BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Informace o časopisu

Časopis Agromanuál

Profesionální ochrana rostlin, měsíčník
Vychází 10× ročně
leden-srpen - měsíčně, září-prosinec - 2× dvojčíslo.
Vychází vždy v polovině měsíce od ledna do září,
vydání 11-12 vychází v polovině listopadu.

Vydavatel:

Kurent s.r.o.
Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice
IČO: 25177338, DIČ: CZ25177338
OR KS Č. Budějovice, odd. C, vl. 7995

Šéfredaktor:

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
tel.: +420 777 037 027
e-mail: stepanek@kurent.cz

Redaktoři:

Ing. Pavel Talich,
tel.: +420 725 049 609
e-mail: talich@agromanual.cz

Ing. Veronika Venclová, Ph.D.
tel.: +420 605 448 231
e-mail: venclova@kurent.cz

Ing. Martin Bašta,
tel.: +420 608 888 893
e-mail: basta@kurent.cz

Ing. Jan Stropnický,
tel.: +420 722 921 548
e-mail: stropnicky@kurent.cz

Redakční rada časopisu Agromanuál
a vědecká redakce vydavatelství Kurent s.r.o.:

Ing. David Bečka, Ph.D. (ČZU Praha)
Ing. Milena Bernardová (Zkušební stanice Kluky)
Ing. Vít Bittner (DLF)
Ing. Ervín Hausvater, CSc. (VÚB Havlíčkův Brod)
Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. (MU Brno)
Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (ČZU Praha)
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. (VÚRV Praha)
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. (ČZU Praha)
Ing. Antonín Šandera (soukromý poradce)
Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. (soukromý poradce)
Ing. Stanislav Torma, PhD. (VÚPOP Prešov)

Adresa redakce, místo vydání:

Kurent s.r.o.
Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 202 310

Předplatné:

tel.: +420 387 202 310
e-mail: vydavatelstvi(a)kurent.cz

Distribuce:

distribuci zajišťuje jménem vydavatele
firma SEND Předplatné, s.r.o.
tel.: +420 225 985 225
e-mail: send@send.cz

Predplatné a distribúcia na Slovensku:

PROGARD, s.r.o., Mgr. Martin Majerský
Nevädzová 17211/6G; 821 01 Bratislava
tel.: 0905 320 130
e-mail: majersky@progard.eu

Design, sazba, reklama:

Kurent s.r.o.
Vrbenská 197/23, 370 01 Č. Budějovice
tel./fax: +420 387 202 310
e-mail: kurent@kurent.cz

Vydavatel nenese odpovědnost za údaje
a názory autorů jednotlivých článků ani inzerce.
Při používání přípravků se řiďte platným Seznamem
registrovaných přípravků na ochranu rostlin.

ISSN 1801-7673 (print)
ISSN 1801-4895 (on-line)
MK ČR E 16226

® = Reg. ochranná známka.
AGROMANUÁL Ediční plán a nabídka inzerce 2024AGROMANUÁL
Ediční plán a nabídka inzerce 2024
(PDF 0,5 MB)AGROMANUÁL - Publishing scheme and Advertisement price list 2024AGROMANUÁL
Publishing scheme and Advertisement price list 2024
(PDF 0,4 MB)

 

Limagrain

detail