BASF
BASF
BASF

AGRA

BARCLAY PROPYZ

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.(Platí pro aplikaci do ovocných a lesních dřevin, rebarbory, jahodníku, řepky ozimé, semenných porostů jetele, krmné řepky, kapusty a tuřínu)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do ovocných dřevin a rebarbory)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do lesních dřevin, jahodníku, řepky ozimé, semenných porostů jetele, cukrovky, krmné řepky, kapusty a tuřínu)

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, výdrol obilnin.
Méně citlivé plevele: potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:
- řepka olejka ozimá - BBCH 13, tj. 3 pravé listy;
- krmná řepka, kapusta, tuřín - semenné porosty - BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen;
- jetel luční, jetel plazivý - semenné porosty - v užitkovém roce, pozdě na podzim;
- cukrovka - semenné porosty - BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen;
- jabloň, hrušeň, slivoň, ostružiník, maliník, rybíz, angrešt - výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu;
- reveň rebarbora - porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu;
- jahodník - porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu;
- lesní školky - od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury;
- lesní hospodářství, lesní stromy, živé ploty - pozdě na podzim, v době dormance kultury;
- okrasné dřeviny, stromy a keře - výsadby min. 1 rok staré, pozdě na podzim, v době dormance kultury.
Růstová fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy
Počet aplikací: 1× za sezonu.
Dávka vody: 200–400 l/ha.
Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.
Vyvarujte se místního předávkování!
Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.
Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.
Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.
Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10 %.
Neaplikujte na umrzlou půdu.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.
V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku propyzamide na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné dřeviny, lesní dřeviny, rebarbora, jahodník, řepka ozimá, semenné porosty jetele, krmné řepky, kapusty a tuřínu
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
ovocné dřeviny, rebarbora
5
5
5
0
lesní dřeviny, jahodník, řepka ozimá, semenné porosty jetele, cukrovky, krmné řepky, kapusty a tuřínu
5
5
0
0
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Minoritní registrace - jetel inkarnát

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

jetel inkarnát

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jetel inkarnát

12

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

jetel inkarnát

5

0

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Angrešt POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Cukrovka POST BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Hrušeň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Jabloň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Jahodník POST porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 3,5 l 200-400 l pouze jahodník - polní, max. 1x za sezonu
Jetel luční POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,75 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Jetel nachový POST na podzim (listopad), plevele 10–12 BBCH AT 1,75 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Jetel plazivý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,75 l 200-400 l pouze semenné porosty, max. 1x za sezonu
Kapusta POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,75 l 200-400 l platí pro kapusta - semenné porosty, max. 1x za sezonu
Lesní hospodářství POST pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,75 l 200-400 l platí také pro lesní stromy, živé ploty, max. 1x za sezonu
Lesní školky POST od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,75 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Maliník POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Okrasné dřeviny POST výsadby min. 1 rok staré, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 4,25 l 200-400 l platí pro stromy a keře, max. 1x za sezonu
Ostružiník POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Rebarbora POST porosty min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l platí pro reveň rebarbora - polní, max. 1x za sezonu
Rybíz černý POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Rybíz červený POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,75 l 200-400 l platí pro řepka olejka krmná semenné porosty, max. 1x za sezonu
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy AT 2,1 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Slivoň POST výsadby min. 1 rok staré, na podzim, v době vegetačního klidu AT 4,25 l 200-400 l max. 1x za sezonu
Tuřín POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 1,75 l 200-400 l platí pro tuřín - semenné porosty, max. 1x za sezonu
detail