BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana rostlin a pěstování

Choroby slunečnice: Šedá plísňovitost a popelavá hniloba slunečnice

Choroby slunečnice: Šedá plísňovitost a popelavá hniloba slunečnice

30. 09. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 75x

V předchozím článku jsme se zaměřili na polyfágního houbového patogena Sclerotinia sclerotiorum způsobujícího bílou hnilobu slunečnice. Poměrně vysoké ztráty na výnosu může způsobit i další polyfágní patogen Botrytis cinerea. Největší škody na slunečnici způsobuje za deštivého počasí během kvetení a dozrávání. Naopak za suchého a teplého počasí může být slunečnice napadána v pořadí třetím polyfágním patogenem Macrophomina phaseolina.

Suchovzdorné a teplomilné plevele

Suchovzdorné a teplomilné plevele

29. 09. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně, Ing. Igor Děkanovský; Fakultní nemocnice Brno Plevele Zobrazeno 136x

Klimatické změny jsou pro pěstování plodin velkým problémem, protože ohrožují výnosy. Rychle se měnící průběh počasí může omezovat efektivitu regulace škodlivých činitelů včetně plevelů. Dle obecně přijímaných předpovědí bude pokračovat oteplování, doprovázené změnami frekvence a distribuce dešťových srážek. Změny se budou týkat také směrů a intenzity proudění větrů. Bude docházet ke zvyšování potenciální evapotranspirace.

Proseeds
Súčasný stav rozšírenia inváznych druhov burín na Slovensku

Súčasný stav rozšírenia inváznych druhov burín na Slovensku

28. 09. 2022 Ing. Peter Mižík; Agrofert o.z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 116x

Aj keď sa stále pre určité druhy burín používa termín invázne, väčšina z nich je už plne naturalizovaná a sú rozšírené na takom rozsiahlom území, že možnosť odstrániť ich už prakticky neexistuje. Len trochu spomaliť šírenie a možno skonštatovať, že situácia v rozširovaní inváznych a v súčasnosti expanzívnych druhov burín sa každým rokom zhoršuje.

Limagrain

Pohled na stav silážních porostů a silážování

Každá sezóna je pro zemědělce originálem a vyžaduje „originální“ přístup. Zemědělská prvovýroba není montovna v uzavřeném a roboticky nastaveném tempu. Proto se opět vracím k probíhající (proběhlé) sezóně pěstování kukuřic na siláž.

Problémy s regulací plevelů v ozimé řepce

Problémy s regulací plevelů v ozimé řepce

26. 09. 2022 RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o. Plevele Zobrazeno 144x

Podzimní termín regulace plevelů v ozimé řepce byl a stále zůstává základním pěstebním opatřením pro její úspěšné pěstování. Je to dáno velmi úzkým spektrem dostupných a použitelných herbicidně účinných látek a koncentrací termínu pro aplikaci do termínu preemergentního nebo časně postemergentního.

Regulace plevelů v meziporostním období

Regulace plevelů v meziporostním období

25. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 167x

Systémy regulace plevelů na orné půdě jsou chápány jako komplex opatření, která mají za následek snížení zaplevelení na poli a v širších souvislostech i na plochách nacházejících se bezprostředně vedle pole. Mezi nejvýznamnější součásti systému patří především dodržování pravidel střídání plodin, zpracování půdy, dodržování agrotechnický zásad, kultivace, aplikace herbicidů, výživa rostlin a sklizeň plodin.

Rok 2022 přináší dva nové ozimé ječmeny

Rok 2022 přináší dva nové ozimé ječmeny

24. 09. 2022 Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 97x

V sortimentu dvouřadých ječmenů se v letošním roce objeví německá odrůda Bordeaux, která vyniká vysokým výnosem a širokou adaptabilitou na podmínky pěstování. Ačkoliv byla registrována v Německu v roce 2020, hned se v rozsahu množitelských ploch vyšvihla na třetí místo a v letošním roce je už dokonce jedničkou německého trhu!

Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce

Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce

24. 09. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 157x

Druhové spektrum plevelů na orné půdě se neustále mění vlivem vývoje technologií pěstování plodin. Významně se na změnách spektra plevelů v posledních patnácti letech projevilo především snížení počtu plodin, tzv. plodin tržních, které přinášejí zemědělcům zisk. Nejrozšířenějšími se staly ozimé obilniny (pšenice, ječmen) a ozimá řepka. Dlouhodobé nedodržování základního pravidla střídání plodin přispívá k rychlému šíření celé řady plevelů.

Nová metoda ošetřování půdních substrátů proti Plasmodiophora brassicae - nádobové pokusy

Nová metoda ošetřování půdních substrátů proti Plasmodiophora brassicae - nádobové pokusy

22. 09. 2022 Ing. Jonáš Hnátek, Ph.D. a kol. Choroby Zobrazeno 129x

Plasmodiophora brassicae - původce onemocnění nádorovitosti košťálovin se řadí k limitujícím faktorům pěstování brukvovitých plodin u nás. Tento patogen se vyskytuje přibližně na 11 % produkčních ploch, kde jsou tyto plodiny pěstovány. Odhadované hospodářské ztráty jsou mezi 10 a 15 % (Dixon, 2009).

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2021/22

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2021/22

21. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 182x

V pěstitelském roce 2021/22 proběhly na dvou lokalitách (Praha a Hořice na Vysočině) dva identické srovnávací herbicidní pokusy v řepce ozimé. Cílem pokusů bylo porovnat účinnost a selektivitu běžně používaných herbicidů v různých půdních a povětrnostních podmínkách.

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

Ochrana řepky ozimé proti podzimním škůdcům

19. 09. 2022 Ing. Pavel Kolařík a kol. Škůdci Zobrazeno 250x

Řepka ozimá je plodina, která je z hlediska ochrany proti hmyzím škůdcům velmi náročná. Je to dáno především její velkou pěstitelskou plochou v České republice a omezováním účinných látek insekticidů, které lze použít pro minimalizaci škodlivosti u hlavních hmyzích škůdců. Těmito dvěma faktory dochází k hlavnímu posilování škodlivých populací a s tím spojeným výskytem zvýšených škod v řepkových porostech.

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 140x

Odrůda LG Keramik byla registrována ÚKZÚZ zejména díky velmi vysokému výnosu zrna v kombinaci s velmi dobrou potravinářskou jakostí. Na Slovensku absolvovala zatím velmi úspěšně dva roky ŠOS ÚKSÚP a na jaře 2023 očekáváme registraci v SR. Jedná se o středně ranou, plastickou a intenzivní odrůdu vhodnou do všech výrobních oblastí, která je velkým přínosem i pro pěstitele v teplejších a sušších oblastech.

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 112x

Horkou novinkou mezi odrůdami ozimé pšenice je odrůda Crossway. Na několika málo polních dnech byla k vidění již v loňském roce, kde zaujala především velmi širokým praporcovým listem, podobným jako má naše oblíbená odrůda Frisky. V letošním roce již mají návštěvníci možnost seznámit se s touto odrůdou na většině polních dnů.

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

18. 09. 2022 Ing. Vladan Falta, Ph.D.; BIOCONT LABORATORY spol. s r.o. Sady a vinice Zobrazeno 155x

S koncem léta zahajujeme sklizeň hlavního sortimentu jádrovin, jež podle odrůd probíhá většinou až do poloviny nebo konce měsíce října. Na řadu postupně přichází ranější podzimní odrůdy, jak např. Gala, Šampion, Bohemia, Rubinola, pak postupně přicházejí na řadu pozdnější a zimní odrůdy. Sklízíme také pozdní odrůdy slivoní, jako jsou Gabrovská, Jojo, Valjevka, Tophit, později Elena, Prezenta a Prezident.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

16. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 222x

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Bellis, Luna Experience, Pomax, Scala, Stampa, nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Alcedo, Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Embrelia, Scab 480 SC, Zato 50 WG aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

15. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 343x

Výskyt a škodlivost plevelů na podzim souvisí především s druhem obilniny, termínem setí a hustotou porostů. Herbicidní ochrana je prováděna, až na malé výjimky, na všech plochách pěstování a při současné úrovni agrotechniky a vstupů nelze toto opatření v žádném případě vynechat.

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

Herbicidní regulace problematických plevelů na podzim

14. 09. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 281x

K regulaci plevelů v podzimním období je v současnosti registrován široký sortiment herbicidů. Velmi oblíbené jsou především širokospektrální dvou- či třísložkové herbicidy, které obvykle vykazují vysokou účinnost na většinu běžně se vyskytujících druhů, především violky, rozrazily, máky, hluchavky, brukvovité plevele, chundelku metlici, ptačinec prostřední a mnoho dalších plevelů.

Pomocné plodiny proti plevelům

Pomocné plodiny proti plevelům

13. 09. 2022 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 245x

Jedním z cílů pěstování pomocných plodin v budoucích či stávajících meziřádcích hlavní plodiny je regulace plevelů. Z hlediska filozofie použití pomocných plodin za účelem omezení vývoje plevelů je nutné vycházet z více faktorů, které jsou dány kombinací dynamiky růstu kořenů a nadzemní biomasy hlavní plodiny, pomocné plodiny a plevelů, ale zapomínat nelze ani na průběh počasí, dynamiku rozkladu nadzemní biomasy pomocné plodiny a podobně.

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů i podpora vegetace - to je Vibrance Gold

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů i podpora vegetace - to je Vibrance Gold

10. 09. 2022 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 136x

O tom, že je moření osiv velmi důležitým prvkem agrotechniky obilnin a má při jejich pěstování nezastupitelný význam, už v současné době asi žádný agronom nepochybuje. Mořením osiva chráníme porosty obilnin před chorobami přenosnými osivem a půdou, chorobami, které se jiným způsobem regulovat nedají nebo jsou foliárně regulovány pouze omezeně.

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách?

10. 09. 2022 Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 199x

Je to již spoustu let, kdy byl uveden v tomto časopisu příspěvek o sametkách. V té době vrcholil výskyt sametek v roce 2013. Hromadný výskyt sametek lze obtížně předpovídat. Ale zvýšené výskyty se opakují v teplých letech s dostatkem srážek v červnu a počátkem července a vyššími teplotami v letním období. V posledním období takových let přibývá a sametky nás trápí zase více.

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

08. 09. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D., Ing. Antonín Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 188x

Sója luštinatá je plodina s nízkou autoregulační schopností porostu, proto jeho správné založení hraje ještě významnější roli než u plodin, jako je řepka či pšenice. Pokud nevzejde adekvátní počet rostlin, už těžko docílíme kýženého výnosu. Proto je vhodné mít ucelenou představu o kvalitě osiva, vybrat si vhodnou partii a zvolit adekvátní výsevek.

Cerkosporióza cukrové řepy - rozdílný dopad v ročníku 2020 a 2021

Cerkosporióza cukrové řepy - rozdílný dopad v ročníku 2020 a 2021

06. 09. 2022 Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Choroby Zobrazeno 197x

Houbové choroby listů cukrové řepy byly v posledních letech největším ohrožením výnosů a cukernatosti řepy. Těch chorob je více, ale cerkosporióza je na prvním místě a s jejím zvládnutím si většinou poradíme i s těmi ostatními. V ročníku 2019 zdevastovala cerkosporióza porosty řepy na Moravě, v ročníku 2020 pak v celém Česku i v okolních zemích.

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

04. 09. 2022 Ing. Petr Shejbal, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 237x

Odrůdám ozimé pšenice, které jsou nabízeny v České republice, jednoznačně dominuje RGT Reform. Žádné jiné pšenici se v novodobé historii nepodařilo v rámci střední Evropy dosáhnout takových pěstebních ploch jako právě RGT Reformovi. A to nejen jednou, ale mnoho let po sobě. Důvodem tak široké obliby je adaptabilita na různorodé ročníky, stabilní výnos, A kvalita, dobrá odolnost poléhání a mrazuvzdornost.

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2022

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2022

29. 08. 2022 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 188x

Polopozdní odrůda. Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno je malé. Přednosti: Odolnost proti napadení hnědou rzivostí tritikale (rzí žitnou a pšeničnou). Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

Dlouhodobé výsledky sledování náletu bázlivce kukuřičného na vybraných lokalitách jižní Moravy

27. 08. 2022 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 178x

Dlouhodobým sledováním škodlivých organizmů (hmyzích škůdců) v provozních plochách polních plodin můžeme získat ucelené informace o vývoji populací na daném konkrétním území. Dle těchto údajů pak dále můžeme predikovat jejich škodlivý výskyt k určitému datumu a na základě toho tak stanovit optimální zásah pro potlačení populace pod jejich práh hospodářské škodlivosti.

Odrůdy žita ozimého, 2022

Odrůdy žita ozimého, 2022

26. 08. 2022 Ing. Milan Nečas; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Brno Osivo a sadba Zobrazeno 199x

Dankowskie Diament: Středně raná odrůda typu populace. Rostliny jsou vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno je středně velké–velké.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 58
detail