BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana obecně

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - červen a červenec 2022

16. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 413x

Podle potřeby pokračujte (v případě, že jste plně nepokryli primární infekci) v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na obě choroby jsou přípravky: Bellis, Belanty, Dagonis, Domark 10 EC, Fontelis, Luna Experience, Talent, Tercel aj.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2022

15. 06. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 335x

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani). Prognóza výskytu je na eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz.

Limagrain
Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51): Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát

26. 05. 2022 Ing. Tereza Horská, Ph.D., Prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka Stará, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Ochrana obecně Zobrazeno 207x

V tomto příspěvku jsou uvedeny výsledky případové studie zaměřené na využití modelů degradace reziduí pesticidů v cibulovinách, kořenové zelenině a salátu pro účely nízkoreziduální a bezreziduální produkce zeleniny. Příklady degradace reziduí pesticidů jsou uvedeny pro 24 účinných látek ze skupin fungicidů a insekticidů z původně testovaných 32 účinných látek pesticidů v cibuli, póru, mrkvi, kořenové petrželi a salátu.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - květen a červen 2022

14. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1650x

Na ovocných stromech, zvláště na citlivých odrůdách jádrovin, v tomto období zejména škodí padlí jabloně a strupovitost jabloně a hrušně. Na hrušních může také škodit rzivost hrušně.

 Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen 2022

13. 05. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 812x

Proveďte kontrolu zdravotního stavu porostů nejpozději na začátku metání (BBCH 50–51) a zkontrolujte aktuální napadení porostů chorobami a škůdci. Ze škůdců sledujte zejména vajíčka a larvy kohoutků, mšice a v oblastech, kde se škodlivě projevují larvy bejlomorky sedlové a plodomorky pšeničné a plevové, také výskyty těchto škůdců.

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

Choroby a škůdci kokošky pastuší tobolky

06. 05. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 225x

Mnohé druhy rostlin, které se objevují ve větším počtu na obhospodařované půdě, jsou automaticky považovány za plevel, který by měl být co nejrychleji odstraněn. Ale četné druhy, pokud nebyly ošetřeny herbicidy či jinými pesticidy, lze využít jako léčivé rostliny. Mezi rozšířené plevele patří kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris L.

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

UPL Czech a rok 2022 ve znamení novinek

24. 04. 2022 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 295x

I když je zima stále v plném proudu, resp. v době psaní tohoto článku (pol. ledna) se stále ještě zcela neprojevila, čas nelze zastavit a brzy se otevře jaro a je dobré být připraven na další, určitě vyzývavý rok, do čehož zajisté spadá i dobrý přehled o tom, co je na trhu jednotlivých firem nového. A především to je cílem tohoto článku, představit UPL novinky pro rok 2022, kterých je dokonce hned šest.

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

Novinky v nabídce přípravků FMC Agro

23. 04. 2022 Ing. Miroslav Kroulík; FMC Agro Česká republika spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 368x

Společnost FMC Agro patří k největším dodavatelům přípravků na ochranu rostlin na českém trhu. Zákazníkům přinášíme širokou nabídku přípravků na ochranu hlavních polních, ale i speciálních plodin. Naší jednoznačnou prioritou je být dlouhodobým spolehlivým partnerem všem našim zákazníkům z řad přímých obchodních partnerů, zemědělských podniků a farem.

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

Lze nahradit syntetické pesticidy biologickými přípravky?

21. 04. 2022 RNDr. Aleš Kuthan, CSc.; poradce v ochraně rostlin Ochrana obecně Zobrazeno 472x

V odborném tisku v Čechách bylo za posledních let již publikováno hodně článků pojednávajících o biologické ochraně rostlin před škodlivými činiteli. Odborná veřejnost, včetně většiny zemědělců, již tento pojem dobře zná. Přesto je použití biologické ochrany, vyjma podniků hospodařících v ekologické produkci, v zemědělské praxi ještě pořád málo rozšířené.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - duben a květen 2022

14. 04. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1576x

Neustálou pozornost, obzvláště u citlivých odrůd, musíte věnovat zejména strupovitosti a padlí. V oblastech, kde pravidelně škodí pilatka jablečná a zobonosky, nejčastěji zobonoska jablečná nutno při dokvétání věnovat pozornost i těmto škůdcům.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - duben a květen 2022

13. 04. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 833x

U zapojených porostů ozimé pšenice na vyšší hladině hnojení je předpoklad škodlivého výskytu chorob: padlí pšenice, feosferiové skvrnitosti pšenice (braničnatky plevové) a septoriové skvrnitosti pšenice (braničnatky pšeničné), hnědé rzivosti pšenice (rzi pšeničné) a dalších.

Možnosti ochrany máku v roce 2022

Možnosti ochrany máku v roce 2022

12. 04. 2022 Ing. Radomil Vlk, Ph.D.; Corteva Agriscience Ochrana obecně Zobrazeno 35x

Mák patří k nejrentabilnějším plodinám, přestože je jeho pěstování posledních letech stále složitější. Zákazy používání účinných látek v máku nám každoročně snižují možnost, jak efektivně bojovat se škodlivými činiteli.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - březen a duben 2022

16. 03. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1487x

V integrovaném systému pěstování ovoce se využívají ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která pozitivně usměrňují produkci a kvalitu ovoce, se zaměřením na omezení negativních vlivů na životní prostředí a minimalizaci obsahu cizorodých látek v plodech.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - březen a duben 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - březen a duben 2022

15. 03. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 833x

Pokračující teplé počasí v září a v říjnu loňského roku a plošné zamoření území zdroji infekce virové zakrslosti pšenice a ječmene včetně vyšších výskytů křísků a mšic, se u časně setých porostů s velkou pravděpodobností předpokládá napadení virovými zakrslostmi obilnin.

Choroby a škůdci pohanky

Choroby a škůdci pohanky

24. 02. 2022 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 434x

Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum Moench, Polygonaceae) se jako kulturní plodina pěstuje pro semena, která lze využít podobně jako zrna pšenice nebo ovsa. Pohanka se pěstovala již ve 2.–1. století př. n. l. v Číně a Himálaji, které se považují za místa původního výskytu. Postupně se rozšířila přes Rusko do Německa a ostatních zemí Evropy a následně do Severní Ameriky.

Průběh pěstitelského ročníku obilnin a ozimé řepky 2020/21 na území Moravy a Slezska

Průběh pěstitelského ročníku obilnin a ozimé řepky 2020/21 na území Moravy a Slezska

21. 02. 2022 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 439x

Společnosti Zkušební stanice Kluky, spol. s r. o. a Agrotest fyto, s. r. o. provozují službu „Monitoring - Signalizace - Doporučení“ od roku 2010 a zaměřují se na sledování škodlivých činitelů v porostech zemědělských plodin. Naše pracoviště působí v rámci území Moravy a Slezska. Tento příspěvek je výroční zprávou projektu, kterou v Agromanuálu pravidelně zveřejňujeme.

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2022

18. 02. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1220x

Nejpozději během předjarního řezu musíme ze stromů odstranit i mumifikované zbytky plodů jádrovin a peckovin napadených moniliniovou hnilobou, dále odstranit letorosty, případně konce letorostů u jabloní a angreštu napadených padlím.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2022

17. 02. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 859x

Rostliny ozimé řepky v závislosti na odrůdě, růstovém a vývojovém stavu a stupni otužení snášejí mrazy -15 až -20 °C, pod sněhovou pokrývkou i větší. Většina listové plochy sice odumírá již při teplotách -7 až -15 °C, ale kořenový systém dobře vyvinutých rostlin, krycí listy vegetačního vrcholu snesou i nižší teploty vzduchu.

Ochrana proti chorobám a škůdcům u brambor v roce 2021

Ochrana proti chorobám a škůdcům u brambor v roce 2021

14. 02. 2022 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 632x

Z hlediska výskytu škodlivých činitelů to byl ročník velmi vhodný především pro plíseň bramboru v nati i na hlízách a pro bakteriózy, u škůdců byl pak zaznamenán lokálně silný výskyt mandelinky bramborové. To bylo jako vždy podmíněno průběhem povětrnostních podmínek. Byl to rok s velmi chladným jarem a výrazně zpožděnou vegetací, s teplým létem a s vysokými srážkami v červenci a v srpnu (graf 1 a 2).

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - leden a únor 2022

19. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 1077x

Předjaří a časné jaro je nevhodnějším obdobím k prohlídce a případně i ošetření ovocných (i okrasných) výsadeb proti přezimujícím škůdcům. Většina škůdců přezimuje ve výsadbách v různých vývojových stadiích přímo na stromech, většinou na kůře a ve štěrbinách kůry plodonosného dřeva, v úžlabinách pupenů, v paždí větví apod.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

Aktuální přehled ochrany polních plodin - leden a únor 2022

18. 01. 2022 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 689x

Stav a přezimování ozimů ovlivňuje sklizeň předplodiny, kvalita zpracování půdy, termín setí, rychlost vzcházení, zapojení a celková kondici i zdravotní stav porostu na počátku zimy, ale významný vliv má zejména průběh počasí. Přezimování ozimů zahrnuje období, kdy růstové a vývojové procesy rostlin jsou silně potlačeny (nikoliv zastaveny).

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

Ochrana rostlin v ročníku 2020/21

14. 01. 2022 Ing. Antonín Šandera; Agro 2000, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 613x

Ročník 2020/21 byl charakterizován pokračováním určitých trendů v nárůstu škodlivosti některých škůdců, především u řepky. Jakkoliv to byl výnosově celkově velmi dobrý ročník, tak u zmíněné řepky v teplých oblastech jasně ukázal na limitující faktory jak v podobě změn ve spektru škůdců, tak změn v bionomii škůdců tradičních vyžadujících změny jak v přístupu k prognóze a signalizaci, tak i vedoucí k ...

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2020/21 v Čechách a výhled do jara 2022

31. 12. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 624x

Ročník 2020/21 byl na většině území naší republiky srážkovým úhrnem dostatečný, avšak s nerovnoměrným rozložením srážek. Vysoké srážky spadly hlavně v říjnu 2020 a v květnu 2021, kdy bylo dosaženo 214 %, respektive 143 % dlouhodobého normálu (viz tabulka). Teplotně přesahoval tento pěstitelský ročník normál, s mírnými výkyvy, zejména chladnějším dubnem, květnem a srpnem.

Poškození polních plodin v roce 2021

Poškození polních plodin v roce 2021

28. 12. 2021 Ing. Vít Bittner; MARIBOHILLESHÖG ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 605x

Po několika extrémních letech se nám pěstitelský rok 2021 jeví jako „normální“, s velmi dobrými výnosy téměř všech polních plodin. K tomuto pozitvnímu stavu se přidávají až extrémně vysoké ceny rostlinných komodit, hlavně pak pšenice a ozimé řepky. Stále však stagnuje cena cukru, a tím i cena za cukrovku pro pěstitele. I když i zde lze pozorovat mírné zlepšení.

Choroby a škůdci lísky

Choroby a škůdci lísky

22. 12. 2021 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 1114x

Líska obecná (Corylus avellana) je známa především pro své plody, lískové oříšky, starší generace si pamatuje i lískové hole. Za léčivou rostlinu ji považuje málokdo. Z původních míst výskytu v Malé Asii se postupně rozšířila po celé Evropě, některých částí severní Afriky a západní Asie. Ve volné přírodě se vyskytuje v podrostu lesů, v křovinách i živých plotech a je využívána i jako tzv. pionýrská rostlina.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 14
detail