BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Technologie pěstování

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

02. 10. 2023 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 294x

Technologické postupy pěstování ozimého ječmene v zemědělské praxi jsou mnohdy ovlivněny jeho postavením jako komodity, která přímo nevstupuje na trh a převážná produkce zrna je využita pro potřeby živočišné výroby v rámci podniku. Tato skutečnost vede k opomíjení ekonomiky pěstování, neboť je produkt oceňován interními cenami.

Ověřují nové možnosti pro mák

Ověřují nové možnosti pro mák

01. 10. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 248x

Česká republika dlouhodobě produkuje největší množství potravinářského máku na světě, výměra makových polí u nás ale kolísá. Zatímco v letech 2020 a 2021 se v ČR mák pěstoval na více než 40 tis. ha, loni došlo k propadu na 26 tis. ha a letos se výměra máku snížila ještě více.

Proseeds
Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 134x

Všichni zemědělští podnikatelé mají sice k dispozici zdarma ke stažení hranice svých půdních bloků na portálu LPIS, ale bohužel se ukazuje, že jsou místy značně nepřesné a nejsou tím využitelné pro mnoho funkcionalit, které současné autopiloty nabízejí. Abychom mohli využívat plného potenciálu autopilotů a eliminovali hrozbu pokut, je nutné pracovat s opravdu přesně zaměřenými hranicemi půdního bloku.

Limagrain

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

Moderní platforma agrility® je určena pro vzdálený monitoring porostů od společnosti Limagrain. Po více jak desetiletém vývoji je dnes běžně využívaná aplikace Harvest, která vyhodnocuje současný stav porostu kukuřice na siláž. Současně predikuje optimální termín sklizně na siláž při sušině 32%. Aplikace pro kukuřice nabízí také seťovou mapu (Density), přehled vývoje porostu (Vegetation) a předpověď výnosu (Yield).

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

28. 09. 2023 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 150x

S radostí představujeme nového distribučního a servisního partnera a s potěšením vítáme společnost Leading Farmers CZ, a.s. do naší vážené sítě partnerů. Společnost Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem v České republice, působí v zemědělství již více než 20 let.

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

28. 09. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 111x

Variabilní aplikace jsou jednou z cest pro zachování výnosnosti rostlinné výroby. Různých systémů, které variabilní aplikace nabízejí je mnoho, nicméně kvalita i nabídka služeb je velmi rozdílná. V tomto článku bychom vám rádi nastínili, v čem se naše služba od ostatních poskytovatelů liší a proč byste si jako poskytovatele služeb pro variabilní aplikace měli vybrat právě Varistar.

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

28. 09. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 711x

Moderní platforma agrility® je určena pro vzdálený monitoring porostů od společnosti Limagrain. Po více jak desetiletém vývoji je dnes běžně využívaná aplikace Harvest, která vyhodnocuje současný stav porostu kukuřice na siláž. Současně predikuje optimální termín sklizně na siláž při sušině 32%. Aplikace pro kukuřice nabízí také seťovou mapu (Density), přehled vývoje porostu (Vegetation) a předpověď výnosu (Yield).

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2024

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2024

28. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 319x

Podrobný přehled činností hlavních společností působících na českém trhu v oblasti precizního zemědělství, umožňující porovnání šíře nabídky prováděných analýz a navazujících služeb. Obsahuje také možnosti vzájemného propojení a se zemědělskou technikou, kdy může být využíváno prostředků obsažených v zemědělské mechanizaci, nebo naopak za pomoci vlastního řešení, nezávislého na použité technice.

Autonomní robot AgXeed na našich polích

Autonomní robot AgXeed na našich polích

26. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 351x

Robotika, potravinová soběstačnost, precizní zemědělství, schopnost konkurence, automatizace, ekologie nebo budoucnost. To jsou slova, která v posledních létech rezonují českým zemědělstvím a na výzvy s nimi spojené je třeba hledat odpovědi. Čerstvě představenou novinkou podzimu 2023 je pásový robot AgBot 5.115T2.

Okénko do zahraničí: Bioenergetická plodina může pomoci uhlíkovému cyklu

Okénko do zahraničí: Bioenergetická plodina může pomoci uhlíkovému cyklu

21. 09. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 293x

Svět čelí rostoucímu množství oxidu uhličitého v atmosféře a nedostatku uhlíku v půdě. Bioenergetický čirok však může poskytnout významnou úlevu od obou problémů, podle nové studie vědců z Texas A&M AgriLife Research v College Station v americkém státě Texas.

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

18. 09. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. Technologie pěstování Zobrazeno 377x

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, ve zkratce SIUZ, vznikl z iniciativy samotných sedláků, kteří sledují moderní trendy zemědělství u nás i v zahraničí. Vnímají význam a přínosy precizních technologií nutných pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti, adaptaci na změnu klimatu, plnění enviromentálních cílů Evropy a udržení rentability své podnikatelské činnosti, přitom co nejšetrněji k půdě, krajině a životnímu prostředí.

Precizní zemědělství a rekordní sklizeň v Kameni

Precizní zemědělství a rekordní sklizeň v Kameni

15. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 384x

Zemědělská mechanizace špičkové úrovně, nejmodernější technologie, precizní zemědělství a ukázky práce autonomních strojů byly náplní dvoudenního setkání farmářů v obci Kámen u Pehřimova. Jeho součástí byla i snaha o zápis do České knihy rekordů v podobě největšího počtu sklízecích mlátiček pracujících na jednom poli.

Regenerativní zemědělství (3): Omezení rizik v přechodném období

Regenerativní zemědělství (3): Omezení rizik v přechodném období

14. 09. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D., Rostislav Mátl Technologie pěstování Zobrazeno 544x

Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na regenerativní představuje v zásadě nejsložitější období pro zemědělce začínajícího s regenerativním hospodařením, ve kterém se i zdánlivě malé chyby odráží velkými důsledky na výnosech, zpožďování procesu obnovení půdní úrodnosti, či v problémech v ochraně rostlin.

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.): Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.): Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor

06. 09. 2023 Ing. Jiří Holejšovský a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 507x

Využití pomocných plodin v porostech brambor vychází ze shodných agrotechnických a environmentálních principů jako u ostatních polních plodin a zeleniny. Primárně se jedná o omezení degradačních procesů půdy, o zvýšení využití slunečního záření na jednotku plochy půdy, o fixaci uhlíku a dusíku z atmosféry, o produkci organické hmoty, o přímou a nepřímou eliminaci škodlivých činitelů apod.

Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice

Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice

04. 08. 2023 Josef Pekař; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 419x

S příchodem nových technologií je potřeba propojovat nové technologie s tradičními agronomickými postupy za účelem zvyšování efektivity práce, snižování energetických vstupů a z důvodů omezení ekologických rizik. V souvislosti s rozvojem Zemědělství 4.0 se jedná i o detekci parametrů porostů, především jejich aktuálního výživného stavu, na základě bezkontaktních metod hodnocení. Významný potenciál uplatnění vykazují tzv.

Agrolesnictví - nová alternativa nebo návrat k tradicím?

Agrolesnictví - nová alternativa nebo návrat k tradicím?

26. 07. 2023 Prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., Ing. Tereza Humešová, Ph.D. a kol. autorů Českého spolku pro agrolesnictví Technologie pěstování Zobrazeno 510x

Agrolesnictví, tj. kombinace pěstování dřevin se zemědělskou produkcí na jednom pozemku, již není úplně neznámý pojem. Nicméně v naší krajině se s tímto systémem hospodaření ještě příliš často nesetkáme. Toto se může velmi brzy změnit, a to díky nové intervenci, která vznik agrolesnických systémů od letošního roku bude podporovat.

Pěstování slézu

Pěstování slézu

24. 07. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 506x

Rod sléz (Malva) patří do čeledi slézovitých (Malvalceae). Rod zahrnuje asi 30 druhů a archeologické nálezy ukazují, že různé druhy slézu byly využívány už od starověku. Sléz se využívá na krmení zvířat nebo jako zelenina. Jsou to také léčivé, medonosné a okrasné rostliny. U nás se nejčastěji pěstuje sléz krmný neboli přeslenitý (Malva verticillata L.

Velká konference regenerativního zemědělství v Jihlavě

Velká konference regenerativního zemědělství v Jihlavě

09. 07. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.;Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 534x

První ročník konference byl připraven pro všechny zájemce o problematiku regenerativního zemědělstí a také pro pěstitele kteří se o tento směr začínají zajímat, nebo už jej na svých polích využívají. Během vystoupení několika domácích i zahraničních odborníků byly postupně představeny jednotlivé nálezitosti tohoto systému od mechanizace, přes osiva až po široké spektrum praktických zkušeností.

SuperAgrovital - pojistka bohaté sklizně

SuperAgrovital - pojistka bohaté sklizně

29. 06. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 370x

Po chladném a pozvolném průběhu jara přichází léto. Je to období, kdy se úročí celoroční práce každého zemědělce. Nastává posledních několik týdnů vegetace, kdy se dotvářejí kvantitativní i kvalitativní parametry výnosu, jako je HTS, objemová hmotnost, olejnatost, aj. V období dozrávání již odezněla účinnost fungicidů (aplikovaných v době květu řepky) a rostliny nejsou dostatečně chráněné proti pozdním nástupům houbových chorob.

Městské zemědělství - biodiverzita vegetace ovocného sadu

Městské zemědělství - biodiverzita vegetace ovocného sadu

23. 06. 2023 Doubravka Kuříková, Ing. Jan Winkler, Ph.D. Technologie pěstování Zobrazeno 443x

Fenomén městského zemědělství je v posledních letech velmi diskutovanou otázkou. Myšlenka produkce potravin ve městech se zdá být v nápadném kontrastu s charakterem městského života. Ale produkce potravin ve městech je stará jako města sama. Odlišné jsou pouze motivace.

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.)

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.)

22. 06. 2023 Ing. Jiří Holejšovský a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 784x

V souladu s vývojem legislativy je na zemědělce v České republice kladen stále vyšší tlak na ochranu půdy před její degradací. Z dlouhodobého pohledu je však ochrana půdy omezeně cílena jen na omezení erozních procesů a na omezení úbytku organické hmoty. Z hlediska globálních změn státní správa nezohledňuje omezení přehřívání půdy, otázku zhutnění či ochranu před erozí větrnou.

Podpora na pěstování brambor se změnila, přibude tedy i bio brambor?

Podpora na pěstování brambor se změnila, přibude tedy i bio brambor?

17. 06. 2023 Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Martin Král, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 591x

Podpora na pěstování konzumních brambor jako citlivé komodity byla od roku 2015, ale nebyla dostatečně motivující pro domácí pěstitele. Pokles pěstitelských ploch to však zpomalilo. Aktuálně díky ukončení této podpory u konzumních brambor je možné se zapojit do dvou dotačních programů, a to do Integrované produkce (IP) a Ekologické produkce (EZ).

Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku

Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku

14. 06. 2023 Ing. Barbora Badalíková a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 482x

Mezi klíčové faktory hodnocení kvality půdy patří základní fyzikální vlastnosti půdy hodnocené dle Kopeckého válečků, kde se převážně hodnotí objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, minimální vodní a vzdušná kapacita a maximální vodní kapacita (Jandák a kol., 2007).

Pohled na pěstební technologie ozimé pšenice posledních let očima agronoma a rostlinolékaře

Pohled na pěstební technologie ozimé pšenice posledních let očima agronoma a rostlinolékaře

09. 06. 2023 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1077x

Pěstební technologie obilnin procházejí, podobně jako celé zemědělství, trvalou aktualizací. Ta zohledňuje plynulé rozšiřování nových odrůd, které disponují požadovanými hodnotami produkčních a kvalitativních znaků. Nově se rozšiřující genotypy většinou přinášejí i zlepšenou odolnost proti významným původcům chorob. Podobně se průběžně aktualizuje nabídka přípravků na ochranu rostlin, rozšiřovaná o nové trendy výzkumu a vývoje.

Bob obecný pro pícní využití

Bob obecný pro pícní využití

08. 06. 2023 Josef Bílek; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 997x

Problematika pěstování plodin fixujících dusík není spojena jen s legislativními požadavky, ale také s hledáním možností produkce bílkovinných krmiv pro přežvýkavce. Včetně samotného zvýšení zastoupení ploch luskovin na orné půdě spojených s jejich pícním využití se může jednat i o zajištění krmivové základny pro zemědělské subjekty, které patří k dodavatelům tzv. GMO Free mléka.

Šetrný systém krácení obilnin

Šetrný systém krácení obilnin

25. 05. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Technologie pěstování Zobrazeno 367x

Očekávání od růstového regulátoru Fabulis® OD byla naplněna v uplynulých dvou sezónách. Při aplikaci v průběhu sloupkování efektivně zkracuje a zesiluje stébla a viditelně také vyrovnává porost. Pozitivně ovlivňuje tvorbu výnosových prvků a podporuje tím lepší zdravotní stav. Rostliny zdravější a odolnější poléhání mají daleko lepší předpoklady pro nerušené ukládání asimilátů do zrna a efektivněji využívají vodu a živiny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 11
detail