BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

TRÁVY V ZÁHONU STOP

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku TARGA SUPER 5 EC.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5|5|0|0 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cukrovka, čočka, fazol, hrách, mrkev, petržel, rajče, řepa krmná, řepka olejka, sója, slunečnice

200–400 l/ha

postřik

Přípravek se aplikuje postemergentně, výhradně v době růstového optima plevelných trav, kdy většina z nich je ve fázi od 2 listů do konce odnožování. Aplikujte v období aktivního růstu trav. Dávku přípravku je třeba volit podle vývojových fází plevelných trav, ve fázi odnožování je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Následné plodiny: Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena.

V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány dvouděložné plodiny nebo s odstupem minimálně 6 týdnů od aplikace obilniny.

Čištění aplikačního zařízení:

Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte, odmontujte filtry a trysky a opakovaně (min. 2x) vypláchněte vodou (vždy min. 10 % objemu nádrže postřikovače). Pokaždé propláchněte pumpy, hadice a ramena a zcela vyprázdněte postřikovač. Trysky a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných obilnin nebo trav.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, cukrovka, čočka, fazol, hrách, mrkev, petržel, rajče, řepa krmná, řepka olejka, sója, slunečnice

5

5

0

0

Minoritní registrace - cizrna beraní, čičorka pestrá, hrachor setý, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, jetel panonský, jetel perský, jetel plazivý, jetel prostřední, jetel zvrhlý, katrán etiopský, komonice, lnička setá, pískavice řecké seno, pupalka dvouletá, sléz přeslenitý, svazenka shloučená, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, úročník lékařský, vičenec ligrus

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cizrna beraní, čičorka pestrá, hrachor setý, jetel alexandrijský, jetel inkarnát, jetel panonský, jetel perský, jetel plazivý, jetel prostřední, jetel zvrhlý, katrán etiopský, komonice, lnička setá, pískavice řecké seno, pupalka dvouletá, sléz přeslenitý, svazenka shloučená, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, tolice dětelová, úročník lékařský, vičenec ligrus

200–400 l/ha

postřik

Výdrol obilnin, plevele jednoděložné jednoleté: aplikujte max. 1,5 l/ha za sezonu

Pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé: aplikujte max. 2,5 l/ha za sezonu

2. aplikace je možná v případě nového výskytu plevelů.

Minoritní registrace - světlice barvířská

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

světlice barvířská

200–400 l/ha

postřik

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

světlice barvířská

zákaz použití pro potravinářské účely, zákaz zkrmování

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

světlice barvířská

5

5

0

0

Návod k použití

Přípravek se vyznačuje vysokou selektivitou ve všech registrovaných plodinách a lze ji tudíž aplikovat bez ohledu na vývojovou fázi kulturní plodiny. Praktické zkoušky prokázaly, že je nejvhodnějším systémovým graminicidem do TM kombinací s jinými herbicidy - nejméně zvyšuje případnou fytotoxicitu herbicidních partnerů (např. kontaktních herbicidů používaných v cukrovce).

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST 45 2 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Brambor POST 45 1-1,5 l 200–400 l max. 1×,plevele jednoděložné jednoleté
Cizrna beraní POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé 35 2-2,5 l 200–400 l cizrna beraní na zeleno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin 45 0,7-1 l 200–400 l cizrna beraní na zrno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté 45 1-1,5 l 200–400 l cizrna beraní na zrno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin 35 0,7-1 l 200–400 l cizrna beraní na zeleno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé 45 2-2,5 l 200–400 l cizrna beraní na zrno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cizrna beraní POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté 35 1-1,5 l 200–400 l cizrna beraní na zeleno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Cukrovka POST do 39 BBCH AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Cukrovka POST do 39 BBCH AT 1-1,5 l 200–400 l max. 1×,plevele jednoděložné jednoleté
Čičorka pestrá POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čičorka pestrá POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čičorka pestrá POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Čočka POST 45 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, pýr plazivý
Čočka POST 45 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, plevele jednoděložné jednoleté
Fazol POST 45 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, pýr plazivý
Fazol POST 45 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, plevele jednoděložné jednoleté
Hrách POST 45 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, plevele jednoděložné jednoleté
Hrách POST 45 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, pýr plazivý
Hrachor setý POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin 45 0,7-1 l 200–400 l hrachor setý na zrno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrachor setý POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé 45 2-2,5 l 200–400 l hrachor setý na zrno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrachor setý POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté 45 1-1,5 l 200–400 l hrachor setý na zrno, všechna určení vč. lidské výživy, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel nachový POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel nachový POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel nachový POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel prostřední POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel prostřední POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel prostřední POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Katrán etiopský POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Katrán etiopský POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Katrán etiopský POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Mrkev POST 40 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pouze semenné porosty, pýr plazivý
Mrkev POST 40 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté
Petržel POST 40 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté
Petržel POST 40 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pouze semenné porosty, pýr plazivý
Pískavice řecké seno POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pupalka dvouletá POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pupalka dvouletá POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pupalka dvouletá POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče POST 21 1-1,5 l 200–400 l max. 1×,plevele jednoděložné jednoleté
Rajče POST 21 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Řepa krmná POST do 39 BBCH AT 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Řepa krmná POST do 39 BBCH AT 1-1,5 l 200–400 l max. 1×,plevele jednoděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST 90 1-1,5 l 200–400 l max. 1×,plevele jednoděložné jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST 90 0,7-1 l 200–400 l max. 1×, výdrol
Řepka olejka, ozimá POST 90 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Saflor POST plevele lipnicovité jednoleté, pýr plazivý AT 1,5-2,5 l 200–400 l pouze množitelské porosty, max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sléz přeslenitý POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sléz přeslenitý POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Sléz přeslenitý POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice POST do 51 BBCH 90 1-1,5 l 200–400 l max. 1×,plevele jednoděložné jednoleté
Slunečnice POST do 51 BBCH 90 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Sója POST 90 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, plevele jednoděložné jednoleté
Sója POST 90 2-2,5 l 200–400 l max. 1×, pouze porosty na semeno, pýr plazivý
Svazenka POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l svazenka shloučená, semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Svazenka POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l svazenka shloučená, semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Svazenka POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l svazenka shloučená, semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l štírovník růžkatý, štírovník jednoletý, semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l úročník lékařský,semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l úročník lékařský,semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l úročník lékařský,semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST 11–29 BBCH, výdrol obilnin - 0,7-1 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST 11–29 BBCH, pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé - 2-2,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST 11–29 BBCH, plevele jednoděložné jednoleté - 1-1,5 l 200–400 l semenné porosty, max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail