BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nová generace řepky se skokovým nárůstem výnosu

07. 06. 2024 Ing. Adam Čáslava; Lidea Czechia, s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 93x

V letošním roce šlechtitelská společnost Lidea uvádí na trh přelomovou generaci hybridů řepky, se skokovým nárůstem výnosového potenciálu, efektivnějším využitím dusíku, geneticky podmíněnou rezistencí vůči viru žloutenky vodnice a s lepší odolností podzimním škůdcům. To významně posouvá výnosový potenciál hybridů a zároveň zvyšuje jeho stabilitu i v méně příznivých podmínkách.

Proseeds

Šlechtění nabízející řešení

Šlechtitelský program Lidea byl před 10 lety zásadně restrukturalizován, aby pružněji reagoval na aktuální výzvy ovlivňující pěstování řepky, které souvisejí s klimatickou změnou, zpřísňováním restriktivních legislativních opatření a rozkolísaností komoditních trhů. Nová generace hybridů Lidea byla selektována právě s ohledem na tyto problémy. Hybridy, které nově uvádíme na trh, mají lepší odezvu na sucho na začátku i na konci vegetace, efektivněji využívají dusíkaté hnojení a díky rychlému počátečnímu růstu také o něco lépe odolávají tlaku podzimních škůdců. To vede k lepším a stabilnějším výnosům. Posun ve výnosu hybridy prokázaly v celoevropské pokusné síti Lidea i v oficiálních registračních zkouškách, a to hned v několika zemích Evropy včetně České republiky.

LID Invicto

Středně raný hybrid LID Invicto má geneticky podmíněnou rezistencí virové žloutence vodnice (TuYV), je prvním hybridem této generace, který se dočká uvedení na evropský trh. Díky své nebývalé adaptabilitě dokáže vyhovět i náročným požadavkům českých pěstitelů. V rámci interní celoevropské pokusné sítě Lidea sahající od Španělska přes střední Evropu až po Rumunsko, se nenašly podmínky, ve kterých by zásadně ztrácel. Právě naopak, v pokusech u nás i v okolních zemích upozornil na svou mimořádnou výkonnost a stabilitu. Během zkušebních ročníků výnosově nezakolísal za suchu nebo mokra, ani při silnějším tlaku chorob.

Graf 1: Výnos semen nejnovější generace hybridů Lidea v porovnání s ostatními hybridy v letech 2022 a 2023 (pokusná síť Lidea, 26 lokalit střední Evropy)
Graf 1: Výnos semen nejnovější generace hybridů Lidea v porovnání s ostatními hybridy v letech 2022 a 2023 (pokusná síť Lidea, 26 lokalit střední Evropy)

Výhoda hned na startu

Hybrid LID Invicto je charakteristický svým rychlým počátečním růstem. Efektivně využívá podzimní období k vytvoření co nejsilnějších rostlin ještě před nástupem zimy. Bujnější přirůstání listové plochy pomáhá mladému porostu řepky lépe odolávat žíru dřepčíků. Celkově mohutnější rostliny se snadněji vyrovnávají s případným stresem způsobeným suchem nebo vysokými teplotami. Zároveň je tato vlastnost výhodná při pozdních termínech setí. Na druhou stranu, zejména při časném setí, je potřeba porost důsledně regulovat.

Obr. 1: Rychlý počáteční růst dává hybridu LID Invicto náskok před škůdci a nepříznivým počasím
Obr. 1: Rychlý počáteční růst dává hybridu LID Invicto náskok před škůdci a nepříznivým počasím

Efektivní ve využití dusíku

Řepka je náročná plodina, u které náklady na hnojiva tvoří významnou část celkových výrobních nákladů. Na tunu semen řepka spotřebuje 50–70 kg dusíku. Množství dusíku aplikovaného k řepce se u nás v poslední době postupně snižuje. V některých oblastech je jeho aplikace omezena legislativou, jiní pěstitelé snižují dávky z daleko prostšího důvodu, kvůli vysoké ceně hnojiv a nízké ceně komodity. Nižší množství aplikovaného dusíku má nevyhnutelně negativní dopad na výnos. Výzkumný tým Lidea proto v rámci speciálního projektu analyzoval mnoho odrůd na několika evropských lokalitách, aby identifikoval ty, které efektivněji pracují s dusíkatou výživou. Z těchto odrůd vyšel jako velice efektivní i hybrid LID Invicto. Na všech úrovních dusíkatého hnojení (140–240 kg N/ha) dosahoval lepšího výnosu semen než kontrolní hybridy, zároveň při nižší spotřebě dusíku na tunu výnosu. Z toho vyplývá, že je vhodný i do podmínek, kde se dusík může stát limitujícím faktorem pro výnos, např. kvůli suchu, nedostatečné mineralizaci nebo pro finanční či legislativní omezení. Stejně tak je ale vhodný i do nejintenzivnějších podmínek a oblastí.

Výnosný napříč Evropou

Na základě skvělých výsledků z interní pokusné sítě byly hybridy z nové generace zařazeny do oficiálních registračních pokusů v několika zemích Evropy. V nich potvrdily skokové zlepšení výnosového potenciálu a často svými výnosy tyto oficiální pokusy ovládly. Hybrid LID Invicto se stal nejvýnosnějším hybridem ve Francii (CTPS/GEVES, 2022–23) a dařilo se mu také na Slovensku nebo v Polsku. Registrační řízení ÚKZÚZ zahájil prvenstvím ve výnosu v 1. roce zkoušek (2023).

Související články

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

17. 05. 2024 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 448x

InVigor® - jistota, výnos a stabilita výnosu

15. 05. 2024 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 376x

Trojité výročí oslaveno ve Třech Věžičkách

03. 05. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 264x

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

01. 05. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 234x

Moření osiva máku

27. 04. 2024 Ing. Matěj Satranský, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 377x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail