BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ESCORT NOVÝ

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: Merlík bílý, ježatka kuří noha, penízek rolní, hluchavka nachová, svízel přítula.
Méně citlivé plevele: Pohanka svlačcovitá, violka rolní.

Doporučení

Přípravek je možné použít max. 1× za rok bez ohledu na účel použití. Přípravek Escort Nový se aplikuje časně postemergentně ve stadiu 1–4 listů plevelů. Nejlepší účinnosti je dosaženo při aplikaci ve fázi 1–1,5 listu jednoletých trav a 2 pravých listů dvouděložných plevelů. Porost hrachu a pelušky nesmí být vyšší než 5 cm.
Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě redukce výšky porostu, případně zpoždění vývoje a/nebo chloróz vrcholových částí rostlin. Srážky po aplikaci mohou způsobit splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a snížení výnosu a jeho kvality.
V témže roce po sklizni plodiny lze pěstovat ozimé obilniny nebo luskoviny. V následujícím roce je pěstování následných plodin bez omezení. Pěstování zeleniny konzultujte s držitelem registrace.
Volbu náhradní plodiny v případě likvidace porostu je nutné konzultovat s držitelem registrace.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
hrách setý, peluška
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
hrách setý, peluška
5
5
5
5

Minoritní registrace 

Odstupňování dávek přípravku podle výskytu plevelů, růstového stadia plodiny a plevelů.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Přípravek je možné použít max. 1× za rok bez ohledu na účel použití.

Termín ošetření u úročníku lékařského, jetele panonského, vičence ligru, pískavice řecké seno, komonice bílé jednoleté, jetele inkarnátu, jetele perského, jetele alexandrijského, jetele zvrhlého, jetele plazivého, štírovníku růžkatého, tolice dětelové, komonice bílé dvouleté, štírovníku jednoletého:

- v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu;

- v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů.

Termín ošetření u hrachoru setého a cizrny beraní: od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu.

Při použití přípravku nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě redukce výšky porostu, případně zpoždění vývoje a/nebo chloróz vrcholových částí rostlin.

Srážky po aplikaci mohou způsobit splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a snížení výnosu a jeho kvality.

V témže roce po sklizni plodiny lze pěstovat ozimé obilniny nebo luskoviny.

V následujícím roce je pěstování následných plodin bez omezení. Pěstování zeleniny konzultujte s držitelem povolení.

Volbu náhradní plodiny v případě likvidace porostu je nutné konzultovat s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
úročník lékařský, jetel panonský, vičenec ligrus, pískavice řecké seno, komonice bílá jednoletá, jetel nachový, perský, alexandrijský, zvrhlý, plazivý štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá dvouletá, štírovník jednoletý, hrachor setý cizrna beraní
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
úročník lékařský, jetel panonský, vičenec ligrus, pískavice řecké seno, komonice bílá jednoletá, jetel nachový, perský, alexandrijský, zvrhlý, plazivý štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá dvouletá, štírovník jednoletý, hrachor setý cizrna beraní
5
5
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cizrna beraní POST od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, minor. Reg.: ÚKZÚZ
Hrách CPOST AT 3 l 300 l pouze hrách na zrno
Hrachor setý POST od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, minor. Reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel alexandrijský CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel nachový CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel nachový POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel panonský POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel perský CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel zvrhlý CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, komonice bílá dvouletá, minor. Reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, komonice bílá dvouletá, minor. Reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, komonice bílá jednoletá, minor. Reg.: ÚKZÚZ
Peluška CPOST AT 3 l 300 l
Pískavice řecké seno POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Tolice dětelová CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1-1,4 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus CPOST v roce výsevu časně postemergentně od 2–3 pravých listů (trojlístků) plodiny - do začátku prodlužovacího růstu AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
Vičenec ligrus POST v užitkovém roce na začátku obrůstání na jaře do začátku prodlužovacího růstu nebo po 1. seči do 10 dnů, na začátku obrůstání plodiny a plevelů AT 1,2-1,6 l 200–400 l max. 1×, pouze množitelké porosty, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail