BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana obecně

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

01. 02. 2023 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 265x

Po dvou docela dramatických letech z důvodu návratu silných epidemií plísně bramboru si pěstitelé v roce 2022 mohli částečně oddechnout, pokud se týká ochrany brambor proti škodlivým činitelům.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Leden a únor 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Leden a únor 2023

06. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 798x

Stav a přezimování ozimů je ovlivňováno sklizní předplodiny, kvalitou zpracování půdy, termínem setí, rychlostí vzcházení, zapojením a celkovou kondicí rostlin i zdravotním stavem porostu na počátku zimy, ale významný vliv má zejména průběh počasí.

Varistar
Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Leden a únor 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Leden a únor 2023

03. 01. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 549x

Předjaří a časné jaro je nevhodnějším obdobím k prohlídce a případně i ošetření ovocných (i okrasných) výsadeb proti přezimujícím škůdcům. Většina škůdců přezimuje ve výsadbách v různých vývojových stadiích přímo na stromech, většinou na kůře a ve štěrbinách kůry plodonosného dřeva, v úžlabinách pupenů, v paždí větví apod.

Choroby a škůdci lichořeřišnice

Choroby a škůdci lichořeřišnice

16. 12. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 519x

Lichořeřišnice větší (Tropaeolum majus L.) je kříženec, ale rodičovské druhy nejsou přesně známy. Za místa původního výskytu jsou považovány oblasti táhnoucí se od Argentiny až po Mexiko. Její pěstování v Evropě je sice doloženo od roku 1684, ale jméno Tropaeolum majus jí dal až v roce 1753 Carl v. Linné v díle Species Plantarum.

Pěstitelský ročník 2021/22

Pěstitelský ročník 2021/22

15. 12. 2022 Ing. Antonín Šandera; Rudka Ochrana obecně Zobrazeno 310x

Ročník 2021/22 ukázal na pokračování trendu variability pěstitelských podmínek meziročně i regionálně. Redefinice pěstitelských oblastí, změny v pěstitelských technologiích se stávají nutností, stejně jako schopnost resortu zemědělství vypořádat se s těmito výzvami legislativně.

Poškození polních plodin v roce 2022

Poškození polních plodin v roce 2022

07. 12. 2022 Ing. Vít Bittner; DLF Beet Seed ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 311x

V roce 2022 se opět projevily hlavně vlivy počasí na výnosy a kvalitu polních plodin. Již delší dobu lze pozorovat významnější vliv škůdců na poškození polních plodin, než je tomu u chorob. Souvisí to především s mírnými zimami a nadnormálně vysokými teplotami s menším množstvím srážek v průběhu vegetace. Celkově však lze konstatovat, že rok byl z hlediska výnosů a kvality sklizené produkce mírně nadprůměrný.

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2021/22 v Čechách a výhled na jaro 2023

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2021/22 v Čechách a výhled na jaro 2023

01. 12. 2022 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 312x

Pěstitelský ročník 2021/22 byl na území republiky teplotně nadnormální, s výjimkou chladného října a dubna. Pokud se týká srážek, lze toto období zjednodušeně rozdělit na dvě části: srážkově podnormální srpen 2021 až květen 2022 a naopak srážkově nadnormální červen a srpen 2022. Vysoké srážky spadly hlavně v červnu, kdy bylo dosaženo 121 % dlouhodobého normálu, dále v srpnu a pokračovaly v září 2022 (graf 1, 2).

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2022

Zhodnocení ochrany rostlin na střední Moravě za rok 2022

15. 11. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 358x

Hospodaření v zemědělské prvovýrobě je pod silným tlakem ekonomických a přírodních vlivů a je čím dál tím náročnější a složitější. Letošní vegetační rok začal poměrně dobře. Uplynulá zima 2021/22 se zařadila v Česku mezi pět nejteplejších od roku 1961, ale na dešťové srážky byla velice chudá. Porosty obilnin i řepky byly počátkem března všeobecně v dobrém, na mnoha místech i v lepším stavu než na podzim.

Co ještě udělat, než přijde zima

Co ještě udělat, než přijde zima

12. 11. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 475x

Při mírném a teplém podzimu roste trávník ještě i v listopadu. I když jste v sezoně zvyklí sekat ho nakrátko, při posledním podzimním sečení ho ponechte raději vysoký 5 cm a vyšší, aby byly lépe chráněny odnožovací uzly a kořeny před rozmary zimy. Posečenou trávu sbíráme do koše, případně ji shrabujeme spolu se spadaným listím.

Invazní škůdci a původci chorob v Česku

Invazní škůdci a původci chorob v Česku

01. 11. 2022 Ing. Michal Hnízdil a kolektiv sekce osiv, sadby a zdraví rostlin; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ochrana obecně Zobrazeno 1456x

Do Česka jsou v posledních letech, mnohem častěji než dříve, zavlékány nebo se spontánně šíří ze sousedních zemí invazní škůdci a původci chorob rostlin. Jde o důsledek globalizace obchodu a cestovního ruchu a oteplování klimatu. Je proto důvodné se ptát, zda jsme schopni reálně tomuto šíření bránit a jak omezit negativní dopady po usídlení těchto vetřelců.

Regulace růstu řepky olejky před zimou

Regulace růstu řepky olejky před zimou

11. 10. 2022 Ing. Eva Plachká, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 649x

Řepka olejka ozimá je plodina, která je 11 měsíců na poli. Po celou tuto dobu její růst a vitalitu ovlivňuje mnoho vnitřních a vnějších faktorů. Vnitřní faktory jsou dané genovou výbavou zvolené odrůdy. Vnější faktory nezávislé na člověku jsou počasí, infekční tlak chorob a škůdců. Vnější faktor závislý na lidské činnosti je zvolená pěstitelská technologie. Můžeme s ní eliminovat nepříznivé vlivy vyšší moci.

Prezentace výzkumu na české a slovenské konferenci o ochraně rostlin

Prezentace výzkumu na české a slovenské konferenci o ochraně rostlin

03. 10. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 344x

S rozmanitými výsledky rostlinolékařského výzkumu se zájemci mohli seznámit na 22. ročníku České a slovenské konference o ochraně rostlin (dále ČSKOR), který se konal v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Prezentace probíhaly v rámci dvou dnů (8.–9. září) a byly rozděleny do 4 odborných sekcí, a to virologie a bakteriologie, mykologie, živočišní škůdci a herbologie.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - září, říjen a listopad 2022

16. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 526x

U jádrovin lze moniliniovou hnilobu a také sazovitost, mušincovitost a některé skládkové choroby omezit, pokud provedeme pozdní ošetření před sklizní přípravky: Bellis, Luna Experience, Pomax, Scala, Stampa, nebo pozdní ošetření proti strupovitosti některým z přípravků s kratší ochrannou lhůtou: Alcedo, Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Embrelia, Scab 480 SC, Zato 50 WG aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - září, říjen a listopad 2022

15. 09. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 697x

Výskyt a škodlivost plevelů na podzim souvisí především s druhem obilniny, termínem setí a hustotou porostů. Herbicidní ochrana je prováděna, až na malé výjimky, na všech plochách pěstování a při současné úrovni agrotechniky a vstupů nelze toto opatření v žádném případě vynechat.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - srpen a září 2022

16. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 699x

Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů peckovin i jádrovin moniliniovou hnilobou. Původcem choroby je vřeckatá houba Monilinia laxa a někdy i její blízce příbuzná Monilinia fructigena.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - srpen a září 2022

15. 08. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 965x

Kyselé půdy snižují u řepky výnos, proto je třeba již v předstihu, dle rozboru povápnit, nejlépe již k předplodině a vápenaté hmoty rovnoměrně zapravit do celého orničního profilu. Vápnění půdy také snižuje výskyt některých chorob a škůdců.

Zvýšení účinku insekticidní ochrany při zakládání porostů řepky

Zvýšení účinku insekticidní ochrany při zakládání porostů řepky

12. 08. 2022 Ing. Jaroslav Mráz; AGRA GROUP a.s. Ochrana obecně Zobrazeno 116x

S postupným omezováním dostupných účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin mizí z trhu efektivní řešení řady problémů při potlačování škodlivých činitelů. Spolu s tím se potkáváme občas s neuspokojivým účinkem insekticidního zásahu, který bývá přičítán vysokým teplotám při aplikaci, nastupující rezistenci nebo chybnému odhadu nástupu škůdce apod.

Choroby a škůdci kmínu

Choroby a škůdci kmínu

10. 08. 2022 Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 481x

Kmín kořenný (Carum carvi, L.) patří mezi nejstarší kořeninové rostliny používané na našem území. Pravděpodobnou oblastí jeho původu je Malá a Střední Asie, odkud se pěstování rozšířilo do Evropy, kde se využívalo planě rostoucího kmínu již ve 3. tisíciletí př. n. l. První písemná zmínka o jeho použití je uvedena již v Kosmově kronice k roku 1073 (Beranová, 1980). V nařízení o správě statků Karla Velikého ze začátku 9.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červenec a srpen 2022

16. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1131x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červenec a srpen 2022

15. 07. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 603x

Při přeháňkovém průběhu počasí pokračuje šíření plísně bramboru (Phytophthora infestans) a někde i hnědé/terčovité skvrnitosti listů (Alternaria alternata/solani) ve všech porostech. U raných odrůd a na lokalitách se škodlivým výskytem plísně (nad 25 %) je vhodné provést likvidaci natě, aby nedošlo k napadení hlíz.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1729x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 909x

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Prognóza výskytu je na eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz.

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 453x

V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky případové studie zaměřené na využití modelů degradace reziduí pesticidů v cibulovinách, kořenové zelenině a salátu pro účely nízkoreziduální a bezreziduální produkce zeleniny. Příklady degradace reziduí pesticidů jsou uvedeny pro 24 účinných látek ze skupin fungicidů a insekticidů z původně testovaných 32 účinných látek pesticidů v cibuli, póru, mrkvi, kořenové petrželi a salátu.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 2924x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně a strupovitost jabloně a hrušně. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně.

 Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1161x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději na začátku metání (BBCH 50–51) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Ze škůdců sledujte zejména vajíčka a larvy kohoutků, mšice a v oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlové a plodomorky pšeničné a plevové, také výskyty těchto škůdců.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 15
detail