BASF
BASF
BASF

AGRA

Osivo a sadba

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

21. 02. 2024 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 119x

Hodnocení odrůd uvedených v přehledné tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2020–23 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky.

 Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

17. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 268x

Po sklizni v roce 2022 bylo zaregistrováno sedm nových sladovnických odrůd jarního ječmene, z toho jedna odrůda je vhodná pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“. Níže jsou uvedené popisy pouze pěti odrůd, protože registrace odrůd Ambiana a RGT Proxima byla na žádost udržovatelů zrušena po několika málo měsících. V tabulce hospodářských znaků jsou obě odrůdy uvedené, protože byly v roce 2023 vyseté v pokusech pro SDO.

Agrinova
Nabitý kádr odrůd pro jaro 2024

Nabitý kádr odrůd pro jaro 2024

15. 02. 2024 Ing. Filip Daněk a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 183x

Posily, které jsme si pro svůj odrůdový tým vyhlédli pro jarní sezónu 2023, se během uplynulého pěstitelského období blýskly výbornými výkony. Oslovily pěstitele natolik, aby mohly být pro novou sezónu plnohodnotnou součástí osevního plánu v jakékoliv pěstitelské oblasti.

Novinky v sortimentu ovsa setého, 2023

Novinky v sortimentu ovsa setého, 2023

14. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 244x

Po sklizni v roce 2022 byly zaregistrované dvě nové odrůdy ovsa setého.

Jistota výnosu, kvality i odbytu

Jistota výnosu, kvality i odbytu

13. 02. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 171x

Jarní ječmen, zejména ten sladovnický, je tradiční plodinou českých polí a velmi zajímavou komoditou. Dobrá kvalita, relativně nízké náklady a vysoký výnos jsou předpokladem dobré ekonomiky pěstování. V případě jarního ječmene je neméně důležitá i volba odrůdy, kterou preferují odběratelé.

Nové genomické techniky - příprava legislativy

Nové genomické techniky - příprava legislativy

01. 02. 2024 Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.; Univerzita Karlova Osivo a sadba Zobrazeno 187x

Jak spontánní evoluce živých organizmů, tak cílené lidské zásahy do ní, spočívají na dvou základních biologických procesech: genových změnách a genových přenosech. Ty první jsou mechanizmem daleko starším než ty druhé. Jejich různé varianty se postupně formovaly ještě daleko dříve, než se na světě vůbec nějaké „geny“ objevily. Až poté začala matka příroda cizelovat techniky genového přenosu. Nejprve se uplatnil ten nepotřebující rodič.

Zrnové hybridy kukuřice pro efektivní produkci zrna i v suchu

Zrnové hybridy kukuřice pro efektivní produkci zrna i v suchu

27. 01. 2024 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Jednou z hlavních plodin v teplejších oblastech České republiky je kukuřice na zrno. Změna klimatu má za následek rozšiřování ploch pro produkci kukuřičného zrna. Napomáhají tomu i nové směry šlechtění, hlavně odolnost vůči suchu. Firma Pioneer jako první začala šlechtit hybridy kukuřice tolerantní vůči suchu. Tyto elitní hybridy jsou zařazené do kategorie tzv. Optimum® AQUAmax®.

Pěstovat kukuřici? Určitě ano, společně se SOUFFLET AGRO

Pěstovat kukuřici? Určitě ano, společně se SOUFFLET AGRO

25. 01. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 306x

Před několika lety to na polích vypadalo jinak. Pomalými, ale systematickými kroky vyspělí farmáři pokračovali ve stabilizaci svých výnosů a dolaďování svých pěstitelských technologií, které reagovaly na klimatickou změnu. Ceny komodit postupně pomalu narůstaly a mohlo se zdát, že se blíží lepší časy. Následně se ale spojily závažné globální problémy a postavily nás před nové překážky a omezení.

LG Slovan - nová odrůda pro České pivo

LG Slovan - nová odrůda pro České pivo

17. 01. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 266x

České pivo, vyráběné pod ochrannou známkou České pivo, je jedinečný nápoj, který musí být vařen tradiční technologií ze tří základních surovin - vody, chmele a ječného sladu. Pro zachování skvělé chuti a pitelnosti Českého piva jsou kladeny vysoké požadavky na celý výrobní řetězec včetně primárních surovin (ječmene a chmele).

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 354x

Společnost Limagrain Česká republika uspořádala na konci srpna v Dubu nad Moravou polní den zaměřený na kukuřici. Převažovaly silážní hybridy s vysokou stravitelností vlákniny, tato vlastnost patří kromě obsahu škrobu a výše výnosu k hlavním cílům šlechtění. Návštěvníci polního dne si mohli prohlédnout dvě desítky hybridů vhodných pro pěstování na zrno, siláž nebo k využití v bioplynových stanicích.

Slunečník se Syngentou

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 300x

Na začátku září uspořádala společnost Syngenta svůj tradiční polní den Slunečník ve Žlunicích. Na kvalitně upravených plochách byla představena široká řada osvědčených hybridů kukuřice a slunečnice včetně novinek, které se pro první osev teprve připravují.

Extra výnos v extra kvalitě

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 376x

Letošní většinou pozdní setí spojené s chladnějším jarem a horkým, téměř beze srážkovým, létem dalo kukuřici zabrat napříč celou republikou. Ale i přes tyto nepříznivé podmínky zůstávají hybridy DEKALB® stále na vrcholu. Každoročně potvrzují, že se na ně můžeme spolehnout, protože nás podrží výnosem i kvalitou.

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 610x

Kukuřice patří společně s pšenicí k jedné z nejdůležitějších, a také nejpěstovanějších plodin na celém světě. Je využívaná nejen jako krmivo pro skot, zrno, ale také k energetickému využití v BPS. Směr využití kukuřice na siláž nebo zrna je možné zásadně ovlivnit výběrem správného a prověřeného hybridu. Firma Pioneer už více než 95 let šlechtí stále výkonnější hybridy s lepšími agronomickými vlastnostmi.

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 6131x

Další sezona sklizně kukuřičné siláže je za námi. Jak se povedla se dozvíme záhy, tedy spíše, řeknou nám to naše krávy. Kukuřice si prožila dlouhé studené jaro, kdy se časný termín setí vesměs neprojevil jako výhoda. Následovala dlouhá období sucha a dvě krátká období nadprůměrných srážek. Tyto nestandardní periody se projevili na opylení, vývoji a dozrávání kukuřice na siláž.

GMO jako alternativa k používání chemických pesticidů

GMO jako alternativa k používání chemických pesticidů

09. 10. 2023 Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 896x

Škůdci a choroby rostlin snižují kvalitu a kvantitu rostlinné produkce. V dnešní době se používají k ochraně rostlin před škodlivými organizmy chemické pesticidy, které představují zátěž pro životní prostředí i lidské zdraví. Vědecká komunita a spotřebitelé volají po snížení jejich spotřeby.

Odrůda, co šlape i v sušších podmínkách

Odrůda, co šlape i v sušších podmínkách

07. 10. 2023 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 677x

Tato plastická středně raná odrůda pšenice ozimé byla registrována v ČR (2020) i SR (2023) zejména díky velmi vysokému výnosu zrna v kombinaci s velmi dobrou potravinářskou jakostí. Na Slovensku se jednalo dokonce o nejvýnosnější odrůdu v tříletém průměru 2020–22 ŠOS ÚKSÚP. Je vhodná pro pěstování ve všech výrobních oblastech, disponuje vysokou tolerancí přísušku a vysokou mrazuvzdorností (70 % v testech ÚKZÚZ).

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

05. 10. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 736x

Segment krmných pšenic je velmi aktivní a každoročně narůstá. Dlouhodobě minimální rozdíly v cenách a o třídu vyšší výnosy dělají z pěstování C odrůd tržní záležitost. Johnson společnosti SAATEN-UNION zde kombinuje všestranné využití s rekordními výnosy i v sušších oblastech.

Novinky, které zaujaly na polních dnech

Novinky, které zaujaly na polních dnech

03. 10. 2023 Ing. Pavel Stehlík; VP Agro, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 551x

Červnové polní dny jsou tradiční přehlídkou odrůd obilnin. Pěstitelé mají možnost porovnat stav svých porostů s těmi v jiných oblastech, případně i vedených v rozdílných intenzitách pěstování. Jsou zde představovány i novinky v odrůdovém sortimentu. Níže si dovolím upozornit na ozimé pšenice ze šlechtění RAGT.

Plná sada medailí

Plná sada medailí

02. 10. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 527x

Mimořádná novinka pšenice ozimé, kterou letos uvádí firma SAATEN-UNION na český trh, je již nyní v podvědomí většiny návštěvníků polních dnů. Odrůda Pallas se totiž předvedla v celé své kráse. Nejen vynikající výnosy zdravého zrna, ale také špičkové potravinářské parametry odrůda Pallas již prokázala v registračních zkouškách ČR a v prvním roce SDO, o čem je možno se přesvědčit v ročence ÚKZÚZ na straně 36.

„BECKY“ opět sype

„BECKY“ opět sype

30. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 521x

Přinášíme první skvělé výsledky ze sklizní jedničky v množení ozimých ječmenů, a to odrůdy Beckenbauer. Ozimý ječmen Beckenbauer zaujal pěstitele již v předešlých dvou sezónách nejen svými výsledky z pokusů a registračního řízení, ale zejména výnosy z běžných ploch. Tyto „Beckyho“ vystřelily na 1. místo jako nejmnoženější šestiřadý ozimý ječmen v ČR za rok 2023. První výsledky z probíhajících sklizní naznačují, že nejinak tomu bude i letos.

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

25. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 502x

Na farmě v Čejkovicích máme lehčí půdy a hrozí zde přísušky. Potřebujeme tady ranou odrůdu. SU Ellen je z našeho pohledu i přes svoji ranost velmi výkonná.

Královna českých polí mezi pšenicemi

Královna českých polí mezi pšenicemi

23. 09. 2023 Ing. Jana Černá, Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 526x

Mimořádně výnosná krmná a oplatková odrůda s dobrou zimovzdorností, velmi dobrou HTZ na úrovni 44 g, která je vhodná do všech pěstebních oblastí, pro setí po obilnině a navíc toleruje horší pěstební podmínky a pozdní setí.

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

21. 09. 2023 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 533x

Abychom mohli maximálně eliminovat výskyt námele ve sklizeném zrnu žita, je třeba znát hlavní faktory, které se podílí na jeho výskytu. Mezi ty nejvýznamnější jistě patří vlhko a chlad v době kvetení. Stejně tak negativně působí extrémní vysoké teploty, sucho a bezvětrné počasí. Tyto podmínky brání přenosu pylu na bliznu. Na hluchém místě se pak tvoří sklerocia námele.

Novinka zvládla první rok na desítku

Novinka zvládla první rok na desítku

17. 09. 2023 Ing. Marcela Shejbalová, Ing. Petr Shejbal; VP AGRO, spol s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 497x

Nová krmná ozimá pšenice RGT Revolver patří mezi naše TOP odrůdy, které máme pro letošní rok nachystané pro český trh. Jedná o velmi slibný materiál, který předchází pověst velmi výnosné C odrůdy.

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

Vývoj ploch ozimého ječmene v České republice

11. 09. 2023 Ing. Tomáš Břicháček; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 524x

Podíváme-li se zpětně několik let do přehledu množitelských ploch ÚKZÚZ, je evidentní, že povětšinou největší množitelské, a tedy i pěstební plochy ozimého ječmene zaujímají odrůdy ze sortimentu firmy SAATEN-UNION. Oslovil jsem proto produktového manažera pro obilniny, Ing. Luďka Novotného, aby nám přiblížil situaci s ozimým ječmenem na českém trhu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail