BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Ediční plán a ceník inzerce

Ediční plán časopisu Agromanuál
na rok 2024

Přehledné tabulky
Aktuální přehledy použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých plodinách.

Nové registrace
Informace o nově registrovaných přípravcích na ochranu rostlin.

Praktické informace
Ochrana plodin, vlastnosti odrůd, karenční choroby, výživa rostlin, legislativa, mechanizace, technologie pěstování.


Leden
Osiva - obilniny jarní, cukrovka, slunečnice, luskoviny.
Vychází: 15. 1. 2024
Uzávěrka: 1. 12. 2023, Inzerce: 20. 12. 2023
Únor
Obilniny ozimé - herbicidy jaro.
Obilniny jarní - herbicidy.
Řepka ozimá - insekticidy, fungicidy.
Vychází: 15. 2. 2024
Uzávěrka: 1. 1. 2024, Inzerce: 20. 1. 2024
Březen

Kukuřice, cukrovka - herbicidy.
Listová hnojiva - ozimé obilniny, řepka.
Vychází: 15. 3. 2024
Uzávěrka: 1. 2. 2024, Inzerce: 20. 2. 2024

Duben
Obilniny, řepka ozimá - fungicidy.
Listová hnojiva - jarní obilniny, mák.
Vychází: 15. 4. 2024
Uzávěrka: 1. 3. 2024, Inzerce: 20. 4. 2024
Květen
Brambory - fungicidy, insekticidy.
Osiva - řepka. Kalenář - ekoplatby.
Vychází: 15. 5. 2024
Uzávěrka: 1. 4. 2024, Inzerce: 20. 4. 2024
Červen
Osiva, mořidla - obilniny ozimé.
Vychází: 15. 6. 2024
Uzávěrka: 1. 5. 2024, Inzerce: 20. 5. 2024
Červenec
Řepka ozimá - herbicidy.
Vychází: 15. 7. 2024
Uzávěrka: 1. 6. 2024, Inzerce: 20. 6. 2024
Srpen
Obilniny ozimé - herbicidy podzim.
Vychází: 15. 8. 2024
Uzávěrka: 1. 7. 2024, Inzerce: 20. 7. 2024
Září–říjen
Aplikační technika - samojízdné, návěsné a nesené postřikovače.
Precizní zemědělství.
Vychází: 15. 9. 2024
Uzávěrka: 1. 8. 2024, Inzerce: 20. 8. 2024
Listopad–prosinec
Osiva - kukuřice.
Vychází: 15. 11. 2024
Uzávěrka: 1. 10. 2024, Inzerce: 20. 10. 2024
AGROMANUÁL Ediční plán a nabídka inzerce 2024AGROMANUÁL
Ediční plán a nabídka inzerce 2024
(PDF 0,5 MB)
AGROMANUÁL - Publishing scheme and Advertisement price list 2024AGROMANUÁL
Publishing scheme and Advertisement price list 2023
(PDF 0,4 MB)

Inzerce v Agromanuálu

V Agromanuálu najdou čtenáři každý měsíc mnoho užitečných informací o ochraně a pěstování rostlin. Doporučte jim vaše řešení - uvidíte, že inzerce v Agromanuálu se opravdu vyplatí!

Ceník inzerce

Obálka 2. strana 220×297 mm* 44 000 Kč
Obálka 3. strana 220×297 mm* 39 000 Kč
Obálka 4. strana 220×297 mm* 48 000 Kč
Celá strana vedle obsahu 220×297 mm* 44 000 Kč
Dvoustrana 440×297 mm* 58 000 Kč
Celá strana 220×297 mm* 37 000 Kč
3/4 strany 138×252 mm 34 000 Kč
2/3 strany 186×164, 123×259 mm 30 000 Kč
1/2 strany 91×252, 186×125, 138×170 mm 24 000 Kč
1/3 strany 138×125, 186×82 mm 19 000 Kč
1/4 strany 91×125, 138×82 mm 15 000 Kč
Textová inzerce - celá strana 18 000 Kč

Speciální inzerce

Rozevírací obálka 425×297* 105 000 Kč
Rozevírací obálka uprostřed 90+347×297* 115 000 Kč
Rozevírací obálka s chloplní 246×297*
90 000 Kč
Dvojitá titulní strana 95×165+90×297 mm* 70 000 Kč
Inzerce na titulní straně 70 000 Kč
Obálka s vnitřní chlopní 220+62×297 mm* 59 000 Kč
Dvoustrana s obálkou 440×297 mm
(2. strana obálky + 1. strana časopisu)
73 000 Kč
Celostránková inzerce 220×297 mm* na listu s vyšší gramáží mezi tiskové archy 63 000 Kč
Páska přes časopis 40 000 Kč
Vizitka 42×90 mm (10 opakování) 15 000 Kč
Výběr umístění inzerátu + 10 %
Jiné fomáty - cena dohodou.

Vkládaná reklama

Vkládaný leták A5 - pod fólii na časopis 29 000 Kč
Vkládaný leták do 4 stran A4 24 000 Kč
Vkládaný reklamní předmět 18 000 Kč

Slevy

Sleva se řídí celkovou výší objemu inzerce v různých titulech vydavatelství Kurent (po odečtení agenturní provize).
> 100 000 Kč 10 % sleva
> 200 000 Kč 13 % sleva
> 300 000 Kč 15 % sleva
a dále za každých sto tisíc 1 % sleva
* celostránkové formáty, přidat spadávku 3 mm
Smluvní ceny. Konkrétní ceny jsou výsledkem smluvních ujednání. Maximální poskytovaná sleva je 30 %. Ceny bez DPH. Data zasílejte ve formátu PDF v tiskové kvalitě (300 dpi). Rozměry jsou uvedeny šířka × výška. Agenturní provize se neposkytuje, sleva se řídí celkovým objemem inzerce.
Formáty inzerce v časopise Agromanuál

Limagrain

Inzerce v odborných publikacích

Katalogy a publikace vydavatelství Kurent používají vaši zákazníci denně
a váš inzerát uvidí mnohem častěji než v běžných periodikách.

Ceník inzerce v Katalogu přípravků na ochranu rostlin 2024

Celá vnitřní strana 210×297 mm 48 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm celobarevná 29 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm černobílá 19 000 Kč
1/4 strany 91×125 mm černobílá 10 000 Kč

 

Ceník inzerce v Katalogu přípravků na ochranu sadů a vinic 2024

Celá vnitřní strana 210×297 mm 35 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm celobarevná 22 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm černobílá 14 000 Kč
1/4 strany 91×125 mm černobílá 9 000 Kč

 

Inzerce na stránkách www.agromanual.cz

Proč lidé navštěvují Agromanual.cz

Agromanual.cz předkládá podrobné odborné informace o většině přípravků na ochranu rostlin používaných v ČR. Nabízí řešení všech obvyklých problémů při pěstování plodin. Agronomové mohou rychle vyhledat vhodné přípravky pro ošetření plodin podle zadaných kriterií a ihned zjistit jejich účinnost na jednotlivé škodlivé činitele. Uvidí vaše přípravky! Úzce zaměřená skupina návštěvníků násobí účinnost reklamních bannerů. Nejsou to náhodní příchozí, ale lidé z oboru, které se vyplatí oslovit. Hledají vaše řešení!

Ceník inzerce na www.agromanual.cz

Typ a rozměry Umístění Cena
Titulní okno
1000×400 b
Velký banner zobrazený při
otevření webu s nutností
aktivního uzavření
Měsíc - 48 000 Kč

Pozadí stránky
Leaderboard (1100×100 b)
+ Sideboard (2× 160×600 b)

Propojené bannery
zobrazené nad a podél celé
stránky
Měsíc - 40 000 Kč
Týden - 11 000 Kč
Fullbanner A*
600×70 b
Banner zobrazený nad obsahem
jednotlivých stránek
Měsíc - 15 000 Kč
Týden - 4 500 Kč
Fullbanner B*
600×70 b
Banner zobrazený v obsahu
vybraných stránek
Měsíc - 13 000 Kč
Týden - 4 000 Kč
Článek Odkaz na vlastní článek
zobrazený ve výpisu článků
Měsíc - 6 000 Kč
Týden - 1 500 Kč
Squarebutton*
A 400×140 b
B 400×100 b

Banner zobrazený v boční
liště webu, ceny uvedeny
za měsíční zobrazení

A
Měsíc - 12 000 Kč
B Měsíc - 10 000 Kč
Custombuton*
A+B 195×150 b
Banner poloviční šířky
v postranní liště
Měsíc - 6 000 Kč
Týden - 2 000 Kč
Odkaz Odkaz na vlastní stránky
umístěný v pravém sloupci
Rok - 6000 Kč
Měsíc - 500 Kč
* Bannery na těchto pozicích jsou zobrazeny v náhodném pořadí (max. 3×).
Formát bannerů jpg nebo gif, Leaderboard a Sideboard pouze ve formátu jpg.
Velikost banneru do 300 KB.
Náhled umístění bannerů
*Bannery na těchto pozicích jsou zobrazeny v náhodném pořadí (max. 3×).
Formát bannerů jpg nebo gif, Leaderboard + Sideboard ve formátu jpg.
Velikost banneru do 300 KB.

 

Všeobecné podmínky inzerce u vydavatelství
Kurent s.r.o.

Vydavatel přijímá inzeráty jen na základě objednávky se všemi potřebnými údaji. Cena za inzerát je fakturována do 5 dní po jeho zveřejnění. Zadavatel obdrží fakturu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně splatná do 14 dní. Smluvně je možné dohodnout i jiný termín splatnosti. Zadavatel má v případě otištění nečitelného, nesprávného či neúplného inzerátu nárok na slevu nebo na náhradní inzerát. Reklamovat lze do 14 dní od zveřejnění. Vydavatel nenese odpovědnost za údaje obsažené v inzerci dodané zadavatelem. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnou inzerát, jehož obsah by byl v rozporu s platnými právními normami, s dobrými mravy nebo je v rozporu se zájmy vydavatele. Stornování inzerce nelze provést po termínu uzávěrky inzerce uvedeném v edičním plánu. Pokud zadavatel po tomto termínu inzerci stornuje, uhradí 100 % dohodnuté ceny inzerce.Vydavatelství Kurent s.r.o.

Vrbenská 23, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 202 310

Ing. Lubomír Boška
zástupce vydavatelství
tel.: +420 777 070 052,
e-mail: boska@kurent.cz

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
šéfredaktor měsíčníku Agromanuál a portálu Agromanual.cz, inzerce
tel.: +420 777 037 027,
e-mail: stepanek@kurent.cz

detail