BASF
BASF
BASF

AGRA
Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

21. 02. 2024 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 141x

Hodnocení odrůd uvedených v přehledné tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2020–23 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky.

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 230x

Dnešním dílem zakončíme povídání o mšicomarech, kterých není mnoho, ale v porovnání s ostatními lumčíky je o jejich biologii a ekologii dostatek informací. Posledním tribem jsou Praini, v Evropě zastoupeni čtyřmi rody a 36 druhy, u nás s 20 druhy. Při regulaci zemědělsky významných mšic se uplatňuje pouze rod Praon, ostatní rody parazitují mšice na stromech.

Proseeds
 Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

17. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 271x

Po sklizni v roce 2022 bylo zaregistrováno sedm nových sladovnických odrůd jarního ječmene, z toho jedna odrůda je vhodná pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“. Níže jsou uvedené popisy pouze pěti odrůd, protože registrace odrůd Ambiana a RGT Proxima byla na žádost udržovatelů zrušena po několika málo měsících. V tabulce hospodářských znaků jsou obě odrůdy uvedené, protože byly v roce 2023 vyseté v pokusech pro SDO.

Rok 2023 v ochraně brambor

Rok 2023 v ochraně brambor

16. 02. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 320x

Uplynulý rok v ochraně brambor se obešel v průměru bez extrémních výskytů chorob a škůdců, ale byly výrazné rozdíly často i mezi velmi blízkými lokalitami, a to i v rámci téže odrůdy.

Nabitý kádr odrůd pro jaro 2024

Nabitý kádr odrůd pro jaro 2024

15. 02. 2024 Ing. Filip Daněk a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 190x

Posily, které jsme si pro svůj odrůdový tým vyhlédli pro jarní sezónu 2023, se během uplynulého pěstitelského období blýskly výbornými výkony. Oslovily pěstitele natolik, aby mohly být pro novou sezónu plnohodnotnou součástí osevního plánu v jakékoliv pěstitelské oblasti.

Novinky v sortimentu ovsa setého, 2023

Novinky v sortimentu ovsa setého, 2023

14. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 247x

Po sklizni v roce 2022 byly zaregistrované dvě nové odrůdy ovsa setého.

Jistota výnosu, kvality i odbytu

Jistota výnosu, kvality i odbytu

13. 02. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 173x

Jarní ječmen, zejména ten sladovnický, je tradiční plodinou českých polí a velmi zajímavou komoditou. Dobrá kvalita, relativně nízké náklady a vysoký výnos jsou předpokladem dobré ekonomiky pěstování. V případě jarního ječmene je neméně důležitá i volba odrůdy, kterou preferují odběratelé.

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

09. 02. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 305x

Kontrola a údržba postřikovače by měla probíhat průběžně. Nejen před sezonou, před testováním, před aplikačními pracemi, ale i po jejich skončení. Bezvadný technický stav a funkce stroje je zárukou kvalitní, efektivní a bezpečné aplikace přípravků, ať již se jedná o běžně vybavený postřikovač, nebo o stroj doplněný prvky a nástroji pro přesné zemědělství.

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

08. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 893x

Nejen omezením restrikcí chemické ochrany, ale i omezením dovozu ukrajinského obilí nebo odložením zavedení pravidel, podle kterých by zemědělci museli udržovat určitou plochu půdy ladem, reaguje Evropská komise na stávky, blokády a demonstrace zemědělců a dopravců. Také nebude realizována ani dlouho dojednávaná obchodní dohoda s Jižní Amerikou.

AKTUÁLNĚ - Prostor pro nové genomické techniky se otevírá v EU

AKTUÁLNĚ - Prostor pro nové genomické techniky se otevírá v EU

08. 02. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 278x

Po třech letech kampaně pro povolení využití nových genomických technik (NGT) v rámci EU došlo k průlomovému rozhodnutí. Poslanci Evropského parlamentu podpořili návrhy a zvedli ruku ve prospěch jejich povolení v zemědělství. Toto hlasování může zcela zásadně ovlivnit množství užitých přípravků na ochranu rostlin, výživu, zvýšení odolnosti plodin vůči klimatickým změnám apod.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2023

07. 02. 2024 Ing. Petr Ackermann, CSc; Ekovín Brno Choroby Zobrazeno 321x

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

05. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 197x

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 306x

Účinná stabilizace dusíku

01. 02. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 247x

Nové genomické techniky - příprava legislativy

01. 02. 2024 Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.; Univerzita Karlova Osivo a sadba Zobrazeno 188x

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

31. 01. 2024 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 464x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 419x

Užitečné organizmy (49): Mšicomaři (IV)

29. 01. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 297x

Zrnové hybridy kukuřice pro efektivní produkci zrna i v suchu

27. 01. 2024 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 183x

Pěstování minoritních olejnin: Pupalka dvouletá

26. 01. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 378x

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail