Chemap Agro s.r.o.

Ediční plán a ceník inzerce

Ediční plán časopisu Agromanuál
na rok 2021

Přehledné tabulky
Aktuální přehledy použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých plodinách.

Nové registrace
Informace o nově registrovaných přípravcích na ochranu rostlin.

Praktické informace
Ochrana plodin, vlastnosti odrůd, karenční choroby, výživa rostlin, legislativa, mechanizace, technologie pěstování.


Leden
Osiva - obilniny jarní, cukrovka, slunečnice, luskoviny.
Mořidla - plodiny jarní.
Vychází: 15. 1. 2021
Uzávěrka: 1. 12. 2020, Inzerce: 20. 12. 2020
Únor
Obilniny ozimé - herbicidy jaro.
Obilniny jarní - herbicidy.
Řepka ozimá - insekticidy, fungicidy.
Vychází: 15. 2. 2021
Uzávěrka: 1. 1. 2021, Inzerce: 20. 1. 2021
Březen

Kukuřice, cukrovka - herbicidy.
Listová hnojiva - ozimé obilniny, řepka.
Vychází: 15. 3. 2021
Uzávěrka: 1. 2. 2021, Inzerce: 20. 2. 2021

Duben
Obilniny, řepka ozimá, sady - fungicidy.
Listová hnojiva - jarní obilniny, mák.
Vychází: 15. 4. 2021
Uzávěrka: 1. 3. 2021, Inzerce: 20. 3. 2021
Květen
Brambory - fungicidy, insekticidy.
Osiva - řepka.
Vychází: 15. 5. 2021
Uzávěrka: 1. 4. 2021, Inzerce: 20. 4. 2021
Červen
Příprava plodin na sklizeň.
Sklady.
Osiva, mořidla - obilniny ozimé.
Vychází: 15. 6. 2021
Uzávěrka: 1. 5. 2021, Inzerce: 20. 5. 2021
Červenec
Řepka ozimá - herbicidy.
Vychází: 15. 7. 2021
Uzávěrka: 1. 6. 2021, Inzerce: 20. 6. 2021
Srpen
Obilniny ozimé - herbicidy podzim.
Vychází: 15. 8. 2021
Uzávěrka: 1. 7. 2021, Inzerce: 20. 7. 2021
Září–říjen
Aplikační technika - samojízdné, návěsné a nesené postřikovače.
Precizní zemědělství.
Vychází: 15. 9. 2021
Uzávěrka: 1. 8. 2021, Inzerce: 20. 8. 2021
Listopad–prosinec
Osiva, mořidla - kukuřice.
Vychází: 25. 11. 2021
Uzávěrka: 1. 10. 2021, Inzerce: 30. 10. 2021
AGROMANUÁL Ediční plán a nabídka inzerce 2021AGROMANUÁL
Ediční plán a nabídka inzerce 2021
(PDF 0,4 MB)


AGROMANUÁL Ediční plán a nabídka inzerce 2021 Slovenská přílohaAGROMANUÁL
Ediční plán a nabídka inzerce 2021
Slovenská příloha
(PDF 0,2 MB)


AGROMANUÁL - Publishing scheme and Advertisement price list 2021AGROMANUÁL
Publishing scheme and Advertisement price list 2021
(PDF 0,3 MB)

Inzerce v Agromanuálu

V Agromanuálu najdou čtenáři každý měsíc mnoho užitečných informací o ochraně a pěstování rostlin. Doporučte jim vaše řešení - uvidíte, že inzerce v Agromanuálu se opravdu vyplatí!

Ceník inzerce

Obálka 2. strana 220×297 mm* 39 000 Kč
Obálka 3. strana 220×297 mm* 36 000 Kč
Obálka 4. strana 220×297 mm* 43 000 Kč
Celá strana vedle obsahu 220×297 mm* 39 000 Kč
Dvoustrana 440×297 mm* 52 000 Kč
Celá strana 220×297 mm* 33 000 Kč
3/4 strany 138×252 mm 30 000 Kč
2/3 strany 186×164, 123×259 mm 26 000 Kč
1/2 strany 91×252, 186×125, 138×170 mm 20 000 Kč
1/3 strany 138×125, 186×82 mm 17 000 Kč
1/4 strany 91×125, 138×82 mm 13 000 Kč
Textová inzerce - celá strana 15 000 Kč

Speciální inzerce

Rozevírací obálka 425×297* 95 000 Kč
Rozevírací obálka uprostřed 90+347×297* 105 000 Kč
Dvojitá titulní strana 95×165+90×297 mm* 63 000 Kč
Obálka s vnitřní chlopní 220+62×297 mm* 53 000 Kč
Dvoustrana s obálkou 440×297 mm
(2. strana obálky + 1. strana časopisu)
68 000 Kč
Lepená inzerce na titulku 200×200 mm 49 000 Kč
Páska přes časopis 35 000 Kč
Vizitka 42×90 mm (10 opakování) 15 000 Kč
Výběr umístění inzerátu + 10 %
Jiné fomáty - cena dohodou.

Vkládaná reklama

Vkládaný leták A5 - pod fólii na časopis 25 000 Kč
Vkládaný leták do 4 stran A4 20 000 Kč
Vkládaný reklamní předmět 15 000 Kč

Slevy

Sleva se řídí celkovou výší objemu inzerce v různých titulech vydavatelství Kurent (po odečtení agenturní provize).
> 100 000 Kč 10 % sleva
> 150 000 Kč 13 % sleva
> 200 000 Kč 15 % sleva
a dále za každých sto tisíc 1 % sleva
* celostránkové formáty, přidat spadávku 3 mm
Smluvní ceny. Konkrétní ceny jsou výsledkem smluvních ujednání. Ceny bez DPH. Data zasílejte ve formátu PDF v tiskové kvalitě (300 dpi). Rozměry jsou uvedeny šířka × výška. Při agenturním zadávání je maximální sleva pro klienta 15 %.
Formáty inzerce v časopise Agromanuál

Proseeds

Inzerce v odborných publikacích

Katalogy a publikace vydavatelství Kurent používají vaši zákazníci denně
a váš inzerát uvidí mnohem častěji než v běžných periodikách.

Ceník inzerce v Katalogu přípravků na ochranu rostlin 2021

Celá vnitřní strana 210×297 mm 40 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm celobarevná 25 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm černobílá 15 000 Kč
1/4 strany 91×125 mm černobílá 8 000 Kč

 

Ceník inzerce v Katalogu přípravků na ochranu zeleniny 2021

Celá vnitřní strana 210×297 mm 30 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm celobarevná 18 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm černobílá 10 000 Kč
1/4 strany 91×125 mm černobílá 7 000 Kč

 

Inzerce na stránkách www.agromanual.cz

Proč lidé navštěvují Agromanual.cz

Agromanual.cz předkládá podrobné odborné informace o většině přípravků na ochranu rostlin používaných v ČR. Nabízí řešení všech obvyklých problémů při pěstování plodin. Agronomové mohou rychle vyhledat vhodné přípravky pro ošetření plodin podle zadaných kriterií a ihned zjistit jejich účinnost na jednotlivé škodlivé činitele. Uvidí vaše přípravky! Úzce zaměřená skupina návštěvníků násobí účinnost reklamních bannerů. Nejsou to náhodní příchozí, ale lidé z oboru, které se vyplatí oslovit. Hledají vaše řešení!

Ceník inzerce na www.agromanual.cz

Typ a rozměry Umístění Cena
Leaderboard
1100×100 b
Velký banner zobrazený
v záhlaví stránky
Měsíc - 16 000 Kč
Týden - 5 000 Kč
Sideboard
160×600 + 160×600 b
Párový velký banner
zobrazený na pravém
a levém pozadí stránky
Měsíc - 24 000 Kč
Týden - 6 000 Kč
Leaderboard
+ Sideboard
160×600 + 1100×100
+ 160×600 b
Propojené bannery
zobrazené nad a podél celé
stránky
Měsíc - 33 000 Kč
Týden - 9 500 Kč
Fullbanner A
600×70 b
Banner zobrazený nad obsahem
jednotlivých stránek
Měsíc - 12 000 Kč
Týden - 3 500 Kč
Fullbanner B
600×70 b
Banner zobrazený v obsahu
vybraných stránek
Měsíc - 10 000 Kč
Týden - 3 000 Kč
Článek Odkaz na vlastní článek
zobrazený ve výpisu článků
Měsíc - 4 000 Kč
Týden - 1 000 Kč
Squarebutton*
A 400×140 b
B 400×100 b
C 400×70 b
Banner zobrazený v boční
liště webu, ceny uvedeny
za měsíční zobrazení
A Měsíc - 8000 Kč
B Měsíc - 6000 Kč
C Měsíc - 5000 Kč
Custombuton*
A+B 195×150 b
Banner poloviční šířky
v postranní liště
Měsíc - 5 000 Kč
Týden - 2 000 Kč
Odkaz Odkaz na vlastní stránky
umístěný v pravém sloupci
Rok - 5000 Kč
Měsíc - 500 Kč
* Bannery na těchto pozicích jsou zobrazeny v náhodném pořadí (max. 3×).
Sleva při umístění pouze ve vybraných částech webových stránek.
Formát bannerů jpg nebo gif, Leaderboard a Sideboard pouze ve formátu jpg.
Náhled umístění bannerů

 

Všeobecné podmínky inzerce u vydavatelství
Kurent s.r.o.

Vydavatel přijímá inzeráty jen na základě objednávky se všemi potřebnými údaji. Cena za inzerát je fakturována do 5 dní po jeho zveřejnění. Zadavatel obdrží fakturu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně splatná do 14 dní. Smluvně je možné dohodnout i jiný termín splatnosti. Zadavatel má v případě otištění nečitelného, nesprávného či neúplného inzerátu nárok na slevu nebo na náhradní inzerát. Reklamovat lze do 14 dní od zveřejnění. Vydavatel nenese odpovědnost za údaje obsažené v inzerci dodané zadavatelem. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnou inzerát, jehož obsah by byl v rozporu s platnými právními normami, s dobrými mravy nebo je v rozporu se zájmy vydavatele. Stornování inzerce nelze provést po termínu uzávěrky inzerce uvedeném v edičním plánu. Pokud zadavatel po tomto termínu inzerci stornuje, uhradí 100 % dohodnuté ceny inzerce.Vydavatelství Kurent s.r.o.

Vrbenská 23, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 202 310

Ing. Lubomír Boška
zástupce vydavatelství
tel.: +420 777 070 052,
e-mail: boska@kurent.cz

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
šéfredaktor měsíčníku Agromanuál a portálu Agromanual.cz, inzerce
tel.: +420 777 037 027,
e-mail: stepanek@kurent.cz

detail