BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Osivo a sadba

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 2450x

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 162x

V minulém článku jsem představil nové odrůdy pro rok 2022. Jedná se o TuYV a dále hybridy v unikátní kombinaci tolerance vůči TuYV a nádorovitosti kořenů. Odrůdy méně náchylné k pukání šešulí, tolerantní k herbicidům či jen velmi zdravotně výhodné, určitě si každý vybere. Naše osivářské menu je mnohem, mnohem bohatší než kdykoli předtím. V celém sortimentu najdete odrůdy vynikající z hlediska rychlého vzcházení a odolnosti vyzimování.

Proseeds
InVigor - osiva od BASF, slušná práce pánové a dámy - klobouk dolů!

InVigor - osiva od BASF, slušná práce pánové a dámy - klobouk dolů!

19. 04. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 205x

Když jsem přišel v roce 2018 do společnosti BASF rozvíjet portfolio hybridů osiv řepky, nebyla to až takové hitparáda. Měli jsme v nabídce několik málo materiálů standardní výkonnosti, klasických vlastností, testovaných v našich klasických podmínkách. Za dobu co rozvíjíme označení InVigor osiva od BASF jsme ušli pořádný kus práce a je se čím pochlubit.

Limagrain

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

Vysoký výnos, přizpůsobivost, schopnost lépe hospodařit s dusíkem, tolerance chorobám a pevné šešule jsou vlastnosti, které se letos hodí více než jindy. Začneme tím nejdůležitějším - výnosem semen. LG Ambassador čerstvě obsadil v testování ÚKZÚZ SDO 2019–21 spolu s dalšími dvěma hybridy dělené 1. místo s výnosem 119 % na průměr liniových odrůd. Tento výsledek je velmi robustní, protože pochází z 35 lokalit a tří let zkoušení.

Kvalita osiva máku a výnosy

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 288x

Kvalita osiva patří k nejvýznamnějším faktorům, které ovlivňují tvorbu výnosu. Jedná se o souhrn vlastností a ukazatelů zařazených pod pojmy semenářská hodnota a biologická hodnota. Semenářská hodnota se obvykle vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen. Pro testování kvality osiva se vesměs využívají optimální podmínky. Pro uznání patrie osiva máku je stanovena minimální klíčivost na 80 %.

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 294x

Odrůda LG Belcanto byla registrována v ČR loni na jaře především díky špičkovému výnosu zrna. Byla jednoznačně nejvýnosnější odrůdou v registračních zkouškách. Špičkový výnos a pozici nejvýnosnější registrované odrůdy jarního ječmene potvrdilo i ve výsledcích zkoušek pro SDO a také ve výsledcích při pěstování v ekologickém režimu.

LG Arnold a LG Auckland - novinky v nabídce řepky společnosti Limagrain

LG Arnold a LG Auckland - novinky v nabídce řepky společnosti Limagrain

01. 04. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 3131x

Na řadě inovací a vysokém heterozním efektu jsou postaveny i novinky pro letošní sezónu - hybridy LG Arnold a LG Auckland. Hybridy této nové generace přicházejí s dalším vylepšením, a to s vysokou tolerancí vůči verticiliovému vadnutí řepky (Verticillium dahliae).

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2021

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2021

28. 02. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 431x

Srpen lze hodnotit jako teplotně nadnormální (1,5 °C pod N), s průměrnou měsíční teplotou 18,8 °C. Srážkově byl srpen nadnormální (138 % N). Rozložení srážek bylo velmi nevyrovnané (silně rozdrobené), a to i na poměrně malém území.

Jak na pěstování sóji?

Jak na pěstování sóji?

27. 02. 2022 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 489x

Sója luštinatá je stále zajímavější plodinou pro farmáře. Osevní plocha sóji v roce 2021 dosáhla maxima s výměrou 19 679 ha. V porovnání s předchozím rokem přibylo 5 534 ha sóji. Společnost Prograin Zia, s.r.o. se zabývá prodejem a výrobou osiva sóji 22 let. Za toto relativně dlouhé období jsme vyzkoušeli různé postupy pěstování sóji.

Perspektivní ošetření osiva luskovin

Perspektivní ošetření osiva luskovin

23. 02. 2022 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 432x

Jednou z možností, jak efektivně a relativně levně stimulovat osivo luskovin před jeho výsevem, je moření a inokulace. U osiva luskovin je více než účelné se zabývat vitalitou osiva a zároveň i možnostmi, jak jeho vitalitu zvýšit.

Odrůdy hrachu polního, sóje a lupiny úzkolisté pro jarní zásev 2022

Odrůdy hrachu polního, sóje a lupiny úzkolisté pro jarní zásev 2022

16. 02. 2022 Ing. František Vytiska; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 392x

Sortiment odrůd nabízený pěstitelům se stále vyvíjí a mění. Zde je obsažen Přehled odrůd lupiny úzkolisté a Seznam doporučených odrůd hrachu a sóje, které ÚKZÚZ vydává ve spolupráci s Komisí pro doporučování odrůd hrachu polního a sóje. Ty mohou uživatelům usnadnit orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd.

Úspěšné šlechtění kukuřice v německé společnosti FarmSaat

Úspěšné šlechtění kukuřice v německé společnosti FarmSaat

09. 02. 2022 Ing. Marek Podrábský; SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 286x

Úspěšný příběh bavorského šlechtitele kukuřice firmy FarmSaat se začal psát v údolí Dunaje v bavorském Straubingu. Bývalý manažer velké osivářské firmy p. Swen Wolke a renomovaný německý šlechtitel kukuřice p. Ludwig Feldmeier založili v roce 2007 firmu, která se zahájila zcela nový způsob prodeje osiva kukuřice založený na tom, že se distributory osiv stali farmáři, kteří byli spokojeni s novými hybridy.

Odrůdy ječmene se špičkovou sladovnickou kvalitou

Odrůdy ječmene se špičkovou sladovnickou kvalitou

03. 02. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 327x

V České republice se pěstuje sladovnický ječmen pro dva odlišné směry výroby piva. Zhruba 10 % produkce tvoří krmné odrůdy, polovinu produkce tvoří odrůdy pro výrobu piva s CHZO České pivo a cca 40 % připadá pro odrůdy určené k výrobě standartních tipů piv.

Silážní novinky potvrdily své kvality

Silážní novinky potvrdily své kvality

01. 02. 2022 Ing. Jana Doležalová, Ph.D.; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 318x

Dekalb® šlechtění zemědělských plodin patří dlouhodobě ke světové špičce ve svém oboru. Z portfolia zemědělských plodin, na které se společnost zaměřuje, nalezneme v České republice odrůdy silážní i zrnové kukuřice a ozimé řepky. Za úspěchem a kvalitou materiálů stojí nejen dlouholetá precizní práce šlechtitelů, ale i vysoká míra investic do samotného výzkumu a vývoje, která je pro pokrok nezbytná.

Novinky v ječmeni pro České pivo

Novinky v ječmeni pro České pivo

01. 02. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 360x

České pivo je unikátní svou chutí i kvalitou a musí být vařeno jen ze tří základních surovin - vody, chmele a ječného sladu vyrobeného ze schválených a doporučených odrůd jarního ječmene. K nejdůležitějším odrůdám Bojos, Laudis 550 a Malz v segmentu českého piva se nově přidávají nastupující velmi perspektivní novinky LG Ester a LG Stamgast.

Perspektivní plodina pro rok 2022

Perspektivní plodina pro rok 2022

11. 01. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 647x

Řeč je o jarním ječmeni. Perspektiva této plodiny je dána deficitní bilancí ječmene v Evropě, významnou poptávkou ze zemí mimo Evropu, velmi zajímavou cenou a nízkou úrovní vstupů, především dusíkatého hnojení. Proto je dobré se již nyní zamyslet, kolik ječmene zasít a které odrůdy budou ty nejžádanější.

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

Nabídka kukuřice RAGT pro rok 2022

08. 01. 2022 Ing. Karel Neckář, Ph.D.; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 322x

Společnost VP AGRO, která exkluzivně zastupuje šlechtitelkou společnost RAGT, připravila pro novu pěstitelskou sezonu kukuřice tradičně širokou a ucelenou řadu silážních a zrnových hybridů. RAGT patří dlouhodobě k předním šlechtitelům kukuřice v Evropě. Intenzivnímu šlechtění kukuřice se věnuje již bezmála 60 let a za tu přinesla na trh stovky hybridů.

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

Stravitelné, suchovzdorné, spolehlivé - hybridy kukuřice Syngenta

25. 12. 2021 Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 301x

Společnost Syngenta pravidelně přináší na trh nové a výkonnější hybridy nejen v silážním, ale i v zrnovém segmentu. V loňském roce měli pěstitelé k dispozici šest nových materiálů - SY Amfora, SY Invictus, SY Ambador, SY Ignis, SY Solandri a SY Minerva. V letošní sezóně přidáváme další dva hybridy, první označený kódem SA0669 (SY Liberty) a SY Nomád. S loňskými novinkami máme velké plány.

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

09. 10. 2021 Ing. Vladimír Marek; LIDEA - CAUSSADE SEMENCES s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 503x

Podzim 2020 byl pro setí obilnin na většině území ČR problematický díky častým a intenzivním srážkám. Pšenice byly zasety často pozdě do mokré půdy. Problematické setí se projevuje na porostech až do současnosti, mnoho ploch se ale výrazně zlepšilo. Lépe jsou na tom lehčí půdy a některé odrůdy snáší zamokření lépe než jiné. To je současný stav.

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

LG 31.272 výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

01. 10. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 11095x

Společnost Limagrain má za sebou v sortimentu hybridů na zrno v ranosti FAO 250-260 několik velmi významných hybridů. Zemědělci dlouhé roky spoléhali na spolehlivý a přizpůsobivý hybrid LG 32.58, poté dominoval na polích výnosný hybrid LG 31.276. Nyní jej doplňuje nový kandidát.

A, B, C, E - kvalita pro každý podnik

A, B, C, E - kvalita pro každý podnik

26. 09. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 534x

Není to cvičení abecedy z první třídy, ale jakost čtyř zcela rozdílných odrůd v sortimentu pšenice ozimé firmy Limagrain. První odrůda s kvalitou A byla šlechtěná v Hrubčicích, druhá s kvalitou B se vyznačuje vysokou strestolerancí, třetí odrůda je špičkou ve výnosu a má jakost CK a čtvrtá se vyznačuje tou nejlepší potravinářskou jakostí E. Více o odrůdách LG Dita, LG Orlice, LG Mocca a Moschus se dozvíte na následujících řádcích.

Rané odrůdy pšenice jako předplodina pro řepku

Rané odrůdy pšenice jako předplodina pro řepku

22. 09. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 626x

Počasí je prvek, který zásadně ovlivňuje celkové výsledky zemědělské prvovýroby. Letošní stav ozimých porostů byl ovlivněn především podmínkami, které panovali při setí. Pozdní termíny setí nebo dokonce nezasetí se dotklo celé řady podniků i pokusných ploch. Následný průběh počasí (relativně chladno a deštivo) zpomalil vývoj porostů i samotnou sklizeň.

LG Zoro - výnosná odrůda s rezistencí proti virózám (BYDV)

LG Zoro - výnosná odrůda s rezistencí proti virózám (BYDV)

20. 09. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 375x

V případě ochrany ozimů proti napadeni virózami měli pěstitele ještě donedávna několik účinných řešeni. Řeč je o možnosti ošetření osiva insekticidním mořidlem nebo aplikace insekticidů s delší dobou perzistence na list. Vždy se ale jednalo jen o nepřímá ochranná opatření, která cílila pouze proti přenosu viru jeho přenašečem. Pokrok ve šlechtěni ječmene ozimého již přinesl nové odrůdy s rezistencí proti viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV).

Sója zavítala pod Říp

Sója zavítala pod Říp

18. 09. 2021 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 726x

Tradiční akcí konce srpna jsou Polní dny sója. Pěstitelé této plodiny se tak opět sešli na polích ve Slovči u Městce Králového a ve Skaličce u Přerova. Po loňském výpadku způsobeném likvidací porostů holuby, byla zařazena nová lokalita nedaleko hory Říp, kde se ve Straškově podařilo založit velmi pěkné porosty a kde byl k vidění kompletní sortiment odrůd, ochrany i stimulace.

Ověřeno v praxi - Hyking (B/C) dominuje výnosem

Ověřeno v praxi - Hyking (B/C) dominuje výnosem

11. 09. 2021 Ing. Pavel Ježek, Ph.D.; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 584x

Hyking je raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje především vysokým výnosem zrna. Tvoří nižší porost s vynikající odolností poléhání a velmi dobrým zdravotní stavem. Hyking je plastický hybrid. Při testování na ÚKZÚZ dominoval ve všech produkčních oblastech, na nejúrodnějších i nejméně úrodných lokalitách.

Nové výsledky zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Nové výsledky zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

01. 09. 2021 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Komise pro SDO pšenice a ječmene v ekologickém zemědělství Osivo a sadba Zobrazeno 803x

Se zvyšujícími se plochami orné půdy v ekologickém zemědělství přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů co nejlépe využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizně v podmínkách ekologického hospodaření.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
detail