Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.
Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

29. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 133x

Zemědělská prvovýroba je stále pod silným tlakem ekonomických a přírodních vlivů a je stále náročnější a složitější. Letošní vegetační rok začal poměrně dobře. Zima 2022/23 v Česku se zařadila mezi pět nejteplejších od roku 1961, ale na dešťové srážky byla velice chudá.

Výhodné předplatné časopisu Agromanuál na rok 2024

Při objednání předplatného na rok 2024 do 1.12.2023 získáte navíc zdarma vydání Agromanuálu 11-12/2023 a exkluzivní nástěnný kalendář na rok 2024. Akce platí pro nové předplatitele.

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 105x

K jednomu z nejdůležitějších ošetřením pro kvalitní a zdravý porost patří využívání herbicidů. A to obzvláště na pozemcích s výskytem problémových plevelů jako je například chundelka metlice (Apera spica-venti), ale i ostatních dvouděložných plevelů nebo výdrolu řepky.

Proseeds
Limagrain

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

Další sezona sklizně kukuřičné siláže je za námi. Jak se povedla se dozvíme záhy, tedy spíše, řeknou nám to naše krávy. Kukuřice si prožila dlouhé studené jaro, kdy se časný termín setí vesměs neprojevil jako výhoda. Následovala dlouhá období sucha a dvě krátká období nadprůměrných srážek. Tyto nestandardní periody se projevili na opylení, vývoji a dozrávání kukuřice na siláž. Opakovaný lokální charakter srážek způsobil lokální výkyvy v kvalitě a zejména v hektarových výnosech.

Aplikace přípravku Albit<sup>®</sup> na travní porosty

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 234x

Podle dlouhodobých předpovědí změn klimatu ve světě a zejména v České Republice, čím dál častěji se budou vyskytovat extrémní výkyvy počasí. Tyhle změny většinou se projevuji zvyšováním průměrných teplot vzduchu. Jedním ze způsobů posílení přirozené odolnosti rostlin proti stresům během vegetace patří aplikací pomocných rostlinných přípravků, z nichž jedním je Albit®.

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

27. 11. 2023 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Plevele Zobrazeno 284x

Účinné látky přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidy, jsou významným tématem a předmětem činností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zahrnují jak hodnocení účinných látek, povolování přípravků na ochranu rostlin, vedení statistik spotřeby přípravků, úřední kontroly aktivit souvisejících s přípravky, včetně kontrol aplikační techniky, ale také sledování obsahu účinných ...

Slunečník se Syngentou

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 100x

Na začátku září uspořádala společnost Syngenta svůj tradiční polní den Slunečník ve Žlunicích. Na kvalitně upravených plochách byla představena široká řada osvědčených hybridů kukuřice a slunečnice včetně novinek, které se pro první osev teprve připravují.

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 433x

Průkopníci precizního zemědělství Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství ověřují a do praxe zavádějí další nové, moderních technologie. Dnes se zaměříme na cílené aplikace postřiků, které umožňují významně redukovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.

Aktuálně z Bruselu – hlasování o snížení používání pesticidů – Green Deal padl

Aktuálně z Bruselu – hlasování o snížení používání pesticidů – Green Deal padl

23. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 480x

Zákonodárci Parlamentu EU včera zamítli návrh na omezení používání chemických pesticidů. Původní plán Zelené dohody (Green Deal) byl snížení používání chemických pesticidů o 50 % do roku 2030 a celkový zákaz veškerého používání pesticidů v oblastech jako jsou veřejné parky, hřiště a školy. Návrh zákona byl zamítnut v poměru hlasů 299:207. Hlasováni se zdrželo 121 zákonodárců.

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 419x

Pšenice ozimá je v Evropské unii i v České republice nejrozšířenější a nejdůležitější obilninou. U nás se pěstuje přibližně na 32 % osevní plochy a tvoří přibližně 57 % všech pěstovaných obilnin. Kvalita sklizeného zrna i výnosy jsou ovlivněny širokou škálou faktorů. Patří mezi ně např. předplodina v osevním postupu, odrůda pšenice nebo technologie obdělávání půdy.

Co se děje během skladování řepy a jak průběh optimalizovat

Co se děje během skladování řepy a jak průběh optimalizovat

20. 11. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ing. Jan Sedláček Skladování Zobrazeno 698x

V poslední řepné kampani 2022/23 jsme se potýkali s významným problémem při skladování řepy. V první polovině prosince přišly silné mrazy a řepa na hromadách namrzla. V druhé polovině měsíce kolem Vánoc následovalo extrémní oteplení - téměř ke 20°C. Tyto dvě události pak společně s vyšším podílem zahlinění na ukládkách vedly k pohromě. Nahnilá řepa se rychle kazila.

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 485x

O digestátu, novodobém tekutém organickém hnojivu, který tvoří zbytek po výrobě bioplynu, toho již bylo vyřčeno a napsáno v odborné i vědecké literatuře hodně. Přitom názory na vlastnosti digestátu jako hnojiva se liší, a to jak u praktických farmářů, tak i ve vědecké komunitě, přičemž nic není černé ani bílé.

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 450x

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

16. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Plevele Zobrazeno 634x

Traktorem roku 2024 byl zvolen Claas Xerion 12.650 Terra Trac

15. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 409x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 184x

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

15. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 342x

Užitečné organizmy (48): Mšicomaři (III)

14. 11. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 225x

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

13. 11. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 397x

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

10. 11. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 469x

Choroby olejnin: Kořenové a krčkové choroby máku

08. 11. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 427x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2023

08. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1350x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail