BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AGIL 100 EC

Účinná látka

Charakteristika

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

AGIL 100 EC

Albíit
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Při aplikaci do jádrovin, peckovin, lesních školek a kultur, brambor, mrkve, zelí, jahod, cibule, řepky, jetele, vojtěšky, svazenky, bobu, pelušky, hrachu, slunečnice, cukrovky:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k povrchové vodě.
Při aplikaci do lesních kultur:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Působení

Účinná látka přípravku propaquizalop je trávami rychle absorbována a uvnitř rostlin systémově rozváděna do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv u citlivých trav. Plevelné trávy ošetřené přípravkem Agil 100 EC již 1-2 dny po aplikaci zastavují svůj růst a vývoj. Jako první začínají žloutnout nejmladší listy, zatímco ostatní zůstávají ještě zelené. Pletiva starších výhonů postupně nekrotizují a celá rostlina odumírá v závislosti na klimatických podmínkách během následujících 10-20 dnů po aplikaci. Oddenky pýru plazivého a víceletých trav hnědnou směrem od špiček, postupně odumírají a rozkládají se.

Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru.

Agil je rychle absorbován listy. Déšť jednu hodinu po aplikaci nemá vliv na účinnost přípravku.
Agil je vysoce selektivní ke všem hlavním širokolistým plodinám. Agil poskytuje vynikající účinnost proti travám při relativně nízkých aplikačních dávkách. To ho zároveň s nízkým potenciálem vyplavování a nízkou rozpustností účinné látky ve vodě řadí mezi přípravky šetrné k životnímu prostředí.
Agil nezanechává v půdě rezidua, která by mohla nepříznivě ovlivňovat pěstování následných plodin.
Agil má velmi příznivý toxicologický profil .

Spektrum účinnosti

Spektrum účinku
Agil byl celosvětově intenzivně testován v mnoha pokusech proti ekonomicky významným druhům trav. V doporučených dávkách Agil poskytuje vynikající a úplnou postemergentní ochranu proti širokému spektru jednoletých i vytrvalých trav.

Víceleté trávovité plevele: pýr plazivý - Agropyron repens, čirok halepský (z oddenků) - Sorghum halepense, třtina křovištní, troskut prstnatý - Cynodon dactylon.
Jednoleté trávovité plevele: chundelka metlice - Apera spica venti, psárka polní - Alopecurus myosuroides, psinečky - Agrostis spp., oves hluchý - Avena fatua, rosička krvavá - Digitaria sanguinalis, ježatka kuří noha - Echinochloa crus-galli, jílky - Lolium spp., prosa - Panicum spp., lipnice - Poa spp., béry - Setaria spp., výdrol obilnin a řada dalších trav.

Doporučení

AT - jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

jádroviny, peckoviny, jahodník, jetel, vojtěška, lesní kultury, lesní školky

100–400 l/ha

postřik

1×/rok

bob, brambor, cibule, cukrovka, hrách cukrový, hrách dřeňový, len, mrkev, peluška, řepka olejka, slunečnice, svazenka vratičolistá, zelí

100–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje na vzešlé plevele postemergentně.

Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté lipnicovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do konce odnožování (BBCH 13–29), tj. pýr plazivý při výšce cca 15–25 cm, čirok halepský cca 30–40 cm.

Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté lipnicovité plevele se ošetřují ve fázi od 3. listu do konce odnožování (BBCH 13–29). Nejcitlivější jsou od fáze 3. listu do začátku odnožování. Raná vývojová stadia plevelů jsou citlivější.

Výdrol obilnin je nejcitlivější od fáze 3 listů až do počátku odnožování.

Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru.

V lesních kulturách se Agil 100 EC použije proti třtině křovištní na jaře ve stadiu 2–3 listů třtiny (15–22 cm). Dávky kolem 1,0 l/ha je možné aplikovat na lehčích půdách, dávky do 2,0 l/ha na půdách těžších.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jádroviny, peckoviny, lesní školky a kultury, brambor, mrkev, zelí, jahody, cibule, řepka, jetel, vojtěška, svazenka, slunečnice, cukrovka, bob, peluška, hrách
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
lesní kultury
5
0
0
0

Minoritní použití

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

brokolice, květák

75–300 l/ha

postřik

 

celer bulvový, pastinák

75–300 l/ha

postřik

 

hořčice

75–300 l/ha

postřik

 

hořčice sareptská

100–400 l/ha

postřik

 

cizrna beraní, hrachor setý

100–400 l/ha

postřik

 

čičorka pestrá

100–400 l/ha

postřik

 

petržel kořenová

100–400 l/ha

postřik

 

vikev setá

100–400 l/ha

postřik

 

ředkev olejná

100–400 l/ha

postřik

 

sléz přeslenitý, úročník lékařský, štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, čičorka pestrá, jetel plazivý, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, jetel prostřední

100–400 l/ha

postřik

 

jetel zvrhlý, jetel perský, jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), vičenec ligrus, tolice dětelová, komonice

100–400 l/ha

postřik

14–21 dnů

pískavice řecké seno, lnička setá, katrán etiopský

100–400 l/ha

postřik

14–21 dnů

svazenka shloučená

100–400 l/ha

postřik

14–21 dnů

ředkev, ředkvička

200–300 l/ha

postřik

 

pohanka

200–300 l/ha

postřik

 

2. termín aplikace: na obrůstající plevele

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brokolice, celer bulvový, cizrna beraní, čičorka pestrá, hořčice, hrachor setý, jetel, katrán etiopský, komonice, květák, lnička setá, pastinák, petržel kořenová, pískavice řecké seno, ředkev, ředkev olejná, ředkvička, sléz přeslenitý, svazenka shloučená, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, úročník lékařský, vičenec ligrus, vikev setá, pohanka

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bob POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Bob POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Brambor POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Brambor POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Brokolice POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 30 0,5-1 l 75–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Brokolice POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 30 1-1,5 l 75–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Broskvoň POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Broskvoň POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Celer POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 30 1-1,5 l 75–300 l celer bulvový, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Celer POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 30 0,6-0,8 l 75–300 l celer bulvový, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cibule POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Cibule POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Cizrna beraní POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 40 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 40 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka POST jednoleté trávy 60 0,5-0,8 l
Cukrovka POST pýr plazivý 60 1,2-1,5 l
Čičorka pestrá POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Čičorka pestrá POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice POST 12–21 BBCH, plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 90 1-1,5 l 75–300 l venkovní prostory, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice POST plevele 13-29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté AT 0,5-0,8 l 100–400 l hořčice sareptská - množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice POST 12–21 BBCH, plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 90 0,6-0,8 l 75–300 l venkovní prostory, semenné porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice POST plevele 13-29 BBCH, pýr plazivý AT 1,2-1,5 l 100–400 l hořčice sareptská - množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Hrách POST pýr plazivý 40 1,2-1,5 l hrách cukrový, hrách dřeňový
Hrách POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Hrách POST jednoleté trávy 40 0,5-0,8 l hrách cukrový, hrách dřeňový
Hrachor setý POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 40 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrachor setý POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 40 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrušeň POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Hrušeň POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Jabloň POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Jabloň POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Jahodník POST pýr plazivý 35 1,2-1,5 l
Jahodník POST jednoleté trávy 35 0,5-0,8 l
Jetel alexandrijský POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel bleděžlutý POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel bleděžlutý POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l pouze hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Jetel luční POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l pouze hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel luční POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Jetel nachový POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel nachový POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel prostřední POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel prostřední POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Katrán etiopský POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Katrán etiopský POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Květák POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 30 0,5-1 l 75–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Květák POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 30 1-1,5 l 75–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len POST jednoleté trávy 100–110 0,5-0,8 l
Len POST pýr plazivý 100–110 1,2-1,5 l
Lesní porosty POST plevele lipnicovité, třtina křovištní AT 1-2 l
Lesní porosty POST třtina křovištní, retardace AT 1-1,5 l
Lesní školky POST plevele lipnicovité jednoleté AT 0,5-0,8 l
Lesní školky POST pýr plazivý AT 1,2-1,5 l
Lnička setá POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák POST pýr plazivý AT 1,2-1,5 l
Mák POST jednoleté trávy AT 0,5-0,8 l
Mrkev POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Mrkev POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
Pastinák POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 30 1-1,5 l 75–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pastinák POST od 09 BBCH, plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 30 0,6-0,8 l 75–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Peluška POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Peluška POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Petržel POST od 12 BBCH, plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté 30 0,5-0,8 l 100–400 l petržel kořenová, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Petržel POST od 12 BBCH, plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 30 1,2-1,5 l 100–400 l petržel kořenová, venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH AT 1,2-1,5 l 100–400 l množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pohanka POST 13–15 BBCH, pýr plazivý AT 1,2 l 200–300 l množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pohanka POST 13–15 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté AT 0,5-0,8 l 200–300 l množitelské porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev POST pýr plazivý AT 1,2-1,5 l 100–400 l ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení , minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev POST plevele lipnicovité jednoleté AT 0,5-0,8 l 100–400 l ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení , minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 30 1-1,5 l 200–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev POST výdrol obilnin AT 0,5 l 100–400 l ředkev olejná pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení , minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 30 0,6-0,8 l 200–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkvička POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 30 0,6-0,8 l 200–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkvička POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 30 1-1,5 l 200–300 l venkovní prostory, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní POST jednoleté trávy 90 0,5-0,8 l
Řepka olejka, jarní POST výdrol 90 0,5 l
Řepka olejka, jarní POST pýr plazivý 90 1,2-1,5 l
Řepka olejka, ozimá POST jednoleté trávy 90 0,5-0,8 l
Řepka olejka, ozimá POST výdrol 90 0,4-0,5 l
Řepka olejka, ozimá POST pýr plazivý 90 1,2-1,5 l
Sléz přeslenitý POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Sléz přeslenitý POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice POST pýr plazivý 90 1,2-1,5 l
Slunečnice POST jednoleté trávy 90 0,5-0,8 l
Svazenka POST jednoleté trávy AT 0,5-0,8 l
Svazenka POST pýr plazivý AT 1,2-1,5 l
Svazenka shloučená POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l pouze svazenka shloučená, aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Svazenka shloučená POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l pouze svazenka shloučená, aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l štírovník růžkatý, štírovník jednoletý,minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l štírovník růžkatý, štírovník jednoletý,minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST plevele 13–29 BBCH, plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin 45 0,4-0,8 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST plevele lipnicovité jednoleté, plevele do 19 BBCH 45 0,5-0,8 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST plevele 13–29 BBCH, pýr plazivý, plevele lipnicovité vytrvalé 45 1,2-1,5 l 100–400 l aplikace dělená max. 1,5 l/ha za sezonu, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST pýr plazivý a vytrvalé trávy, plevele do 29 BBCH 45 1,2-1,5 l 100–400 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Vikev POST pýr plazivý 15–25 cm 45 1,2-1,5 l vikev setá, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vojtěška POST pýr plazivý 45 1,2-1,5 l
Vojtěška POST jednoleté trávy 45 0,5-0,8 l
Zelí POST pýr plazivý 30 1,2-1,5 l
Zelí POST jednoleté trávy 30 0,5-0,8 l
detail