BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana obecně

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

16. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 171x

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Bellis, Luna Experience, Pomax, Scala, Stampa, nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Alcedo, Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Embrelia, Scab 480 SC, Zato 50 WG aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

15. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 280x

Výskyt a škodlivost plevelů na podzim souvisí především s druhem obilniny, termínem setí a hustotou porostů. Herbicidní ochrana je prováděna, až na malé výjimky, na všech plochách pěstování a při současné úrovni agrotechniky a vstupů nelze toto opatření v žádném případě vynechat.

Proseeds
Využijte drahá hnojiva efektivně

Využijte drahá hnojiva efektivně

Aktuální situace v zemědělství testuje naše schopnosti v podnikání, pěstování a chovu. V takové turbulentní době je třeba znát své řemeslo a umět včas reagovat na zásadní změny, jako jsou ceny hnojiv a komodit, nebo legislativní změny.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 436x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 409x

Kyselé půdy snižují u řepky výnos, proto je třeba již v předstihu, dle rozboru povápnit, nejlépe již k předplodině a vápenaté hmoty rovnoměrně zapravit do celého orničního profilu. Vápnění půdy také snižuje výskyt některých chorob a škůdců.

Choroby a škůdci kmínu

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 245x

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) patří mezi nejstarší kořeninové rostliny používané na našem území. Pravděpodobnou oblastí jeho původu je Malá a Střední Asie, odkud se pěstování rozšířilo do Evropy, kde se využívalo planě rostoucího kmínu již ve 3. tisíciletí př. n. l. První písemná zmínka o jeho použití je uvedena již v Kosmově kronice k roku 1073 (Beranová, 1980). V nařízení o správě statků Karla Velikého ze začátku 9.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

16. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 885x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

15. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 463x

Při přeháňkovém průběhu počasí pokračuje šíření plísně bramboru (Phytophthora infestans) a někde i hnědé/terčovité skvrnitosti listů (Alternaria alternata/solani) ve všech porostech. U raných odrůd a na lokalitách se škodlivým výskytem plísně (nad 25 %) je vhodné provést likvidaci natě, aby nedošlo k napadení hlíz.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1504x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 729x

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Prognóza výskytu je na eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 315x

V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky případové studie zaměřené na využití modelů degradace reziduí pesticidů v cibulovinách, kořenové zelenině a salátu pro účely nízkoreziduální a bezreziduální produkce zeleniny. Příklady degradace reziduí pesticidů jsou uvedeny pro 24 účinných látek ze skupin fungicidů a insekticidů z původně testovaných 32 účinných látek pesticidů v cibuli, póru, mrkvi, kořenové petrželi a salátu.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2301x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně a strupovitost jabloně a hrušně. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně.

 Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 977x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději na začátku metání (BBCH 50–51) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Ze škůdců sledujte zejména vajíčka a larvy kohoutků, mšice a v oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlové a plodomorky pšeničné a plevové, také výskyty těchto škůdců.

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 322x

Mnohé druhy rostlin, které se objevují ve větším počtu na obhospodařované půdě, jsou automaticky považovány za plevel, který by měl být co nejrychleji odstraněn. Ale četné druhy, pokud nebyly ošetřeny herbicidy či jinými pesticidy, lze využít jako léčivé rostliny. Mezi rozšířené plevele patří kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris L.

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

24. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 405x

I když je zima stále v plném proudu, resp. v době psaní tohoto článku (pol. ledna) se stále ještě zcela neprojevila, čas nelze zastavit a brzy se otevře jaro a je dobré být připraven na další, určitě vyzývavý rok, do čehož zajisté spadá i dobrý přehled o tom, co je na trhu jednotlivých firem nového. A především to je cílem tohoto článku, představit UPL novinky pro rok 2022, kterých je dokonce hned šest.

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

23. 04. 2022 Ing. Miroslav Kroulík; FMC Agro Česká republika spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 560x

Společnost FMC Agro patří k největším dodavatelům přípravků na ochranu rostlin na českém trhu. Zákazníkům přinášíme širokou nabídku přípravků na ochranu hlavních polních, ale i speciálních plodin. Naší jednoznačnou prioritou je být dlouhodobým spolehlivým partnerem všem našim zákazníkům z řad přímých obchodních partnerů, zemědělských podniků a farem.

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

21. 04. 2022 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; poradce v ochraně rostlin Ochrana obecně Zobrazeno 768x

V odborném tisku v Čechách bylo za posledních let již publikováno hodně článků pojednávajících o biologické ochraně rostlin před škodlivými činiteli. Odborná veřejnost, včetně většiny zemědělců, již tento pojem dobře zná. Přesto je použití biologické ochrany, vyjma podniků hospodařících v ekologické produkci, v zemědělské praxi ještě pořád málo rozšířené.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2022

14. 04. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1821x

Neustálou pozornost, obzvláště u citlivých odrůd, musíte věnovat zejména strupovitosti a padlí. V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná a zobonosky, nejčastěji zobonoska jablečná nutno při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2022

13. 04. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 947x

U zapojených porostů ozimé pšenice na vyšší hladině hnojení je předpoklad škodlivého výskytu chorob: padlí pšenice, feosferiové skvrnitosti pšenice (braničnatky plevové) a septoriové skvrnitosti pšenice (braničnatky pšeničné), hnědé rzivosti pšenice (rzi pšeničné) a dalších.

Možnosti ochrany máku v roce 2022

Možnosti ochrany máku v roce 2022

12. 04. 2022 Ing. Radomil Vlk, Ph.D.; Corteva Agriscience Ochrana obecně Zobrazeno 134x

Mák patří k nejrentabilnějším plodinám, přestože je jeho pěstování posledních letech stále složitější. Zákazy používání účinných látek v máku nám každoročně snižují možnost, jak efektivně bojovat se škodlivými činiteli.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2022

16. 03. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1842x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - březen a duben 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - březen a duben 2022

15. 03. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 907x

Pokračující teplé počasí v září a v říjnu loňského roku a plošné zamoření území zdroji infekce virové zakrslosti pšenice a ječmene včetně vyšších výskytů křísků a mšic, se u časně setých porostů s velkou pravděpodobností předpokládá napadení virovými zakrslostmi obilnin.

Choroby a škůdci pohanky

Choroby a škůdci pohanky

24. 02. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 563x

Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum Moench, Polygonaceae) se jako kulturní plodina pěstuje pro semena, která lze využít podobně jako zrna pšenice nebo ovsa. Pohanka se pěstovala již ve 2.–1. století př. n. l. v Číně a Himálaji, které se považují za místa původního výskytu. Postupně se rozšířila přes Rusko do Německa a ostatních zemí Evropy a následně do Severní Ameriky.

Průběh pěstitelského ročníku obilnin a ozimé řepky 2020/21 na území Moravy a Slezska

Průběh pěstitelského ročníku obilnin a ozimé řepky 2020/21 na území Moravy a Slezska

21. 02. 2022 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 509x

Společnosti Zkušební stanice Kluky, spol. s r. o. a Agrotest fyto, s. r. o. provozují službu „Monitoring - Signalizace - Doporučení“ od roku 2010 a zaměřují se na sledování škodlivých činitelů v porostech zemědělských plodin. Naše pracoviště působí v rámci území Moravy a Slezska. Tento příspěvek je výroční zprávou projektu, kterou v Agromanuálu pravidelně zveřejňujeme.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2022

18. 02. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1373x

Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2022

17. 02. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 999x

Rostliny ozimé řepky v závislosti na odrůdě, růstovém a vývojovém stavu a stupni otužení snášejí mrazy -15 až -20 °C, pod sněhovou pokrývkou i větší. Většina listové plochy sice odumírá již při teplotách -7 až -15 °C, ale kořenový systém dobře vyvinutých rostlin, krycí listy vegetačního vrcholu snesou i nižší teploty vzduchu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail