BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana rostlin a pěstování

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 143x

Hodnocení odrůd uvedených v tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2019–2022 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky.

Vliv restrikcí účinné látky glyphosate na šíření plevelů

Vliv restrikcí účinné látky glyphosate na šíření plevelů

03. 02. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 258x

Účinná látka glyphosate byla zavedena na americký trh firmou Monsanto v roce 1974. Herbicid Roundup se zpočátku využíval pouze jako neselektivní herbicid k regulaci nežádoucí vegetace, po sklizni plodiny nebo naopak před jejím výsevem, či vzejitím. Následně však našel další využití, a to i mimo zemědělství.

Varistar
Nová odrůda ovsa setého, 2022

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 171x

Každoročně je do registračních zkoušek přihlášeno kolem deseti nových odrůd ovsa setého. Z tohoto počtu se nakonec registruje většinou jedna nebo dvě odrůdy. Po sklizni 2021 to byla odrůda Rambo, původem z Polska.

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

01. 02. 2023 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 265x

Po dvou docela dramatických letech z důvodu návratu silných epidemií plísně bramboru si pěstitelé v roce 2022 mohli částečně oddechnout, pokud se týká ochrany brambor proti škodlivým činitelům.

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 210x

Po sklizni 2021 bylo zaregistrováno devět nových sladovnických odrůd jarního ječmene. Z toho dvě odrůdy jsou doporučené pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 238x

Výnosy máku v České republice se v současnosti nedaří podstatně zvyšovat. Jednu z možností, jak situaci zlepšit představuje vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek, za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných rostlin je základním předpokladem pro dosažení vysokého výnosu.

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Pšenice představuje dlouhodobě nejpěstovanější plodinu na našem území. V České republice v současnosti zaujímá přes 850 tis. ha. V porovnání s minulostí se rapidně zvýšily výnosy. Část produkce se každoročně vyváží, především do okolních zemí. Množství informací především z oblasti pěstování a šlechtění pšenice zaznělo na semináři s názvem Pšenice 2022, který proběhl v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

28. 01. 2023 Ing. Zbyněk Graman; Bayer s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 134x

Začal nový rok 2023 a většina z vás už načala loni vyrobenou siláž a začala zjišťovat, jak se povedla a jak se promítá její kvalita na toho, kdo jí používá. Je jedno za jakým účelem, je jedno jak vaše kráva vypadá, jestli je černá, červená, strakatá nebo betonová či kovová. Vždy se každý snaží, aby vyrobená siláž byla dobrá, nejlépe skvělá. To samozřejmě ovlivňuje spousta faktorů.

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

27. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Osivo a sadba Zobrazeno 261x

Ruská invaze na Ukrajinu, doznívající následky pandemie i postupující změna klimatu mají velký dopad na globální potravinové zabezpečení i ceny potravin ve světě. Ministři zemědělství EU v září 2022 diskutovali v Praze hlavně o tom, jak zajistit dostatečnou produkci potravin, distribuovat je do nejohroženějších zemí, a zároveň dbát na udržitelnost.

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

26. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Společnost Limagrain Česká republika, s.r.o. je dlouholetým leaderem na trhu s odrůdami jarního ječmene v České i Slovenské republice. Sladovnické odrůdy jako je Bojos, Laudis 550, Malz, LG Ester, Overture či krmný Azit a Ovation není nutné představovat. Jsou to odrůdy, které tvoří značnou část trhu a jsou opravdovými klenoty mezi odrůdami jarního ječmene.

Posilněný kádr odrůd pro jaro 2023

Posilněný kádr odrůd pro jaro 2023

24. 01. 2023 Ing. Filip Daněk a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 187x

V řeči fotbalového odvětví se dá definovat vstup do nové sezóny vždy v souvislosti s přestupovým obdobím, které se vztahuje k začátku podzimní části sezóny nebo v zimě před začátkem jarní části. Tak či tak, v tomto období je každý klub lačný přivést kvalitu do svého herního pole a posílit za účelem vidiny úspěchu.

Odrůdy hrachů prověřené praxí

Odrůdy hrachů prověřené praxí

17. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 283x

Hrách je tradiční plodinou využívanou k potravinářským, krmným i pícninářským účelům. Podle Situační a výhledové zprávy MZe za rok 2021 bylo hrachem na zrno oseto přes 38 500 ha a další významná část výměry hrachu spadá do kategorie „jednoleté luskoviny na zeleno“ (22 000 ha), kde hrách tvoří převážnou část. Kromě poutání vzdušného dusíku hrách významně zlepšuje půdní strukturu a celkovou úrodnost půdy.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

13. 01. 2023 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Sady a vinice Zobrazeno 292x

Výskyt chorob i abiotikóz ovlivňuje především počasí. Charakter napadení porostů se každoročně mění a odpovídá vhodnosti podmínek pro jednotlivé patogeny nebo poruchy během vegetačního období. Výskyt ovlivňují také lokalita a stav porostu, geneticky daná i aktuální vnímavost hostitele nebo jeho částí a přítomnost zdrojů infekce.

Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů

Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů

11. 01. 2023 Ing. Jiří Dreksler a kol. Plevele Zobrazeno 500x

Úplný zákaz herbicidů ve chmelnicích, včetně jejich využití jako defoliantů při pěstování chmele, je důvodem hledání nových možností omezení rozvoje plevelů. Dalším faktorem vedoucím k zamyšlení se nad změnou systémů regulace plevelů jsou diskutované požadavky ve vztahu k omezení zpracování půdy z důvodu emisí skleníkových plynů a samozřejmě hledání cest úspory pohonných hmot při kultivaci.

Zacíleno na sladovnický ječmen

Zacíleno na sladovnický ječmen

10. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 277x

Především na odrůdy sladovnického ječmene a jejich využití v pivovarech a sladovnách byl zaměřen seminář společnosti Limagrain uspořádaný ve Větrném Jeníkově v polovině listopadu loňského roku. Představeny byly nejen ověřené odrůdy, ale také novinky a to jak pro sladovnické, tak i krmné využití.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Leden a únor 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Leden a únor 2023

06. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 798x

Stav a přezimování ozimů je ovlivňováno sklizní předplodiny, kvalitou zpracování půdy, termínem setí, rychlostí vzcházení, zapojením a celkovou kondicí rostlin i zdravotním stavem porostu na počátku zimy, ale významný vliv má zejména průběh počasí.

Novinky u Soufflet Agro

Novinky u Soufflet Agro

04. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 342x

Po dvou letech společnost Soufflet Agro opět uspořádala seminář ve středočeských Liblicích, v krásném zámku, který je konferenčním centrem Akademie věd ČR. Podrobně byla představena situace na trhu se sladovnickým ječmenem a nová pěstitelská doporučení pro hlavní polní plodiny. Pozornost byla také věnována dotacím a novinkám ve společné zemědělské politice.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Leden a únor 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Leden a únor 2023

03. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 549x

Předjaří a časné jaro je nevhodnějším obdobím k prohlídce a případně i ošetření ovocných (i okrasných) výsadeb proti přezimujícím škůdcům. Většina škůdců přezimuje ve výsadbách v různých vývojových stadiích přímo na stromech, většinou na kůře a ve štěrbinách kůry plodonosného dřeva, v úžlabinách pupenů, v paždí větví apod.

Kukuřice a cukrovka na polním dnu ve Slovči

Kukuřice a cukrovka na polním dnu ve Slovči

30. 12. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 345x

Odrůdové pokusy si mohli prohlédnout účastníci 29. polního dne, který uspořádala firma VP Agro, spol. s r. o. společně s cukrovary Tereos TTD, a.s. a hostitelským podnikem Zemědělskou společností Sloveč. V odrůdových pokusech s kukuřicí se porovnávaly přes tři desítky kukuřičných hybridů s množstvím novinek. Pokusy s cukrovkou se kromě odrůd mimo jiné zaměřovaly na různé možnosti ošetřování a hnojení porostů i na nové technologie pěstování.

Sója edamame odolná vůči škůdcům a chorobám

Sója edamame odolná vůči škůdcům a chorobám

28. 12. 2022 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 296x

Podle vědců Agricultural Research Service (ARS) a University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) je nyní k dispozici sedm nových genetických zdrojů sóji edamame pro použití při šlechtění komerčních odrůd, které budou odolné hmyzu a chorobám.

Zrnové hybridy kukuřice pro efektivní produkci zrna i v suchu

Zrnové hybridy kukuřice pro efektivní produkci zrna i v suchu

27. 12. 2022 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Kukuřice pro produkci suchého zrna je jednou z hlavních plodin v teplejších oblastech ČR. Oteplování klimatu má za následek rozšiřování ploch kukuřice pěstované pro produkci zrna. Napomáhají tomu i nové směry šlechtění. Firma Pioneer jak první začala šlechtit hybridy kukuřice tolerantní vůči suchu. Tyto elitní hybridy jsou zařazené do kategorie tzv. Optimum® AQUAmax®.

Choroby brukvovitých olejnin: Nádorovitost kořenů brukvovitých

Choroby brukvovitých olejnin: Nádorovitost kořenů brukvovitých

23. 12. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 275x

Nádorovitost kořenů brukvovitých je choroba způsobena půdním patogenem Plasmodiophora brassicae z říše Protozoa, oddělení Plasmodiophoromycota. Patogen napadá všechny rostliny z čeledi brukvovité (Brassicaceae), z brukvovitých olejnin řepku olejku, hořčici setou, brukev řepák olejný (řepice olejná). V České republice se vyskytuje ojediněle, ve větší míře v severních Čechách a na severní Moravě.

Drôtovce - nebezpečný škodcovia vzchádzajúcich rastlín kukurice a ich regulácia morením osiva

Drôtovce - nebezpečný škodcovia vzchádzajúcich rastlín kukurice a ich regulácia morením osiva

21. 12. 2022 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s.r.o. Nitra Škůdci Zobrazeno 299x

Drôtovce, larvy kováčikov (čeľaď Elateridae), sú najnebezpečnejší pôdny škodcovia jarných plodín, ktoré ničia už vzchádzajúce rastliny kukurice. V posledných rokoch je ich význam na vzostupe. Príčiny zvýšených škôd súvisí s minimalizačným spracovaním pôdy a zmenou štruktúry rastlinnej výroby. Zvýšenie plôch kukurice vytvára väčšie množstvo nerozložených rastlinných zvyškov čo poskytuje dostatok potravy pre drôtovce počas ich viacročného vývinu.

Aktuální situace v kůrovcové kalamitě v roce 2021/22

Aktuální situace v kůrovcové kalamitě v roce 2021/22

19. 12. 2022 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 346x

Současná, již pátá kalamita, způsobená přemnožením lýkožroutem smrkovým - Ips typographus (L.), započala v roce 2003. Nyní se nacházíme v třetí etapě této kalamity, která započala v roce 2015 (2016) a nabyla svým objemem extrémních hodnot. Ty dosáhly více než desetinásobku ročního objemu evidovaného kůrovcového dříví v předchozím období. To sebou nese řadu problémů při jejím zpracování a potlačení dalšího nárůstu.

Nové hybridy kukuřice KWS pro rok 2023

Nové hybridy kukuřice KWS pro rok 2023

18. 12. 2022 Ing. Josef Maňásek, Ph.D.; KWS OSIVA s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 231x

Pro pěstitele kukuřice jsme, tak jako každý rok, připravili nové hybridy pro zásev v roce 2023. Jedná se o čtyři materiály, přičemž dva jsou pro silážní využití a dva na zrno.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 61
detail