BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Studentská soutěž 2024

Časopis Agromanuál vyhlašuje soutěž pro studenty


STUDENTSKÁ CENA AGROMANUÁLU

aneb Diplomová práce nezapadne

Vydavatel časopisu Agromanuál vyhlašuje soutěž pro studenty zemědělských vysokých škol ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních závěrečných prací, které odpovídají náplni časopisu Agromanuál a budou v něm publikovány.

Pravidla tvorby článku

Článek vytvořený ve spolupráci s vedoucím bakalářské nebo diplomové práce musí být sepsán s respektem k tomu, že čtenáři jsou především agronomové či farmáři, kteří potřebují praktické informace pro jejich každodenní práci. Doporučený rozsah textu je do 10 000 znaků ve Wordu, tj. do 4 stran textu 12 písmo a jednoduché řádkování. Obrázky nesmí být vloženy do textu, ale poslány samostatně ve formátu jpg, tif, png apod. Tabulky a grafy vytvořeny v Excelu. Na konci článku musí být uveden následující text s uvedením jména vedoucího bakalářské nebo diplomové práce: Vytvořeno na základě diplomové/bakalářské práce pod vedením: YX.

Článek musí být odeslán do redakce na e-mail: talich@agromanual.cz do 1. března 2024. O přijetí do soutěže, zařazení do časopisu a termínu publikování článku rozhodne redakce časopisu.

Po otištění v časopisu bude článek publikován také na webu www.agromanual.cz jehož součástí může být také ukázka celé diplomové práce.

Pravidla hodnocení

Vybrané články splňující požadavky a odborná kritéria pro otištění budou publikovány v průběhu roku 2023 v Agromanuálu a na konci roku členové redakční rady články ohodnotí a vyberou 3 nejlepší publikované články.


Autoři nejlepších prací obdrží ceny:

1. místo - 5 000 Kč
2. místo - 3 000 Kč
3. místo - 2 000 Kč

Všichni autoři publikovaných článků získají předplatné následujícího ročníku časopisu Agromanuál.

 


Kontakt časopisu Agromanuál:

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

šéfredaktor Agromanuálu

e-mail: stepanek@kurent.cz

tel.: 777 037 027


Ing. Pavel Talich

odborný redaktor

e-mail: talich@agromanual.cz

tel.: 725 049 609


 

Výsledky soutěže Diplomová práce nezapadne v předchozích letech:

Oceněné práce v roce 2023

Jméno autora Název článku Škola Vydání Celkové
pořadí
Adéla Kulhánková Problematika vybraných herbicidních látek při pěstování rajčat ČZU Praha 4
1.
Matěj Novák Insekticidní účinky esenciálního oleje z fenyklu obecného na hmyz ČZU Praha 7
2.
Josef Pekař Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice ČZU Praha 6
3.

 

Oceněné práce v roce 2022

Jméno autora Název článku Škola Vydání Celkové
pořadí
Veronika Vancová Využití biologických přípravků při pěstování česneku ČZU Praha 8 1.
Zuzana Lišková Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu ČZU Praha 5 2.
Martin Doubek Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát JU ČB 4 3.


Oceněné práce v roce 2021

Jméno autora Název článku Škola Vydání Celkové
pořadí
Tomáš Dvořák Vliv ošetření osiva a foliární aplikace fungicidů u množitelských porostů na zdravotní stav osiva máku ČZU Praha 2 1.
Václav Tomášek Vliv rozdílného způsobu zpracování půdy na výnosové parametry ozimé řepky olejky JU ČB 4 2.
Luboš Petříček Účinnost přírodních látek při regulaci mandelinky bramborové v pásmech vodních zdrojů ČZU Praha 3 3.

 

detail