BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Management a legislativa

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2024

18. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 827x

Přehled nových registrací a minoritních použití provedených v úředním registru ÚKZÚZ během roku 2024.

Společnost Soufflet oslavila 20 let na českém trhu

Společnost Soufflet oslavila 20 let na českém trhu

18. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 594x

Koncem listopadu uspořádala společnost Soufflet Agro při příležitosti 20. výročí na českém trhu Odborné setkání farmářů. Na programu bylo zhodnocení uplynulé sezóny z pohledu počasí, výnosů, jejich kvality a zpeněžování, doporučení agrotechnických postupů i představení novinek chystaných pro rok 2024.

Proseeds
Energen

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

Témata popsaná v nadpisu se nám kumulovala v telefonických rozhovorech minulých dní. Dominantní bylo poškození kroupami v širokém a nerovnoměrném pásu od Kolína po Opavu, k tomu přicházelo téma lokálního zamokření, regionálních přísušků a občas i nevypláchnutých postřikovačů po herbicidu. Z důvodu velkého počtu dotazů jsme se rozhodli aktualizovat principy regenerace pro plodiny a momenty jichž se to aktuálně týká.

Pohled Enrique Salmona ze společnosti Adama

Pohled Enrique Salmona ze společnosti Adama

08. 03. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 884x

Novým ředitelem společnosti Adama v České republice a na Slovensku se stal Enrique Salmona, kterému bylo současně svěřeno řízení celého regionu střední Evropy. Po působení v Itálii a jižní Americe se tak může věnovat dalšímu zajímavému regionu a s námi se podělil o své zkušenosti během rozhovoru.

Snížení výměry neproduktivních ploch v roce 2024

Snížení výměry neproduktivních ploch v roce 2024

22. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 965x

Ministerstvo zemědělství ČR oznámilo, že v letošním roce sníží procento ploch, které musí farmáři nechat ležet ladem. Reaguje tak na úpravu nařízení Evropské komise, která mění pravidla uplatňování standardu Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES 8) a pro získání ekoplatby.

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

Protesty zemědělců donutily EU přehodnotit omezování ochrany a daly naději

08. 02. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1197x

Nejen omezením restrikcí chemické ochrany, ale i omezením dovozu ukrajinského obilí nebo odložením zavedení pravidel, podle kterých by zemědělci museli udržovat určitou plochu půdy ladem, reaguje Evropská komise na stávky, blokády a demonstrace zemědělců a dopravců. Také nebude realizována ani dlouho dojednávaná obchodní dohoda s Jižní Amerikou.

AKTUÁLNĚ - Prostor pro nové genomické techniky se otevírá v EU

AKTUÁLNĚ - Prostor pro nové genomické techniky se otevírá v EU

08. 02. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 637x

Po třech letech kampaně pro povolení využití nových genomických technik (NGT) v rámci EU došlo k průlomovému rozhodnutí. Poslanci Evropského parlamentu podpořili návrhy a zvedli ruku ve prospěch jejich povolení v zemědělství. Toto hlasování může zcela zásadně ovlivnit množství užitých přípravků na ochranu rostlin, výživu, zvýšení odolnosti plodin vůči klimatickým změnám apod.

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2023

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2023

09. 01. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2219x

Přehled nových registrací a minoritních použití provedených v úředním registru ÚKZÚZ během roku 2023.

Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina

Třetí ročník konference o regenerativním zemědělství Živá krajina

03. 01. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 513x

Třetí ročník konference "Živá krajina" věnovaná regenerativnímu zemědělství se uskuteční dne 30. 1. 2024 v aule ČZU v Praze. Dostupná bude i online v přímém přenosu. Stěžejním tématem tohoto ročníku je hospodaření s vodou a sdílení regenerativní praxe. Důležitost akce podpořila záštita prezidenta ČR pana Petra Pavla, Ministerstva životního prostředí a ministra zemědělství pana Marka Výborného.

Podívej se do pole

Podívej se do pole

27. 12. 2023 Darina Zemanová; CropLife Czech Republic Management Zobrazeno 807x

Ještě před několika lety by si málokdo uměl představit, že se zemědělství stane tak moderním a přitažlivým tématem společenských diskuzí a že se takřka ze dne na den v naší společnosti vyrojí tisíce nových odborníků, „balkónových agronomů“, kteří jsou připraveni se kvalifikovaně vyjádřit k různým zemědělským tématům, ochranu rostlin nevyjímaje.

Rozšiřování povinnosti elektronické evidence hnojení přinesla novela zákona

Rozšiřování povinnosti elektronické evidence hnojení přinesla novela zákona

07. 12. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1594x

Na základě novely zákona došlo od 1. 11. 2023 s účinností od 1. 1. 2024 k zavedení nutnosti vedení evidence hnojiv pro pěstitele s výměrou přesahující 200 ha také v elektronické formě. Hlášení se následně musí vždy jedenkrát ročně zasílat do centrálního elektronického úložiště. Nejzazší termín je k poslednímu únorovému dni následujícího roku.

Aktuálně z Bruselu – hlasování o snížení používání pesticidů – Green Deal padl

Aktuálně z Bruselu – hlasování o snížení používání pesticidů – Green Deal padl

23. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1313x

Zákonodárci Parlamentu EU včera zamítli návrh na omezení používání chemických pesticidů. Původní plán Zelené dohody (Green Deal) byl snížení používání chemických pesticidů o 50 % do roku 2030 a celkový zákaz veškerého používání pesticidů v oblastech jako jsou veřejné parky, hřiště a školy. Návrh zákona byl zamítnut v poměru hlasů 299:207. Hlasováni se zdrželo 121 zákonodárců.

Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2023

Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2023

03. 11. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 1203x

Současná situace s výkupem většiny základních polních plodin je v ČR (obdobně jako ve zbytku EU) momentálně velmi špatná. Hlavním problémem jsou „pašované“ komodity z Ukrajiny, které doslova likvidují naše zemědělství, neboť jejich extrémně nízkým cenám nelze konkurovat.

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín v súvislosti so vzdelávaním

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín v súvislosti so vzdelávaním

09. 09. 2023 Ing. Jozef Kotleba; Slovenská asociácia ochrany rastlín Legislativa Zobrazeno 853x

Kto v poslednom období podrobnejšie sleduje rokovania viacerých európskych inštitúcií vrátane pripomienok od verejnosti ohľadne prijatia nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, určite môže potvrdiť, že v návrhu nariadenia je niekoľko paragrafov, ktoré vyvolávajú opodstatnené otázniky, ako ich po prijatí návrhu na Slovensku realizovať ...

Změna klimatu a sucho v zemědělské krajině od roku 2015

Změna klimatu a sucho v zemědělské krajině od roku 2015

07. 07. 2023 Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Management Zobrazeno 1251x

Nejviditelnějším dopadem změny klimatu je zvyšování teploty vzduchu. Na našem území v dekádě 2013–2022 s porovnáním 1800–1960 teplota stoupla o 2,1 °C. Přitom roční srážkové úhrny se nemění. Co se ale mění je jejich rozložení a skupenství v zimním období. Absence sněhové pokrývky eliminuje dvě její základní funkce jak ochranou před nízkými teplotami, tak i jako zdroj vody pro jarní období.

Regenerativní zemědělství a uhlíkové certifikáty s Agreena

Regenerativní zemědělství a uhlíkové certifikáty s Agreena

10. 06. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1642x

Zemědělství produkuje asi třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů, nyní mají farmáři novou příležitost, jak jejich škodlivý vliv na životní prostředí pomáhat řešit. Zavedením šetrnějších postupů hospodaření můžeme půdu proměnit v přirozené úložiště uhlíku, CO2 z atmosféry umístíme do půdy.

 Agropočasí - podrobný přehled a předpověď počasí nejen pro zemědělce

Agropočasí - podrobný přehled a předpověď počasí nejen pro zemědělce

20. 05. 2023 Dr. Ing. Martin Možný a kol. Management Zobrazeno 1187x

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře.

Regenerativní zemědělství bude hlavním tématem připravované konference v Jihlavě

Regenerativní zemědělství bude hlavním tématem připravované konference v Jihlavě

22. 04. 2023 Ing. Filip Daněk; Soufflet Agro Management Zobrazeno 1099x

U příležitosti oslav 10 let programu SoilTEQ (agronomická podpora a klub zemědělců zaměřené na regenerativní zemědělství) v České republice, pořádá společnost Soufflet Agro a.s. 30. května 2023 velkou celodenní konferenci na toto téma. Na účastníky čeká zajímavý program se zkušenými řečníky z České republiky i ze zahraničí, kteří se podělí o své praktické znalosti o regenerativním zemědělství!

Ekonomika ochrany brambor proti chorobám a škůdcům u vybraných pěstitelů Vysočiny

Ekonomika ochrany brambor proti chorobám a škůdcům u vybraných pěstitelů Vysočiny

07. 04. 2023 Ing. Milan Čížek, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod Management Zobrazeno 1724x

Tento článek navazuje na text publikovaný v tomto časopise v roce 2017 a zaměřuje se na výsledky z konkrétních zemědělských podniků v dlouhé časové řadě.

Regenerativní zemědělství je návrat k přírodě a jejím přirozeným vztahům

Regenerativní zemědělství je návrat k přírodě a jejím přirozeným vztahům

06. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 3916x

Druhý ročník konference Živá krajina potvrdil, že se toto téma dostává do popředí zájmu široké zemědělské veřejnosti. Šetrná péče o půdu si zaslouží podporu nejen těch, co ji obdělávají, ale i státu a Evropské unie.

Nový velký hráč v oblasti regenerativního zemědělství vstupuje na česhý trh

Nový velký hráč v oblasti regenerativního zemědělství vstupuje na česhý trh

02. 03. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1172x

Společnost Agreena, přední světový poskytovatel programu který zemědělce motivuje k přechodu na regenerativní zemědělství, během tiskové konference uspořádané v rezidenci dánského velvislance oznámila rozšíření své činnosti do ČR. Agreena poskytuje zemědělcům přístup k propracovanému programu certifikace půdního uhlíku založenému na nejnovějších vědeckých výzkumech a standardech. Česko je, po Polsku, Maďarsku nebo Rumunsku 16.

Konference Živá krajina se zaměřila na strategii EU, uhlík a život v půdě

Konference Živá krajina se zaměřila na strategii EU, uhlík a život v půdě

02. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Management Zobrazeno 1119x

Na světě je degradována celá třetina zemědělské půdy. Konkrétně v Evropě je nezdravých půd dokonce mezi 60 až 70 %. Přitom je to právě kvalita půdy, která má zásadní vliv na množství živin v potravinách, na přírodu i klima. Dobrou zprávou je, že lidstvo má v rukou účinný lék pro její uzdravení, a tou je regenerativní zemědělství, což také v Praze zdůraznil přední americký expert profesor Timothy LaSalle.

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2022

Přehled nových registrací a minoritních použití v roce 2022

09. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 2478x

Přehled nových registrací a minoritních použití provedených v úředním registru ÚKZÚZ během roku 2022.

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu přípravků na ochranu rostlin

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu přípravků na ochranu rostlin

14. 12. 2022 tisková zpráva MZe Legislativa Zobrazeno 2000x

Novela rostlinolékařského zákona přinese od 1. července 2023 změny v označování přípravků na ochranu rostlin, procesu vzájemného povolování, ale i povinnosti elektronické evidence používání přípravků a další. Cílem novely je především zabránit falšování přípravků a zlepšit jejich dostupnost.

Co přináší novela zákona o rostlinolékařské péči?

Co přináší novela zákona o rostlinolékařské péči?

06. 12. 2022 Ing. Vít Langmaier; Agromanuál Legislativa Zobrazeno 1317x

Ve sbírce zákonů byla 22. září 2022 publikována novela zákona o rostlinolékařské péči č. 273/2022 Sb., kterou se mění znění původního zákona č. 326/2004 Sb.

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Informace z oblasti kontrol nakládání s přípravky na ochranu rostlin

05. 12. 2022 Ing. Andrea Blažková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativa Zobrazeno 1936x

V roce 2022 vrcholí v jednotlivých členských státech Evropské unie přípravy na nové období „Společné zemědělské politiky“ začínající 1. 1. 2023 (dále jen „SZP 2023+“), které spočívají v úpravě národních právních předpisů, informačních systémů pro administraci žádostí o dotace a kontrol dozorových orgánů, a to v návaznosti na nová nařízení EU, která stanovují právní rámec a pravidla v rámci EU pro kontrolu a vyplácení dotací.

1 2 3 4 5 6
detail