BASF
BASF
BASF

AGRA

Pěstování minoritních olejnin: Pupalka dvouletá

26. 01. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 1794x

Pupalka dvouletá (Oenothera biennis L.) patří do čeledi pupalkovité (Onagraceae). Pochází pravděpodobně z Dálného východu nebo z Evropy. Dnes je rozšířena téměř po celé Evropě, na Tenerife, Azorských ostrovech a v Severní i Jižní Americe. V 18. století se pěstovala jako kořenová zelenina pro výrobu salátů. Používala se také ke krmení zvířat a jako léčivá rostlina. V bylinkářství se využívá dodnes. Dále se z ní lisuje olej, který našel uplatnění v kosmetickém průmyslu. Její semena obsahují nenasycené mastné kyseliny - kyselinu linolenovou, olejovou a gama-linolenovou. U nás je registrována odrůda Bienala (Výzkumný ústav pícninářský, CZ; spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., CZ).

Proseeds

Popis

Pupalka je dvouletá rostlina. Kořen má vřetenovitý, dužnatý o průměru cca 3 cm a 40–50 cm dlouhý. V prvním roce vytváří listovou růžici řapíkatých, celistvých, podlouhle obvejčitých listů dlouhých 10–30 cm. Lodyžní listy jsou menší a dorůstají délky 2,5–15 cm. Listy jsou ochlupené stejně jako lodyha, která se obvykle vytváří ve druhém roce. Je vzpřímená, zelená, ve spodní části červeně skvrnitá nebo tečkovaná a dosahuje výšky 30–250 cm. Na lodyze se vytváří vzpřímené vrcholové květenství o délce 30–60 cm. Květy vyrůstají jednotlivě nebo ve dvojicích. Mají čtyři kopinaté, dlouze zašpičatělé kališní lístky cca 30 mm dlouhé. Korunní plátky jsou žluté, obsrdčité 14–30 mm dlouhé. Kvete od června do září a její květy se otevírají na večer, kvetou v noci a ráno uvadají. Opylují je noční motýli. Plodem je tobolka dlouhá až 37 cm. Tobolka obsahuje až 300 drobných olejnatých semen. HTS je 0,35 g.

pupalky lze využívat kořen a mladé listy jako zeleninu, lodyhy pro krmení zvířat a semena k lisování oleje. Kořen se pro zelinářské účely sbírá na podzim v prvním roce. Z listů je možné připravit odvar proti průjmu nebo se spařené listy využívají pro obklady na atopický ekzém. Mladé listy se připravují jako špenát. Ze semen se za studena lisuje olej, který kromě nenasycený mastných kyselin obsahuje také velké množství vitamínu E. Olej pupalky má protizánětlivé účinky a používá se na výrobu kosmetiky, k léčbě atopických ekzémů, lupénky, akné apod. Také zvyšuje obranyschopnost a odolnost proti stresu, čistí krev a snižuje srážlivost krve, hladinu cholesterolu a krevní tlak.

Nároky na pěstování

Divoce pupalka obvykle roste na suchých otevřených místech, podél cest a kolejí, na rumištích nebo mýtinách. Vyhovují jí slunná stanoviště na chudších, dobře propustných lehčích půdách. Snáší půdy od pH 5,5 do 8,5, ale vyhovují jí neutrální až mírně zásadité půdy okolo pH 7. Je středně odolná suchu a nesnáší zastínění, zamokřené nebo zasolené půdy. Je mrazuvzdorná a snáší teploty až do -28 °C.

Vysévá se od jara do srpna. Klíčí 15–30 dní, a je citlivá k zaplevelení. Proto jsou pro pěstování vhodné nezaplevelené pozemky a pečlivá příprava půdy, která zahrnuje podmínku, hlubokou orbu a precizní předseťovou přípravu. Klíčí na světle. Proto se vysévá mělce nebo přímo na povrch půdy. Na jaře se porost zakládá do krycí plodiny s výsevkem 5–10 kg/ha. V létě se vysévá bez krycí plodiny s výsevkem okolo 10 kg/ha. Při přímém setí kvete až druhým rokem. Porost je možné zakládat také z předpěstované sadby, která byla vyseta 60–80 dní před výsadbou. Při tomto způsobu kvete už v prvním roce. Vhodnější jsou u ní širší řádky, které umožňují v roce výsevu dvakrát plečkovat. Ve druhém roce na jaře se doporučuje vláčení a další plečkování.

Kvetoucí porost pupalky dvouleté
Kvetoucí porost pupalky dvouleté

Škodliví činitelé a možnosti ošetření porostů

Choroby a škůdci

Vůči chorobám a škůdcům je odolná. Může se vyskytnout žloutnutí způsobené fytoplazmou, případně se může objevit virová bronzovitost rajčete. Ze škůdců může škodit bázlivec kukuřičný, listokaz japonský nebo třásněnky. Proti škůdcům ani chorobám se neošetřuje.

Plevele

Počáteční vývoj pupalky je velmi pomalý, a proto je citlivá k zaplevelení. V současnosti je do pupalky registrován pouze jeden herbicidní přípravek, a to Targa Super s účinnou látkou quizalofop-P-ethyl. Aplikuje se postemergentně a je určen proti jednoděložným jednoletým i vytrvalým plevelům. U vytrvalých plevelů se používá zvýšená dávka přípravku (tab. 1).

V nádobových pokusech byla u mladých rostlin a u rostlin po přezimování testována účinnost dalších účinných látek. Byl zkoušen propaquizafop, pendimethalin, fenoxaprop-p-ethylmetazachlor (tab. 2). Přípravky se aplikovaly postemergentně ve fázi listové růžice a u všech přípravků ve všech dávkách byla zjištěna dobrá selektivita (poškození rostlin nižší než 20 %). Výsledky uvádí tabulka 2.

Sklizeň

Na semeno se sklízí ihned po dozrání. Je vhodné provést ošetření proti otevírání tobolek. Také se doporučuje desikace, která však v dnešní době naráží na nedostatek vhodných desikantů. Výnos semene se pohybuje v rozmezí 0,4–1 t/ha.

Závěrem

Pupalka je dvouletá bylina, která se pěstuje hlavně jako léčivá rostlina. Kořeny a mladé listy se využívají jako zelenina a ze semen se lisuje pupalkový olej, který se používá do kosmetických přípravků.

U nás je registrována odrůda Bienala. Na půdu je nenáročná a vyhovují jí slunná stanoviště na chudších nezamokřených půdách. Vysévá se na jaře do krycí plodiny nebo v létě v čistosevu. Výsevek je 5–10 kg/ha. Vhodnější jsou širší řádky, které umožňují plečkování. Vůči chorobám a škůdcům je odolná, ale kvůli pomalému počátečnímu vývoji je náchylná k zaplevelení.

Do pupalky je registrován herbicid Targa Super proti jednoděložným plevelům. Postemergentně byly zkoušeny i další přípravky, a to Agil 100 EC, Stomp Aqua, Puma Extra a Author. Byla u nich zjištěna dobrá selektivita jak u mladých rostlin v roce výsevu, tak u starších rostlin po přezimování.

Tab. 1: Herbicidy registrované k použití do pupalky ke dni 23. 7. 2023

Obchodní název přípravku

Název účinné látky

Fáze BBCH

Ukončení používání

Doporučená dávka

Škodlivý činitel

Targa Super 5 EC

quizalofop-P-ethyl

postemergentně, pouze množitelské porosty, max. 1×

30. 11. 2024

2,0–2,5 l/ha;

200–400 l vody/ha

pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé

1,0–1,5 l/ha;

200–400 l vody/ha

plevele jednoděložné jednoleté

0,7–1,0 l/ha;

200–400 l vody/ha

výdrol obilnin

Tab. 2: Fytotoxicita zkoušených přípravků k pupalce

Var.

Přípravek

Účinná látka

Dávka
(l, kg/ha)

Fytotoxicita (%)

pupalka mladá

pupalka po přezimování

4 DAA

10 DAA

17 DAA

32 DAA

4 DAA

10 DAA

17 DAA

32 DAA

1

Kontrola

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2_1

Agil 100 EC

propaquizafop 100 g/l

0,5

0

0

3

8

2

0

3

3

2_2

1,0

0

0

8

13

2

0

2

7

2_4

2,0

0

0

7

13

0

0

5

15

3_1

Stomp Aqua

pendimethalin 455 g/l

1,75

0

0

0

0

3

0

0

0

3_2

3,5

0

0

0

0

0

0

0

0

4_1

Puma Extra

fenoxaprop-p-ethyl 69 g/l 

0,5

0

0

2

0

0

0

0

0

4_2

1,0

0

0

2

0

2

0

0

0

5_1

Autor

metazachlor 500 g/l

1,75

0

0

3

0

2

0

0

0

5_2

3,5

0

0

0

0

2

0

3

0

Pozn.: DAA = Days after application - dny po aplikaci

Seznam použité literatury je k dispozici u autora.

Výsledek vznikl s institucionální podporou Ministerstva zemědělství ČR v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko.

Související články

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 411x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 498x

Neprodukční plochy v kolejových stopách

21. 06. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 365x

Pěstování sóji s v širších řádcích s využitím pomocných plodin

19. 06. 2024 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 308x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail