BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana rostlin a pěstování

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

24. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 180x

Kněžice zeleninová (Nezara viridula) se řadí z celosvětového hlediska mezi nejškodlivější druhy. Tento původně jihoevropský druh se s oteplováním postupně posouvá na sever a mimo samovolného šíření využívá k přesunu i služeb dopravních společností.

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

Ochrana obilnin proti fuzariózám klasu

23. 05. 2024 Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Daniela Pátková; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Choroby Zobrazeno 685x

Fuzariózy klasu patří k závažným chorobám obilnin. Kromě snížení výnosu a technologické kvality představuje velký problém akumulace mykotoxinů v zrnu. Mezi nejčastější původce klasových fuzarióz ve střední Evropě patří Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, F. poae a F. sporotrichioides. F. graminearum a F. culmorum.

Limagrain
Energen

Výrobky Energen v cukrové řepě a pšenici

Porosty pšenice mají dle teritoriích velký rozptyl růstových fází. Od BBCH 31 u pozdnějších výsevů ve vyšší nadmořské výšce, po fázi vymetaných pšenic raných odrůd v jižních oblastech Moravy. Klíčící a vzcházející porosty cukrových řep byly, a to zvláště v českém teritoriu poškozené mrazy a došlo k jejich přesevům. Návrh vedení porostů cukrovky naleznete ve videu popisujícím technologii využití výrobků Energen.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v květnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v květnu

22. 05. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 262x

Květnové počasí se v rámci celé ČR vyznačuje průměrnou teplotou 13,1 °C a srážkovým úhrnem 70 mm. Mezi jednotlivými regiony nacházíme poměrně velké rozdíly. Nejnižší teplotní průměr byl naměřen v kraji Karlovarském (11,6 °C), nejvyšší naopak na jižní Moravě (14,4 °C). Květnové úhrny srážek se pohybují v rozmezí 61 mm (jižní Morava) až 90 mm (kraj Moravskoslezský).

Limagrain

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

Piloti tryskových letadel vědí, že v situaci, kdy jim dojde petrolej, poletí už jen jedním směrem a určitě by se rádi viděli v kokpitu větroně. LG Ambassador takovým pomyslným větroněm je a na letiště doletí.

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

20. 05. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Choroby Zobrazeno 217x

Virové choroby u brambor patří k nejzávažnějším škodlivým činitelům, které snižují výnos a kvalitu hlíz. Protože s nimi nelze bojovat přímo, je pro produkční plochy rozhodující zdravá sadba, která nenese zátěž virových chorob. Limitovaný výskyt virů v sadbě je jedním ze základních kritérií její kvality, a kromě řady dalších požadavků také podmínkou její certifikace.

Choroby luskovin: Virové choroby

Choroby luskovin: Virové choroby

18. 05. 2024 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 218x

Virózy na luskovinách se mohou projevovat zakrslostí, snížením výnosu a zhoršením kvality semen, a zároveň i zvýšením náchylnosti rostlin k napadení jinými patogeny. Na luskovinách nejvíce škodí viry rodu Potyvirus, čeledi Potyviridae (virus semenem přenosné mozaiky hrachu, virus žluté mozaiky fazolu, virus obecné mozaiky fazolu a virus mozaiky sóje) a rodu Enamovirus, čeledi Solemoviridae (virus výrůstkové mozaiky hrachu).

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

Ověřovali nové možnosti ochrany máku

17. 05. 2024 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Osivo a sadba Zobrazeno 296x

Mák setý se na našem území pěstuje odedávna. Plochy i výnosy této olejniny kolísají mezi ročníky pěstování. V minulých sezonách se v České republice výměra máku pohybovala i nad čtyřiceti tisíci hektary. Předloni a loni ale zájem našich pěstitelů o mák poklesl. Plochy máku v ČR v posledních letech uvádí graf.

InVigor® - jistota, výnos a stabilita výnosu

InVigor® - jistota, výnos a stabilita výnosu

15. 05. 2024 Ing. Roman Sýkora; BASF spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 196x

Na řepku bude letos spoléhat většina pěstitelů víc než v předchozích letech. Napjatá ekonomická situace klade vyšší nároky na investice, které musí být pečlivě promyšlené tak, aby se každá koruna vrátila zpět. Lze říci, že vstupy jako nájemné, nafta, lidská práce, ceny hnojiv, osiv a přípravků na ochranu rostlin, mají zásadní vliv na ekonomiku pěstování.

Plevele meziplodin a jarních plodin

Plevele meziplodin a jarních plodin

14. 05. 2024 Ing. Jan Winkler, Ph.D.a kol. Plevele Zobrazeno 270x

Meziporostní období je definováno jako doba mezi sklizní plodiny a setím následné plodiny. Význam tohoto období vzrůstá, a to z důvodu změn, které nastaly v posledních 30 letech ve struktuře pěstovaných plodin. Klasické osevní postupy byly opuštěny a výrazně se změnila struktura pěstovaných plodin. Specializace produkce na několik málo plodin vede k omezenému výběru a k nutnosti porušovat zásady střídání plodin.

Regulace drátovců v bramborech

Regulace drátovců v bramborech

13. 05. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 523x

S úbytkem účinných látek postupně vzrůstá početnost drátovců, které v mnoha plodinách není možné žádným přípravkem regulovat. V letošním roce skončila výjimka na moření osiva cukrové řepy neonikotinoidy, čímž jsme přišli o další přípravky, které snižovaly počet drátovců i v následných plodinách a na okolních pozemcích.

SPPP - Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů,  aneb aby insekticidy dobře fungovaly

SPPP - Systém podpory a prodloužení účinnosti pyrethroidů, aneb aby insekticidy dobře fungovaly

09. 05. 2024 Ing. Zdeněk Žák; AgroProtec s.r.o. Škůdci Zobrazeno 224x

Systém SPPP byl do zemědělské praxe úspěšně zaveden společností AgroProtec s.r.o. před dvěma lety. Tento systém zvyšující účinnost insekticidů je založen na společné aplikaci insekticidu s přípravky Agrovital a Spray Aide. A proč je tohoto systému v současné době vůbec zapotřebí?

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od Nufarmu

07. 05. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka, Nufarm Plevele Zobrazeno 204x

Jaro se kvapem blíží, a tím i čas pro ošetřování porostů obilnin proti plevelům. Tedy nejen ozimých obilnin, které nebyly z různých důvodů ošetřeny na podzim, tak samozřejmě také všech jařin.

Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé

Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé

07. 05. 2024 Ing. Josef Chára a kol. Plevele Zobrazeno 745x

Herbicidy představují bezmála 50 % spotřeby přípravků na ochranu rostlin v České republice a je dosud běžnou zemědělskou praxí, že se na celý pozemek aplikuje jednotná dávka herbicidu. Přesto se již dnes v provozní praxi objevují selektivní (zonální) aplikace herbicidů, při kterých dochází k aplikaci herbicidu pouze na plevelnou rostlinu či jejich lokální místa výskytu.

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

06. 05. 2024 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Škůdci Zobrazeno 256x

Ochrana řepky proti škůdcům na jaře je asi jedním z nejdůležitějších úkolů pro zajištění zdravého porostu, a tím později kvalitního výnosu. Bohužel s restrikcí účinných látek nám pro ochranu zůstaly hlavně látky ze skupiny pyrethroidů a jediný zástupce ze skupiny neonikotinoidů - účinná látka acetamiprid.

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici: Výsledky srovnávacích herbicidních pokusů z roku 2023

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici: Výsledky srovnávacích herbicidních pokusů z roku 2023

06. 05. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová, Ing. Luděk Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 412x

Povětrnostní podmínky v době setí kukuřice a krátce po něm zásadním způsobem ovlivňují účinnost i selektivitu herbicidů, které se do kukuřice aplikují za účelem eliminovat plevele v jejím porostu. Dlouhé suché periody v tomto období působí obvykle nepříznivě na účinnost herbicidů, zejména těch, které jsou přijímány převážně kořeny.

Choroby bobkovišně

Choroby bobkovišně

04. 05. 2024 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 802x

Bobkovišeň lékařská (Prunus laurocerasus L., Rosaceae) je v současné době známa především jako okrasný, stálezelený keř, který byl dříve využíván i v lidovém léčitelství. Za místa původního výskytu jsou považovány oblasti táhnoucí se od jihozápadní Asie až do jihovýchodní Evropy a v jižní Evropě a v Anglii byl již v 16. stol. vysazován jako okrasná dřevina. V současné době se lze setkat s různými kultivary, používané do živých plotů, např.

Trojité výročí oslaveno ve Třech Věžičkách

Trojité výročí oslaveno ve Třech Věžičkách

03. 05. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 222x

V letošním roce si společnosti Saaten-Union a Rapool připomínají 3 významná jubilea. Saaten-Union slaví 25 let své existence v ČR, zatímco Rapool oslavuje 20 let působení na českém trhu a 50 let od svého založení v Německu. K oslavě těchto milníků byla uspořádána konference v kongresovém centru Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy. Bylo zde zavzpomínáno na historii, zhodnocena současnost, nastíněna budoucnost a představeny novinky pro podzim.

Univerzálna fungicídna ochrana repky a ďalších plodín

Univerzálna fungicídna ochrana repky a ďalších plodín

02. 05. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Choroby Zobrazeno 334x

Výmera zasiatej ozimnej repky opäť v ostatnom roku výraznejšie narástla nad úroveň 350 tis. ha. Skrátený interval striedania plodín a zvýšená intenzita pestovania repky tvoria vhodné podmienky pre rozširovanie patogénov a škodcov, ktorí sa v minulosti v takej miere nevyskytovali.

Prognóza výskytu mšic na jaře 2024

Prognóza výskytu mšic na jaře 2024

02. 05. 2024 Ing. Svatopluk Rychlý; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Opava Škůdci Zobrazeno 383x

Změna klimatu, rostoucí světová populace, ale také tlak na kvalitu potravin, se kterým souvisí i omezování konvenčního používání pesticidů, přináší zemědělcům nové výzvy. Aby je byli schopni naplňovat, je potřeba se nejen vracet ke kořenům a uplatňovat osvědčené základní zásady správné zemědělské praxe, ale je nezbytné využívat i nové poznatky zemědělského výzkumu.

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

01. 05. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 176x

Piloti tryskových letadel vědí, že v situaci, kdy jim dojde petrolej, poletí už jen jedním směrem a určitě by se rádi viděli v kokpitu větroně. LG Ambassador takovým pomyslným větroněm je a na letiště doletí.

Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období

Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období

01. 05. 2024 Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 318x

Význam jednotlivých škůdců a jejich dopad na růst a vývoj porostů se v průběhu času mění. Důvody způsobující tyto změny jsou téměř vždy těžko definovatelné, většinou jde o vliv mnoha různých faktorů.

Sivanto® Energy - získejte zpět jistotu

Sivanto® Energy - získejte zpět jistotu

30. 04. 2024 Mgr. Zdeněk Vošlajer; Bayer s.r.o. Škůdci Zobrazeno 630x

V současné době se čím dál více zužuje možnost použití kvalitních a hlavně účinných přípravků proti škůdcům řepky. Postupný zákaz používání některých insekticidních látek vede k nadměrnému používání přípravků založených na podobných či stejných způsobech účinku, což zcela logický vede ke snížené citlivosti cílových škůdců a pravděpodobnému vzniku resistence.

Žlabatka kaštanovníková

Žlabatka kaštanovníková

28. 04. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 219x

Nepůvodních druhů organizmů, šířených člověkem do nových oblastí, postupně přibývá. Z jižní a západní Evropy, které jsou nejčastější vstupní branou do Evropy, se postupně šíří až na naše území a mohou škodit i na plodinách, které bývaly bez hospodářsky významných škůdců.

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v sadech v měsíci dubnu

27. 04. 2024 Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 356x

Duben je měsíc, kdy již musíme být připraveni na plný nástup vegetace. Dlouhodobý teplotní průměr v rámci celé ČR představuje 8,5 °C s regionálními odchylkami, jež činí i více než +/- 1 °C. V Jihomoravském kraji dubnový průměr dosahuje 9,9 °C; naopak v kraji Libereckém 7,6 °C. Tyto rozdíly, pokud k nim dojde v aktuálním roce, se projevují i několikatýdenním rozdílu ve fenologickém vývoji ovocných druhů i škodlivých organizmů.

Moření osiva máku

Moření osiva máku

27. 04. 2024 Ing. Matěj Satranský, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 326x

Mák setý (Papaver somniferum), náležící do čeledi Papaveraceae, je významnou plodinou s mnohostranným využitím. V zemích bývalého Rakouska-Uherska, a především v České republice, je mák tradiční plodinou. Český mák je typický pro svou dobrou potravinářskou kvalitu. To z něj dělá zajímavou exportní plodinu, ale také jednu z mála minoritních plodin, která obohacuje, často relativně úzké, osevní sledy českých polí.

Nový fungicid Gavial 375 SC

Nový fungicid Gavial 375 SC

26. 04. 2024 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Choroby Zobrazeno 350x

Každoročně společnost Innvigo uvádí na trh nejnovější formulace přípravků na ochranu rostlin. Výjimkou není ani nový inovativní fungicidní přípravek Gavial 375 SC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 77
detail