 08. 2021 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Škůdci Zobrazeno 1057x

Průběh ročníku 2020 jako takový byl pro zdárný růst a vývoj porostů kukuřice v porovnání s roky sucha takřka ideální. Dostatek srážek se pozitivně promítl ve výnosech, které byly za poslední 4 roky nejvyšší, a to jak u kukuřic na zrno, tak na siláž. U zrnové kukuřice byl zaznamenán meziroční nárůst ve výnosech okolo 12 %, u silážní kukuřice byl rozdíl menší a činil 9,2 %.

Účinnost přírodních látek při regulaci mandelinky bramborové v pásmech vodních zdrojů

Účinnost přírodních látek při regulaci mandelinky bramborové v pásmech vodních zdrojů

11. 08. 2021 Ing. Luboš Petříček; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 1254x

Regulace mandelinky bramborové je každoročním problémem pro řadu zemědělců, kteří do svých osevních plánů zahrnuli pěstování brambor. Mandelinka bramborová je škůdce, který má potenciál zničit celou úrodu a mít zásadní vliv na celkový výnos a finanční bilanci. Ochrana proti ní je ale mnohdy komplikovaná, ať už z důvodu častého rozvoje rezistence, nebo z důvodu nutnosti dodržování přísných restrikcí v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Ochrana proti škůdcům slunečnice

Ochrana proti škůdcům slunečnice

03. 08. 2021 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Martina Stejskalová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Škůdci Zobrazeno 1927x

Slunečnice je poškozována pouze několika druhy živočišných škůdců a jejich význam je většinou menší než poškození houbovými chorobami. V některých letech však mohou škůdci způsobit závažné škody a přispívají k rozšiřování houbových chorob. Výskyt a intenzita poškození jednotlivými živočišnými škůdci jsou silně ovlivněny průběhem počasí.

Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý - potenciální škůdci nejen řepky?

Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý - potenciální škůdci nejen řepky?

02. 08. 2021 Doc. Mgr. Ing. Eva Hrudová, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 2112x

V posledních letech se na kvetoucí řepce stále častěji objevují dva druhy zlatohlávků: zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta) a zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta). Patří do čeledi vrubounovitých (Scarabaeidae), jsou to tedy příbuzní chroustů. Brouci jsou florikolní, polyfágní. Živí se pylem. Květy poškozují vyžíráním generativních orgánů - tyčinek a pestíku.

Kladivo na zavíječe

Kladivo na zavíječe

01. 08. 2021 Ing. Vladimír Sys, Sumi Agro Czech, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 425x

Pro představení nové účinné látky v ochraně polních plodin je vždy dobrá příležitost. Třeba i uprostřed právě probíhající a z hlediska průběhu počasí divoké sezóny. Dobré zprávy dnes máme především pro pěstitele kukuřice.

Nexide® - mimořádně silný pyrethroid

Nexide® - mimořádně silný pyrethroid

31. 07. 2021 Ing. Miroslav Kroulík; FMC Agro Česká republika spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 2009x

Insekticid Nexide® je jedním z nejpoužívanějších přípravků proti škůdcům polních plodin. Důvodem je spolehlivá účinnost a široká registrace v řepce olejce, obilninách, máku setém a dalších plodinách. Nexide® nemá žádná aplikační omezení v OP II. stupně zdrojů vod a jeho použití není třeba hlásit včelařům. V ochraně najde uplatnění od časného jara až do podzimu.

Riziko škodlivosti makadlovky řepné v roce 2021

Riziko škodlivosti makadlovky řepné v roce 2021

29. 07. 2021 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1097x

Cukrová řepa je hostitelskou rostlinou desítek druhů živočichů, ale pouze malá část z nich je početná natolik, že překračují prahy škodlivosti a stávají se druhy, proti kterým je nutné provést některé z ochranných opatření. V průběhu let se vzhledem k použité technologii pěstování i klimatickým podmínkám druhové složení škůdců mění. Někteří se stanou nevýznamnými, jiní se naopak přemnoží.

Ochrana brambor proti mandelince bramborové a výsledky pokusů s insekticidy v roce 2020

Ochrana brambor proti mandelince bramborové a výsledky pokusů s insekticidy v roce 2020

23. 07. 2021 Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Škůdci Zobrazeno 1368x

Mandelinka bramborová neměla v zimě 2019/20 vhodné podmínky k přezimování. Je známo, že v mírné zimě, jako byla v minulém roce (2019/20, graf 1), kdy prakticky nedošlo k promrznutí půdy, hibernující dospělci více podléhají bakteriálním a houbovým infekcím, takže počet jarních brouků bývá často redukován.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
detail