BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.
Užitečné organizmy (53): Microgastrinae (III)

Užitečné organizmy (53): Microgastrinae (III)

24. 07. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 87x

Microgastrinae patří mezi nejčastěji používané lumčíky k biologické ochraně. Většina úspěšných introdukcí proběhla mimo Evropu, kde se uplatnily i druhy vyskytující se u nás. Např. proti klíněnce jabloňové (Phyllonorycter blancardella), která vytváří miny nejčastěji v listech jabloní (u nás zpravidla neškodí), se v severní Americe vysadil lumčík Pholetesor bicolor (starý název P. pedias).

Nabídka v pravý čas: Aquaholder - slovenská patentovaná technologie ošetření osiva pro zvýšení odolnosti suchu

Nabídka v pravý čas: Aquaholder - slovenská patentovaná technologie ošetření osiva pro zvýšení odolnosti suchu

23. 07. 2024 Ing. Michaela Kusá; PeWaS s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 75x

Sucho je jedním z dominantních a nejčastějších zdrojů abiotického stresu. Jedná se o jednu z hlavních příčin úbytku výnosu s dopadem na ekonomiku rostlinné výroby. Vyvíjet technologie, které tomuto dopadu dokáží účinně odolat, je strategií celé řady globálních společností. Na Slovensku se o vývoj inovativní technologie na tomto poli ujala výzkumná společnost Pewas.

Albíit
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Aktuální problémy s rezistentními pleveli v ČR

Aktuální problémy s rezistentními pleveli v ČR

22. 07. 2024 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 213x

Účinnost herbicidu je podmíněna celou řadou faktorů, které ovlivňují jeho příjem, transport na místo účinku a metabolizmus rostliny v době aplikace herbicidu. Pokud se po ošetření nedostaví očekávaný účinek, je zapotřebí analyzovat příčiny vzniku tohoto selhání. Důvodů může být několik. Jednou z příčin selhání může být např. nevhodný termín aplikace. Citlivost plevelů k většině herbicidů klesá v pokročilejších růstových fázích.

Adjuvanty

Adjuvanty

17. 07. 2024 Ing. Kamil Kraus, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 344x

V moderním zemědělství a lesnictví hrály pesticidy vždy důležitou roli. A to nejen při zajišťování nebo navyšování zemědělské produkce, ale také při regulaci růstu plodin nebo jejich ochraně před chorobami, škůdci a plevely. Všude tam je kladen důraz na jejich účinnost i šetrnost k životnímu prostředí.

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 234x

Představení ozimých obilnin společnosti Saaten-Union včetně různých možností agrotechniky proběhlo v polovině května v Hrotovicich na Třebíčsku. Společnost působí již 25 let na českém osivářském trhu, kdy se mnoha odrůdami nesmazatelně zapsala do povědomí pěstitelů, o čemž svědčila i jejich hojná účast na polním dni.

Velká konference o regenerativním zemědělství

Velká konference o regenerativním zemědělství

15. 07. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 376x

Doporučení a nové poznatky pro systém hospodaření, který se zaměřuje na zlepšení zdraví půdy a ekosystémů, zazněly na konferenci v Koutech na Havlíčkobrodsku. Tu pořádala koncem května již podruhé společnost SOUFFLET AGRO. Hlavními hosty byli Antonio Pereira a Gaëtan Bouchot z Francie, kteří prezentovali zkušenosti s 10 lety hospodaření regenerativním způsobem. Zaměřili se hlavně na plodiny, které se pěstují i u nás, tzn.

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

12. 07. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 230x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnitřku, tak samozřejmě i zvnějšku. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s bezpečnostními požadavky pro ochranu zdraví obsluhy.

Kokoška pastuší tobolka – významný plevel, ale též slovutná léčivá rostlina

Kokoška pastuší tobolka – významný plevel, ale též slovutná léčivá rostlina

11. 07. 2024 Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 338x

Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) je jednoletý až dvouletý plevelný druh z čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Původně rostla pravděpodobně jen ve Středozemí, dnes je rozšířená téměř v celém světě. Patří k nejrozšířenějším plevelům světa, především v oblastech mírného pásma. V České republice je označena jako zdomácnělý archeofyt s dobou zavlečení v období neolitu.

Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení

Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení

10. 07. 2024 Ing. Jiří Hermuth, Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 307x

V posledních letech silně vzrostlo využití čiroku v osevních postupech za účelem zeleného hnojení ke snížení zamoření půdy háďátky a podpoře růstu následné plodiny. Důvodem, proč je čirok účinný při biologické fumigaci proti hálkotvorným kořenovým háďátkům (Meloidogyne spp.), je to, že uvolňuje durin, kyanogenní glykosid nacházející se v epidermálních pletivech jeho listů.

Vliv hnojení na produkci píce jetelotravních směsí s příměsí netradičních jetelovin

Vliv hnojení na produkci píce jetelotravních směsí s příměsí netradičních jetelovin

08. 07. 2024 Ing. Ivana Frei, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 271x

Celkový obsah dusíku v orniční vrstvě půd v České republice se pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,2 %, může však kolísat ve značném rozmezí (0,03–0,5 %). To znamená, že se v ní vyskytuje asi 3 000–9 000 kg N/ha, ale jenom 1–2 % jsou dostupné rostlinám ve formě NH+4 a NO-3.

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 518x

Ochrana kukuřice proti bázlivci kukuřičnému v roce 2024

04. 07. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 356x

Hraboš polní jako stálé riziko pro zemědělskou praxi

03. 07. 2024 Prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 449x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 304x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

02. 07. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1129x

Výskyt houbového patogenu Verticillium nonalfalfae na chmelu v České republice

01. 07. 2024 Ing. Iveta Svobodová a kol. Choroby Zobrazeno 348x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 570x

Herbicidní ochrana brambor

27. 06. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 464x

Biologická ochrana (2): Hlístice - ochrana rostlin i lidského pohodlí

26. 06. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 437x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail