Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Ediční plán a ceník inzerce

Ediční plán časopisu Agromanuál
na rok 2019

Přehledné tabulky
Aktuální přehledy použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých plodinách.

Nové registrace
Informace o nově registrovaných přípravcích na ochranu rostlin.

Praktické informace
Ochrana plodin, vlastnosti odrůd, karenční choroby, výživa rostlin, legislativa, mechanizace, technologie pěstování.


Leden
Osiva, mořidla - obilniny jarní, cukrovka, slunečnice, luskoviny.
Náhradní plodiny - herbicidy obilniny ozimé, herbicidy řepka ozimá.
Vychází: 15. 1. 2019
Uzávěrka: 1. 12. 2018, Inzerce: 20. 12. 2018
Únor
Obilniny ozimé - herbicidy jaro. Obilniny jarní - herbicidy
Řepka ozimá - insekticidy, fungicidy.
Vychází: 15. 2. 2019
Uzávěrka: 1. 1. 2019, Inzerce: 20. 1. 2019
Březen

Novinky a balíčky přípravků na ochranu rostlin.
Kukuřice, cukrovka - herbicidy.
Listová hnojiva - ozimé obilniny, řepka.
Vychází: 15. 3. 2019
Uzávěrka: 1. 2. 2019, Inzerce: 20. 2. 2019

Duben
Obilniny, řepka ozimá, sady - fungicidy.
Listová hnojiva - jarní obilniny, mák.
Vychází: 15. 4. 2019
Uzávěrka: 1. 3. 2019, Inzerce: 20. 3. 2019
Květen
Brambory - fungicidy, insekticidy.
Osiva, mořidla - řepka.
Vychází: 15. 5. 2019
Uzávěrka: 1. 4. 2019, Inzerce: 20. 4. 2019
Červen
Předsklizňové aplikace.
Osiva, mořidla - obilniny ozimé.
Vychází: 15. 6. 2019
Uzávěrka: 1. 5. 2019, Inzerce: 20. 5. 2019
Červenec
Řepka ozimá - herbicidy.
Vychází: 15. 7. 2019
Uzávěrka: 1. 6. 2019, Inzerce: 20. 6. 2019
Srpen
Obilniny ozimé - herbicidy podzim.
Vychází: 15. 8. 2019
Uzávěrka: 1. 7. 2019, Inzerce: 20. 7. 2019
Září–říjen
Maloobjemové plodiny.
Obilniny, řepka - regulátory růstu na podzim.
Aplikační technika - samojízdné a návěsné postřikovače.
Vychází: 15. 9. 2019
Uzávěrka: 1. 8. 2019, Inzerce: 20. 8. 2019
Listopad–prosinec
Osiva, mořidla - kukuřice.
Vychází: 25. 11. 2019
Uzávěrka: 1. 10. 2019, Inzerce: 30. 10. 2019
AGROMANUÁL Ediční plán a nabídka inzerce 2019AGROMANUÁL
Ediční plán a nabídka inzerce 2019
(PDF 0,4 MB)


AGROMANUÁL Ediční plán a nabídka inzerce 2019 Slovenská přílohaAGROMANUÁL
Ediční plán a nabídka inzerce 2019
Slovenská příloha
(PDF 0,3 MB)


AGROMANUÁL - Publishing scheme and Advertisement price list 2019AGROMANUÁL
Publishing scheme and Advertisement price list 2019
(PDF 0,3 MB)

Inzerce v Agromanuálu

V Agromanuálu najdou čtenáři každý měsíc mnoho užitečných informací o ochraně a pěstování rostlin. Doporučte jim vaše řešení - uvidíte, že inzerce v Agromanuálu se opravdu vyplatí!

Ceník inzerce

Obálka 2. strana 220×297 mm* 39 000 Kč
Obálka 3. strana 220×297 mm* 36 000 Kč
Obálka 4. strana 220×297 mm* 43 000 Kč
Celá strana vedle obsahu 220×297 mm* 39 000 Kč
Dvoustrana 440×297 mm* 52 000 Kč
Celá strana 220×297 mm* 33 000 Kč
3/4 strany 138×252 mm 30 000 Kč
2/3 strany 186×164 mm 26 000 Kč
1/2 strany 91×252, 186×125, 138×170 mm 20 000 Kč
1/3 strany 138×125, 186×82 mm 17 000 Kč
1/4 strany 91×125, 138×82 mm 13 000 Kč
Textová inzerce - celá strana 15 000 Kč

Speciální inzerce

Rozevírací obálka 425×297* 95 000 Kč
Dvojitá titulní strana 90×165+90×297 mm* 63 000 Kč
Obálka s vnitřní chlopní 220+62×297 mm* 53 000 Kč
Dvoustrana s obálkou 440×297 mm
(2. strana obálky + 1. strana časopisu)
68 000 Kč
Lepená inzerce na titulku 200×200 mm 49 000 Kč
Páska přes časopis 35 000 Kč
Vizitka 42×90 mm (10 opakování) 15 000 Kč
Výběr umístění inzerátu + 10 %
Jiné fomáty - cena dohodou.

Vkládaná reklama

Vkládaný leták A5 - pod fólii na časopis 25 000 Kč
Vkládaný leták do 4 stran A4 20 000 Kč
Vkládaný reklamní předmět 15 000 Kč

Slevy

Sleva se řídí celkovou výší objemu inzerce v různých titulech vydavatelství Kurent (po odečtení agenturní provize).
> 100 000 Kč 10 % sleva
> 150 000 Kč 13 % sleva
> 200 000 Kč 15 % sleva
a dále za každých sto tisíc 1 % sleva
* celostránkové formáty, přidat spadávku 3 mm
Smluvní ceny. Konkrétní ceny jsou výsledkem smluvních ujednání. Ceny bez DPH. Data zasílejte e-mailem na adresu: kurent@kurent.cz ve formátu PDF v tiskové kvalitě (300 dpi). Rozměry jsou uvedeny šířka × výška. Při agenturním zadávání je maximální sleva pro klienta 15 %,
Formáty inzerce v časopise Agromanuál

Agronutrition

Inzerce v odborných publikacích

Katalogy a publikace vydavatelství Kurent používají vaši zákazníci denně
a váš inzerát uvidí mnohem častěji než v běžných periodikách.

Ceník inzerce v Katalogu přípravků na ochranu rostlin 2019

Celá vnitřní strana 210×297 mm 40 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm celobarevná 25 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm černobílá 15 000 Kč
1/4 strany 91×125 mm černobílá 8 000 Kč

 

Ceník inzerce v Katalogu přípravků na ochranu zeleniny 2019

Celá vnitřní strana 210×297 mm 30 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm celobarevná 18 000 Kč
1/2 strany 186×125 mm černobílá 10 000 Kč
1/4 strany 91×125 mm černobílá 7 000 Kč

 

Inzerce na stránkách www.agromanual.cz

Proč lidé navštěvují Agromanual.cz

Agromanual.cz předkládá podrobné odborné informace o většině přípravků na ochranu rostlin používaných v ČR. Nabízí řešení všech obvyklých problémů při pěstování plodin. Agronomové mohou rychle vyhledat vhodné přípravky pro ošetření plodin podle zadaných kriterií a ihned zjistit jejich účinnost na jednotlivé škodlivé činitele. Uvidí vaše přípravky! Úzce zaměřená skupina návštěvníků násobí účinnost reklamních bannerů. Nejsou to náhodní příchozí, ale lidé z oboru, které se vyplatí oslovit. Hledají vaše řešení!

Ceník inzerce na www.agromanual.cz

Typ a rozměry Umístění Cena
Leaderboard
1100×100 b
Velký banner zobrazený
v záhlaví stránky
Měsíc - 16 000 Kč
Týden - 5 000 Kč
Sideboard
160×600 + 160×600 b
Párový velký banner
zobrazený na pravém
a levém pozadí stránky
Měsíc - 24 000 Kč
Týden - 6 000 Kč
Leaderboard
+ Sideboard
160×600 + 1100×100
+ 160×600 b
Propojené bannery
zobrazené nad a podél celé
stránky
Měsíc - 33 000 Kč
Týden - 9 500 Kč
Fullbanner A
600×70 b
Banner zobrazený nad obsahem
jednotlivých stránek
Měsíc - 12 000 Kč
Týden - 3 500 Kč
Fullbanner B
600×70 b
Banner zobrazený v obsahu
vybraných stránek
Měsíc - 10 000 Kč
Týden - 3 000 Kč
Článek Odkaz na vlastní článek
zobrazený ve výpisu článků
Měsíc - 4 000 Kč
Týden - 1 000 Kč
Squarebutton*
A 400×140 b
B 400×100 b
C 400×70 b
Banner zobrazený v boční
liště webu, ceny uvedeny
za měsíční zobrazení
A Měsíc - 8000 Kč
B Měsíc - 6000 Kč
C Měsíc - 5000 Kč
Custombuton*
A+B 195×150 b
Banner poloviční šířky
v postranní liště
Měsíc - 5 000 Kč
Týden - 2 000 Kč
Odkaz Odkaz na vlastní stránky
umístěný v pravém sloupci
Rok - 5000 Kč
Měsíc - 500 Kč
* Bannery na těchto pozicích jsou zobrazeny v náhodném pořadí (max. 3×).
Sleva při umístění pouze ve vybraných částech webových stránek.
Formát bannerů jpg nebo gif, Leaderboard a Sideboard pouze ve formátu jpg.
Náhled umístění bannerů

 

Všeobecné podmínky inzerce u vydavatelství
Kurent s.r.o.

Vydavatel přijímá inzeráty jen na základě objednávky se všemi potřebnými údaji. Cena za inzerát je fakturována do 5 dní po jeho zveřejnění. Zadavatel obdrží fakturu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně splatná do 14 dní. Smluvně je možné dohodnout i jiný termín splatnosti. Zadavatel má v případě otištění nečitelného, nesprávného či neúplného inzerátu nárok na slevu nebo na náhradní inzerát. Reklamovat lze do 14 dní od zveřejnění. Vydavatel nenese odpovědnost za údaje obsažené v inzerci dodané zadavatelem. Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnou inzerát, jehož obsah by byl v rozporu s platnými právními normami, s dobrými mravy nebo je v rozporu se zájmy vydavatele. Stornování inzerce nelze provést po termínu uzávěrky inzerce uvedeném v edičním plánu. Pokud zadavatel po tomto termínu inzerci stornuje, uhradí 100 % dohodnuté ceny inzerce.Vydavatelství Kurent s.r.o.

Vrbenská 23, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 202 310

Ing. Lubomír Boška
zástupce vydavatelství
tel.: +420 777 070 052, e-mail: boska(a)kurent.cz

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
šéfredaktor měsíčníku Agromanuál, inzerce
tel.: +420 777 037 027, e-mail: stepanek(a)kurent.cz

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail