BASF
BASF
BASF

AGRA

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 651x

Společnost Nufarm přináší v roce 2024 zemědělcům celou řadu nových přípravků na ochranu rostlin. V době, kdy je celkový sortiment přípravků z různých důvodů spíše omezován, se jedná o důležitý inovativní přínos a nové nástroje pro pěstitele, kteří potřebují účinně a bezpečně regulovat škodlivé činitele ve svých porostech.

Proseeds

Clinic® Xtreme

Společnost Nufarm uvádí na trh unikátní a nejnovější formulací glyfosátového herbicidu s jedinečnou Dual-Salt Technology. Tato zcela nová kombinace dvou forem glyfosátu spojuje osvědčenou spolehlivost IPA-soli s benefity draselné soli, včetně velmi rychlého příjmu a translokace účinné látky v plevelné rostlině, se zárukou velmi rychlé odolnosti dešťovým srážkám. Použitím přípravku Clinic® Xtreme získáte vyšší flexibilitu při rychlých změnách počasí a zároveň zkrácení časových intervalů mezi aplikací a následnými operacemi. Další výhodou nové formulace je výborná tank-mix kompatibilita, dokonce i při použití tvrdší vody. Celkový obsah glyfosátu je 540 g/l.

Carnadine®

Insekticidní přípravek Carnadine® obsahuje acetamiprid (200 g/l) ve formě vlastní a originální formulace společnosti Nufarm. Insekticid má široké spektrum účinku proti důležitým škůdcům v hlavních plodinách. Je základem efektivních antirezistentních strategií v postřikovém sledu.

Kestrel® 200 SL

Insekticidní přípravek Kestrel® 200 SL také s obsahuje acetamiprid (200 g/l), ale jedná se o samostatnou a originální registraci (není pouhým klonem přípravku Carnadine®). Tato skutečnost je velkou výhodou při plánování postřikových strategií v souladu s platnou legislativou.

Patriot®

Insekticidní přípravek Patriot® obsahuje deltamethrin (100 g/l). Hubí škůdce jako kontaktní a požerový insekticid s repelentním účinkem proti širokému spektru škůdců, zejména žravému hmyzu, s částečným ovicidním účinkem. Přípravek je registrován ve všech důležitých plodinách. Pro praxi je velmi důležité, že nemá žádná omezení pro včely až do dávky 75 ml/ha.

Joust®

Fungicidní přípravek Joust® obsahující prothioconazole (250 g/l), byl společností Nufarm vyvinut ve spolupráci s farmáři a výrobci aplikační techniky. Nová formulační technologie zaručuje spolehlivou účinnost proti škodlivým činitelům a vysokou bezpečnost pro ošetřované porosty. Pro praxi je podstatná vysoká flexibilita použití jak z hlediska termínu aplikace, tak i širokého spektra plodin a škodlivých činitelů. Silnou stránkou je možnost použití v tank-mixech. Joust® bude dodáván taktéž ve zvýhodněných balíčcích s přípravky Korazzo® (azoxystrobin) nebo Tyberius® (tebuconazole).

Sunfire®

Herbicidní přípravek Sunfire® obsahuje flufenacet (500 g/l). Hubí jednoděložné plevele v ozimých obilninách včetně rezistentní chundelky, lipnice roční a psárky. Při použití plné dávky významně potlačuje populace sveřepů. Je ideálním partnerem do tank-mixů pro komplexní podzimní odplevelení.

Velmi výhodné bude použití v superbalíčku Fragma® Delta + Lentron® zajišťujícího spolehlivé řešení jedno- i dvouděložných plevelů pomocí 4 účinných látek.

Související články

Adjuvanty

17. 07. 2024 Ing. Kamil Kraus, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 327x

Biologická ochrana (2): Hlístice - ochrana rostlin i lidského pohodlí

26. 06. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Ochrana obecně Zobrazeno 431x

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 886x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 246x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 986x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail