Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana rostlin a pěstování

Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu?

Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu?

11. 12. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 137x

Vědci z Agriculture Research Service (ARS) Ministerstva zemědělství USA (USDA) se svými a spolupracovníky studují, jak mohou geny pomoci zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis) přežít proměnlivé klimatické podmínky. Podle nedávných zjištění se pravděpodobně v průběhu příštího století zkrátí délka trvání nízkých teplot během zimy v důsledku klimatické změny. Dopady klimatické změny na některé ekosystémy jsou však viditelné již dnes.

Výhodné předplatné časopisu Agromanuál na rok 2024

Při objednání předplatného na rok 2024 do 1.12.2023 získáte navíc zdarma vydání Agromanuálu 11-12/2023 a exkluzivní nástěnný kalendář na rok 2024. Akce platí pro nové předplatitele.

Choroby a škůdci mahonie

Choroby a škůdci mahonie

08. 12. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 123x

Do rodu Mahonia (Berberidaceae) je zahrnuto kolem 110 druhů, které se původně vyskytovaly v jihovýchodní a Východní Asii, Střední Americe a v západní části Severní Ameriky. Největší počet druhů byl popsán v Číně (35), z nichž 20 je využíváno jako léčivé rostliny. U nás je nejznámější mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium Nuitt.), která pochází ze západní části Severní Ameriky a dříve bývala často vysazována v zahradách jako okrasná dřevina.

Proseeds
Biologická ochrana zeleniny proti mšicím ve skleníku

Biologická ochrana zeleniny proti mšicím ve skleníku

06. 12. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 237x

Mšice patří mezi kosmopolitně rozšířenou skupinu hmyzu. Nejhojněji se vyskytují v mírném pásmu, ale známé jsou výskyty také z oblastí za polárním kruhem. Celkově je popsáno asi 5 000 druhů, přičemž několik stovek z nich patří mezi zásadní škůdce zemědělských plodin.

Zhodnocení ochrany v sadech a zahradách na střední Moravě za rok 2023

Zhodnocení ochrany v sadech a zahradách na střední Moravě za rok 2023

04. 12. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 194x

Letos jako i v loňském roce úrodu ovoce negativně ovlivnilo počasí. Na některých lokalitách byly ovocné stromy poškozeny mrazy, které se vyskytly v první dekádě i koncem měsíce dubna a začátkem května. Např. v Kroměříži klesla přízemní minimální teplota 27. dubna na -4,9 °C.

Krytonosci na ředkvi olejné

Krytonosci na ředkvi olejné

01. 12. 2023 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Náchod Škůdci Zobrazeno 227x

Na polích se můžeme ojediněle setkat s bíle kvetoucí olejninou (obr. 1), ředkví olejnou (Raphanus sativus, var. oleiferus) patřící do čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Květy ředkve olejné jsou v řídkém hroznu, bílé, někdy až nafialovělé, kvetou velmi dlouho, 30–40 dnů. Plod je velký, válcovitý, zobanitý, nečlánkovaný struk. Semena leží ve struku v houbovité dřeni, jsou kulatá nebo podlouhlá.

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 159x

Společnost Limagrain Česká republika uspořádala na konci srpna v Dubu nad Moravou polní den zaměřený na kukuřici. Převažovaly silážní hybridy s vysokou stravitelností vlákniny, tato vlastnost patří kromě obsahu škrobu a výše výnosu k hlavním cílům šlechtění. Návštěvníci polního dne si mohli prohlédnout dvě desítky hybridů vhodných pro pěstování na zrno, siláž nebo k využití v bioplynových stanicích.

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 158x

Ve filmech o superhrdinech zpravidla vyhrává dobro nad zlem a pokud na podzim s trochou nadsázky dobro přirovnáme k našim kulturním plodinám (obilninám) a zlo k plevelům, tak je potřeba zajistit, aby příběh dopadl dle našich představ a dobro s převahou vyhrálo nad zlem. K tomu je potřeba dát do rukou agronoma pořádné Thorovo kladivo a polím poskytnout ochranný štít Kapitána Ameriky.

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

29. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 277x

Zemědělská prvovýroba je stále pod silným tlakem ekonomických a přírodních vlivů a je stále náročnější a složitější. Letošní vegetační rok začal poměrně dobře. Zima 2022/23 v Česku se zařadila mezi pět nejteplejších od roku 1961, ale na dešťové srážky byla velice chudá.

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 203x

K jednomu z nejdůležitějších ošetřením pro kvalitní a zdravý porost patří využívání herbicidů. A to obzvláště na pozemcích s výskytem problémových plevelů jako je například chundelka metlice (Apera spica-venti), ale i ostatních dvouděložných plevelů nebo výdrolu řepky.

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

27. 11. 2023 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Plevele Zobrazeno 393x

Účinné látky přípravků na ochranu rostlin neboli pesticidy, jsou významným tématem a předmětem činností Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zahrnují jak hodnocení účinných látek, povolování přípravků na ochranu rostlin, vedení statistik spotřeby přípravků, úřední kontroly aktivit souvisejících s přípravky, včetně kontrol aplikační techniky, ale také sledování obsahu účinných ...

Slunečník se Syngentou

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 182x

Na začátku září uspořádala společnost Syngenta svůj tradiční polní den Slunečník ve Žlunicích. Na kvalitně upravených plochách byla představena široká řada osvědčených hybridů kukuřice a slunečnice včetně novinek, které se pro první osev teprve připravují.

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

16. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Plevele Zobrazeno 713x

Po dnešním neúspěšném schvalování ve Stálém výboru EU pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (ScoPAFF) o prodloužení účinné látky glyfosát se vrátilo projednávání do Evropské komise. Ta následně rozhodla o prodloužení používání o 10 let místo původně plánovaných 15 let a udělila pravomoci jednotlivým státům při rozhodování o registraci.

Extra výnos v extra kvalitě

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 226x

Letošní většinou pozdní setí spojené s chladnějším jarem a horkým, téměř beze srážkovým, létem dalo kukuřici zabrat napříč celou republikou. Ale i přes tyto nepříznivé podmínky zůstávají hybridy DEKALB® stále na vrcholu. Každoročně potvrzují, že se na ně můžeme spolehnout, protože nás podrží výnosem i kvalitou.

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

15. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 389x

Při mírném a teplém podzimu roste trávník ještě i v listopadu. I když jste v sezoně zvyklí sekat ho nakrátko, při posledním podzimním sečení jej ponechte raději 5cm a vyšší, aby byly lépe chráněny odnožovací uzly a kořeny před rozmary zimy. Posečenou trávu sbíráme do koše, případně ji shrabujeme spolu se spadaným listím.

Užitečné organizmy (48): Mšicomaři (III)

Užitečné organizmy (48): Mšicomaři (III)

14. 11. 2023 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 268x

Dospělci mšicomarů jsou podobní dalším drobným blanokřídlým, které bez lupy s dostatečným zvětšením od sebe těžko odlišíte. Naopak mumie v koloniích jsou patrné pouhým okem a podle kokonu pod tělem mšice lze určit i zástupce tribu Praini. K odlišení rodů a druhů je již zapotřebí kvalitní stereomikroskop, kterým se dá spočítat např. počet a délka chloupků na pochvě kladélka.

Choroby olejnin: Kořenové a krčkové choroby máku

Choroby olejnin: Kořenové a krčkové choroby máku

08. 11. 2023 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 483x

Mák setý je v době vzcházení velmi citlivý k podmínkám prostředí. V raných vývojových fázích rostliny může být mák napadán organizmy vyskytujícími se v půdě, které napadají kořínky a kořenový krček a spolu s utužením či přemokřením půdy mohou způsobit padání klíčních rostlin. V pozdějších vývojových fázích rostliny pak patogeny způsobují vadnutí a odumírání rostlin.

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

06. 11. 2023 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevele Zobrazeno 573x

Ozimé trávy v podmínkách České republiky patřily vždy mezi nejvýznamnější plevele. I v dávné historii patřily mezi velmi nebezpečné plevele. Vzhledem k podobnosti s kulturními plodinami byly při ručním pletí často opomíjeny, což jim dávalo prostor k šíření.

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 350x

Kukuřice patří společně s pšenicí k jedné z nejdůležitějších, a také nejpěstovanějších plodin na celém světě. Je využívaná nejen jako krmivo pro skot, zrno, ale také k energetickému využití v BPS. Směr využití kukuřice na siláž nebo zrna je možné zásadně ovlivnit výběrem správného a prověřeného hybridu. Firma Pioneer už více než 95 let šlechtí stále výkonnější hybridy s lepšími agronomickými vlastnostmi.

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

01. 11. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 501x

Pšenice se řadí na třetí místo po kukuřici a rýži v celosvětové produkci zrna. Průměrná produkce biomasy pšenice (zrno, sláma) se pohybuje okolo 14 tun na ha. Také v České republice je ozimá pšenice stále nejpěstovanější plodinou. Důsledkem vysokého zastoupení je nedostatek pozemků s vhodnými předplodinami. Proto je nutné nízkou předplodinovou hodnotu kompenzovat optimálním hnojením a regulací škodlivých činitelů, především plevelů.

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5907x

Další sezona sklizně kukuřičné siláže je za námi. Jak se povedla se dozvíme záhy, tedy spíše, řeknou nám to naše krávy. Kukuřice si prožila dlouhé studené jaro, kdy se časný termín setí vesměs neprojevil jako výhoda. Následovala dlouhá období sucha a dvě krátká období nadprůměrných srážek. Tyto nestandardní periody se projevili na opylení, vývoji a dozrávání kukuřice na siláž.

Choroby rakytníku

Choroby rakytníku

30. 10. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 353x

Do rodu rakytník (Hippophae L., Elaeagnaceae) je zařazeno 6 (7) druhů keřů a stromů, jejichž původním areálem výskytu je Čína a severní část Asie. Kromě rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides) se všechny ostatní druhy vyskytují výlučně v horských až vysokohorských oblastech nad 3 000 m n. m.

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

27. 10. 2023 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 697x

Déle než rok už projednává Rada ministrů EU legislativní návrh Komise, který má upravit oblast používání přípravků na ochranu rostlin. Jde o návrh nařízení, tedy předpisu, který bude přímo použitelný úřady i občany v členských zemích EU. Nařízení má nahradit směrnici EP a Rady (ES) č. 128/2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

Trendy vývoje plevelových společenstev v ozimech

Trendy vývoje plevelových společenstev v ozimech

20. 10. 2023 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 690x

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani jarními aplikacemi účinných herbicidů.

Biologická ochrana proti sviluškám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

Biologická ochrana proti sviluškám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

16. 10. 2023 Ing. Václav Psota, Ph.D.; Farma Bezdínek s.r.o. Škůdci Zobrazeno 639x

Se škodlivostí svilušek se kvůli jejich široké polyfagií setkáme napříč zemědělskými plodinami. Škody způsobují na ovocných dřevinách, zelenině, polních plodinách, okrasných rostlinách i bylinkách.

Mandelinka bramborová „super škůdcem“

Mandelinka bramborová „super škůdcem“

13. 10. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 610x

Mandelinka bramborová si vyvinula rezistenci vůči více než 50 různým druhům insekticidů, kvůli čemuž je tento hmyz „super škůdcem”, který způsobuje škody na bramborách po celém světě.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 72
detail