BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nejnovější články

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

Belanty®: Na vlně revyluce v cukrové řepě

24. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 71x

Společnost BASF vyvinula v minulosti celou řadu účinných látek úspěšně používaných v cukrové řepě. Začali jsme se sírou v Kumulusu, po kterém následoval vysoce efektivní azol - epoxiconazole. Ten byl následně míchán v readymix přípravcích s fenpropimorphem (Tango® Super) nebo s prvním strobilurinem v cukrové řepě kresoxim-methylem (Juvel®).

Čistota půl zdraví aneb jak na očistu postřikovače

Čistota půl zdraví aneb jak na očistu postřikovače

24. 06. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 96x

Každý postřikovač by měl po aplikaci přípravků, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, projít očistou, aby z pole odjížděl zbaven zbytků postřiku, kterým může být znečištěn jak z vnějšku, tak samozřejmě zevnitř. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí.

Proseeds
Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

Revyluce ve fungicidní ochraně kukuřice, cesta ke kvalitě a vysoké ekonomice

23. 06. 2022 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Choroby Zobrazeno 115x

Fungicid Belanty® nabízí novou možnost širokospektrální ochrany porostů kukuřice. Zaregistrována je účinnost proti fuzariózám, helmintosporiové skvrnitosti (spále) a skvrnitosti kukuřice. Účinná látka Revysol® (mefentrifluconazol) obsažená v Belanty je inovativní fungicidní účinná látka ze skupiny triazolů. Jedinečná chemická konstelace Revysolu umožňuje molekule změnit tvar podle potřeby.

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

Reakce brambor pro výrobu škrobu na aplikace hnojiva Lyckeby koncentrát

23. 06. 2022 Ing. Martin Doubek; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Hnojení Zobrazeno 111x

Pěstování brambor v České republice má dlouholetou tradici. V roce 2021 byly brambory pro výrobu škrobu pěstovány na ploše 5 577 hektarů a jsou státem podporovány jako citlivá plodina. Agrotechnika brambor je z hlediska organizace a používané mechanizace složitá a ekonomicky nákladná plodina.

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

Fungicidní ochrana ozimé pšenice v měnících se podmínkách

22. 06. 2022 Ing. Alena Bezdíčková PhD.; Ditana spol. s r. o., Velká Bystřice Choroby Zobrazeno 134x

Fungicidní ochrana porostů (nejen ozimé pšenice) je samozřejmou a nedílnou součástí agrotechnických opatření a představuje důležitý intenzifikační faktor. V současné době zajímavých realizačních cen komodit bude správné zvládnutí zajištění dobrého zdravotního stavu porostů důležitým předpokladem dobré ekonomiky pěstování.

Choroby řepy: Listové a kořenové choroby řepy

Choroby řepy: Listové a kořenové choroby řepy

21. 06. 2022 Ing. Jana Víchová, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 138x

Vadnutím listů s následným poškozením bulvy se projevuje napadení houbami rodu Verticillium (V. albo-atrum a V. dahliae) a Fusarium (F. oxysporum a F. solani). Tyto druhy jsou polyfágní, napadají široký okruh hostitelských rostlin, kulturních i planě rostoucích.

Portál agrorisk.cz - zkušenosti z ročního provozu

Portál agrorisk.cz - zkušenosti z ročního provozu

20. 06. 2022 Ing. Eva Svobodová, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 142x

Portál www.agrorisk.cz - systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí v zemědělství - prodělal za necelý rok svého provozu (byl spuštěn v březnu 2021) množství úprav a rozšíření. Jeho cílem je nabídnout zásadní informace, které umožní včas reagovat na nepříznivé podmínky počasí.

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

Huminové látky v listových hnojivech Lovochemie

18. 06. 2022 Ing. Marek Kocánek; Lovochemie, a.s. Hnojení Zobrazeno 99x

Ve výživě rostlin patří využití listových hnojiv k významným faktorům, které příznivě ovlivňují růst rostlin a utváření výnosu. To značně platí u jarních plodin jako jsou jarní obilniny či mák. Tyto plodiny jsou většinou vysévány brzy na jaře. V průběhu jejich vzcházení a růstu však bývá značně variabilní průběh počasí. S tím souvisí souhrnné působení stresových faktorů, které je důležité eliminovat cílenou aplikací listových hnojiv.

Novela zákona o hnojivech a dopad do praxe

Novela zákona o hnojivech a dopad do praxe

17. 06. 2022 Ing. Olga Venerová; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hnojení Zobrazeno 211x

Dne 13. srpna 2021 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 299/2021 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 413x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 334x

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Prognóza výskytu je na eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz.

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

Zavíječ kukuřičný - bionomie, výskyt, ochrana

14. 06. 2022 Ing. Martin Bagar, Ph.D.; BIOCONT Laboratory, spol. s r.o. Škůdci Zobrazeno 152x

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) dlouhodobě patří k nejvýznamnějším škůdcům kukuřice. Při intenzivním napadení mohou ztráty dosahovat 15–30 %. Škodlivost se projevuje především oslabením rostlin, lámáním stébel a následnými ztrátami při sklizni a v neposlední řadě jsou požerky způsobené housenkami vstupní branou pro houbové patogeny, zejména fuzária. To má za následek zhoršení kvality produktů jak zrna, tak i siláže.

Ramuláriová skvrnitost - tmavohnědá skvrnitost ječmene

Ramuláriová skvrnitost - tmavohnědá skvrnitost ječmene

13. 06. 2022 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Choroby Zobrazeno 160x

V posledních dvou letech jsme zaznamenali na naší Zkušební stanici v Klukách vyšší výskyt ramuláriové skvrnitosti (podle nové terminologie tmavohnědé skvrnitosti ječmene). Tato choroba je způsobena patogenem Ramularia collo-cygni a vyskytuje se převážně na jarních a ozimých ječmenech. Běžně používané označení pro ramuláriovou skvrnitost je zkratka RCC.

Rezistence Botrytis cinerea vůči fungicidům používaných k ochraně jahodníku

Rezistence Botrytis cinerea vůči fungicidům používaných k ochraně jahodníku

12. 06. 2022 Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Choroby Zobrazeno 141x

Šedá hniloba jahod je hospodářsky velmi závažným onemocněním jahodníku, které je celosvětově rozšířené a dobře známé. V letech příznivých pro rozvoj napadení může způsobit významné ztráty na výnosu, a to zejména u náchylnějších odrůd. Chorobu způsobuje houba Botrytis cinerea, která je polyfágním patogenem napadajícím řadu kulturních i planých rostlin.

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky přinesl nové poznatky pro praxi

Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky přinesl nové poznatky pro praxi

11. 06. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 134x

Tradiční odborná akce Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky pořádaná Výzkumným ústavem rostlinné výroby se letošního 24. února uskutečnila formou webináře. Přednášející se věnovali aktuálním problémům praxe při pěstování polních plodin.

Rzi na pšenici na počátku vegetační sezony

Rzi na pšenici na počátku vegetační sezony

11. 06. 2022 Mgr. Alena Hanzalová Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Choroby Zobrazeno 143x

Výskyt rzí na pšenici je každoročně otázkou vhodných klimatických podmínek pro jejich šíření a změn v populacích rzí. Časné výskyty rzí, zejména rzi plevové, souvisí i s jejich přezimováním ve formě mycelia v ozimých porostech pšenice nebo na výdrolu. Mírná zima letošního roku právě takovému způsobu šíření nahrává. Přenos patogena z přezimujícího mycelia je potvrzen i u rzi pšeničné, u rzi travní zatím prokázán nebylo.

Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji

Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji

10. 06. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 143x

Základním prvkem ochrany luskovin proti houbovým chorobám v počátečních fázích růstu je moření osiva. V minulosti bylo velmi vhodné a účinné mořidlo Maxim XL 035 FS (fludioxonil + metalaxyl-M), avšak v ČR nebylo pro použití do sóji registrované.

Choroby chřestu

Choroby chřestu

10. 06. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Choroby Zobrazeno 113x

Chřest obecný (Asparagus officinalis L., Asparagaceae) je v současné době známý především jako lahůdková zelenina, ale po tisíciletí byl ceněný jako léčivá rostlina. Před více než 5 000 lety byl v Číně chřest (příbuzný současného chřestu) využíván při léčení kašle, problémů s močovým měchýřem a vředy.

Pěstitelské technologie máku a vybrané výsledky z pokusů

Pěstitelské technologie máku a vybrané výsledky z pokusů

09. 06. 2022 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 212x

Mák setý (Papaver somniferum L.) by byl v osevním postupu, v ideální případě, řazen jako plodina první trati. Měl by se tedy zařazovat po organicky hnojených okopaninách, či po plodinách z čeledi bobovitých. Zemědělská praxe společně s relativně úzkými osevními postupy toto často neumožňuje a mák tak zařazujeme především po obilních předplodinách.

Perspektivní technologie hlubokého kypření pro cukrovou řepu

Perspektivní technologie hlubokého kypření pro cukrovou řepu

08. 06. 2022 Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Lucie Bečková, Ph.D., Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 134x

Cukrová řepa je v našich podmínkách neopominutelnou zlepšující plodinou osevního sledu s pozitivním vlivem na životní prostředí. Patří mezi jednu z nejnáročnějších plodin z hlediska pěstování, proto si zaslouží naši vysokou pozornost. V České republice ji pěstujeme na 60 až 63 tis. hektarech. Po několika méně příznivých letech očekáváme v roce 2021 relativně pěkné výnosy bulev s velmi dobrou cukernatostí v Čechách i na Moravě.

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové

07. 06. 2022 Ing. Jitka Stará, PhD., Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Ing. Kamil Holý, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 427x

Molice vlaštovičníková (Aleyrodes proletella) je významným škůdcem polní zeleniny. Má řadu hostitelů, kromě zeleniny (především z čeledi brukvovitých) nebo jahodníku se vyvíjí i na okrasných rostlinách a běžně se vyskytuje na různých bylinách.

Limity při použití slaměného mulče, kompostu či směsi separátu a řezané slámy při pěstování brambor

Limity při použití slaměného mulče, kompostu či směsi separátu a řezané slámy při pěstování brambor

06. 06. 2022 Ing. Petr Dvořák, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 243x

Jedním z problémů udržitelného pěstování širokořádkových plodin, jako jsou brambory, je smyv a odnos půdních částic, který dále ústí ve vodní erozi. Podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd se problém vodní eroze v různých stupních závažnosti týká až 54 % zemědělské půdy v ČR.

Navrátí regenerativní zemědělství život do půdy?

Navrátí regenerativní zemědělství život do půdy?

05. 06. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 247x

Zemědělcům hrozí v důsledku eroze, chemického znečištění půd, desertifikace nebo narůstající extremity počasí ztráty na výnosech pěstovaných plodin, čemuž mohou zabránit šetrnějšími metodami hospodaření. Jednou z nich je tzv.

Spoločne pre vyšší výkon

Spoločne pre vyšší výkon

04. 06. 2022 Ing. Ján Hanuska; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 132x

Ešte nikdy sa nediskutovalo o cenách tovarov a nákladov na každej úrovni, ako je tomu v aktuálnom roku. Po obdobiach zanedbateľnej inflácie sme svedkami vysokého medziročného nárastu cien energii, základných komodít a poskytovaných služieb. Ceny prudko rastú na strane vstupov, čo je ale dobrou správou ceny rastú aj na strane výstupov, kde sme svedkami rekordných výkupných cien komodít.

Listová výživa kukuřice a máku s ohledem na zlepšení využití dusíku

Listová výživa kukuřice a máku s ohledem na zlepšení využití dusíku

03. 06. 2022 Ing. Lucie Dundálková; CHEMAP AGRO s.r.o. Hnojení Zobrazeno 159x

V letošním roce bude, s ohledem na cenu dusíkatých hnojiv, klíčová podpora příjmu dusíku v rostlinách. Primárně lze rostlinám pomoci podporou růstu kořenů pomocí aplikace stimulačních látek a přípravků obsahujících fosfor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 80
detail