BASF
BASF
BASF

AGRA

Jetel nachový

Latinský název: Trifolium incarnatum L.
Slovenský název: ďatelina purpurová
Limagrain

Technologie

Jetel nachový (inkarnát) je jednoletá přezimující jednosečná jetelovina, jejíž význam v současném zemědělství není doceněn.V minulosti tomu tak nebývalo a tato jetelovina se ve větší míře využívala převážně na lehčích, sušších půdách v teplejších oblastech (Polabí, jižní Morava a Slovensko), kde nelze s úspěchem pěstovat jetel luční nebo vojtěšku. Jetel nachový lze pěstovat v čisté kultuře nebo je možné jej využít jako komponent raných ozimých směsek (Landsberská směska = inkarnát, ozimá vikev, jílek italský) v plynulém pásu zeleného krmení. Je i důležitým funkčním činitelem melioračním při zvyšování úrodnosti lehkých písčitých půd ve formě zeleného hnojení, kdy zanechává půdu v bezvadné struktuře s dostatečnou zásobou ústrojných látek a dusíku. Osvědčuje se jako zelené hnojení především pod okopaniny (je velmi dobrou meziplodinou před sázením předklíčených brambor), na zelené hnojení se uplatňuje i v zelinářských osevních postupech a sadech, slouží jako hodnotný přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením obilnin. Tato raná jetelovina je vhodnou předplodinou pro předklíčené rané a polorané brambory, kukuřici, proso, pohanku, mrkev. Porosty inkarnátu vstupující do květu již v polovině května jsou zdrojem časné, kvalitní a pomalu stárnoucí píce pro dojnice.
Odrůdová skladba
Jedinou odrůdou inkarnátu zaregistrovanou v České republice je Kardinál, vyšlechtěný akciovou společností SELGEN na ŠS v Chlumci nad Cidlinou. Tato odrůda je u nás registrovaná od roku 1972, dále byla registrována i na Slovensku a v roce 1997 též v EU, kam se nabízí možnost vývozu osiva. Kardinál je raná odrůda s velmi dobrou zimovzdorností a s rychlým jarním vývojem - do počátku květu a tím i do pícní zralosti dospívá v polovině května.Vzrůst je středně vysoký s průměrnou délkou rostliny 50 cm, rostlina je při jarním obrůstání mírně rozložená, při květu vzpřímená. Listoví má zelenou až šedozelenou barvu, květenství je rudě červené se sporadickým výskytem bílých hlávek. Oválné semeno má žlutou barvu a průměrná hmotnost tisíce semen se pohybuje okolo 4 g. Z jednoho hektaru lze sklidit v době květu 35-40 tun zelené píce nebo 500-700 kg semen. Výtěžnost hrubých bílkovin z l ha je 900/1300 kg.

Doporučená agrotechnika
V osevním postupu zařazujeme jetel nachový po raně sklizených ozimech (např. ozimý ječmen), po jarních směskách na zelené krmení a raných bramborách. Při pěstování na semeno dává tato plodina přednost středním humózním půdám dobře zásobeným vápníkem, kde se daří ječmeni. Množitelské porosty vyséváme po sobě či jiných jetelovinách na tentýž pozemek nejdříve za 4 roky.
Vysévání pouze uznaného osiva s deklarovanou klíčivostí a čistotou je základním předpokladem úspěšného založení porostu.
Před setím pozemek včas zořeme, nahrubo připravíme a utužíme. Vzcházející plevele ničíme vláčením. Detailní přípravu půdy provedeme bezprostředně před setím na hloubku seťového lůžka. Podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna, nejpozději by měly být porosty zasety do konce srpna. Inkarnát, který byl zaset kolem 15. srpna do slehlé půdy, brzy vzejde a je dostatečně vyvinutý do zimy. Při pěstování na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6 mil. klíčivých zrn na ha, což je asi 25 kg/ha do řádků 12 cm vzdálených. Při zakládání semenářských porostů vyséváme 4 mil. klíč. zrn/ha, což je 16 - 18 kg osiva/ha a to do hloubky 1 - 2 cm při meziřádkové vzdálenosti 20 cm. Přesné výsevné množství závisí na osivových hodnotách. Důležité je, aby porosty stejnoměrně a rychle vzešly, proto je třeba vystihnout přiměřenou půdní vlhkost. Po zasetí pozemek za sucha uválíme. V zimě a hlavně v předjaří s kolísavými teplotami trpí rostliny vytahováním. V tomto případě je nutné opět časně na jaře, když to stav půdy dovolí, porost uválet.
Semenářské porosty vyžadují z hlediska výživy 80-100 kg K2O a 50-70 kg P2O5 před setím a to v závislosti na půdní zásobě. Dusíkem nehnojíme, protože jeteloviny fixují vzdušný dusík.V horších půdních podmínkách či zeslabené množitelské porosty po zimě můžeme přihnojit na jaře kombinovaným hnojivem. V podzimním a zimním období věnujeme pozornost hrabošům . Hlavně v posledních letech dochází v důsledku jejich přemnožení k vážným poškozením porostů a zvláště na množitelských plochách je nutné aplikovat metodikami doporučené přípravky určené k jejich hubení. Ve vlhkých ročnících může mít na výnos a kvalitu píce i výnos semene negativní vliv padlí. U semenářských porostů lze při prvních příznacích choroby provést fungicidní postřik. V semenářských porostech provádíme ochranu proti plevelům přípravky uvedenými v metodických příručkách pro ochranu rostlin. Pícní porosty zpravidla chemicky neošetřujeme. V současné době není vhodný preemergentní herbicid do inkarnátu a proto používáme přípravky postemergentní - aplikované po vzejití porostu. V průběhu vegetace (nejlépe na podzim) lze použít na vzešlý výdrol obilnin přípravek Fusilade nebo Gallant, který je vhodný i k ničení pýru plazivého. Proti dvouděložným plevelům lze provést za vegetace ošetření jedním z několika typů herbicidu Basagran v dávce metodikami doporučené pro jetele. Tento postřik aplikujeme na vzešlé plevele buď na podzim nebo časně na jaře při výšce porostu inkarnátu alespoň 3-4 cm, nesmí být silný sluneční svit a teploty nad 23 °C, aby nedošlo k poškození jetele nachového. Počet herbicidních přípravků doporučených do této plodiny je dosti malý a proto v poslední době probíhá ve VÚP Troubsko ověřování dalších herbicidů i jejich kombinací za účelem jejich možného použití v inkarnátu. Pro zajištění většího výnosu semene přisunujeme ke kvetoucím porostům včely, jsou doporučována 3-4 včelstva na 1 ha. Asi týden před přímou sklizní sklízecí mlátičkou s vylušťovacím košem desikujeme přípravkem Reglone v dávce 3,0-4,0 l/ha nebo dle metodik sníženou dávkou při použití smáčedla. K desikaci přistupujeme v době, kdy je 80-90 % semen zralých - jsou žlutá a tvrdá. Odrůda Kardinál dozrává kolem 10.7. Po sklizni přírodní osivo čistíme a postupně dosoušíme až na normou stanovenou nejvyšší vlhkost 13 %.

Převzato z www.selgen.cz

Herbicidy

AGIL 100 EC  Koupit přípravek  |  BARCLAY PROPYZ    |  BASAGRAN  Koupit přípravek  |  CORUM  Koupit přípravek  |  ESCORT NOVÝ    |  GRAMIN    |  LENTAGRAN WP  Koupit přípravek  |  TARGA SUPER 5 EC  Koupit přípravek  |  TRÁVY V ZÁHONU STOP  Koupit přípravek  | 

Insekticidy

GAZELLE LIQUID    |  KACHIKOMA SL    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  MOSPILAN MIZU 120 SL    |  PIRIMOR 50 WG    |  YOROI SL    | 

Ostatní přípravky

AGROVITAL  Koupit přípravek  |  KABUKI  Koupit přípravek  |  SILWET STAR  Koupit přípravek  |  X-CHANGE    | 
detail