BASF
BASF
BASF

AGRA

Technologie pěstování

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

31. 01. 2024 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 451x

Zemědělství zažívá v posledních letech prudké změny jak z pohledu technického, biologického, ale zejména legislativního. V podstatě každá zemědělská činnost je silně provázána s dílčími, často však s celými soubory legislativních pravidel. Vzhledem k tempu změn je velmi obtížné dodržovat aktuální nastavení celého procesu. V poslední době byla zavedena řada opatření, která mají za cíl ovlivňovat krajinný ráz, ale zároveň i zemědělskou výrobu.

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 407x

Využitie dronov označovaných aj UAV sa v súčasnosti rozptýlilo do veľkého spektra profesií. Počnúc architektúrou cez vojenskú sféru až po záchranárske práce. Výnimkou nie je ani slovenské poľnohospodárstvo, kde sa drony tešia stále väčšej obľube.

Varistar
Pěstování minoritních olejnin: Pupalka dvouletá

Pěstování minoritních olejnin: Pupalka dvouletá

26. 01. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 373x

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis L.) patří do čeledi pupalkovité (Onagraceae). Pochází pravděpodobně z Dálného východu nebo z Evropy. Dnes je rozšířena téměř po celé Evropě, na Tenerife, Azorských ostrovech a v Severní i Jižní Americe. V 18. století se pěstovala jako kořenová zelenina pro výrobu salátů. Používala se také ke krmení zvířat a jako léčivá rostlina. V bylinkářství se využívá dodnes.

Agrolesnictví v dějinách - máme na co navázat

Agrolesnictví v dějinách - máme na co navázat

09. 01. 2024 Mgr. Péter Szabó, Ph.D.; Botanický ústav AV ČR, Brno; Masarykova univerzita, Brno Technologie pěstování Zobrazeno 408x

Pokud bychom se zeptali rolníka v 19. století, jestli využívá metod agrolesnictví, nerozuměl by otázce. Pojem agrolesnictví totiž v této době ještě neexistoval. Kdybychom mu však vysvětlili, jaké typy hospodaření agrolesnictví zahrnuje, určitě by nám potvrdil, že agrolesnictví je naprosto běžnou praxí. Agrolesnictví (neboli lesozemědělství) má totiž v českých zemích hluboké kořeny.

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1031x

Průkopníci precizního zemědělství Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství ověřují a do praxe zavádějí další nové, moderních technologie. Dnes se zaměříme na cílené aplikace postřiků, které umožňují významně redukovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 861x

Metody a postupy ochrany rostlin, a především kontroly zaplevelení, prochází v poslední době řadou významných změn. Výzkumnou a vývojářskou, ale také uživatelskou sféru stále více přitahuje možnost využití robotických platforem, senzorové techniky a umělé inteligence sloužící k naplnění legislativních i celospolečenských požadavků na snižování zátěže krajiny negativním působením intenzivního zemědělství.

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

13. 11. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 806x

Dominantní podíl mezi energetickými plodinami zaujímá kukuřice. V roce 2021 byla osevní plocha kukuřice na zeleno a na siláž 228 486 ha, tato plocha zahrnovala produkci ke krmným účelům, a také produkci biomasy pro energetické využití. Siláž vyrobená z kukuřice seté (Zea mays L.) je považována za nejvhodnější substrát pro produkci bioplynu.

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

25. 10. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 1891x

Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.) neboli saflor patří do čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Pochází pravděpodobně z Přední Asie, kde rostou příbuzné plané druhy. Je známá jen jako kulturní rostlina a je to jedna z nejstarších plodin. V údolí Nilu a ve Středomoří byla pěstována už ve starověku jako léčivá a barvířská rostlina. Jako olejnina se začala využívat až v 19. století, kdy ji v barvířském průmyslu nahradila anilinová barviva.

Meziplodiny a přímé setí, zkušenosti SIUZ

Meziplodiny a přímé setí, zkušenosti SIUZ

23. 10. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 1362x

Meziplodiny jsou důležitou součástí osevních postupů. Ve Spolku pro inovace a udržitelné zemědělství se jim věnuje jedna pracovní skupina progresivních sedláků. Meziplodiny mají řadu nesporných předností. Jsou nejjednodušší a nejlevnější metodou, jak dodat půdě organickou hmotu, podpořit půdní život a strukturu, chrání půdu proti přehřátí a erozi či zlepšují využití živin z půdy.

Vertikální zpracování půdy jako systémové řešení eroze a osevních postupů

Vertikální zpracování půdy jako systémové řešení eroze a osevních postupů

18. 10. 2023 Ing. Antonín Šandera; Rudka Technologie pěstování Zobrazeno 2565x

Nejen nová verze strategického plánu, ale i ochrana před erozí v praxi a s tím souvisejících problémů vyžaduje změnu pohledu na řešení situace jako celistvého problému na pozadí tvorby osevních postupů, ale i současného naplnění cílů ve snižování rizik plynoucích z používání přípravků na ochranu rostlin. Vše za současného vlivu dalších faktorů, jako využití živin, především dusíku, v podmínkách měnící se vláhové jistoty.

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

06. 10. 2023 Ing. Tereza Humešová, Ph.D.; Český spolek pro agrolesnictví Technologie pěstování Zobrazeno 1664x

Podmínky dotace stanovuje nařízení vlády č. 140/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a prováděcí metodika. Celé nařízení vlády včetně metodiky si můžete stáhnout na webu www.eagri.cz v Rozcestníku eAGRI → Dotace → Strategický plán SZP 2023-2027 → Podpory rozvoje venkova → Agrolesnictví.

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

02. 10. 2023 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1841x

Technologické postupy pěstování ozimého ječmene v zemědělské praxi jsou mnohdy ovlivněny jeho postavením jako komodity, která přímo nevstupuje na trh a převážná produkce zrna je využita pro potřeby živočišné výroby v rámci podniku. Tato skutečnost vede k opomíjení ekonomiky pěstování, neboť je produkt oceňován interními cenami.

Ověřují nové možnosti pro mák

Ověřují nové možnosti pro mák

01. 10. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 943x

Česká republika dlouhodobě produkuje největší množství potravinářského máku na světě, výměra makových polí u nás ale kolísá. Zatímco v letech 2020 a 2021 se v ČR mák pěstoval na více než 40 tis. ha, loni došlo k propadu na 26 tis. ha a letos se výměra máku snížila ještě více.

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 670x

Všichni zemědělští podnikatelé mají sice k dispozici zdarma ke stažení hranice svých půdních bloků na portálu LPIS, ale bohužel se ukazuje, že jsou místy značně nepřesné a nejsou tím využitelné pro mnoho funkcionalit, které současné autopiloty nabízejí. Abychom mohli využívat plného potenciálu autopilotů a eliminovali hrozbu pokut, je nutné pracovat s opravdu přesně zaměřenými hranicemi půdního bloku.

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

28. 09. 2023 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 639x

S radostí představujeme nového distribučního a servisního partnera a s potěšením vítáme společnost Leading Farmers CZ, a.s. do naší vážené sítě partnerů. Společnost Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem v České republice, působí v zemědělství již více než 20 let.

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

28. 09. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 609x

Variabilní aplikace jsou jednou z cest pro zachování výnosnosti rostlinné výroby. Různých systémů, které variabilní aplikace nabízejí je mnoho, nicméně kvalita i nabídka služeb je velmi rozdílná. V tomto článku bychom vám rádi nastínili, v čem se naše služba od ostatních poskytovatelů liší a proč byste si jako poskytovatele služeb pro variabilní aplikace měli vybrat právě Varistar.

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

Agrility - moderní platforma pro monitoring porostů

28. 09. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 7021x

Moderní platforma agrility® je určena pro vzdálený monitoring porostů od společnosti Limagrain. Po více jak desetiletém vývoji je dnes běžně využívaná aplikace Harvest, která vyhodnocuje současný stav porostu kukuřice na siláž. Současně predikuje optimální termín sklizně na siláž při sušině 32%. Aplikace pro kukuřice nabízí také seťovou mapu (Density), přehled vývoje porostu (Vegetation) a předpověď výnosu (Yield).

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2024

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2024

28. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 928x

Podrobný přehled činností hlavních společností působících na českém trhu v oblasti precizního zemědělství, umožňující porovnání šíře nabídky prováděných analýz a navazujících služeb. Obsahuje také možnosti vzájemného propojení a se zemědělskou technikou, kdy může být využíváno prostředků obsažených v zemědělské mechanizaci, nebo naopak za pomoci vlastního řešení, nezávislého na použité technice.

Autonomní robot AgXeed na našich polích

Autonomní robot AgXeed na našich polích

26. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 1011x

Robotika, potravinová soběstačnost, precizní zemědělství, schopnost konkurence, automatizace, ekologie nebo budoucnost. To jsou slova, která v posledních létech rezonují českým zemědělstvím a na výzvy s nimi spojené je třeba hledat odpovědi. Čerstvě představenou novinkou podzimu 2023 je pásový robot AgBot 5.115T2.

Okénko do zahraničí: Bioenergetická plodina může pomoci uhlíkovému cyklu

Okénko do zahraničí: Bioenergetická plodina může pomoci uhlíkovému cyklu

21. 09. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 689x

Svět čelí rostoucímu množství oxidu uhličitého v atmosféře a nedostatku uhlíku v půdě. Bioenergetický čirok však může poskytnout významnou úlevu od obou problémů, podle nové studie vědců z Texas A&M AgriLife Research v College Station v americkém státě Texas.

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

18. 09. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. Technologie pěstování Zobrazeno 910x

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, ve zkratce SIUZ, vznikl z iniciativy samotných sedláků, kteří sledují moderní trendy zemědělství u nás i v zahraničí. Vnímají význam a přínosy precizních technologií nutných pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti, adaptaci na změnu klimatu, plnění enviromentálních cílů Evropy a udržení rentability své podnikatelské činnosti, přitom co nejšetrněji k půdě, krajině a životnímu prostředí.

Precizní zemědělství a rekordní sklizeň v Kameni

Precizní zemědělství a rekordní sklizeň v Kameni

15. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 762x

Zemědělská mechanizace špičkové úrovně, nejmodernější technologie, precizní zemědělství a ukázky práce autonomních strojů byly náplní dvoudenního setkání farmářů v obci Kámen u Pehřimova. Jeho součástí byla i snaha o zápis do České knihy rekordů v podobě největšího počtu sklízecích mlátiček pracujících na jednom poli.

Regenerativní zemědělství (3): Omezení rizik v přechodném období

Regenerativní zemědělství (3): Omezení rizik v přechodném období

14. 09. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D., Rostislav Mátl Technologie pěstování Zobrazeno 1098x

Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na regenerativní představuje v zásadě nejsložitější období pro zemědělce začínajícího s regenerativním hospodařením, ve kterém se i zdánlivě malé chyby odráží velkými důsledky na výnosech, zpožďování procesu obnovení půdní úrodnosti, či v problémech v ochraně rostlin.

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.): Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.): Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor

06. 09. 2023 Ing. Jiří Holejšovský a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1257x

Využití pomocných plodin v porostech brambor vychází ze shodných agrotechnických a environmentálních principů jako u ostatních polních plodin a zeleniny. Primárně se jedná o omezení degradačních procesů půdy, o zvýšení využití slunečního záření na jednotku plochy půdy, o fixaci uhlíku a dusíku z atmosféry, o produkci organické hmoty, o přímou a nepřímou eliminaci škodlivých činitelů apod.

Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice

Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice

04. 08. 2023 Josef Pekař; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 916x

S příchodem nových technologií je potřeba propojovat nové technologie s tradičními agronomickými postupy za účelem zvyšování efektivity práce, snižování energetických vstupů a z důvodů omezení ekologických rizik. V souvislosti s rozvojem Zemědělství 4.0 se jedná i o detekci parametrů porostů, především jejich aktuálního výživného stavu, na základě bezkontaktních metod hodnocení. Významný potenciál uplatnění vykazují tzv.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail