Chemap Agro s.r.o.

Obaleč jablečný

Latinský název: Cydia pomonella (L.)
Slovenský název: Obaľovač jablčný
Německý název: Apfelwickler, Obstmade
Anglický název: Codling moth
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Jabloně, hrušně, meruňky, kdoule, ořechy

Škodlivost

Předčasný opad plodů. Na spadlých plodech je vidět otvor vyplněný trusem. Vyhryzané chodbičky v dužině často vedou až jádřinci. Napadené plody bývají výrazněji zbarvené.

Hospodářský význam

Znehodnocení plodů způsobuje velké škody.

Popis

Vajíčko je cca 1 mm velké, mléčné stříbřitě se lesknoucí,téměř okrouhlé, ploché ve tvaru ploché šupinky, přilepené celou plochou na plod nebo na list.

Housenky jsou zpočátku bělavé, později růžové, s hnědou hlavou. Dosahují délky 2 cm. Kukla je 9 - 10 mm dlouhá, tmavá, s čokoládovým odstínem.

Motýl je cca 1 cm dlouhý. V rozpětí křídel měří 2 cm. Přední křídla jsou popelavě šedá s tmavými příčkami. Blízko jejich hrotu je červenavě tmavohnědá skvrna, světle leskle orámovaná. Zadní křídla jsou šedohnědá.

Životní cyklus

Přezimuje dorostlá housenka v pevném pavučinovém zámotku, v prasklinách kůry, na kmenech, v trávě i jinde. Na jaře se kuklí.

Motýli se líhnou od poloviny května. Samičky kladou jednotlivě vajíčka na plody a okolní listy. Po 8 - 14 dnech se líhnou housenky. Vžírají se do plodů. Z jednoho plodu přelézají na druhý. Housenka tak během života poškodí 2 - 3 plody a dorůstají za 3 - 5 týdnů. Opouštějí plody a vyhledávají úkryty, v nichž si zhotovují husté bílé zámotky. V teplejších oblastech se housenky brzy zakuklí a dají vznik 2. generaci. V chladnějších oblastech se druhá generace vyvíjí jen částečně. Housenky druhé generace škodí na dozrávajících plodech.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Nepřímá ochrana

Prostorová izolace (alespoň 100 m) od líhnišť motýlů – domácích zahrad, skladů ovoce a skládek beden. Podpora predátorů a parazitoidů ozeleněním meziřadí či ploch pod stromy a vyřazením vysoce toxických pesticidů.

Podpora výskytu sýkor v zimě vyvěšováním zimních nocovišť.

Doporučuje se okenními sítěmi zabránit výletu motýlů ze skladů ovoce.


Používání lapacích pásů:
K vychytávání dorostlých housenek obaleče jablečného je možno použít Aeroxon lepové pásy nebo pásy zhotovené z vlnité lepenky. Aeroxon lepové pásy se používají podle návodu na etiketě přiložené k těmto pásům.

Pásy z vlnité lepenky mají být 10 - 15 cm široké. Přikládají se na kmeny vlnitou stranou ve výšce 0,8 až 1 m nad zemí. Pod horním okrajem se pevně připevní drátem nebo motouzem. Jejich horní okraj se překrývá tkaninou, nejméně 3 cm pod úvazek. Zabrání se tak případnému poškození ptáky. Pásy se vyvěšují počátkem července. S kmenů se snímají v průběhu listopadu. Nesmí zůstat v sadech. Likvidují se nejlépe spálením.

Chemická ochrana

Jabloně se ošetřují vždy po vyvrcholení letové vlny (zpravidla za 8 dnů po vrcholu), pokud trvají vhodné podmínky pro kladení vajíček, tj. pokud večerní teploty ve 21 hodin dosahují alespoň 17 °C. Termín zásahu je možno ještě upřesnit sledováním kladení vajíček přímo v sadu.

K hromadnému kladení vajíček dochází vždy, jakmile večerní teplota ve 21 hodin SEČ dosáhne nejméně 17 °C, avšak při dostatečném počtu motýlů ve výsadbě. Vajíčka se na plodech zjišťují za 1 až 2 dny po každém vrcholu letové vlny, jestliže se vyskytne současně vždy alespoň jeden den s večerní teplotou ve 21 hodin SEČ nejméně 17 °C.

Jestliže trvají večerní teploty 17 °C a vyšší déle než 3 dny za sebou a je - li současně zjištěna další letová vlna motýlů, vajíčka se zjišťují za týden po předcházející kontrole. K ochraně lze též používat přípravky na bázi Bacillus thuringiensisssp.kurstaki, které při účinnosti 80 – 85 % nehubí užitečný hmyz.

Insekticidy

ALFAMETHRIN    |  CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  |  CARPOVIRUSINE    |  CORAGEN 20 SC    |  DECIS MEGA    |  DECIS PROTEC  Koupit přípravek  |  DIMILIN 48 SC  Koupit přípravek  |  INSEGAR 25 WG  Koupit přípravek  |  INTEGRO  Koupit přípravek  |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  MADEX    |  MADEX TOP    |  MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  |  RELDAN 22  Koupit přípravek  |  SPINTOR  Koupit přípravek  |  STEWARD  Koupit přípravek  |  VOLIAM TARGO    | 
Larva obaleče jablečného

Larva obaleče jablečného

Plod poškozený obalečem jablečným

Plod poškozený obalečem jablečným

obaleč jablečný - průřez jablkem (foto Jaroslav Rod)

obaleč jablečný - průřez jablkem (foto Jaroslav Rod)

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail