BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2024/4

Aktuálně

 • Kalendář duben–květen (str.: 4)

  KURENT

 • Aktuální přehled stavu a doporučení pro ošetření vybraných plodin, duben–květen 2024 (str.: 6-8)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Pšenice, ječmen - ošetření proti chorobám (str.: 167-177)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–29. 2. 2024) (str.: 178-179)

  Ing. Jan Stropnický

Ochrana

 • Možnosti herbicidního ošetření kukuřice od společnosti AgroProtec (str.: 14-15)

  Rudolf Malina

 • Vliv růstové fáze a povětrnostních podmínek na účinnost půdních herbicidů na ježatku kuří nohu (str.: 16-18)

  Bc. Barbora Kučáková

 • Fungicidní ochrana ozimé řepky se společností AgroProtec (str.: 52-53)

  Tomáš Zeman

 • Affi x + Tiocan - osvědčená klasika proti hlízence a další ekonomické alternativy (str.: 58)

  Ing. Petr Kabelka

 • Akú antirezistentnú ochranu zvoliť proti blyskáčikom a šešuľovým škodcom repky? (str.: 71)

  Ing. Ján Hanuska

 • Caviplazmovaná voda jako fungicidní adjuvans v ochraně rostlin (str.: 91-93)

  Simona Rodopská

Osivo a sadba

 • Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS (str.: 149)

  Ing. Petr Fuksík

 • Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky (str.: 150)

  Ing. Ján Hanuska

 • Nabídka v pravý čas - Aquaholder - slovenská patentovaná technologie na zvýšení odolnosti osiva vůči suchu (str.: 152-153)

  Ing. Michaela Kusá

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Síra - důležitá pro růst rostlin, ale často opomíjená (str.: 100)

  Ing. Josef Basík

1

Úvodník

Ing. Martin Pýcha

4

Kalendář duben–květen

KURENT

6-8

Aktuální přehled stavu a doporučení pro ošetření vybraných plodin, duben–květen 2024

Ing. Josef Gall

9

Nový Principal Forte zkrotí každý plevel v kukuřici

Ing. Jiří Matoulek

10-13

Aktuální problémy s rezistentními plevely v ČR

Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

14-15

Možnosti herbicidního ošetření kukuřice od společnosti AgroProtec

Rudolf Malina

16-18

Vliv růstové fáze a povětrnostních podmínek na účinnost půdních herbicidů na ježatku kuří nohu

Bc. Barbora Kučáková

19

Jarní ošetření obilnin a řepky ozimé

Ing. Jana Dočkalová

20-22

Herbicidní ochrana brambor

Ing Pavel Kasal, Ph.D.

23

Nové herbicidy pro ošetření brambor a sóji

Ing. Pavel Hasman

24-26

Ochrana sóji v roce 2023 se zaměřením na herbicidní ochranu

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

27

Jarní ošetření se společností ALMIRO

Ing. Jakub Matějovský

28-30

Dopady střídání plodin na zaplevelení cukrovky

Ing. Barbora Kotlánová Ing. Pavel Hledík Ing. Igor Děkanovský Ing. Jan Winkler, Ph.D.

31

Léčba Doctorem pro zdravější jařiny

Ing. Petr Vlažný, Ph.D.

32

Řepka, škůdci, řešení

Ing. Vladimír Čech

35

Rostlinné pesticidy (175. díl) - Monarda didyma L. - zavinutka podvojná

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

36-38

Výskyt chorob obilnin a možnosti fungicidní ochrany

Ing. Milena Bernardová

40

Jak udržet rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření?

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

42-43

Maxentis® - nový fungicid k vašim službám

Ing. Jiří Vašek

44-45

Lze predikovat výskyt rzí na pšenici v roce 2024?

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.

46

Jarní seminář pěstitelů luskovin

Ing. Jan Stropnický

47

Fungicidní ochrana obilnin se stimulačním působením

Ing. Josef Suchánek

48

Priaxor® EC - dopřejte vašim obilninám to nejlepší v ochraně před houbovými chorobami

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

50-51

Asorbital™ technologie - více výkonu pro vás

Ing. Jiří Vašek

52-53

Fungicidní ochrana ozimé řepky se společností AgroProtec

Tomáš Zeman

54

„Revyluce“ v ochraně řepky a slunečnice

Ing. Marek Šmika

56

Boss - víc než jen fungicid

Ing. Vladimír Čech

58

Affi x + Tiocan - osvědčená klasika proti hlízence a další ekonomické alternativy

Ing. Petr Kabelka

60-62

Využití lapačů spor při signalizaci houbových chorob v bramborách

RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Ervín Hausvater, CSc.

64-65

Choroby luskovin - plíseň a padlí hrachu

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

66-67

Virová onemocnění maliníku (1) - rostlinné viry infi kující maliník

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. Msc. Jiunn Luh Tan Dr. Ing. Jana Fránová

68-69

Ochrana kukuřice proti bázlivci kukuřičnému v roce 2024

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

70

Užitečné organizmy (53) - Microgastrinae (III)

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

71

Akú antirezistentnú ochranu zvoliť proti blyskáčikom a šešuľovým škodcom repky?

Ing. Ján Hanuska

72-74

Změny ve vývoji rezistence mšice broskvoňové vůči insekticidům v ČR

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D. Ing. Tereza Horská, Ph.D.

75

Žlabatka kaštanovníková

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

76-79

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (54) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci VIII. - Rezidua fungicidů v brukvovité zelenině

Ing. Tereza Horská, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

80-81

Začátek škodlivosti expandující kněžice zeleninové

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

82-85

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v dubnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

86-87

Biologická ochrana (3) - Entomopatogenní houby a jejich interakce s bezobratlými

Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

88-90

Adjuvanty v zemědělství

Ing. Kamil Kraus, Ph.D.

91-93

Caviplazmovaná voda jako fungicidní adjuvans v ochraně rostlin

Simona Rodopská

94

Medax® Max - ideální regulátor růstu obilnin s maximální flexibilitou

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

96-97

Genoví inženýři a hmyzí opylovači

Dr. Ing. Zdeněk Chromý

98

Udržitelné hospodaření s BASF

Ing. Veronika Venclová, Ph.D.

99

Objevte budoucnost pěstování kukuřice s Nutrino Maxx

Ing. Luděk Novák

100

Síra - důležitá pro růst rostlin, ale často opomíjená

Ing. Josef Basík

102-103

Sledování časových změn obsahu živin v půdě z polního výživářského pokusu (1) - fosfor

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

104-106

Vliv hnojení na produkci píce jetelotravních směsí s příměsí netradičních jetelovin

Ing. Ivana Frei, Ph.D. Mgr. Helena Hutyrová Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Ing. Daniela Knotová, Ph.D.

107-109

Biostimulanty nebo biosimulanti? Mohou být mikrobiální preparáty prospěšné nejen ve výživě rostlin?

Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Ing. Kryštof Stýblo

110-113

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D.

114-116

Stimulace růstu zrnové kukuřice

Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.

118

Klimatická změna vyvolává potřebu změn

Ing. Pavel Talich

119

Účinné hnojení mikroživinami

Ing. Pavel Pluhař

120

Aucyt Start a modelování porostu ječmene jarního

Ing. Jan Šamalík

121

Listová výživa u jařin má své opodstatnění

Ing. Marek Kocánek

122-131

Listová hnojiva - jarní obilniny

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

132-139

Listová hnojiva - mák setý

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

140-142

Pravidelná očista postřikovače - krok správným směrem

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

143

Dobře investujete své peníze a máte čas klidně sledovat hvězdnou oblohu

Ing. Karel Sýkora, Ph.D.

144

Okénko do zahraničí - žito vychytá dusičnany a zachytí uhlík pro výrobu bioenergie

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

145

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

Ing. Roman Brtnický

146

Nová generace řepky se skokovým nárůstem výnosu

Ing. Adam Čáslava

148

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Ing. Jiří Matuš

149

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

Ing. Petr Fuksík

150

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

Ing. Ján Hanuska

152-153

Nabídka v pravý čas - Aquaholder - slovenská patentovaná technologie na zvýšení odolnosti osiva vůči suchu

Ing. Michaela Kusá

154-155

Potenciál odrůdy čiroku Ruzrok pro zelené biofumigační hnojení

Ing. Jiří Hermuth Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

156-158

Pěstování svazenky shloučené

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Mgr. Helena Hutyrová Ing. Karla Kolaříková

160-161

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Josef Chára Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Jaroslav Pinkas Ing. Vítězslav Krček Matěj Bretšnajdr Nikola Kojanová

162-163

Ekonomicky a biologicky efektivní postupy obnovy kalamitních holin

Ing. Jan Leugner, Ph.D.

164-166

Plečkování jako součást moderního zemědělství

Ing. Martina Poláková

167-177

Pšenice, ječmen - ošetření proti chorobám

KURENT

178-179

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–29. 2. 2024)

Ing. Jan Stropnický

Celkem článků: 74

Limagrain
detail