BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.
Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

Sledování výskytu stonkových krytonosců v roce 2023 a možnosti ochrany

18. 04. 2024 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 218x

Už od brzkého jara zaměřují pěstitelé ozimé řepky svoji pozornost na její jarní škůdce. Na počátku sledují zejména tzv. stonkové krytonosce a v případě potřeby provádí ochranu proti nim. Pod pojmem stonkoví krytonosci máme na mysli zejména dva druhy nosatcovitých brouků, a to krytonosce řepkového (Ceutorhynchus napi) a krytonosce čtyřzubého Ceutorhynchus pallidactylus), ale vyskytují se zde i další méně časté druhy.

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

Háďátko Meloidogyne graminicola - riziko nejen pro pěstování obilnin

17. 04. 2024 Dr. Ing. Zdeněk Chromý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Škůdci Zobrazeno 237x

Háďátko Meloidogyne graminicola bylo poprvé zjištěno v roce 1965 na travinách a ovsu ve státu Louisiana (USA). Od té doby bylo detekováno zejména na zavlažovaných rýžových polích v Asii a v některých oblastech Ameriky a Afriky. V červenci 2016 byl výskyt tohoto patogenu poprvé zaznamenán na několika rýžových polích v severní Itálii.

Proseeds
Energen

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

Sezona letí, a proto budeme naše doporučení jenom krátce popisovat společně s jejich odůvodněním. Některé momenty se bohužel budou opakovat, slabé kořeny ozimých obilnin se na mnoha porostech již velmi negativně propisují do vývoje porostů.

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

Problematika dusíkaté výživy jarního ječmene

15. 04. 2024 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna a kol. Výživa a stimulace Zobrazeno 332x

Výroba ječného sladu špičkové kvality se neobejde bez kvalitní suroviny. Kvalitní surovinou rozumíme homogenní partie ječného zrna, vyznačujícího se dostatečnou extraktivností, tj. maximálním obsahem škrobu a přiměřeným obsahem dusíkatých látek s vysokou biologickou hodnotou, spočívající ve vysoké klíčivosti a také rychlosti klíčení.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

Ověření účinnosti jarních herbicidů v obilninách dopadlo na jedničku

14. 04. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 166x

Pro jarní řešení plevelů v obilninách nabízí společnost BASF dvě různá řešení. Špičkový herbicid Ataman® Complete je určený k odplevelení porostů obilnin od jedno- a dvouděložných plevelů. Mnoho let praxí prověřený herbicid Biathlon® 4D je určen k boji proti dvouděložným plevelům. Průběžně zakládáme pokusy, abychom prověřili kvality obou herbicidů a výsledky pravidelně potvrzují vynikající účinnost.

Proti plevelům v obilninách na jaře

Proti plevelům v obilninách na jaře

14. 04. 2024 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 194x

V současných podmínkách hospodaření dochází k posunům ve výskytu plevelných trav. Mění se zastoupení jednotlivých druhů, stoupá jejich škodlivost a vyvíjí se rezistence k řadě účinných látek. Velký význam sehrávají nejvíce zastoupená chundelka metlice, lipnice roční a oves hluchý. Změny v osevním postupu s sebou přináší rozšiřující se výskyt mrvky myší ocásek, etablování sveřepů, jílků, kostřavo-jílků a psárky polní.

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

Jak hubit plevele v řepce na jaře?

13. 04. 2024 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 216x

Pokud zjistíme, že nám na jaře v porostech řepky zbývají ještě nějaké dvouděložné plevele, Korvetto je ideální způsob, jak se jich zbavit. Výborně likviduje heřmánky, rmeny, mák vlčí, pcháče a další dvouděložné plevele, které mohou působit problémy při sklizni. Obdobná situace platí i pro hubení pýru, výdrolu obilnin a dalších trav. Gallant Super je jedinečnou šancí, jak omezovat trávovité plevele nejen v řepce, ale v celém osevním sledu.

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 708x

V lednu pořádala společnost Corteva Agriscience za spoluúčasti výzkumných a odborných firem na několika místech ČR sympozium, zaměřené na možnosti efektivního a ziskového pěstování obilnin a řepky. Část programu byla věnována rovněž ochraně nebo otázkám vědy, výzkumu a vzdělávání v zemědělské praxi. Nakonec bylo provedeno zhodnocení účinků nového biostimulátoru Utrisha N po prvním roce jeho používání v zemědělské praxi.

Používání CTS se blíží?

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 451x

CTS (Closed Transfer Systems) = systémy pro bezkontaktní přepravu/plnění přípravků. Proč je CTS nezbytný pro bezpečnou práci s přípravky na ochranu rostlin? V dnešní době cca 2,5 % podzemní vody využíváme ke spotřebě jako vodu pitnou. Tato voda může být snadno kontaminována zbytky přípravků, které mohou pronikat do podzemních vod během práce s přípravky.

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 240x

Společnost Nufarm přináší v roce 2024 zemědělcům celou řadu nových přípravků na ochranu rostlin. V době, kdy je celkový sortiment přípravků z různých důvodů spíše omezován, se jedná o důležitý inovativní přínos a nové nástroje pro pěstitele, kteří potřebují účinně a bezpečně regulovat škodlivé činitele ve svých porostech.

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

Užitečné organizmy (51): Microgastrinae (I)

10. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 212x

Lumčíci z podčeledi Microgastrinae se specializují na housenky motýlů a patří mezi důležité regulátory mnoha zemědělsky významných škůdců. Malí, většinou tmavě zbarvení jedinci se v přírodě snadno zamění s obdobnými skupinami drobných blanokřídlých. Naopak nápadné jsou jejich žlutě nebo bíle zbarvené shluky kokonů, které upomínají na vaječné kokony pavouků.

Zásady ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

09. 04. 2024 Ing. Bohumil Štěrba; Corteva Agriscience Škůdci Zobrazeno 307x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 348x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

08. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 530x

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 201x

Řepka - jarní insekticidní ochrana s vysokou účinností

06. 04. 2024 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Škůdci Zobrazeno 256x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 754x

Jarní ječmeny s top výnosem

04. 04. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 209x

Ochrana ovoce s BASF v roce 2024

03. 04. 2024 Ing. Eva Nežárková; BASF spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 370x

Nový závažný patogen na kořenech řepky Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

03. 04. 2024 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Choroby Zobrazeno 803x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail