Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

KARATE se ZEON technologií 5 CS

Účinná látka

Balení

4 × 5 l, 12 × 1 l

Charakteristika

Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

KARATE se ZEON technologií 5 CS

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe2:

 • Bob na zrno: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
 • Brambor: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
 • Brukvovitá zelenina:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
 • Česnek:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
 • Čočka:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
 • Fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, petržel, kmín kořenný:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
 • Hořčice bílá:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.
 • Hrách:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.
 • Chmel otáčivý (0,125 l/ha): Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.
 • Jabloň (0,1 l/ha): Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.
 • Jádroviny, peckoviny:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.
 • Jahodník:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.
 • Jetel semenné porosty: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.
 • Kukuřice setá: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.
 • Len setý: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.
 • Obilniny:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
 • Okrasné rostliny do 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
 • Paprika:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.
 • Rajče, okurka:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
 • Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
 • Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
 • Salát:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
 • Slunečnice roční:Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.
 • Vojtěška semenné porosty:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

SPe3

 • Bob na zrno: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 12 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Bob na zrno:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
 • Brambor, česnek, okrasné rostliny do 50 cm:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Brambor: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 6 m a při 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Brukvovitá zelenina:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 8 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Česnek:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 6 m a při 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Čočka:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m, při 75 % a 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, petržel, kmín kořenný, jahodník, jetel semenné porosty, brukvovitá zelenina:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
 • Fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, petržel, kmín kořenný:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 8 m, při 75 % a 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Hořčice bílá:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Hořčice bílá:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.
 • Hrách:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75 % a 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
 • Hrách:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 8 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 5 m, při 75 % a 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Chmel (0,125 l/ha):Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 20 m, při 75 %redukci na 15 m a při 90 % redukci na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Chmel otáčivý (0,125 l/ha): Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 40 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy 40 m, při 75 % redukci lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 30 m a při 90% redukci na 20 m od povrchových vod.
 • Jabloň (0,1 l/ha): Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 40 m, při 75 % redukci na 30 m a při 90% redukci na 18 m od povrchových vod.
 • Jabloň (0,1 l/ha):Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 20 m, při 75 %redukci na 15 m a při 90 % redukci na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Jádroviny, peckoviny:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 15 m, při 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Jádroviny, peckoviny:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 35 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 30 m, při 75 % redukci na 20 m a při 90 % redukci na 14 m od povrchových vod.
 • Jahodník:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 18 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 8 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Jetel semenné porosty: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 9 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Kukuřice setá, len setý:S ohledem na ochranu necílových členovců lze přípravek aplikovat pouze za použití nízkoúletových trysek. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce 30 m, při 75 % redukci lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 15 m a při 90 % redukci na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Kukuřice setá: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 40 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 18 m, při 75 % redukci na 8 m a při 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Len setý: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 40 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 18 m, při 75 % redukci na 9 m a při 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Minorita - salát:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Obilniny:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 7 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Okrasné rostliny do 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 14 m, při 75 % redukci na 6 m a při 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Paprika:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 5 m, při 75 % a 90 % redukci úletu na 4 m od povrchových vod.
 • Rajče, okurka:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 12 m, při 75 % redukci na 5 m a při 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Rajče::Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce 20 m, při 75 % redukci na 15 m při 90 % redukci na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Réva vinná: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 30 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy 30 m, při 75 % redukci lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 25 m a při 90% redukci na 14 m od povrchových vod.
 • Réva vinná:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa, obilniny, čočka:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
 • Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m, při 75 % a 90% redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Salát::Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 10 m, při 75% redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
 • Slunečnice roční:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce na 20 m, při 75 % redukci na 15 m a při 90 % redukci na 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
 • Slunečnice:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 7 m, při 75 % a 90 % redukci na 4 m od povrchových vod.
 • Vojtěška semenné porosty, paprika:Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
 • Vojtěška semenné porosty:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchovým vodám.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 6 m, při 75 % a 90% redukci na 4 m od povrchových vod.

Působení

Přípravek Karate se Zeon technologií 5 CS je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera) jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera). Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Vyznačuje se rychlou účinností (knockdownefekt) a dlouhým reziduálním působením. Je světlostabilní, což umožňuje jeho použití proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20-25 °C. Při vysokých teplotách účinnost klesá.

Doporučení

Nejvyšší počet aplikací v roce: 1×

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Přípravek je možné použít k ošetření prázdných skladů (popř. sil), které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin a rostlinných produktů, a k ošetření provozů určených jenk prvotnímu zpracování rostlin a rostlinných produktů v těsné blízkosti skladišť.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin/menší ploše.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
jabloň
50
40
30
18
chmel otáčivý
40
40
30
20
bob na zrno
25
12
5
4
řepka olejka, cukrovka, krmná řepa
14
6
4
4
brambor
30
14
6
4
fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, petržel (semenné porosty)
18
8
4
4
jetel semenné porosty
20
9
5
4
vojtěška semenné porosty
12
6
4
4
kukuřice setá
40
18
8
4
réva
30
30
25
14
len setý
40
18
9
4
čočka
14
6
4
4
hrách
8
5
4
4
hořčice bílá
9
4
4
4
jádroviny, peckoviny
35
30
20
14
jahodník
18
8
4
4
brukvovitá zelenina
(kromě kedlubny a  brukvovité zeleniny listové)
18
8
4
4
obilniny
14
7
4
4
okrasné rostliny do 50 cm
25
14
6
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
jádroviny, peckoviny
20
15
15
5
chmel
30
20
15
10
jabloň
30
20
15
10
réva
15
5
5
5
bob na zrno
15
5
5
0
řepka olejka, cukrovka, krmná řepa, obilniny, čočka
10
5
5
0
brambor, okrasné rostliny do 50 cm
15
10
5
5
fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, petržel (semenné porosty),
jahodník, jetel semenné porosty, brukvovitá zelenina (kromě kedlubny a brukvovité zeleniny listové)
10
5
5
0
vojtěška semenné porosty
5
5
5
0
hrách
5
5
0
0
kukuřice setá, len setý
NELZE
30
15
10
hořčice bílá
15
10
10
5

Jabloň: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.

Chmel otáčivý: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.

Bob na zrno: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Řepka olejka, cukrovka, krmná řepa: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Brambor: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Fenykl řapíkový, kopr vonný, mrkev, pastinák setý, petržel (semenné porosty): SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Jetel semenné porosty: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Vojtěška semenné porosty: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Kukuřice setá: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.

Réva: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Len setý: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 40 m.

Čočka: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Hrách: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Hořčice bílá: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Jádroviny, peckoviny: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Jahodník: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Brukvovitá zelenina (kromě kedlubny a brukvovité zeleniny listové): SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Obilniny: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Okrasné rostliny do 50 cm: SPe2: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Zde je na místě znovu připomenout důležitý přínos přípravku: jeho výrazný repelentní účinek na včely. Karate se Zeon technologií 5 CS je povoleno i do kvetoucích porostů řepky. Doporučujeme aplikaci v době, kdy včely nelétají: tj. navečer nebo časně zrána. Včely si nemohou přinést mikrokapsule Zeon zpět do včelína. Jak potvrdily četné pokusy, úmrtnost včel u včelínů je po aplikaci Karate se Zeon technologií 5 CS nulová. Mimořádně aktuální s ohledem na vzrůstající význam šešulových škůdců je aplikace Karate se Zeon technologií 5 CS proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové. Pro lepší pokrytí dlouhodobého náletu bejlomorek praxe kombinuje přípravek s rozdílným mechanizmem účinku (Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC).

Obilniny
Značné hospodářské škody na ozimých obilninách způsobují virózy – zejména žlutá zakrslost ječmene (BYDV) a virová zakrslost pšenice (WDV). Jednou z možností ochrany je postřik insekticidem Karate se Zeon technologií 5 CS proti přenašečům: mšicím a křísům. Zkušenosti z Francie ukazují, že jedním z nejvirulentnějších přenašečů BYDV je u nás běžně se vyskytující mšice řešetláková.
Po vzejití je třeba pravidelně a často kontrolovat porosty a při zjištění výskytu mšic nebo křísů aplikovat Karate se Zeon technologií 5 CS v registrované dávce. Návratnost nákladů na přípravek (zhruba - 170 Kč/ha) je mimořádně vysoká – podle některých agronomů jedna vynaložená koruna může přinést až 30 Kč zpět.

Brambor
V bramorách můžeme považovat Karate se Zeon technologií 5 CS za vhodného dopňkového partnera k neonikotinoidním přípravkům v antirezistentních strategiích boje proti mandelince bramborové.
Velmi efektivní je však zde použití přípravku proti účinné kontrole mšic, jako hlavních přenašečů nebezpečných viróz. Evropské zkušenosti ukazují zejména vhodnost tankmixu Karate se Zeon technologií 5 CS s aphicidem Pirimor 50 WG. Účinná látka Pirimoru propůjčuje této směsi hloubkové pronikání účinku v porostech, účinná látka Karate se Zeon technolgií 5 CS zase razanci a dlouhodobost.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Kukuřice Bázlivec kukuřičný podle signalizace 28 0,4 l 200-600 l 40-80 l kukuřice setá na siláž a na zeleno,plošný postřik polním pozemním postřikovačem nebo letecká aplikace, max. 1x za vegetaci, minor. reg.: SRS Olomouc
Ředkev Dřepčík polní AT 0,15 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Bejlomorka kapustová AT 0,15 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Dřepčík zelný AT 0,15 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Blýskáček řepkový podle signalizace AT 0,1 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Dřepčík černonohý AT 0,15 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Krytonosec řepkový AT 0,125 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Dřepčík černý AT 0,15 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Krytonosec čtyřzubý AT 0,125 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Dřepčík olejkový AT 0,15 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Ředkev Krytonosec šešulový AT 0,15 l 200–600 l platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití
Salát Mšice při výskytu škůdce 7 0,15 l 200–500 l max. 2×, pozemně, ověřit citlivost, minor. reg. Pěstitel Stratov
Slunečnice Třásněnky BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Klopuška vrásčitá BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Klopušky BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Žraví škůdci BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Klopuška dvoutečná BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Saví škůdci BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Klopuška hnědožlutá BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Mšice BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
Slunečnice Klopuška světlá BBCH 10–51, při zjištění výskytu 21 0,075 l 200–400 l max. 2×, minor. reg. SPZO Praha, ověřit odrůdovou citlivost
detail