BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nejnovější články

Varistar - přínosy variabilních aplikací ověřujeme v dlouhodobých pokusech

Varistar - přínosy variabilních aplikací ověřujeme v dlouhodobých pokusech

07. 02. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 120x

Minulý týden Ministerstvo zemědělství zveřejnilo tiskovou zprávu, která potvrdila informaci, že přímé platby pro precizní zemědělství nebudou pro tento rok spuštěny. Pro mnoho podniků byly dotace motivací, proč se do precizního zemědělství a variabilních aplikací pustit.

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 142x

Hodnocení odrůd uvedených v tabulce vychází z výsledků pokusů a testů prováděných v letech 2019–2022 na jedenácti zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ. Kromě obecného popisu uvádíme u jednotlivých odrůd jejich přednosti, ale i nedostatky.

Varistar
Vliv restrikcí účinné látky glyphosate na šíření plevelů

Vliv restrikcí účinné látky glyphosate na šíření plevelů

03. 02. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 257x

Účinná látka glyphosate byla zavedena na americký trh firmou Monsanto v roce 1974. Herbicid Roundup se zpočátku využíval pouze jako neselektivní herbicid k regulaci nežádoucí vegetace, po sklizni plodiny nebo naopak před jejím výsevem, či vzejitím. Následně však našel další využití, a to i mimo zemědělství.

Konference Živá krajina se zaměřila na strategii EU, uhlík a život v půdě

Konference Živá krajina se zaměřila na strategii EU, uhlík a život v půdě

02. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 139x

Na světě je degradována celá třetina zemědělské půdy. Konkrétně v Evropě je nezdravých půd dokonce mezi 60 až 70 %. Přitom je to právě kvalita půdy, která má zásadní vliv na množství živin v potravinách, na přírodu i klima. Dobrou zprávou je, že lidstvo má v rukou účinný lék pro její uzdravení, a tou je regenerativní zemědělství, což také v Praze zdůraznil přední americký expert profesor Timothy LaSalle.

Nová odrůda ovsa setého, 2022

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 169x

Každoročně je do registračních zkoušek přihlášeno kolem deseti nových odrůd ovsa setého. Z tohoto počtu se nakonec registruje většinou jedna nebo dvě odrůdy. Po sklizni 2021 to byla odrůda Rambo, původem z Polska.

Inhibice dusíku z pohledu uhlíkové stopy zemědělství

Inhibice dusíku z pohledu uhlíkové stopy zemědělství

01. 02. 2023 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF spol. s r.o. Výživa a stimulace Zobrazeno 173x

Inhibitory dusíku jsou v dnešní době standardním prostředkem používaným v zemědělství s cílem maximalizovat využití dusíku jako živiny pro růst rostlin a zlepšit tak ekonomiku pěstování plodin. Současně však hraje dusík, konkrétně jeho oxidy, důležitou roli při zvyšování skleníkového efektu na Zemi.

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

01. 02. 2023 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 265x

Po dvou docela dramatických letech z důvodu návratu silných epidemií plísně bramboru si pěstitelé v roce 2022 mohli částečně oddechnout, pokud se týká ochrany brambor proti škodlivým činitelům.

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 210x

Po sklizni 2021 bylo zaregistrováno devět nových sladovnických odrůd jarního ječmene. Z toho dvě odrůdy jsou doporučené pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením „České pivo“.

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 237x

Výnosy máku v České republice se v současnosti nedaří podstatně zvyšovat. Jednu z možností, jak situaci zlepšit představuje vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek, za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných rostlin je základním předpokladem pro dosažení vysokého výnosu.

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 178x

Pšenice představuje dlouhodobě nejpěstovanější plodinu na našem území. V České republice v současnosti zaujímá přes 850 tis. ha. V porovnání s minulostí se rapidně zvýšily výnosy. Část produkce se každoročně vyváží, především do okolních zemí. Množství informací především z oblasti pěstování a šlechtění pšenice zaznělo na semináři s názvem Pšenice 2022, který proběhl v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

28. 01. 2023 Ing. Zbyněk Graman; Bayer s.r.o Osivo a sadba Zobrazeno 134x

Začal nový rok 2023 a většina z vás už načala loni vyrobenou siláž a začala zjišťovat, jak se povedla a jak se promítá její kvalita na toho, kdo jí používá. Je jedno za jakým účelem, je jedno jak vaše kráva vypadá, jestli je černá, červená, strakatá nebo betonová či kovová. Vždy se každý snaží, aby vyrobená siláž byla dobrá, nejlépe skvělá. To samozřejmě ovlivňuje spousta faktorů.

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

27. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Osivo a sadba Zobrazeno 261x

Ruská invaze na Ukrajinu, doznívající následky pandemie i postupující změna klimatu mají velký dopad na globální potravinové zabezpečení i ceny potravin ve světě. Ministři zemědělství EU v září 2022 diskutovali v Praze hlavně o tom, jak zajistit dostatečnou produkci potravin, distribuovat je do nejohroženějších zemí, a zároveň dbát na udržitelnost.

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

26. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Společnost Limagrain Česká republika, s.r.o. je dlouholetým leaderem na trhu s odrůdami jarního ječmene v České i Slovenské republice. Sladovnické odrůdy jako je Bojos, Laudis 550, Malz, LG Ester, Overture či krmný Azit a Ovation není nutné představovat. Jsou to odrůdy, které tvoří značnou část trhu a jsou opravdovými klenoty mezi odrůdami jarního ječmene.

Na sezonu s připraveným postřikovačem

Na sezonu s připraveným postřikovačem

25. 01. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D. a kol. Mechanizace Zobrazeno 220x

Udržovat svoje postřikovače bychom měli nejen před sezonou, ale průběžně po celou dobu aplikačních prací. Správný technický stav a funkce stroje jsou zárukou kvalitní, efektivní a bezpečné aplikace přípravků na ochranu rostlin, ať již se jedná o běžně vybavený stroj nebo doplněný o prvky a nástroje pro precizní - přesné zemědělství.

Posilněný kádr odrůd pro jaro 2023

Posilněný kádr odrůd pro jaro 2023

24. 01. 2023 Ing. Filip Daněk a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 187x

V řeči fotbalového odvětví se dá definovat vstup do nové sezóny vždy v souvislosti s přestupovým obdobím, které se vztahuje k začátku podzimní části sezóny nebo v zimě před začátkem jarní části. Tak či tak, v tomto období je každý klub lačný přivést kvalitu do svého herního pole a posílit za účelem vidiny úspěchu.

Novinky firmy Bupor pro rok 2023

Novinky firmy Bupor pro rok 2023

18. 01. 2023 Ing. Petr Buriánek; BUPOR poradenství ve výživě a ochraně rostlin, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 330x

Společnost Bupor s.r.o. se specializuje zejména na prodej listových hnojiv s mikroprvky v chelátové vazbě a biostimulátorů na bázi volných aminokyselin. Dále nabízí přípravky na ochranu hlavních polních a speciálních plodin. V letošním roce obohatila svoje portfolio o několik dalších přípravků vyvinutých španělskou firmou Sustainable Agro Solutions S. A.U.

Odrůdy hrachů prověřené praxí

Odrůdy hrachů prověřené praxí

17. 01. 2023 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 283x

Hrách je tradiční plodinou využívanou k potravinářským, krmným i pícninářským účelům. Podle Situační a výhledové zprávy MZe za rok 2021 bylo hrachem na zrno oseto přes 38 500 ha a další významná část výměry hrachu spadá do kategorie „jednoleté luskoviny na zeleno“ (22 000 ha), kde hrách tvoří převážnou část. Kromě poutání vzdušného dusíku hrách významně zlepšuje půdní strukturu a celkovou úrodnost půdy.

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

13. 01. 2023 Ing. Petr Ackermann, CSc.; Ekovín Brno Sady a vinice Zobrazeno 292x

Výskyt chorob i abiotikóz ovlivňuje především počasí. Charakter napadení porostů se každoročně mění a odpovídá vhodnosti podmínek pro jednotlivé patogeny nebo poruchy během vegetačního období. Výskyt ovlivňují také lokalita a stav porostu, geneticky daná i aktuální vnímavost hostitele nebo jeho částí a přítomnost zdrojů infekce.

Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů

Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů

11. 01. 2023 Ing. Jiří Dreksler a kol. Plevele Zobrazeno 500x

Úplný zákaz herbicidů ve chmelnicích, včetně jejich využití jako defoliantů při pěstování chmele, je důvodem hledání nových možností omezení rozvoje plevelů. Dalším faktorem vedoucím k zamyšlení se nad změnou systémů regulace plevelů jsou diskutované požadavky ve vztahu k omezení zpracování půdy z důvodu emisí skleníkových plynů a samozřejmě hledání cest úspory pohonných hmot při kultivaci.

Zacíleno na sladovnický ječmen

Zacíleno na sladovnický ječmen

10. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 277x

Především na odrůdy sladovnického ječmene a jejich využití v pivovarech a sladovnách byl zaměřen seminář společnosti Limagrain uspořádaný ve Větrném Jeníkově v polovině listopadu loňského roku. Představeny byly nejen ověřené odrůdy, ale také novinky a to jak pro sladovnické, tak i krmné využití.

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2022

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2022

09. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1275x

Přehled nových registrací a minoritních použití provedených v úředním registru ÚKZÚZ během roku 2022.

Zdravá půda - téma 2. konference Živá krajina

Zdravá půda - téma 2. konference Živá krajina

06. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 387x

Nejvýznamnější událost o regenerativním zemědělství v České republice je opět tu! Druhý ročník celorepublikové konference Živá krajina představí 16 řečníků, mezi kterými bude i přední americký expert na regenerativní zemědělské systémy pan Timothy LaSalle, významný půdní mikrobiolog doc. Ladislav Miko a řada inspirativních českých jmen.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Leden a únor 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Leden a únor 2023

06. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 797x

Stav a přezimování ozimů je ovlivňováno sklizní předplodiny, kvalitou zpracování půdy, termínem setí, rychlostí vzcházení, zapojením a celkovou kondicí rostlin i zdravotním stavem porostu na počátku zimy, ale významný vliv má zejména průběh počasí.

Novinky u Soufflet Agro

Novinky u Soufflet Agro

04. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 342x

Po dvou letech společnost Soufflet Agro opět uspořádala seminář ve středočeských Liblicích, v krásném zámku, který je konferenčním centrem Akademie věd ČR. Podrobně byla představena situace na trhu se sladovnickým ječmenem a nová pěstitelská doporučení pro hlavní polní plodiny. Pozornost byla také věnována dotacím a novinkám ve společné zemědělské politice.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Leden a únor 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Leden a únor 2023

03. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 549x

Předjaří a časné jaro je nevhodnějším obdobím k prohlídce a případně i ošetření ovocných (i okrasných) výsadeb proti přezimujícím škůdcům. Většina škůdců přezimuje ve výsadbách v různých vývojových stadiích přímo na stromech, většinou na kůře a ve štěrbinách kůry plodonosného dřeva, v úžlabinách pupenů, v paždí větví apod.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 89
detail