BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CORAGEN 20 SC

Účinná látka

Charakteristika

Zařazen v SISPO
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6-16 m.

DO: Pro aplikaci do jabloní a hrušní:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, kukuřice

300–600 l/ha

postřik, rosení

hrušeň, jabloň

700–1000 l/ha

postřik, rosení

réva

500–1500 l/ha

postřik, rosení

Vyšší dávka z uvedeného rozpětí se použije při silnějším výskytu škůdce a při požadovaném delším reziduálnímu účinku.

Termín aplikace:

Proti mandelince bramborové na bramboru se ošetřuje podle signalizace, na počátku líhnutí larev.

Proti obaleči jablečnému na jabloni a hrušni se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace.

Proti podkopníčkům na jabloni a hrušni se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek,

Proti pupenovým a slupkovým obalečům na jabloni a hrušni se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek.

Proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému na révě se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace.

Proti zavíječi kukuřičnému na kukuřici se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, kukuřice

4

4

4

4

réva

6

6

6

6

jabloň, hrušeň

16

12

6

6

Pro aplikaci do jabloní a hrušní: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Minoritní registrace - květák, brokolice, zelí hlávkové, kapusta, mrkev, kořenová zelenina, slivoň

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

rajče

500 l/ha

postřik

brokolice, kapusta, květák, mrkev, zelenina kořenová, zelí hlávkové

300–800 l/ha

postřik

slivoň

500–1500 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

květák, brokolice, zelí hlávkové, kapusta, mrkev, kořenová zelenina

4

4

4

4

slivoň

20

14

9

6

Mrkev, kořenová zelenina: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Slivoň: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 31–60 BBCH, podle signalizace 14 0,05-0,06 l 300–600 l max. 1×
Brokolice Zavíječ zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Brokolice Zápředníček polní 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Brokolice Obaleč pryšcový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Brokolice Můra zelná 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Brokolice Bělásek řepový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Brokolice Bělásek zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Hrušeň Obaleč jablečný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč zahradní 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Podkopníček ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Podkopníček spirálový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč jabloňový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč pupenový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč zimolézový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč pupenový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč zimolézový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč jablečný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč zahradní 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Podkopníček ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Podkopníček spirálový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč jabloňový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Kapusta Můra zelná 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kapusta Bělásek řepový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kapusta Bělásek zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kapusta Zavíječ zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kapusta Zápředníček polní 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kořenová zelenina Pochmurnatka mrkvová 15–89 BBCH 21 0,175 l 300–800 l pole, konzumní, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kořenová zelenina Motýli 15–89 BBCH 21 0,175 l 300–800 l pole, konzumní, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kořenová zelenina Pochmurnatka mrkvová 15–49 BBCH 21 0,175 l 300–800 l pole, konzumní, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kořenová zelenina Motýli 15–49 BBCH 21 0,175 l 300–800 l pole, konzumní, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Kukuřice Zavíječ kukuřičný 14–55 BBCH nebo 73–87 BBCH, podle signalizace 7 0,1 l 300–600 l max. 1×
Květák Můra zelná 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Květák Bělásek řepový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Květák Bělásek zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Květák Zavíječ zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Květák Zápředníček polní 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Květák Obaleč pryšcový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Květák Obaleč pryšcový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Mrkev Pochmurnatka mrkvová 15–49 BBCH 21 0,175 l 300–800 l pole, konzumní, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Mrkev Pochmurnatka mrkvová 15–89 BBCH 21 0,175 l 300–800 l pole, semenné porosty, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Rajče Makadlovka jihoamerická od začátku výskytu 1 0,263 l 500 l skleníky, max. 2×, minor. reg. ÚKZÚZ
Réva vinná Obaleč mramorovaný 57–83 BBCH, podle signalizace 28 0,15-0,27 l 500–1500 l max. 1×
Réva vinná Obaleč jednopásý 57–83 BBCH, podle signalizace 28 0,15-0,27 l 500–1500 l max. 1×
Slivoň Obaleči 73–87 BBCH 14 0,263 l 500–1000 l max. 1×/rok, minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Bělásek zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Zavíječ zelný 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Zápředníček polní 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Obaleč pryšcový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Můra zelná 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
Zelí Bělásek řepový 12–49 BBCH 1 0,125 l 300–800 l pole, max. 1×, minor. reg. ÚKZÚZ
detail