BASF
BASF
BASF

AGRA

Nejnovější články

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

Tango® Flex - nová konstelace úspěchu

03. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 56x

Po letošní velmi teplé zimě se dá očekávat, že obilniny mohou být napadeny primárními infekcemi houbových chorob, které v latentní formě přečkávají již od podzimu. Pokud bude i vlhké a teplé časné jaro bude potřeba tyto primární infekce vyřešit – nejčastěji se může jednat o braničnatku pšeničnou a hnědou skvrnitost v ječmeni.

Medax® Max - flexibilní morforegulátor obilnin do každého počasí

Medax® Max - flexibilní morforegulátor obilnin do každého počasí

02. 03. 2024 Ing. Pavel Šácha; BASF spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 90x

Medax® Max je morforegulátor určený k ošetření obilnin v období sloupkování. Velmi efektivně dokáže ovlivnit růst a vývoj obilnin v průběhu jejich intenzivního růstu v období sloupkování. Při časné aplikaci podpoří i rozvoj kořenového systému, což je důležité zejména v posledních několika letech, kdy je počasí na jaře často studené a suché. Mohutnější kořenový systém pomůže rostlinám překonávat toto období.

Proseeds
Energen

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

Velikost a výkon kořenové soustavy předurčuje výnosovou hladinu. Letos se mnoho regionů potýká se zamokřením, a některé porosty byly navíc poškozeny mrazy. V článku se dozvíte, jak regenerovat poškozenou kořenovou soustavu a jak stimulovat tvorbu nových kořenů.

Novinky v meziplodinách pro rok 2024

Novinky v meziplodinách pro rok 2024

01. 03. 2024 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 99x

Meziplodiny nabízejí nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak dodat organickou hmotu do půdy, zejména v podnicích, kde nemají živočišnou výrobu. Není však jednoduché určit správné složení směsí, a také termíny setí a zapravení či ukončení vegetace tak, aby došlo k co nejlepšímu využití biomasy pěstovaných meziplodin.

Okénko do zahraničí: DNA pšenice by mohla pomoci vyšlechtit plodiny odolné klimatu

Okénko do zahraničí: DNA pšenice by mohla pomoci vyšlechtit plodiny odolné klimatu

01. 03. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 136x

Globální oteplení představuje velkou hrozbu pro potravinovou bezpečnost a vyžaduje tvorbu odrůd plodin, které budou odolné budoucímu nestálému klimatu. Po roce, kdy byly překonány teplotní rekordy, nabízí výzkum Earlham Institute v Norwich z Velké Británie s International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT) v Mexiku tolik potřebnou naději na zlepšení odolnosti plodin a potravinové bezpečnosti při klimatických změnách.

Daxur® - pomůže udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření

Daxur® - pomůže udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření

01. 03. 2024 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 114x

Současná situace na trhu s obilninami není jednoduchá, ceny komodit jsou na extrémně nízkých hodnotách, prodražuje se každodenní provoz (cena pohonných hmot a lidské síly) a každý agronom si klade otázku, jak ochránit úrodu obilnin za přijatelnou cenu pěstební technologie. Navíc se každý rok setkáváme s rozmary počasí a plánování aplikace fungicidů je čím dál složitější.

Nepřehlédnutelné jařiny pro zásev 2024

Nepřehlédnutelné jařiny pro zásev 2024

29. 02. 2024 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 503x

Šlechtitelsko-osivářská společnost SAATEN-UNION dlouhodobě nabízí pečlivě vybrané odrůdy, které dosahují špičkových výsledků nejen na pozemcích ÚKZÚZ, ale zejména na polích českých farmářů. Podívejme se například na oves pluchatý Lion, který je sice v portfoliu společnosti teprve krátce, ale stal se ihned špičkou mezi potravinářskými ovsy, a na novinku mezi jarními pšenicemi, poloranou odrůdu Akvitan.

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 245x

Změny podmínek vyvolané klimatickou, společenskou i politickou poptávkou, vedou zemědělce k hledání nových pěstebních postupů. Rychlý rozvoj moderních technologií posouvá zemědělství kupředu, a různé inovace, jako např. setí plodin do širších řádků s cílem lépe hospodařit s vodou, jsou dále rozvíjeny a postupně zdokonalovány.

Pěstování sóji a odrůdy Prograin Zia v roce 2023

Pěstování sóji a odrůdy Prograin Zia v roce 2023

28. 02. 2024 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 115x

Sója luštinatá je v ČR známou plodinou, která se nejčastěji využívá ke krmným účelům, ale také v potravinářství, např. pro výrobu tofu. Výměra se v roce 2023 snížila o 2 032 ha. V roce 2022 byla nejvyšší osetá plocha sójou 28 532 ha. V osevních postupech je nejčastěji přerušovačem mezi obilninami a výbornou předplodinou díky fixaci dusíku. Také má ekonomické přínosy vzhledem k nízkým pěstebním nákladům.

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

28. 02. 2024 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 186x

Současné způsoby hospodaření na zemědělské půdě obecně napomáhají šíření vytrvalých plevelů. Nárůst výskytu vytrvalých plevelů na orné půdě je možné pozorovat již od začátku devadesátých let. Příčin je celá řada, ale mezi nejvýznamnější patří především příklon k minimalizačním technologiím s mělkým zpracováváním půdy, nedodržování pravidel střídání plodin a pokles používání herbicidů.

Výzkum a využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno

Výzkum a využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno

27. 02. 2024 Ing. Jan Frydrych, Lenka Bradáčová; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří Stimulace Zobrazeno 127x

S pěstováním trav na semeno z hlediska jeho historie se můžeme setkat v Evropě a zámoří v průběhu 19. století. Souvisí s přeměnou extenzivní živočišné produkce v intenzivní chov hospodářských zvířat vyžadující kvalitní píci jak na lučních, tak i pastevních stanovištích. V České republice je pěstování trav na semeno pro účely zemědělské (pícninářství) i nezemědělské (trávníkářství, konzervace půdy, bioenergetika aj.

Slunečnice pro sezonu 2024 s bonusem navíc

Slunečnice pro sezonu 2024 s bonusem navíc

27. 02. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 103x

Společnost Limagrain má pro rok 2024 jednoduchý výběr vysoce úrodných hybridů slunečnice do všech technologií pěstování. K vysoké úrodě se přidává ještě bonus navíc, který se uplatní teprve v nově nastupující sezoně.

Pěstování ředkve olejné

Pěstování ředkve olejné

26. 02. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Julie Sobotková, Mgr. Helena Hutyrová Technologie pěstování Zobrazeno 213x

Ředkev olejná (Raphanus sativus L. convar. oleifera Pers.) je velmi variabilní plodina patřící do čeledi brukvovité (Brassicaceae). Ředkev olejná je jednou z forem ředkve seté. Řadí se mezi nejstarší kulturní plodiny, známé už ze starověku, kdy se pěstovala kvůli oleji ze semen a v Asii také pro saze na výrobu tuší. Dnes je rozšířená téměř po celém světě.

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2022/23

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2022/23

23. 02. 2024 Ing. Pavel Kraus, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Choroby Zobrazeno 250x

Průběh vegetace a intenzita výskytu škodlivých organizmů jsou výrazně ovlivněny průběhem povětrnostních podmínek na dané lokalitě. Vegetační rok 2022/23 byl poznamenán rychlými výkyvy během celé sezony. Chladnější a vlhčí podmínky během setí ozimů vystřídal mimořádně teplý a suchý podzim a následně celkově mírná zima s krátkými mrazovými periodami.

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

23. 02. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1641x

Velikost a výkon kořenové soustavy předurčuje výnosovou hladinu. Letos se mnoho regionů potýká se zamokřením, a některé porosty byly navíc poškozeny mrazy. V článku se dozvíte, jak regenerovat poškozenou kořenovou soustavu a jak stimulovat tvorbu nových kořenů.

Snížení výměry neproduktivních ploch v roce 2024

Snížení výměry neproduktivních ploch v roce 2024

22. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 286x

Ministerstvo zemědělství ČR oznámilo, že v letošním roce sníží procento ploch, které musí farmáři nechat ležet ladem. Reaguje tak na úpravu nařízení Evropské komise, která mění pravidla uplatňování standardu Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES 8) a pro získání ekoplatby.

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

21. 02. 2024 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 270x

Hodnocení odrůd uvedených v přehledné tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2020–23 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky.

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

Užitečné organizmy (50): Mšicomaři (V)

19. 02. 2024 Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 344x

Dnešním dílem zakončíme povídání o mšicomarech, kterých není mnoho, ale v porovnání s ostatními lumčíky je o jejich biologii a ekologii dostatek informací. Posledním tribem jsou Praini, v Evropě zastoupeni čtyřmi rody a 36 druhy, u nás s 20 druhy. Při regulaci zemědělsky významných mšic se uplatňuje pouze rod Praon, ostatní rody parazitují mšice na stromech.

 Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

17. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 340x

Po sklizni v roce 2022 bylo zaregistrováno sedm nových sladovnických odrůd jarního ječmene, z toho jedna odrůda je vhodná pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“. Níže jsou uvedené popisy pouze pěti odrůd, protože registrace odrůd Ambiana a RGT Proxima byla na žádost udržovatelů zrušena po několika málo měsících. V tabulce hospodářských znaků jsou obě odrůdy uvedené, protože byly v roce 2023 vyseté v pokusech pro SDO.

Rok 2023 v ochraně brambor

Rok 2023 v ochraně brambor

16. 02. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 427x

Uplynulý rok v ochraně brambor se obešel v průměru bez extrémních výskytů chorob a škůdců, ale byly výrazné rozdíly často i mezi velmi blízkými lokalitami, a to i v rámci téže odrůdy.

Nabitý kádr odrůd pro jaro 2024

Nabitý kádr odrůd pro jaro 2024

15. 02. 2024 Ing. Filip Daněk a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 251x

Posily, které jsme si pro svůj odrůdový tým vyhlédli pro jarní sezónu 2023, se během uplynulého pěstitelského období blýskly výbornými výkony. Oslovily pěstitele natolik, aby mohly být pro novou sezónu plnohodnotnou součástí osevního plánu v jakékoliv pěstitelské oblasti.

Novinky v sortimentu ovsa setého, 2023

Novinky v sortimentu ovsa setého, 2023

14. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 307x

Po sklizni v roce 2022 byly zaregistrované dvě nové odrůdy ovsa setého.

Jistota výnosu, kvality i odbytu

Jistota výnosu, kvality i odbytu

13. 02. 2024 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 212x

Jarní ječmen, zejména ten sladovnický, je tradiční plodinou českých polí a velmi zajímavou komoditou. Dobrá kvalita, relativně nízké náklady a vysoký výnos jsou předpokladem dobré ekonomiky pěstování. V případě jarního ječmene je neméně důležitá i volba odrůdy, kterou preferují odběratelé.

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

Příprava postřikovače na sezonu podle platných pravidel

09. 02. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D. Mechanizace Zobrazeno 362x

Kontrola a údržba postřikovače by měla probíhat průběžně. Nejen před sezonou, před testováním, před aplikačními pracemi, ale i po jejich skončení. Bezvadný technický stav a funkce stroje je zárukou kvalitní, efektivní a bezpečné aplikace přípravků, ať již se jedná o běžně vybavený postřikovač, nebo o stroj doplněný prvky a nástroji pro přesné zemědělství.

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

08. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 981x

Nejen omezením restrikcí chemické ochrany, ale i omezením dovozu ukrajinského obilí nebo odložením zavedení pravidel, podle kterých by zemědělci museli udržovat určitou plochu půdy ladem, reaguje Evropská komise na stávky, blokády a demonstrace zemědělců a dopravců. Také nebude realizována ani dlouho dojednávaná obchodní dohoda s Jižní Amerikou.

AKTUÁLNĚ - Prostor pro nové genomické techniky se otevírá v EU

AKTUÁLNĚ - Prostor pro nové genomické techniky se otevírá v EU

08. 02. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 324x

Po třech letech kampaně pro povolení využití nových genomických technik (NGT) v rámci EU došlo k průlomovému rozhodnutí. Poslanci Evropského parlamentu podpořili návrhy a zvedli ruku ve prospěch jejich povolení v zemědělství. Toto hlasování může zcela zásadně ovlivnit množství užitých přípravků na ochranu rostlin, výživu, zvýšení odolnosti plodin vůči klimatickým změnám apod.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 108
detail