BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Škůdci

Užitečné organizmy (15): Lumkovití - Campopleginae a Cremastinae

Užitečné organizmy (15): Lumkovití - Campopleginae a Cremastinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 719x

Zástupci obou podčeledí jsou si navzájem podobní. Mají štíhlé tělo, průduchy prvního článku zadečku jsou za polovinou, zadeček je zploštělý z boku často s nápadným kladélkem. Vyvíjejí se jako koinobionti uvnitř hostitele, nejčastěji parazitují housenky různých motýlů.

Užitečné organizmy (16): Ctenopelmatinae a Metopiinae

Užitečné organizmy (16): Ctenopelmatinae a Metopiinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 604x

Ctenopelmatinae a Metopiinae jsou dalšími podčeleděmi lumků, které zahrnují druhy významné pro regulaci škůdců v zemědělství a lesnictví.

Proseeds
Užitečné organizmy (17): Parazitoidi zápředníčka

Užitečné organizmy (17): Parazitoidi zápředníčka

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1056x

Zápředníček polní (Plutella xylostella) u nás škodí především na brukvovité zelenině a řepce. Celosvětově patří mezi nejvýznamnější škůdce brukvovité zeleniny, protože dokázal osídlit tropy, subtropy i mírné klima.

Užitečné organizmy (18): Lumkovití - Tryphoninae a Ophioninae

Užitečné organizmy (18): Lumkovití - Tryphoninae a Ophioninae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1336x

Dnešním dílem končí představení čeledi lumkovití. Některé podčeledi s menším významem byly vynechány, např. Orthocentrinae, ale zemědělky významné druhy z těchto podčeledí budou uvedeny později u jednotlivých škůdců.

Užitečné organizmy (19): Korunčíci a lištníci

Užitečné organizmy (19): Korunčíci a lištníci

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 827x

Nadčeledi Stephanoidea a Trigonaloidea zahrnují teplomilné druhy, rozšířené především v tropech a subtropech. Do Evropy proniká z jihu pouze 5 druhů, ale několik dalších blízkovýchodních druhů lze očekávat. Vzhledem k nízké početnosti je vliv na populace škůdců nevýznamný.

Užitečné organizmy (20): Žlabatkovití

Užitečné organizmy (20): Žlabatkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 777x

Nadčeleď žlabatky (Cynipoidea) je v Evropě zastoupena 3 čeleděmi. Primárně jsou to parazitoidi jiného hmyzu, ale čeleď žlabatkovití (Cynipidae) přešla na fytofágní potravu. Od ostatních blanokřídlých se odliší podle šikmo čtyřbokého tvaru plamkového pole na předním křídle. Plamka a krajní žilka chybějí, tykadla jsou nelomená s 13–16 články. Většina druhů má s boku stlačený zadeček a délku těla do 6 mm.

Užitečné organizmy (21): Pažlabatkovití

Užitečné organizmy (21): Pažlabatkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 596x

Čeleď pažlabatkovití (Figitidae) v současném pojetí zahrnuje drobné druhy parazitoidů a hyperparazitoidů z nadčeledi Cynipoidea. Ještě nedávno měly některé současné podčeledi status čeledi nebo byly řazeny do čeledi žlabatkovití (Cynipidae), na což je třeba brát zřetel při dohledávání informací nebo použití určovacích klíčů.

Užitečné organizmy (22): Pažlabatkovití - Eucoilinae

Užitečné organizmy (22): Pažlabatkovití - Eucoilinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 793x

Eucoilinae jsou od dalších podčeledí pažlabatek i čeledí dalších blanokřídlých jasně odlišitelní podle číškovitého útvaru vyčnívajícího nad povrch štítku. Podčeleď zahrnuje malé i středně velké druhy. Zbarvení je variabilní, převažuje černá (tmavohnědá) barva těla se světlou kresbou, nohy zpravidla světlejší než tělo. U některých druhů jsou křídla zakrnělá, nepřesahují konec zadečku. Tykadla mají na konci často paličku.

Užitečné organizmy (23): Figitinae a Charipinae

Užitečné organizmy (23): Figitinae a Charipinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1507x

Dnešním dílem zakončíme povídání o pažlabatkách, které jsou neprávem přehlížené. Přitom se uplatňují při regulaci našich domácích i zavlečených druhů škůdců, se kterými si často z nedostatku registrovaných přípravků nevíme rady. Zajímavé jsou i z pohledu studia fungování složitějších potravních sítí, s vyšším počtem trofických úrovní.

Užitečné organizmy (24): Ibaliidae

Užitečné organizmy (24): Ibaliidae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 671x

Čeleď Ibaliidae reprezentuje prapředky našich ostatních žlabatek a patří spolu s cizokrajnými čeleděmi Austrocynipidae a Liopteridae mezi tzv. makrožlabatky (velikost těla až 20 mm), které parazitují u dřevokazného hmyzu. Přesto, že jsou to naše největší a nejnápadnější žlabatky, nemají české jméno. Známější se staly až díky své fotogeničnosti, kdy se fotografům podaří čas od času nějaké dospělce v přírodě zachytit.

Užitečné organizmy (25): Parazitoidi octomilky

Užitečné organizmy (25): Parazitoidi octomilky

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 838x

Octomilka japonská (Drosophila suzukii) pochází z východní Asie. V Evropě byla zjištěna v roce 2008 a z jihu (Itálie, Španělsko) se rychle šíří severním a východním směrem. U nás byla nalezena již v roce 2014, ale dosud neobsadila celé území. Šíření pokračuje a škodlivost bude vzrůstat.

Užitečné organizmy (26): Vejřitky

Užitečné organizmy (26): Vejřitky

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 745x

Nadčeleď vejřitky (Proctotrupoidea) zahrnuje drobné druhy s délkou těla do 10 mm. Tělo je většinou tmavě zbarvené, silně sklerotizované s nesesychavým zadečkem. Tykadla jsou nelomená, s 13–15 články. Žilnatina křídel je zpravidla bohatá, plamka vyvinuta. Postavení žilek je charakteristické a v kombinaci s dalšími znaky slouží k odlišení od dalších nadčeledí.

Užitečné organizmy (27): Vejřitkovití

Užitečné organizmy (27): Vejřitkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 534x

Vejřitkovití (Proctotrupidae) patří mezi malé až středně velké (2–10 mm) druhy parazitoidů. Zbarvení těla je většinou černé, kombinované s hnědočervenou kresbou. Nohy a tykadla bývají světlejší. Plamka v předním křídle je velká, nápadná, plamkové pole je naopak malé, uzavřené, často menší než plamka, ostatní žilnatina je redukována. U samic jsou vzácně křídla zkrácená nebo úplně chybí.

Užitečné organizmy (28): Diaprioidea

Užitečné organizmy (28): Diaprioidea

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 792x

Nadčeleď stíněnky (Diaprioidea) zahrnuje drobné druhy parazitující především v larvách a pupáriích dvoukřídlých. Od příbuzné nadčeledi Proctotrupoidea se liší lomenými tykadly a žilnatinou. Většina druhů má tykadla nasazena na výrazném hrbolku, který vyčnívá dopředu a v kombinaci s různými výrůstky může vytvářet bizarní tvary hlavy.

Užitečné organizmy (29): Parazitoidi bělásků

Užitečné organizmy (29): Parazitoidi bělásků

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 944x

Bělásci rodu Pieris patří mezi nejhojnější denní motýly zemědělské krajiny. Za škůdce se považuje pouze bělásek řepový (P. rapae) a zelný (P. brassicae). Dospělci běláska řepkového (P. napi), s tmavě poprášenými žilkami křídel, jsou stejně početní nebo v některých letech i početnější než bělásek řepový, ale housenky se vyvíjejí především na nekulturních druzích brukvovitých rostlin a neškodí.

Užitečné organizmy (30): Stíněnkovití

Užitečné organizmy (30): Stíněnkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 872x

Stíněnkovití (Diapriidae) patří mezi drobné druhy parazitoidů (cca 2–5 mm, vzácně do 8 mm). Mají lomená tykadla, nasazená vysoko nad ústy, často na výrazném hrbolku vyčnívajícím dopředu (hlava z boku klínovitá). První článek tykadel (scapus) je nápadně velký, dlouhý, tykadla u samic s 11–15 a u samců s 13–14 články, 3. nebo 4. článek většinou na bázi zúžen, prohnut nebo jinak modifikován.

Užitečné organizmy (31): Diapriinae

Užitečné organizmy (31): Diapriinae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 531x

Diapriinae jsou druhou podčeledí stíněnek s více než 350 evropskými druhy. U nás lze očekávat okolo 200 druhů, ale pro nedostatečný průzkum jich bylo potvrzeno dosud pouze několik desítek. O vlivu na škůdce v našich podmínkách se neví téměř nic.

Užitečné organizmy (32): Jesenky

Užitečné organizmy (32): Jesenky

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 716x

Nadčeleď jesenky (Platygastroidea) zahrnuje převážně drobné až velmi drobné druhy (<1 mm), které se v přírodě snadno přehlédnou, i při jejich hojném výskytu. Malá velikost odpovídá velikosti hostitelů, kterými jsou nejčastěji vajíčka hmyzu nebo larvy bejlomorek. Z větších zástupců nadčeledi lze na polích s řepkou pozorovat v jarním období jesenky rodu Platygaster, které hromadně pobíhají/poletují v porostu a hledají bejlomorku kapustovou.

Užitečné organizmy (33): Parazitoidi slunéček

Užitečné organizmy (33): Parazitoidi slunéček

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1176x

Slunéčka (Coccinellidae) jsou významnými predátory mšic, mer, dalšího hmyzu a roztočů. Při dostatečné početnosti dokáží v zemědělských plodinách sami, i bez pomoci dalších užitečných organizmů, zvládnout populace škůdců a v závislosti na plodině snížit počet nebo zcela nahradit insekticidy.

Užitečné organizmy (34): Vejcomaři

Užitečné organizmy (34): Vejcomaři

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 710x

Vejcomarovití (Scelionidae) se specializují na parazitaci vajíček jiného hmyzu, několik rodů parazituje vajíčka pavouků v kokonech. Výhoda vaječných parazitoidů v ochraně rostlin spočívá v zahubení škůdce ještě před vznikem škod, na rozdíl od dalších parazitoidů, kteří regulují škůdce až v následné generaci.

Užitečné organizmy (35): Vejcomaři 2

Užitečné organizmy (35): Vejcomaři 2

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 656x

Vejcomaři se dělí do třech podčeledí, které se liší morfologicky i hostitelským spektrem. U většiny druhů hostitele dosud neznáme nebo patří mezi hospodářsky nevýznamné druhy, pouze část vejcomarů parazituje vajíčka škůdců nebo užitečných organizmů. Některé druhy se záměrně introdukují do nových oblastí k regulaci invazních škůdců.

Užitečné organizmy (36): Parazitoidi ploštic

Užitečné organizmy (36): Parazitoidi ploštic

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 1203x

Ploštice patřily v minulosti mezi škůdce různých plodin, proti kterým se prováděla cílená ochrana. V současné době je většina druhů pod prahem škodlivosti a kromě klopušek bývá vzácnost se s nimi v porostech setkat. Doufejme, že domácí druhy zůstanou nadále pouze vítaným zpestřením biodiverzity, problém však nastane s invazními druhy, které do několika let naruší systém pěstování ovoce, zeleniny i dalších plodin.

Užitečné organizmy (37): Jesenkovití

Užitečné organizmy (37): Jesenkovití

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 729x

Jesenkovití (Platygastridae) jsou drobní parazitoidi (0,5–4 mm) s převážně černým tělem a světlýma nohama, méně často je tělo světle hnědé až rezavé. Přes svoji nenápadnost jsou významnými regulátory škodlivých bejlomorek a používají se i k boji s invazními druhy.

Užitečné organizmy (38): Plamčice

Užitečné organizmy (38): Plamčice

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 839x

Nadčeleď plamčice (Ceraphronoidea) zahrnuje drobné druhy s nedostatečně prozkoumanou biologií. Na celém světě bylo dosud popsáno 639 druhů ve 27 rodech, ale ve skutečnosti jich bude několikanásobně více. Obdobně jako u jiných málo prozkoumaných skupin je hodnověrnost publikovaných údajů nejistá, v závislosti na kvalitě diagnostiky.

Užitečné organizmy (39): Megaspilidae

Užitečné organizmy (39): Megaspilidae

01. 05. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 681x

Z pohledu ochrany rostlin lze plamčice z čeledi Megaspilidae považovat spíše za škůdce než užitečné organizmy, protože většina druhů se známou biologií patří mezi parazitoidy predátorů a hyperparazitoidy jiných parazitoidů. Při vyšších počtech mohou negativně ovlivnit početnost nepřátel mšic v agrocenózách i v uzavřených prostorech skleníků.

1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
detail