BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Abiotikózy sóji a hlavní příčiny jejího nízkého výnosu v roce 2015 (str.: 56-58)
  Agromanuál 2016/2
 • Alternativní využití luskovin (1) - důvody a cíle (str.: 118-121)
  Agromanuál 2017/1
 • Alternativní využití luskovin (2) - morfologická variabilita hrachu setého a rolního (str.: 88-91)
  Agromanuál 2017/2
 • Alternativní využití luskovin (3) - hrách setý a rolní jako zdroj biomasy (str.: 131-133)
  Agromanuál 2017/3
 • Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (1) (str.: 117-119)
  Agromanuál 2021/2
 • Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (2) (str.: 142-145)
  Agromanuál 2021/3
 • Dlouhodobý pokryv půdy v meziřadí chmelnic (str.: 83-87)
  Agromanuál 2021/11–12
 • Dozrávání, desikace a sklizeň sóji (str.: 78-79)
  Agromanuál 2014/8
 • Efekty použití přípravků s obsahem auxinu při zakládání a podzimním ošetřování porostů ozimé pšenice (str.: 60-62)
  Agromanuál 2013/8
 • Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2019 (str.: 48-49)
  Agromanuál 2020/4
 • Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2020 (str.: 36-37)
  Agromanuál 2021/5
 • Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2022 (str.: 50-51)
  Agromanuál 2023/5
 • Herbicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2014 (str.: 18-19)
  Agromanuál 2015/4
 • Herbicidní pokusy v sóje v roce 2017 (str.: 18-19)
  Agromanuál 2018/4
 • Inokulace a fungicidní ošetření osiva sóji (str.: 94-97)
  Agromanuál 2023/2
 • Měření kapkové eroze ve chmelnicích a možnosti její regulace (str.: 164-165)
  Agromanuál 2023/4
 • Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.) (str.: 132-135)
  Agromanuál 2023/5
 • Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.) Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor (str.: 82-84)
  Agromanuál 2023/7
 • Možnosti využití přírodních látek s antifungálním účinkem při ochraně chmele (str.: 34-36)
  Agromanuál 2019/6
 • Odhad obchodu a produkce olejnin a zejména sóji v roce 2020 (str.: 88-89)
  Agromanuál 2020/8
 • Odrůdové pokusy se sójou v roce 2012 (str.: 72-73)
  Agromanuál 2013/1
 • Odstranění zhutnění v kolejových stopách ve chmelnicích (str.: 129-131)
  Agromanuál 2021/6
 • Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020 (str.: 24-26)
  Agromanuál 2021/4
 • Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019 (str.: 18-19)
  Agromanuál 2020/4
 • Ochrana sóji v roce 2016 (str.: 20-22)
  Agromanuál 2017/4
 • Ochrana sóji v roce 2022 se zaměřením na plevele (str.: 24-26)
  Agromanuál 2023/4
 • Ochrana sóji v roce 2023 se zaměřením na herbicidní ochranu (str.: 24-26)
  Agromanuál 2024/4
 • Olejniny a zejména sója v roce 2018 (str.: 100-101)
  Agromanuál 2018/8
 • Osivo luskovin je vhodné před výsevem namořit a inokulovat (str.: 90-92)
  Agromanuál 2021/2
 • Perspektivní ošetření osiva luskovin (str.: 42-44)
  Agromanuál 2022/1
 • Pěstování luskovin s pomocnou plodinou (str.: 88-90)
  Agromanuál 2018/11–12
 • Pěstování sóji s v širších řádcích s využitím pomocných plodin (str.: 144-147)
  Agromanuál 2024/3
 • Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2017 (str.: 80-83)
  Agromanuál 2018/1
 • Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2021 (str.: 74-76)
  Agromanuál 2022/1
 • Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2022 (str.: 82-85)
  Agromanuál 2023/1
 • Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v ročníku 2018/19 (str.: 102-105)
  Agromanuál 2020/1
 • Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů (str.: 122-124)
  Agromanuál 2023/1
 • Pokusy s biologicky aktivními látkami v sóji v roce 2015 (str.: 68)
  Agromanuál 2016/5
 • Pokusy s herbicidy a antistresovými látkami v sóji v roce 2012 (str.: 22-24)
  Agromanuál 2013/4
 • Pokusy se stimulací sóji v roce 2017 (str.: 72-73)
  Agromanuál 2018/5
 • Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji (str.: 115-117)
  Agromanuál 2022/6
 • Prospěšnost použití biologicky aktivních látek v produkci chmele (str.: 64-65)
  Agromanuál 2017/5
 • Průběh počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2018 (str.: 102-105)
  Agromanuál 2019/1
 • Průběh počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2023 (str.: 88-90)
  Agromanuál 2024/1
 • Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2021 (str.: 98-99)
  Agromanuál 2021/8
 • Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2023 (str.: 105-107)
  Agromanuál 2023/8
 • Regulace plevelů v sóji v roce 2015 (str.: 34-35)
  Agromanuál 2016/4
 • Sklizeň sóji (str.: 66-67)
  Agromanuál 2013/8
 • Sója v roce 2017 (str.: 86-87)
  Agromanuál 2017/8
 • Současné alternativy při moření osiva máku (str.: 73-75)
  Agromanuál 2024/2
 • Stimulace a fungicidní ochrana sóji v roce 2023 (str.: 34-35)
  Agromanuál 2024/5
 • Stimulace a testování fungicidů v sóje v roce 2018 (str.: 100-101)
  Agromanuál 2019/4
 • Stimulace osiva sóji biologicky aktivními látkami (str.: 82-84)
  Agromanuál 2018/4
 • Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele (str.: 21-23)
  Agromanuál 2022/4
 • Škůdci, choroby a herbicidní pokusy v sóji v roce 2018 (str.: 20-22)
  Agromanuál 2019/4
 • Úspěšnost různých termínů zakládání porostů sóji v současných agroekologických podmínkách ČR a SR (str.: 114-116)
  Agromanuál 2017/1
 • Vhodné a efektivní ošetření osiva sóji (str.: 118-119)
  Agromanuál 2020/4
 • Vliv moření osiva sóji na tvorbu kořenového systému a produkci semen v roce 2018 (str.: 124-125)
  Agromanuál 2019/4
 • Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna (str.: 90-93)
  Agromanuál 2023/8
 • Výhled produkce olejnin a zejména sóji v roce 2019 (str.: 84-85)
  Agromanuál 2019/8
 • Výhled produkce olejnin a zejména sóji v roce 2022 (str.: 112-113)
  Agromanuál 2022/8
 • Výhled produkce sójových bobů pro rok 2016 (str.: 78-79)
  Agromanuál 2016/8
 • Výsledky odrůdových pokusů se sójou při průběhu počasí v roce 2013 (str.: 92-94)
  Agromanuál 2014/1
 • Výsledky odrůdových pokusů se sójou při průběhu počasí v roce 2015 (str.: 98-101)
  Agromanuál 2016/1
 • Výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2014 (str.: 68-71)
  Agromanuál 2015/1
 • Výsledky pokusů s herbicidy při pěstování sóji v roce 2013 (str.: 30-31)
  Agromanuál 2014/3
 • Výsledky pokusů se stimulací sóji v roce 2016 (str.: 86-87)
  Agromanuál 2017/4
 • Výsledky pokusů se stimulátory růstu při pěstování sóji v roce 2013 (str.: 102-103)
  Agromanuál 2014/4
 • Výsledky poloprovozních pesticidních pokusů Sója 2011 (str.: 29-31)
  Agromanuál 2011/11–12
 • Výsledky použití biologicky aktivních látek při produkci chmele v roce 2017 (str.: 86-87)
  Agromanuál 2018/2
 • Využití biologicky aktivních látek k moření osiv (str.: 46-47)
  Agromanuál 2014/8
 • Využití biostimulantů fi xujících dusík u sóji v roce 2023 (str.: 70-71)
  Agromanuál 2024/5
 • Využití přírodních látek při fungicidním ošetření osiva sóji (str.: 62-63)
  Agromanuál 2022/3
 • Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele (str.: 77-79)
  Agromanuál 2021/5
 • Vývoj počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2019/20 (str.: 58-61)
  Agromanuál 2021/1
 • Vzestup pěstební plochy sóji v ČR a SR (str.: 70-71)
  Agromanuál 2015/8
 • Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství (str.: 80-82)
  Agromanuál 2022/9–10
 • Zonální aplikace bakterií a živin při výsevu sóji (str.: 94-95)
  Agromanuál 2021/4

Celkem článků: 78

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Limagrain
detail