BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ochrana obecně

Biologická ochrana (1) - přehled možností

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 498x

Konvenční ochrana rostlin, tedy taková, která je prováděna za pomoci syntetických pesticidů, je neoddělitelnou součástí našich životů. A jistě jí i velmi dlouho zůstane, neboť v současné době se bez ní nedokážeme obejít. Ve vyspělých a bohatých částech světa však sílí hlasy i poptávka po omezování syntetických pesticidních látek a po produkci potravin způsoby k přírodě šetrnějšími.

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 109x

Letošní zima nás opět všechny řádně překvapila. Nikoli extrémní sněhovou nadílkou nebo silnými mrazy (které se sice také vyskytly, ale relativně krátce a se značnými výkyvy), ale tentokrát pravděpodobně historicky vůbec nejteplejším průběhem především měsíce února. Přestože se den viditelně prodlužuje a slunce se šplhá stále výše nad obzor, mívá měsíc únor v průměru velice chladný a nevlídný charakter.

Limagrain
Energen

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy.

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 856x

V lednu pořádala společnost Corteva Agriscience za spoluúčasti výzkumných a odborných firem na několika místech ČR sympozium, zaměřené na možnosti efektivního a ziskového pěstování obilnin a řepky. Část programu byla věnována rovněž ochraně nebo otázkám vědy, výzkumu a vzdělávání v zemědělské praxi. Nakonec bylo provedeno zhodnocení účinků nového biostimulátoru Utrisha N po prvním roce jeho používání v zemědělské praxi.

Limagrain

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

Piloti tryskových letadel vědí, že v situaci, kdy jim dojde petrolej, poletí už jen jedním směrem a určitě by se rádi viděli v kokpitu větroně. LG Ambassador takovým pomyslným větroněm je a na letiště doletí.

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 436x

Společnost Nufarm přináší v roce 2024 zemědělcům celou řadu nových přípravků na ochranu rostlin. V době, kdy je celkový sortiment přípravků z různých důvodů spíše omezován, se jedná o důležitý inovativní přínos a nové nástroje pro pěstitele, kteří potřebují účinně a bezpečně regulovat škodlivé činitele ve svých porostech.

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 490x

Průlomová studie projektu SPRINT odhalila znepokojivou skutečnost: rezidua přípravků na ochranu rostlin (pesticidů) jsou rozšířená jak v zemědělském prostředí, tak v obytném prostředí farem, což vyvolává obavy o životní prostředí a lidské zdraví. Tato nová zjištění jsou významnou zprávou pro rozhodovací orgány Evropské unie.

Zhodnocení výskytu biotických škodlivých činitelů lesa v roce 2022 a 2023

Zhodnocení výskytu biotických škodlivých činitelů lesa v roce 2022 a 2023

30. 03. 2024 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 322x

Situace v ochraně lesa je stále kritická. Sice v roce 2022 a 2023 nepostihla naše lesy extrémní větrná kalamita, jako v některých předchozích letech, avšak porosty jsou stále silně pod vlivem sucha. Poslední roky jsou srážkově sice lepší, ale stále přetrvávají extrémy - přívalové srážky, dlouhá období sucha bez srážek, takže porosty jsou stále v důsledku dlouhodobého sucha oslabené.

Průběh pěstitelského ročníku 2022/23 u obilnin a řepky na území Moravy a Slezska

Průběh pěstitelského ročníku 2022/23 u obilnin a řepky na území Moravy a Slezska

14. 03. 2024 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 436x

Společnosti Zkušební stanice Kluky, spol. s r. o. a Agrotest fyto, s. r. o. provozují službu „Monitoring - Signalizace - Doporučení“ od roku 2010 a zaměřují se na sledování škodlivých činitelů v porostech zemědělských plodin a jejich růst a vývoj. Naše pracoviště působí v rámci území Moravy a Slezska. Tento příspěvek je výroční zprávou projektu, kterou v časopise Agromanuál pravidelně zveřejňujeme.

Medax® Max - flexibilní morforegulátor obilnin do každého počasí

Medax® Max - flexibilní morforegulátor obilnin do každého počasí

02. 03. 2024 Ing. Pavel Šácha; BASF spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 590x

Medax® Max je morforegulátor určený k ošetření obilnin v období sloupkování. Velmi efektivně dokáže ovlivnit růst a vývoj obilnin v průběhu jejich intenzivního růstu v období sloupkování. Při časné aplikaci podpoří i rozvoj kořenového systému, což je důležité zejména v posledních několika letech, kdy je počasí na jaře často studené a suché. Mohutnější kořenový systém pomůže rostlinám překonávat toto období.

Novinky v meziplodinách pro rok 2024

Novinky v meziplodinách pro rok 2024

01. 03. 2024 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 662x

Meziplodiny nabízejí nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak dodat organickou hmotu do půdy, zejména v podnicích, kde nemají živočišnou výrobu. Není však jednoduché určit správné složení směsí, a také termíny setí a zapravení či ukončení vegetace tak, aby došlo k co nejlepšímu využití biomasy pěstovaných meziplodin.

Rok 2023 v ochraně brambor

Rok 2023 v ochraně brambor

16. 02. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 763x

Uplynulý rok v ochraně brambor se obešel v průměru bez extrémních výskytů chorob a škůdců, ale byly výrazné rozdíly často i mezi velmi blízkými lokalitami, a to i v rámci téže odrůdy.

Jak efektivně snížit spotřebu pesticidů

Jak efektivně snížit spotřebu pesticidů

24. 01. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 672x

Společenský tlak na omezování používání pesticidů a umělých hnojiv je velmi výrazný ve většině evropských států, včetně ČR. V důsledku tohoto tlaku se všechny členské státy EU zavázaly ke snížení spotřeby pesticidů do konce roku 2030 o 50 %. Tento závazek je součástí tzv.

Jaké jsou výhledy na objemná krmiva v roce 2023

Jaké jsou výhledy na objemná krmiva v roce 2023

23. 01. 2024 Ing. Jitka Kolomazníková; VP AGRO, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 400x

Zemědělské podniky s živočišnou výrobou završily sklizeň objemných krmiv posledními sečemi glycidové a bílkovinné píce. Už jsme si zvykli na výkyvy v počasí posledních ročníků. Leč, počasí můžeme pouze sledovat a přizpůsobovat svoje konání jeho rozmarům. V roce 2023 jsme pozorovali nevlídné počasí pro průběh polních operací.

Aktuální informace v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Aktuální informace v oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin

16. 01. 2024 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 1251x

V roce 2023 došlo ke změnám v nastavení společné zemědělské politiky a požadavků, jejichž dodržení je podmínkou pro poskytnutí zemědělských dotací. Právní základ vychází z evropských právních předpisů a detailně je upraven v nařízeních vlády České republiky.

Choroby a škůdci jalovce

Choroby a škůdci jalovce

11. 01. 2024 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 1074x

Na pastvinách a ve světlých lesích v Evropě a v severozápadní Asii se běžně vyskytuje jalovec obecný pravý (Juniperus communis L. ssp. communis, Cupressaceae), suchá skalnatá stanoviště v Evropě, severní Africe a Asii jsou místem přirozeného výskytu jalovce chvojky (Juniperus sabina L.). Z původních druhů byly vyšlechtěny četné kultivary, které jsou využívány v okrasném zahradnictví.

Možnosti využití hydrolyzátů z odpadních surovin při pěstování rychle rostoucích dřevin

Možnosti využití hydrolyzátů z odpadních surovin při pěstování rychle rostoucích dřevin

04. 01. 2024 Mgr. Zdeněk Špíšek, Ph.D. a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 608x

V rámci udržitelného rozvoje se začíná ve větší míře prosazovat tzv. cirkulární ekonomika. Z tohoto důvodu se hledá využití organických odpadů v různých odvětvích lidské činnosti. Dobrým příkladem je neustálý nárůst chovu drůbeže, kde dle odhadu FAO bude letošní světová produkce kuřecího masa 142,7 mil. t s ročním navýšením o 1,9 mil. t (FAO, 2023). S touto produkcí vzniká i velké množství odpadu a nastává otázka, jak tento odpad využít.

Pohled na pěstitelský ročník 2022/23

Pohled na pěstitelský ročník 2022/23

29. 12. 2023 Ing. Antonín Šandera; Rudka Ochrana obecně Zobrazeno 996x

Sklizňový rok 2023 svým průběhem s rozdílným vývojem vláhových poměrů podle oblastí přinesl cenné poznatky pro možné a žádoucí změny v přístupu k pěstitelským technologiím, osevním postupům i řešení škůdců. Vše procházelo i pod vlivem legislativy jak platné, tak s uvažovanými změnami. Zatím to bylo v rovině experimentů s cílem vyrovnat se s budoucími požadavky vázanými na uhlíkovou politiku.

Poškození polních plodin v roce 2023

Poškození polních plodin v roce 2023

22. 12. 2023 Ing. Vít Bittner; DLF Beet Seed ApS, ČR Ochrana obecně Zobrazeno 732x

Rok 2023 byl především ve znamení zavedení nových předpisů a povinností pro zemědělce v rámci nové Společné zemědělské politiky EU. Bylo zavedeno velké množství nových povinností. Například povinné uvedení půdy do klidu, jako jsou travnaté či nektarodárné úhory na orné půdě, povinné střídání plodin nebo ochranné pásy kolem vodotečí (obr. 1).

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2022/23 v Čechách a výhled do jara 2024

Ochrana hlavních plodin ve vegetačním roce 2022/23 v Čechách a výhled do jara 2024

20. 12. 2023 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Ochrana obecně Zobrazeno 847x

Pěstitelský ročník 2022/23 byl na území republiky celkově teplotně nadnormální (celorepublikově +1,1 °C) a srážkově podnormální (celorepublikově -6,32 mm). Pokud se týká rozložení srážek, vlhčí období jsme zaznamenali koncem října a v listopadu a dále na jaře v dubnu a na začátku května. Vysoké srážky spadly hlavně v dubnu, kdy byl dosaženo téměř 154 % dlouhodobého normálu (viz tabulka, graf 1, 2).

Náročný rok pro sóju

Náročný rok pro sóju

15. 12. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 692x

Konec srpna patří tradičně Polním dnům sója, které se v letos konaly ve Skaličce u Přerova, ve Slovči u Městce Králové a ve Straškově-Vodochodech nedaleko Roudnice nad Labem. Kromě odborných informací se mohli účastníci během horkých letních dnů seznámit také se sortimentem u nás pěstovaných odrůd a porovnat varianty ochrany proti plevelům, chorobám i škůdcům.

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na polní aplikace

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na polní aplikace

14. 12. 2023 MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.; Státní zdravotní ústav, Praha Ochrana obecně Zobrazeno 808x

Zemědělství, lesnictví a ani zahradnictví se neobejde bez používání přípravků na ochranu rostlin (dále přípravků). Nicméně při ochraně plodin nebo jejich částí je důležité myslet kromě rostlin i osoby, které s přípravky nakládají nebo by jinak s nimi mohli přijít do styku. Většina přípravků obsahuje účinné látky chemické povahy, v malém procentu účinné látky nechemické povahy (např. mikroorganizmy).

Choroby a škůdci mahonie

Choroby a škůdci mahonie

08. 12. 2023 Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 1111x

Do rodu Mahonia (Berberidaceae) je zahrnuto kolem 110 druhů, které se původně vyskytovaly v jihovýchodní a Východní Asii, Střední Americe a v západní části Severní Ameriky. Největší počet druhů byl popsán v Číně (35), z nichž 20 je využíváno jako léčivé rostliny. U nás je nejznámější mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium Nuitt.), která pochází ze západní části Severní Ameriky a dříve bývala často vysazována v zahradách jako okrasná dřevina.

Zhodnocení ochrany v sadech a zahradách na střední Moravě za rok 2023

Zhodnocení ochrany v sadech a zahradách na střední Moravě za rok 2023

04. 12. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 673x

Letos jako i v loňském roce úrodu ovoce negativně ovlivnilo počasí. Na některých lokalitách byly ovocné stromy poškozeny mrazy, které se vyskytly v první dekádě i koncem měsíce dubna a začátkem května. Např. v Kroměříži klesla přízemní minimální teplota 27. dubna na -4,9 °C.

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

Zhodnocení ochrany polních plodin na střední Moravě za rok 2023

29. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 634x

Zemědělská prvovýroba je stále pod silným tlakem ekonomických a přírodních vlivů a je stále náročnější a složitější. Letošní vegetační rok začal poměrně dobře. Zima 2022/23 v Česku se zařadila mezi pět nejteplejších od roku 1961, ale na dešťové srážky byla velice chudá.

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

Co ještě udělat na zahradě, než nastane zima?

15. 11. 2023 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 921x

Při mírném a teplém podzimu roste trávník ještě i v listopadu. I když jste v sezoně zvyklí sekat ho nakrátko, při posledním podzimním sečení jej ponechte raději 5cm a vyšší, aby byly lépe chráněny odnožovací uzly a kořeny před rozmary zimy. Posečenou trávu sbíráme do koše, případně ji shrabujeme spolu se spadaným listím.

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

27. 10. 2023 Ing. Pavel Minář, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Ochrana obecně Zobrazeno 1246x

Déle než rok už projednává Rada ministrů EU legislativní návrh Komise, který má upravit oblast používání přípravků na ochranu rostlin. Jde o návrh nařízení, tedy předpisu, který bude přímo použitelný úřady i občany v členských zemích EU. Nařízení má nahradit směrnici EP a Rady (ES) č. 128/2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 17
detail