BASF
BASF
BASF

AGRA
Pozdně jarní jednoděložné plevele

Pozdně jarní jednoděložné plevele

05. 06. 2023 Ing. Jan Štrobach, Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 67x

Obecně lze říci, že pozdně jarní plevele vzchází až při vyšších teplotách půdy, zpravidla nad 10 °C. Na orné půdě se objevují v době, kdy jsou již porosty jarních obilnin dobře zapojeny a nemohou jim konkurovat. Vhodnější uplatnění mají v plodinách s pomalým počátečním vývojem nebo v plodinách, které vzchází až později, např. řepa cukrová, kukuřice, polní zelenina, brambory, čiroky aj.

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

Okénko do zahraničí: Vystavení včel insekticidům ovlivňuje velikost jahod

03. 06. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 158x

Neonikotinoidové insekticidy aplikované na kvetoucí plodiny mohou mít negativní dopad na včely s důsledky pro opylování plodin. Nová studie z Lund University ve Švédsku ukazuje, že včely samotářky, které při shánění potravy z květů řepky přijímaly pesticid clothianidin, byly pomalejší. Navíc jahody opylované těmito včelami byly menší.

Proseeds
Ozimá řepka Onca

Když linka, tak Onca - ryze česká odrůda ozimé řepky

Špičkové liniové odrůdy výnosově za hybridy příliš nezaostávají a pokud se jim věnuje náležitá agronomická péče a pozornost, dokážou je často překonat. Takovým moderním liniovým materiálem je odrůda Onca, registrovaná v roce 2021. Jak během registračních, tak navazujících maloparcelních i poloprovozních pokusů potvrdila svoji výkonnost a zaujala přední příčku v kategorii doporučených liniových odrůd.

Test podpůrných postupů a hnojiv při pěstování kukuřice

Test podpůrných postupů a hnojiv při pěstování kukuřice

02. 06. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 158x

Každým rokem zpracovává náš pokusnický tým na Výzkumné stanici ČZU v Červeném Újezdu mnoho výsledků z rozsáhlých polních pokusů u různých plodin (obr. 1). Tento článek je věnován konkrétně pěstování a stimulaci kukuřice. V našich pokusech jsme se zaměřili na moderní hnojiva a alternativní postupy s cílem snížit negativní vliv minerálního hnojení a pozorování těchto vlivů na výnos silážní hmoty i zrna.

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

Belanty® - na vlně revyluce v cukrové řepě

01. 06. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 125x

Společnost BASF vyvinula v minulosti celou řadu účinných látek úspěšně používaných v cukrové řepě. Začali jsme se sírou v Kumulusu, po kterém následoval vysoce efektivní azol - epoxykonazol.

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

Yara vybuduje nový závod na výrobu speciálních hnojiv a biostimulantů

31. 05. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Listová hnojiva Zobrazeno 113x

Společnost Yara International oznámila 23. května 2023, že vybuduje nový světový závod na výrobu speciálních produktů pro výživu plodin a biostimulantů určených k zvýšení výnosů a zlepšení kvality. Tento závod bude jedním z největších na světě, pokud jde o tyto produkty, které mají klíčový význam pro dosažení potravinové bezpečnosti a v rámci boje proti změně klimatu.

Možnosti hnojení brambor dusíkem během vegetace

Možnosti hnojení brambor dusíkem během vegetace

31. 05. 2023 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod Hnojení Zobrazeno 285x

Výši výnosů u brambor můžeme ovlivnit několika faktory. K těm nejdůležitějším, které mají vliv zejména na jejich stabilitu, patří optimální zásobení živinami, především dusíkem.

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz

29. 05. 2023 Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 222x

Problematika klasových fuzarióz je v podmínkách ČR stále diskutovaným tématem i s ohledem na podíl obilnin v osevních sledech. Ačkoliv se technologie pěstování plodin zdokonalují ve všech směrech, nakonec je to vždy počasí, které dokáže rozhodnout, zda byla volba odrůdy, termínu ošetření a volba účinné látky fungicidu v daném roce úspěšná, či nikoliv.

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

Jak se u nás pěstují rajčata bez zbytků pesticidů

26. 05. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 263x

Za zbytky, či chcete-li rezidua, pesticidů považujeme množství pesticidů nebo jejich metabolitů, které zůstane v zemědělské produkci po sklizni. Tyto látky se mohou nacházet také ve zpracovaných zemědělských výrobcích. Výrazně na nebezpečí z nich plynoucí upozornila v roce 1962 americká bioložka Rachel Carson.

Vliv hnojení dusíkem a sírou na výnos a olejnatost u řepky ozimé

Vliv hnojení dusíkem a sírou na výnos a olejnatost u řepky ozimé

24. 05. 2023 Bc. Lukáš Lžičař, Ing. Lucie Bečková, Ph.D., Ing. David Bečka, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 331x

Neustále zpřísňování emisních limitů má přímý dopad na zemědělskou produkci v České republice. Před 40 lety jsme nemuseli dodávat síru do zemědělské půdy, ale v důsledku odsíření uhelných elektráren došlo ke snížení jejího spadu téměř pětkrát. Právě opomíjené hnojení sírou má hlavní vliv nejen na výnosové parametry, ale i zdravotní stav a kvalitu produkce u řepky ozimé.

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele

23. 05. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1 a kol. Plevele Zobrazeno 256x

Výměra sóji se v ČR i SR neustále zvyšuje. Za meziročním vzestupem jejích ploch stojí mimo jiné extrémní meziroční růst cen průmyslových hnojiv (zejména pak dusíkatých), kdy s ohledem na snížení nákladů došlo k upřednostnění pěstování sóji před kukuřicí. Dalším aspektem byla i mírně vyšší realizační cena sóji než kukuřice z důvodu slabší úrody sóji na jihoamerickém kontinentu.

Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat

22. 05. 2023 Ing. Adéla Kulhánková; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 267x

Nutrino™ Maxx

21. 05. 2023 Ing. Luděk Novák; Agrinova Group Hnojení Zobrazeno 218x

Vlastnosti pesticidů aplikovaných do květu řepky a jejich vliv na včely

21. 05. 2023 Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. a kol. Škůdci Zobrazeno 363x

Agropočasí - podrobný přehled a předpověď počasí nejen pro zemědělce

20. 05. 2023 Dr. Ing. Martin Možný a kol. Management Zobrazeno 200x

Povětrnostní podmínky pro pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022

19. 05. 2023 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 229x

Integrovaná ochrana sadů v květnu

17. 05. 2023 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 357x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Květen a červen 2023

16. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 835x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Květen a červen 2023

15. 05. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 669x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail