Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

CORAGEN 20 SC

Účinná látka

Charakteristika

Zařazen v SISPO
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 6-16 m.

DO: Pro aplikaci do jabloní a hrušní:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, kukuřice

300–600 l/ha

postřik, rosení

hrušeň, jabloň

700–1000 l/ha

postřik, rosení

réva

500–1500 l/ha

postřik, rosení

Vyšší dávka z uvedeného rozpětí se použije při silnějším výskytu škůdce a při požadovaném delším reziduálnímu účinku.

Termín aplikace:

Proti mandelince bramborové na bramboru se ošetřuje podle signalizace, na počátku líhnutí larev.

Proti obaleči jablečnému na jabloni a hrušni se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace.

Proti podkopníčkům na jabloni a hrušni se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek,

Proti pupenovým a slupkovým obalečům na jabloni a hrušni se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek.

Proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému na révě se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek každé generace.

Proti zavíječi kukuřičnému na kukuřici se ošetřuje podle signalizace, od počátku kladení vajíček do začátku líhnutí housenek.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor, kukuřice

4

4

4

4

réva

6

6

6

6

jabloň, hrušeň

16

12

6

6

Pro aplikaci do jabloní a hrušní: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Minoritní registrace - rajče

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

rajče

500 l/ha

postřik

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 31–60 BBCH, podle signalizace 14 0,05-0,06 l 300–600 l max. 1×
Hrušeň Obaleč zahradní 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Podkopníček ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Podkopníček spirálový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč jabloňový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč pupenový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč zimolézový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Hrušeň Obaleč jablečný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč pupenový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč zimolézový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč jablečný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč zahradní 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Podkopníček ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč ovocný 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Podkopníček spirálový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Jabloň Obaleč jabloňový 70–87 BBCH, podle signalizace 14 0,16 l 700–1000 l max. 1×
Kukuřice Zavíječ kukuřičný 14–55 BBCH nebo 73–87 BBCH, podle signalizace 7 0,1 l 300–600 l max. 1×
Rajče Makadlovka jihoamerická od začátku výskytu 1 0,263 l 500 l skleníky, max. 2×, minor. reg. ÚKZÚZ
Réva vinná Obaleč mramorovaný 57–83 BBCH, podle signalizace 28 0,15-0,27 l 500–1500 l max. 1×
Réva vinná Obaleč jednopásý 57–83 BBCH, podle signalizace 28 0,15-0,27 l 500–1500 l max. 1×
detail