Chemap Agro s.r.o.

propaquizafop

Druh

Herbicid

Účinná látka je obsažena v přípravcích

AGIL 100 EC
GARLAND FORTE
Polní dny Sója 2020
detail