BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Alternativní využití luskovin (1) - důvody a cíle (str.: 118-121)
  Agromanuál 2017/1
 • Alternativní využití luskovin (2) - morfologická variabilita hrachu setého a rolního (str.: 88-91)
  Agromanuál 2017/2
 • Alternativní využití luskovin (3) - hrách setý a rolní jako zdroj biomasy (str.: 131-133)
  Agromanuál 2017/3
 • Aplikace přípravků na ochranu rostlin s využitím bezpilotních prostředků (str.: 100-103)
  Agromanuál 2022/4
 • Budoucnost precizního zemědělství (str.: 84)
  Agromanuál 2019/9–10
 • Cílená zonální aplikace organických kapalných hnojiv (str.: 85-87)
  Agromanuál 2018/11–12
 • Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (1) (str.: 117-119)
  Agromanuál 2021/2
 • Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (2) (str.: 142-145)
  Agromanuál 2021/3
 • Čirok (7) -kapková eroze v porostech čiroku obecného (str.: 74-75)
  Agromanuál 2012/7
 • Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků (str.: 110-113)
  Agromanuál 2014/4
 • Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků (str.: 82-84)
  Agromanuál 2014/2
 • Distribuce srážek v porostech kukuřice seté (str.: 87-89)
  Agromanuál 2013/5
 • Dlouhodobý pokryv půdy v meziřadí chmelnic (str.: 83-87)
  Agromanuál 2021/11–12
 • Efektivní způsoby zakládání porostů podsevových a strniskových meziplodin (str.: 45-47)
  Agromanuál 2008/11–12
 • Eliminují užší řádky rizika vzniku vodní eroze v porostech kukuřice seté? (str.: 72-74)
  Agromanuál 2013/2
 • Faktory ovlivňující časovou stabilitu mrtvého mulče v systémech půdochranného zpracování půdy (str.: 72-74)
  Agromanuál 2013/8
 • Hrách - pomocná plodina v ozimé pšenici (str.: 106-111)
  Agromanuál 2018/7
 • Lokálně cílená kontrola zaplevelení (str.: 68-71)
  Agromanuál 2023/9–10
 • Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.) (str.: 132-135)
  Agromanuál 2023/5
 • Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.) Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor (str.: 82-84)
  Agromanuál 2023/7
 • Morfologická variabilita meziplodin (str.: 108-112)
  Agromanuál 2017/6
 • Odstranění zhutnění v kolejových stopách ve chmelnicích (str.: 129-131)
  Agromanuál 2021/6
 • Pásové výsevy meziplodin v pěstebních systémech kukuřice seté (str.: 104-109)
  Agromanuál 2019/2
 • Pásové zpracování půdy ke kukuřici seté (str.: 104-108)
  Agromanuál 2013/3
 • Pěstování kukuřice systémem Samco v České republice (str.: 90-95)
  Agromanuál 2015/11–12
 • Pěstování luskovin s pomocnou plodinou (str.: 88-90)
  Agromanuál 2018/11–12
 • Podzimní a jarní vývoj porostů řepky ozimé při využití technologie strip till (str.: 80-81)
  Agromanuál 2014/8
 • Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté (str.: 90-95)
  Agromanuál 2014/6
 • Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů (str.: 122-124)
  Agromanuál 2023/1
 • Pomocné plodiny proti plevelům (str.: 102-104)
  Agromanuál 2022/7
 • Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi (str.: 96-99)
  Agromanuál 2015/2
 • Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 100-103)
  Agromanuál 2013/6
 • Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků (str.: 107-109)
  Agromanuál 2014/5
 • Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky (str.: 84-87)
  Agromanuál 2015/7
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (1) - Obecné principy (str.: 122-124)
  Agromanuál 2018/5
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (2) - Hranice půdního bloku a souvrať (str.: 94-98)
  Agromanuál 2018/8
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (3) - Prostorové charakteristiky půdních bloků v ČR (str.: 77-79)
  Agromanuál 2018/9–10
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (4) - Erozní a odtokové poměry (str.: 91-93)
  Agromanuál 2018/11–12
 • Stane se klejicha hedvábná významným plevelem ČR? (str.: 28-29)
  Agromanuál 2012/8
 • Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice (str.: 80-81)
  Agromanuál 2014/9–10
 • Technologické postupy zakládání porostů vícedruhových směsí meziplodin (str.: 96-101)
  Agromanuál 2017/11–12
 • Uplatnění pásového zpracování půdy v porostech silážní kukuřice (str.: 76-79)
  Agromanual 2011/3
 • Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1) (str.: 160-161)
  Agromanuál 2024/4
 • Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice (str.: 90-93)
  Agromanuál 2016/11–12
 • Variabilita půdního profilu po orbě (str.: 64-68)
  Agromanuál 2015/9–10
 • Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé (str.: 142-143)
  Agromanuál 2024/3
 • Vláhové nároky cukrové řepy (str.: 80-81)
  Agromanuál 2016/8
 • Vláhové nároky čiroku obecného v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 82-83)
  Agromanuál 2015/7
 • Vláhové nároky kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 108-111)
  Agromanuál 2015/4
 • Vláhové nároky porostů obilnin v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 81-83)
  Agromanuál 2015/8
 • Vliv orby a hlubokého kypření na variabilitu půdního profilu (str.: 56-60)
  Agromanuál 2015/9–10
 • Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky (str.: 74-77)
  Agromanuál 2014/7
 • Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky (str.: 56-59)
  Agromanuál 2014/1
 • Vliv technologie strip till na výnosové parametry ozimé řepky (str.: 76-79)
  Agromanuál 2014/9–10
 • Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna (str.: 90-93)
  Agromanuál 2023/8
 • Využití bezpilotních prostředků ve sběru dat a řízení vstupů (str.: 74-77)
  Agromanuál 2019/9–10
 • Využití pomocných plodin v ozimé řepce (str.: 88-91)
  Agromanuál 2019/11–12
 • Vývoj kořenového systému kukuřice a řepky ve vztahu ke zpracování půdy, struktuře porostu a hnojení (str.: 91-95)
  Agromanuál 2014/11–12
 • Vývojové směry v oblasti precizního zemědělství (str.: 76-78)
  Agromanuál 2021/9–10
 • Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy (str.: 104-106)
  Agromanuál 2014/5
 • Zonální aplikace bakterií a živin při výsevu sóji (str.: 94-95)
  Agromanuál 2021/4
 • Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky (str.: 80-83)
  Agromanuál 2017/7

Celkem článků: 62

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Proseeds
detail