BASF
BASF
BASF

AGRA

Ochrana obecně

Medax® Max - flexibilní morforegulátor obilnin do každého počasí

Medax® Max - flexibilní morforegulátor obilnin do každého počasí

02. 03. 2024 Ing. Pavel Šácha; BASF spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 91x

Medax® Max je morforegulátor určený k ošetření obilnin v období sloupkování. Velmi efektivně dokáže ovlivnit růst a vývoj obilnin v průběhu jejich intenzivního růstu v období sloupkování. Při časné aplikaci podpoří i rozvoj kořenového systému, což je důležité zejména v posledních několika letech, kdy je počasí na jaře často studené a suché. Mohutnější kořenový systém pomůže rostlinám překonávat toto období.

Novinky v meziplodinách pro rok 2024

Novinky v meziplodinách pro rok 2024

01. 03. 2024 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 100x

Meziplodiny nabízejí nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak dodat organickou hmotu do půdy, zejména v podnicích, kde nemají živočišnou výrobu. Není však jednoduché určit správné složení směsí, a také termíny setí a zapravení či ukončení vegetace tak, aby došlo k co nejlepšímu využití biomasy pěstovaných meziplodin.

Varistar
Energen

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

Velikost a výkon kořenové soustavy předurčuje výnosovou hladinu. Letos se mnoho regionů potýká se zamokřením, a některé porosty byly navíc poškozeny mrazy. V článku se dozvíte, jak regenerovat poškozenou kořenovou soustavu a jak stimulovat tvorbu nových kořenů.

Rok 2023 v ochraně brambor

Rok 2023 v ochraně brambor

16. 02. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 427x

Uplynulý rok v ochraně brambor se obešel v průměru bez extrémních výskytů chorob a škůdců, ale byly výrazné rozdíly často i mezi velmi blízkými lokalitami, a to i v rámci téže odrůdy.

Jak efektivně snížit spotřebu pesticidů

Jak efektivně snížit spotřebu pesticidů

24. 01. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 488x

Společenský tlak na omezování používání pesticidů a umělých hnojiv je velmi výrazný ve většině evropských států, včetně ČR. V důsledku tohoto tlaku se všechny členské státy EU zavázaly ke snížení spotřeby pesticidů do konce roku 2030 o 50 %. Tento závazek je součástí tzv.

Jaké jsou výhledy na objemná krmiva v roce 2023

Jaké jsou výhledy na objemná krmiva v roce 2023

23. 01. 2024 Ing. Jitka Kolomazníková; VP AGRO, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 218x

Zemědělské podniky s živočišnou výrobou završily sklizeň objemných krmiv posledními sečemi glycidové a bílkovinné píce. Už jsme si zvykli na výkyvy v počasí posledních ročníků. Leč, počasí můžeme pouze sledovat a přizpůsobovat svoje konání jeho rozmarům. V roce 2023 jsme pozorovali nevlídné počasí pro průběh polních operací.

Aktuální informace v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Aktuální informace v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin

16. 01. 2024 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 808x

V roce 2023 došlo ke změnám v nastavení společné zemědělské politiky a požadavků, jejichž dodržení je podmínkou pro poskytnutí zemědělských dotací. Právní základ vychází z evropských právních předpisů a detailně je upraven v nařízeních vlády České republiky.

Choroby a škůdci jalovce

Choroby a škůdci jalovce

11. 01. 2024 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 382x

Na pastvinách a ve světlých lesích v Evropě a v severozápadní Asii se běžně vyskytuje jalovec obecný pravý (Juniperus communis L. ssp. communis, Cupressaceae), suchá skalnatá stanoviště v Evropě, severní Africe a Asii jsou místem přirozeného výskytu jalovce chvojky (Juniperus sabina L.). Z původních druhů byly vyšlechtěny četné kultivary, které jsou využívány v okrasném zahradnictví.

Možnosti využití hydrolyzátů z odpadních surovin při pěstování rychle rostoucích dřevin

Možnosti využití hydrolyzátů z odpadních surovin při pěstování rychle rostoucích dřevin

04. 01. 2024 Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 379x

V rámci udržitelného rozvoje se začíná ve větší míře prosazovat tzv. cirkulární ekonomika. Z tohoto důvodu se hledá využití organických odpadů v různých odvětvích lidské činnosti. Dobrým příkladem je neustálý nárůst chovu drůbeže, kde dle odhadu FAO bude letošní světová produkce kuřecího masa 142,7 mil. t s ročním navýšením o 1,9 mil. t (FAO, 2023). S touto produkcí vzniká i velké množství odpadu a nastává otázka, jak tento odpad využít.

Pohled na pěstitelský ročník 2022/23

Pohled na pěstitelský ročník 2022/23

29. 12. 2023 Ing. Antonín Šandera; Rudka Ochrana obecně Zobrazeno 761x

Sklizňový rok 2023 svým průběhem s rozdílným vývojem vláhových poměrů podle oblastí přinesl cenné poznatky pro možné a žádoucí změny v přístupu k pěstitelským technologiím, osevním postupům i řešení škůdců. Vše procházelo i pod vlivem legislativy jak platné, tak s uvažovanými změnami. Zatím to bylo v rovině experimentů s cílem vyrovnat se s budoucími požadavky vázanými na uhlíkovou politiku.

Poškození polních plodin v roce 2023

Poškození polních plodin v roce 2023

22. 12. 2023 Ing. Vít Bittner; DLF Beet Seed ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 515x

Rok 2023 byl především ve znamení zavedení nových předpisů a povinností pro zemědělce v rámci nové Společné zemědělské politiky EU. Bylo zavedeno velké množství nových povinností. Například povinné uvedení půdy do klidu, jako jsou travnaté či nektarodárné úhory na orné půdě, povinné střídání plodin nebo ochranné pásy kolem vodotečí (obr. 1).

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2022/23 v Čechách a výhled do jara 2024

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2022/23 v Čechách a výhled do jara 2024

20. 12. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 536x

Pěstitelský ročník 2022/23 byl na území republiky celkově teplotně nadnormální (celorepublikově +1,1 °C) a srážkově podnormální (celorepublikově -6,32 mm). Pokud se týká rozložení srážek, vlhčí období jsme zaznamenali koncem října a v listopadu a dále na jaře v dubnu a na začátku května. Vysoké srážky spadly hlavně v dubnu, kdy byl dosaženo téměř 154 % dlouhodobého normálu (viz tabulka, graf 1, 2).

Náročný rok pro sóju

Náročný rok pro sóju

15. 12. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 465x

Konec srpna patří tradičně Polním dnům sója, které se v letos konaly ve Skaličce u Přerova, ve Slovči u Městce Králové a ve Straškově-Vodochodech nedaleko Roudnice nad Labem. Kromě odborných informací se mohli účastníci během horkých letních dnů seznámit také se sortimentem u nás pěstovaných odrůd a porovnat varianty ochrany proti plevelům, chorobám i škůdcům.

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na polní aplikace

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na polní aplikace

14. 12. 2023 MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.; Státní zdravotní ústav, Praha Ochrana obecně Zobrazeno 559x

Zemědělství, lesnictví a ani zahradnictví se neobejde bez používání přípravků na ochranu rostlin (dále přípravků). Nicméně při ochraně plodin nebo jejich částí je důležité myslet kromě rostlin i osoby, které s přípravky nakládají nebo by jinak s nimi mohli přijít do styku. Většina přípravků obsahuje účinné látky chemické povahy, v malém procentu účinné látky nechemické povahy (např. mikroorganizmy).

Choroby a škůdci mahonie

Choroby a škůdci mahonie

08. 12. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 428x

Do rodu Mahonia (Berberidaceae) je zahrnuto kolem 110 druhů, které se původně vyskytovaly v jihovýchodní a Východní Asii, Střední Americe a v západní části Severní Ameriky. Největší počet druhů byl popsán v Číně (35), z nichž 20 je využíváno jako léčivé rostliny. U nás je nejznámější mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium Nuitt.), která pochází ze západní části Severní Ameriky a dříve bývala často vysazována v zahradách jako okrasná dřevina.

Zhodnocení ochrany v sadech a zahradách na střední Moravě za rok 2023

Zhodnocení ochrany v sadech a zahradách na střední Moravě za rok 2023

04. 12. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 491x

Letos jako i v loňském roce úrodu ovoce negativně ovlivnilo počasí. Na některých lokalitách byly ovocné stromy poškozeny mrazy, které se vyskytly v první dekádě i koncem měsíce dubna a začátkem května. Např. v Kroměříži klesla přízemní minimální teplota 27. dubna na -4,9 °C.

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

29. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 494x

Zemědělská prvovýroba je stále pod silným tlakem ekonomických a přírodních vlivů a je stále náročnější a složitější. Letošní vegetační rok začal poměrně dobře. Zima 2022/23 v Česku se zařadila mezi pět nejteplejších od roku 1961, ale na dešťové srážky byla velice chudá.

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

15. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 678x

Při mírném a teplém podzimu roste trávník ještě i v listopadu. I když jste v sezoně zvyklí sekat ho nakrátko, při posledním podzimním sečení jej ponechte raději 5cm a vyšší, aby byly lépe chráněny odnožovací uzly a kořeny před rozmary zimy. Posečenou trávu sbíráme do koše, případně ji shrabujeme spolu se spadaným listím.

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

27. 10. 2023 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 954x

Déle než rok už projednává Rada ministrů EU legislativní návrh Komise, který má upravit oblast používání přípravků na ochranu rostlin. Jde o návrh nařízení, tedy předpisu, který bude přímo použitelný úřady i občany v členských zemích EU. Nařízení má nahradit směrnici EP a Rady (ES) č. 128/2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

Podzim bez starostí se společností ALMIRO

Podzim bez starostí se společností ALMIRO

27. 09. 2023 Ing. Jakub Matějovský; ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 518x

Zajistit si kvalitní start a mít na podzim dobře nakročeno k silnému a zdravému porostu je cílem každého pěstitele. Správná volba odrůdy, předseťové přípravy, termín a hustota setí jsou jedny z mnoha faktorů, které ovlivňují vitalitu a zdraví rostlin. Neméně podstatný je i vhodně zvolený výběr herbicidního ošetření, který zajistí odstranění nežádoucí konkurence a dodá kulturním rostlinám dostatek živin, vody a prostoru pro nenarušený růst.

Choroby a škůdci temnoplodce

Choroby a škůdci temnoplodce

24. 09. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 682x

Temnoplodec (Aronia Medic., Rosaceae), známější pod jménem „černý jeřáb“, je rod se třemi druhy, A. prunifolia (t. třešňolistý), A. arbutifolia (t. planikolistý) a A. melanocarpa (t. temnoplodý), které pocházejí z východní části Severní Ameriky. Do Evropy (Německo) se A.

Polní dny s odrůdami RAGT a VP Agro

Polní dny s odrůdami RAGT a VP Agro

23. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 469x

Společnost VP Agro představila na několika polních dnech, pořádaných na různých lokalitách napříč Českou republikou, široké portfolio nabízených odrůd zahrnující pšenici, ječmen, žito i tritikale. Zájemci zde získali spoustu informací včetně zajímavostí o připravovaných novinkách pro letošní rok i další sezonu.

Zajímavé novinky na polních dnech Bayer

Zajímavé novinky na polních dnech Bayer

20. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 614x

Tradiční červnovou akcí jsou polní dny pořádané společností Bayer v Senici na Hané a v Libčanech u Hradce Králové. Za velkého zájmu návštěvníků byly představeny komplexní technologie použití přípravků v hlavních polních plodinách včetně možnosti porovnání účinnosti na širokém spektru odrůd.

12. polní den Syngenty ve Žlunicích

12. polní den Syngenty ve Žlunicích

19. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 470x

Představeni nových, moderních nástrojů v zemědělství, odrůdových pokusů ošetřovaných přípravky společnosti Syngenta, stejně jako přehlídka odrůd ozimé pšenice společnosti VP Agro, to byla náplň setkání farmářů i odborné zemědělské veřejnosti na východě Čech.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Září a říjen 2023

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - Září a říjen 2023

16. 09. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 940x

Nejen skládkové choroby, ale i kadeřavost broskvoní lze omezit díky ošetření v průběhu následujících měsíců. Při silném napadení je také vhodné potlačit puklici švestkovou. Brukvovitá zelenina je stále napadána housenkami bělásků a můry zelné i kapustové. Na rajčatech a cuketách se nyní velmi daří původcům houbových chorob. Také nás čeká výsadba česneku.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Září a říjen 2023

Aktuální přehled ochrany polních plodin - Září a říjen 2023

15. 09. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 926x

Září a říjen patří pro zemědělce k dynamickým obdobím roku. Rozhodně nelze podcenit ochranu ozimých plodin. U ozimých obilnin je nutné věnovat pozornost zaplevelení, ale nelze podcenit ani snětivosti, virové zakrslosti a jejich přenašeče. U řepky bývá kromě ostatních plevelů limitujícím faktorem výdrol obilné předplodiny. Dále je nutné věnovat pozornost regulátorům růstu, hnojení atd. Obrovské škody může napáchat kromě jiných i hraboš polní.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
detail