Chemap Agro s.r.o.

Bělásek zelný

Latinský název: Pieris brassicae (L.)
Slovenský název: Mlynárik kapustový
Německý název: Grosser Kohlweissling
Anglický název: Large White
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Běláskovití - Pieridae

Hostitelské rostliny

Četné druhy čeledi brukvovitých

Škodlivost

Housenky poškozují rostliny žírem a znečišťují je trusem.

Hospodářský význam

Vyskytují se pravidelně a způsobují značné škody, zvláště na květáku a bílém zelí. V posledních letech je v mnoha oblastech výrazně hojnější méně známý bělásek řepový.

Popis

Housenka běláska zelného je nevýrazně žlutá s černými skvrnkami.

Životní cyklus

Přezimují kukly. Motýli první generace létají od konce dubna do počátku června. Tato první generace je poměrně málo početná a jen výjimečně způsobuje významné škody. Druhá generace bývá početnější. Vyskytuje se v červenci a srpnu. Především je třeba ošetřovat zelí pěstované k uskladnění.

Vajíčka běláska zelného jsou kladena ve skupinách. První dva instary housenek zůstávají pohromadě. Teprve později se rozlézají na nevelkou vzdálenost. Po celou dobu žíru dávají přednost vnějším listům. Proto jsou snadno zasažitelné insekticidy. Způsobené škody jsou od počátku velmi nápadné.

Ekologie

Chladné a deštivé jaro je pro dospělce první generace nepříznivé. Početnost druhé, škodlivější generace, je pak nižší. Housenky jsou napadány velkým množstvím parazitoidů.

Insekticidy

BENEVIA    |  CORAGEN 20 SC    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  SCATTO    |  SHERPA 100 EW    |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    | 
bělásek zelný - housenky (foto Jaroslav Rod)

bělásek zelný - housenky (foto Jaroslav Rod)

detail