BASF
BASF
BASF

AGRA

Technologie pěstování

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

29. 05. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Ing. Pavel Růžek, CSc. Technologie pěstování Zobrazeno 67x

Brambory jsou v České republice pěstovány většinou na svažitých pozemcích. Na nich může docházet ke ztrátám a degradaci půdy vodní erozí, a to zejména v období, kdy povrch půdy není dostatečně chráněn rostlinným pokryvem. To platí zejména v případě nevhodně zvolených pěstebních postupů. Snižování projevů vodní eroze je součástí legislativních opatření. Brambory jsou z důvodu rizika vodní eroze považovány za nebezpečnou plodinu.

2. ročník Velké konference o regenerativním zemědělství se chystá

2. ročník Velké konference o regenerativním zemědělství se chystá

21. 05. 2024 Radim Kužel; Soufflet Agro Technologie pěstování Zobrazeno 273x

V loňském roce uspořádala společnost Soufflet Agro 1. ročník Velké konference regenerativního zemědělství, která se konala v EA Business hotelu Jihlava. Po velkém úspěchu této akce, kde měli zemědělci možnost slyšet o zkušenostech s regenerativním zemědělstvím, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí, jsme se rozhodli akci zopakovat a znovu vám přinést další informace a zkušenosti s tímto způsobem hospodaření.

Limagrain
Energen

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy.

Bioinženýrstvím zlepšená fotosyntéza zvyšuje výnosy potravinářských plodin

Bioinženýrstvím zlepšená fotosyntéza zvyšuje výnosy potravinářských plodin

03. 05. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 251x

Výzkumníci pracující na projektu RIPE (Realizing Increased Photosynthetic Efficiency) poprvé prokázali, že multigenové bioinženýrství fotosyntézy zvyšuje v polních pokusech výnos významné potravinářské plodiny sóji. Po více než deseti letech práce na dosažení tohoto cíle společný tým vedený University of Illinois pomocí transgenoze upravil rostliny sóji, aby zvýšil účinnost fotosyntézy, což mělo za následek vyšší výnosy bez ztráty kvality.

Limagrain

LG Ambassador je jednička do všech podmínek

Piloti tryskových letadel vědí, že v situaci, kdy jim dojde petrolej, poletí už jen jedním směrem a určitě by se rádi viděli v kokpitu větroně. LG Ambassador takovým pomyslným větroněm je a na letiště doletí.

Pěstování minoritních olejnin: Lnička setá

Pěstování minoritních olejnin: Lnička setá

29. 04. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Mgr. Helena Hutyrová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 819x

Lnička setá (Camelina sativa L. Crantz) je stará kulturní plodina známá už od doby bronzové. Přestože byla dříve poměrně rozšířená, tak se postupně stala okrajovou plodinou pěstovanou pouze na malých plochách. V posledních letech se zájem o ni obnovuje, zejména kvůli vysokému obsahu kyseliny linoleové v oleji.

Pomocné plodiny - proč je používat a jak na to

Pomocné plodiny - proč je používat a jak na to

26. 04. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 593x

Pomocné plodiny jsou inovačním prvkem moderních osevních postupů, přičemž tento pojem označuje meziplodiny seté společně s hlavní plodinou. Meziplodiny mají celou řadu nesporných předností a jejich spojení s precizními postupy hospodaření odkrývají další.

Přehled povětrnostních podmínek pro pěstování brambor v roce 2023

Přehled povětrnostních podmínek pro pěstování brambor v roce 2023

25. 04. 2024 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 333x

„Počasí naruby“ - tak by se dal označit průběh povětrnostních podmínek při pěstování brambor ve většině bramborářských oblastí našeho státu. V obdobích, kdy by byl vhodnější nižší úhrn srážek a suchá půda, tak pršelo, naopak v měsících, kdy by byly srážky žádoucí, jich bylo méně. To vše se následně odrazilo na průběhu polních prací a růstu plodin.

Regenerativní zemědělství - novinky a zkušenosti

Regenerativní zemědělství - novinky a zkušenosti

31. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 775x

Zájemci o regenerativní zemědělství z řad široké odborné veřejnosti a praxe se sešli koncem ledna v aule České zemědělské univerzity v Praze na konferenci s  názvem Živá krajina. Akce byla organizována projektem Carboneg, vedeným Václavem Kurelem. Moderátorem dne se stal Dalibor Tomko.

Jarní práce u řepky jsou za dveřmi

Jarní práce u řepky jsou za dveřmi

23. 03. 2024 Ing. David Bečka, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 876x

Osevní plochy ozimé řepky v ČR meziročně klesly o 35,6 tis. ha na předpokládaných 344 tis. ha. Pokles zaznamenaly také ozimé obilniny, u kterých se plocha snížila o 35,0 tis. ha na 939 tis. ha. O 39,4 tis. ha klesla ozimá pšenice a o 3,3 tis. ha se snížila výměra ozimého ječmene. Naopak mírně narostly plochy žita (o 4,4 tis. ha) a tritikale (o 3,3 tis. ha). Pokles ploch ozimé řepky hlásí i největší její pěstitel v Evropě - Německo o 4,7 % (tj.

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 673x

Změny podmínek vyvolané klimatickou, společenskou i politickou poptávkou, vedou zemědělce k hledání nových pěstebních postupů. Rychlý rozvoj moderních technologií posouvá zemědělství kupředu, a různé inovace, jako např. setí plodin do širších řádků s cílem lépe hospodařit s vodou, jsou dále rozvíjeny a postupně zdokonalovány.

Pěstování ředkve olejné

Pěstování ředkve olejné

26. 02. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Julie Sobotková, Mgr. Helena Hutyrová Technologie pěstování Zobrazeno 849x

Ředkev olejná (Raphanus sativus L. convar. oleifera Pers.) je velmi variabilní plodina patřící do čeledi brukvovité (Brassicaceae). Ředkev olejná je jednou z forem ředkve seté. Řadí se mezi nejstarší kulturní plodiny, známé už ze starověku, kdy se pěstovala kvůli oleji ze semen a v Asii také pro saze na výrobu tuší. Dnes je rozšířená téměř po celém světě.

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

31. 01. 2024 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 910x

Zemědělství zažívá v posledních letech prudké změny jak z pohledu technického, biologického, ale zejména legislativního. V podstatě každá zemědělská činnost je silně provázána s dílčími, často však s celými soubory legislativních pravidel. Vzhledem k tempu změn je velmi obtížné dodržovat aktuální nastavení celého procesu. V poslední době byla zavedena řada opatření, která mají za cíl ovlivňovat krajinný ráz, ale zároveň i zemědělskou výrobu.

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1045x

Využitie dronov označovaných aj UAV sa v súčasnosti rozptýlilo do veľkého spektra profesií. Počnúc architektúrou cez vojenskú sféru až po záchranárske práce. Výnimkou nie je ani slovenské poľnohospodárstvo, kde sa drony tešia stále väčšej obľube.

Pěstování minoritních olejnin: Pupalka dvouletá

Pěstování minoritních olejnin: Pupalka dvouletá

26. 01. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 1050x

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis L.) patří do čeledi pupalkovité (Onagraceae). Pochází pravděpodobně z Dálného východu nebo z Evropy. Dnes je rozšířena téměř po celé Evropě, na Tenerife, Azorských ostrovech a v Severní i Jižní Americe. V 18. století se pěstovala jako kořenová zelenina pro výrobu salátů. Používala se také ke krmení zvířat a jako léčivá rostlina. V bylinkářství se využívá dodnes.

Agrolesnictví v dějinách - máme na co navázat

Agrolesnictví v dějinách - máme na co navázat

09. 01. 2024 Mgr. Péter Szabó, Ph.D.; Botanický ústav AV ČR, Brno; Masarykova univerzita, Brno Technologie pěstování Zobrazeno 796x

Pokud bychom se zeptali rolníka v 19. století, jestli využívá metod agrolesnictví, nerozuměl by otázce. Pojem agrolesnictví totiž v této době ještě neexistoval. Kdybychom mu však vysvětlili, jaké typy hospodaření agrolesnictví zahrnuje, určitě by nám potvrdil, že agrolesnictví je naprosto běžnou praxí. Agrolesnictví (neboli lesozemědělství) má totiž v českých zemích hluboké kořeny.

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1619x

Průkopníci precizního zemědělství Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství ověřují a do praxe zavádějí další nové, moderních technologie. Dnes se zaměříme na cílené aplikace postřiků, které umožňují významně redukovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1309x

Metody a postupy ochrany rostlin, a především kontroly zaplevelení, prochází v poslední době řadou významných změn. Výzkumnou a vývojářskou, ale také uživatelskou sféru stále více přitahuje možnost využití robotických platforem, senzorové techniky a umělé inteligence sloužící k naplnění legislativních i celospolečenských požadavků na snižování zátěže krajiny negativním působením intenzivního zemědělství.

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

13. 11. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1342x

Dominantní podíl mezi energetickými plodinami zaujímá kukuřice. V roce 2021 byla osevní plocha kukuřice na zeleno a na siláž 228 486 ha, tato plocha zahrnovala produkci ke krmným účelům, a také produkci biomasy pro energetické využití. Siláž vyrobená z kukuřice seté (Zea mays L.) je považována za nejvhodnější substrát pro produkci bioplynu.

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

25. 10. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 4636x

Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.) neboli saflor patří do čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Pochází pravděpodobně z Přední Asie, kde rostou příbuzné plané druhy. Je známá jen jako kulturní rostlina a je to jedna z nejstarších plodin. V údolí Nilu a ve Středomoří byla pěstována už ve starověku jako léčivá a barvířská rostlina. Jako olejnina se začala využívat až v 19. století, kdy ji v barvířském průmyslu nahradila anilinová barviva.

Meziplodiny a přímé setí, zkušenosti SIUZ

Meziplodiny a přímé setí, zkušenosti SIUZ

23. 10. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 2026x

Meziplodiny jsou důležitou součástí osevních postupů. Ve Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství se jim věnuje jedna pracovní skupina progresivních sedláků. Meziplodiny mají řadu nesporných předností. Jsou nejjednodušší a nejlevnější metodou, jak dodat půdě organickou hmotu, podpořit půdní život a strukturu, chrání půdu proti přehřátí a erozi či zlepšují využití živin z půdy.

Vertikální zpracování půdy jako systémové řešení eroze a osevních postupů

Vertikální zpracování půdy jako systémové řešení eroze a osevních postupů

18. 10. 2023 Ing. Antonín Šandera; Rudka Technologie pěstování Zobrazeno 3132x

Nejen nová verze strategického plánu, ale i ochrana před erozí v praxi a s tím souvisejících problémů vyžaduje změnu pohledu na řešení situace jako celistvého problému na pozadí tvorby osevních postupů, ale i současného naplnění cílů ve snižování rizik plynoucích z používání přípravků na ochranu rostlin. Vše za současného vlivu dalších faktorů, jako využití živin, především dusíku, v podmínkách měnící se vláhové jistoty.

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

06. 10. 2023 Ing. Tereza Humešová, Ph.D.; Český spolek pro agrolesnictví Technologie pěstování Zobrazeno 2932x

Podmínky dotace stanovuje nařízení vlády č. 140/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a prováděcí metodika. Celé nařízení vlády včetně metodiky si můžete stáhnout na webu www.eagri.cz v Rozcestníku eAGRI → Dotace → Strategický plán SZP 2023-2027 → Podpory rozvoje venkova → Agrolesnictví.

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

02. 10. 2023 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 2260x

Technologické postupy pěstování ozimého ječmene v zemědělské praxi jsou mnohdy ovlivněny jeho postavením jako komodity, která přímo nevstupuje na trh a převážná produkce zrna je využita pro potřeby živočišné výroby v rámci podniku. Tato skutečnost vede k opomíjení ekonomiky pěstování, neboť je produkt oceňován interními cenami.

Ověřují nové možnosti pro mák

Ověřují nové možnosti pro mák

01. 10. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 1450x

Česká republika dlouhodobě produkuje největší množství potravinářského máku na světě, výměra makových polí u nás ale kolísá. Zatímco v letech 2020 a 2021 se v ČR mák pěstoval na více než 40 tis. ha, loni došlo k propadu na 26 tis. ha a letos se výměra máku snížila ještě více.

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1087x

Všichni zemědělští podnikatelé mají sice k dispozici zdarma ke stažení hranice svých půdních bloků na portálu LPIS, ale bohužel se ukazuje, že jsou místy značně nepřesné a nejsou tím využitelné pro mnoho funkcionalit, které současné autopiloty nabízejí. Abychom mohli využívat plného potenciálu autopilotů a eliminovali hrozbu pokut, je nutné pracovat s opravdu přesně zaměřenými hranicemi půdního bloku.

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

28. 09. 2023 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1012x

S radostí představujeme nového distribučního a servisního partnera a s potěšením vítáme společnost Leading Farmers CZ, a.s. do naší vážené sítě partnerů. Společnost Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem v České republice, působí v zemědělství již více než 20 let.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail