BASF
BASF
BASF

AGRA

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 246x

Letošní zima nás opět všechny řádně překvapila. Nikoli extrémní sněhovou nadílkou nebo silnými mrazy (které se sice také vyskytly, ale relativně krátce a se značnými výkyvy), ale tentokrát pravděpodobně historicky vůbec nejteplejším průběhem především měsíce února. Přestože se den viditelně prodlužuje a slunce se šplhá stále výše nad obzor, mívá měsíc únor v průměru velice chladný a nevlídný charakter. Nicméně v letošním roce je opět všechno zcela jinak, a jako byl únor roku 1929 tím nejchladnějším (-42,2 °C), únor 2024, tedy téměř po 100 letech, aspiruje na historicky nejteplejší.

Albíit

Takto vysoké teploty šplhající běžně k 10-12 °C, místy i 15 °C (ve stínu) vytváří mnohem větší prostor pro růst jarních vln zaplevelení, ale stejně tak přispívá mnohem časnějšímu rozvoj houbových chorob. Bohužel nikdo neví, jaký „koktejl“ počasí nám namíchá březen a duben, ale je pravděpodobné, že se díky vysoké vlhkosti a teplotám bude letos muset ošetřovat dříve, než jsme zvyklí. Je tedy nasnadě připomenout hlavní přípravky společnosti UPL Czech pro začátek vegetace a představit i naše novinky pro jaro 2024.

Paramount® Max proti dvouděložným

Přes dlouhodobě stabilní a významnou část ozimých obilnin ošetřovaných na podzim, lze očekávat zvýšenu potřebu jarního herbicidního ošetření (právě díky extrémně mírné zimě). Pro tyto situace se nabízí prověřený herbicid Paramount Max, obsahující tribenuron-methyl a florasulam. Ideální je kombinace s Atonikem. Spolehlivý, širokospektrální herbicid, za vynikající hektarovou cenu, bez jakýchkoli aplikačních omezení = ideální volba pro vstup do porostu v první polovině odnožování.

Empartis® - extra třída proti stéblolamu

Výjimečná kombinace boscalidu (SDHI) a kresoxim-methylu (strobilurin) a špičková účinnost proti stéblolamu a padlí, představuje nový standard v prvotřídní ochraně porostů v T1. Samozřejmostí je i kontrola časného nástupu dalších listových chorob (braničnatky, rzi nebo hnědá a rynchosporiová skvrnitost v ječmeni). Základní doporučení pro běžný tlak houbových chorob je 1,0 l/ha. Pouze v případě velmi silného a pravidelného výskytu stéblolamu, náchylnosti odrůdy, či častého pěstování pšenice po pšenici, lze doporučit plnou dávku 1,5 l/ha. Tato dávka představuje opravdu vysoce robustní a spolehlivou ochranu proti stéblolamu a je na trhu novým účinnostním standardem proti této chorobě pat stébel.

Thiopron® - nový přístup k udržitelné ochraně v T1

První letošní novinkou je špičkový, biologický fungicid Thiopron. Jedná se o kontaktní multi-site fungicid (multi-site = účinnost na více vazebných místech/inhibitor více metabolických cest houbových patogenů), který má své nezastupitelné místo v antirezistentních strategiích. Praktickými benefity jsou jeho pokroková kapalná formulace, výborná kompatibilita s dalšími přípravky na ochranu rostlin, mimořádná účinnost a dlouhodobost působení ve srovnání s WG formulacemi, a výrazně zlepšená odolnost dešti. Obecně lze říct, že 5 l WG formulací = 3 l Thiopronu, jedná se tedy o výrazně kvalitnější a účinnější produkt.

Co se skrývá za těmito vlastnostmi? Za prvé je to vysoká jemnost 1,2 µm a homogenita velikosti částic. Thiopron obsahuje vysoce homogenní velikost částic, které nejsou ani příliš velké, ani příliš malé, ale optimální pro maximální účinnost sublimačního procesu (produkce pro houby toxického plynu H2S). Za druhé je to výrazně lepší přilnavost - Thiopron obsahuje Xanthane, což je účinné aditivum přírodního původu, pro zlepšení stability suspenze, rovnoměrnosti pokrytí, zlepšení adheze na povrchu listů a výrazné zvýšení odolnosti proti dešti. Jedná se o přírodní adjuvant, mikrobiální biopolymer, plně biologicky rozložitelný a odbouratelný, který umožňuje a usnadňuje pěstitelům fungicidní ochranu mnoha plodin s naprosto nulovými rezidui, po čemž je v mnoha zemích Evropy silně rostoucí poptávka. V neposlední řadě je to optimální pokrytí po aplikaci - vysoce kvalitní formulace umožňuje dokonale rozprostření účinné látky a optimální účinnost (efektivnější využití účinné látky).

Máme tedy v rukou mimořádný produkt jako vysoce efektivní nástroj proti rozvoji rezistence, stejně tak i pro ochranu účinných látek, případně posílení účinnosti při nižší dávkách syntetických fungicidů, z důvodu žádoucího snížení aplikovaného množství syntetických účinných látek na hektar.

Patton® + Thiopron® - alternativní ochrana pro T1

Navazující novinkou je tento virtuální balíček, představující kombinaci nového fungicidu Patton (250 g/l prothioconazole) + výše uvedený Thiopron. Jedná se synergickou kombinaci systemického, širokospektrálního triazolu s kontaktním, multi-site fungicidem Thiopron. Základním doporučením je snížená dávka prothioconazolu, posílená právě biologickým fungicidem Thiopron, což spolehlivě vykompenzuje sníženou dávku konvenčního fungicidu, a která dodá multi-site, anti-rezistentní složku, posílí účinnost na padlí i braničnatky a ještě k tomu je udržitelný a biologický. Základní doporučení této integrované ochranné strategie je 0,5 l/ha Patton + 3,0 l/ha Thiopron. Tento balíček představuje nový, udržitelný přístup k fungicidní ochraně, s využitím biologického multi-site fungicidu Thiopron, pro dlouhodobou udržitelnost a postupné snižování zátěže konvenčními pesticidy.

Librax® - vlajková loď pro ochranu praporcového listu

Poslední letošní novinkou je fungicid Librax. Širokospektrální systémový fungicid kombinující nejnovější účinnou látku ze skupiny SDH inhibitorů poslední generace - fluxapyroxad, s osvědčeným triazolem - metconazole, ve vynikající formulaci Stick & Stay. Po zaschnutí postřiku vytváří fluxapyroxad na povrchu listů krystalky, které se svými paprsčitými výběžky „zavrtávají“ do voskové vrstvy a molekulu tzv. ukotví, takže kapky deště nemohou krystalky snadno smýt nebo přemístit. Při preventivní aplikaci lze díky těmto vlastnostem dosáhnout dlouhodobé účinnosti po dobu až 6 týdnů. Je přijímán nadzemními částmi rostlin a poté rozváděn po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním a extrasilným kurativním působením (díky své mimořádné mobilitě) a translokací do nových přírůstků. Základní doporučení je v růstové fázi BBCH 39–45 v dávce 1,0 l/ha, případně v alternativním, udržitelném konceptu 0,7–0,8 l/ha Librax + 3,0 l/ha Thiopron.

Pro více informací a konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat obchodní zástupce UPL.

Související články

Adjuvanty

17. 07. 2024 Ing. Kamil Kraus, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 327x

Biologická ochrana (2): Hlístice - ochrana rostlin i lidského pohodlí

26. 06. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 431x

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 886x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 986x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 652x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail