Chemap Agro s.r.o.

LENTAGRAN WP

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

LENTAGRAN WP

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

chřest, zelí, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice, cibule, pór, lupina žlutá, vojtěška, jetel luční, jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel alexandrijský,

200–400 l/ha

postřik

mák setý

200–400 l/ha

postřik

10–14 dnů

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele - merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, kopřiva žahavka, drchnička rolní, tetlucha kozí pysk, laskavec ohnutý, výdrol slunečnice, zemědým lékařský, pěťour srstnatý, mléč zelinný, mléč drsný, lebeda rozkladitá, mák vlčí, starček obecný, lilek černý, hluchavky, ptačinec žabinec;

- méně citlivé plevele - heřmánky, svízel přítula.

Optimální fáze plevelů při aplikaci: 2–6 pravých listů (BBCH 12–16).

Upřesnění použití:

Chřest - Aplikace před začátkem sklizňového období před vzejitím plodiny nebo podlistová aplikace mezi řádky vzešlého porostu po ukončení sklizně.

Cibule, pór - Aplikace nejdříve od 3 vyvinutých pravých listů plodiny, která má dostatečně vytvořenou voskovou vrstvičku.

Zelí, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice - Ve výsevech brukvovité zeleniny aplikujte nejdříve od 6 pravých listů plodiny, ve výsadbách 3–4 týdny po výsadbě a vytvoření 6 pravých listů plodiny.

Lupina žlutá, vojtěška, jetele - Postemergentní aplikace od 3 pravých listů (trojlístků) plodiny.

Mák - Dělená aplikace v intervalu 10–14 dnů na porost ve fázi BBCH 12 (2 pravé listy vyvinuty) až BBCH 29 (9 a více pravých listů vyvinuto) na plevele ve fázi 2 až 6 pravých listů. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení nebo před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše. Aplikujte pouze na suchý porost s plně vyvinutou voskovou vrstvičkou! Neošetřovat za vysokých teplot!

Při použití přípravku nelze vyloučit poškození brukvovité zeleniny, lupiny žluté, vojtěšky a jetele plazivého.

Brukvovitá zelenina - Vzhledem k množství odrůd brukvovité zeleniny se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše. U výsadeb aplikujte pouze na dostatečně zakořeněné rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Čištění aplikačního zařízení: Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Lentagran WP.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

vojtěška, jetel luční, jetel plazivý,

jetel inkarnát, jetel alexandrijský,

lupina žlutá, chřest, cibule, pór,

zelí,

kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice, mák setý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

vojtěška, chřest, květák, brokolice, kapusta růžičková, zelí, kapusta hlávková,

jetel luční, jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel alexandrijský, pór, cibule,

lupina žlutá, mák setý

5

5

0

0

Pro aplikaci do vojtěšky, jetele lučního, jetele plazivého, jetele inkarnátu, jetele alexandrijského, lupiny žluté, chřestu, cibule, póru: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Pro aplikaci do máku setého: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Minoritní registrace - česnek

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

česnek

200–300 l/ha

postřik

Aplikujte pouze na suché rostliny, nesmí být narušena vosková vrstvička.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

česnek

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

česnek

5

5

0

0

Česnek: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brokolice POST 16–39 BBCH 42 2 kg 200–400 l max. 1×
Cibule POST 13–19 BBCH 56 2 kg 200–400 l max. 1×
Česnek POST 13–14 BBCH 56 2 kg 200–300 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Chřest PRE Před sklizní AT 2 kg 200–400 l
Chřest POST po sklizni, podlistová aplikace, do BBCH 39 AT 2 kg 200–400 l max. 1×
Jetel alexandrijský POST 13–39 BBCH 28 2 kg 200–400 l max. 1×
Jetel luční POST 13–39 BBCH 28 2 kg 200–400 l max. 1×
Jetel nachový POST 13–39 BBCH 28 2 kg 200–400 l max. 1×
Jetel plazivý POST 13–39 BBCH 28 2 kg 200–400 l max. 1×
Kapusta POST 16–39 BBCH 42 2 kg 200–400 l kapusta hlávková a růžičková, max. 1×
Květák POST 16–39 BBCH 42 2 kg 200–400 l max. 1×
Lupina žlutá POST 13–39 BBCH 56 2 kg 200–400 l max. 1×
Mák POST aplikace dělená, 12–29 BBCH 56 2×1,0 kg 200–400 l max. 1×, aplikace dělená v dávce 2×1,0 kg/ha a v intervalu 10–14 dnů
Pór POST 13–19 BBCH 28 2 kg 200–400 l max. 1×
Vojtěška POST 13–39 BBCH 28 2 kg 200–400 l max. 1×
Zelí POST 16–39 BBCH 42 2 kg 200–400 l max. 1×
detail