BASF
BASF
BASF

AGRA

Obaleč jablečný

Latinský název: Cydia pomonella (L.)
Slovenský název: Obaľovač jablčný
Německý název: Apfelwickler, Obstmade
Anglický název: Codling moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Jabloně, hrušně, meruňky, kdoule, ořechy

Škodlivost

Předčasný opad plodů. Na spadlých plodech je vidět otvor vyplněný trusem. Vyhryzané chodbičky v dužině často vedou až jádřinci. Napadené plody bývají výrazněji zbarvené.

Hospodářský význam

Znehodnocení plodů způsobuje velké škody.

Popis

Vajíčko je cca 1 mm velké, mléčné stříbřitě se lesknoucí,téměř okrouhlé, ploché ve tvaru ploché šupinky, přilepené celou plochou na plod nebo na list.

Housenky jsou zpočátku bělavé, později růžové, s hnědou hlavou. Dosahují délky 2 cm. Kukla je 9 - 10 mm dlouhá, tmavá, s čokoládovým odstínem.

Motýl je cca 1 cm dlouhý. V rozpětí křídel měří 2 cm. Přední křídla jsou popelavě šedá s tmavými příčkami. Blízko jejich hrotu je červenavě tmavohnědá skvrna, světle leskle orámovaná. Zadní křídla jsou šedohnědá.

Životní cyklus

Přezimuje dorostlá housenka v pevném pavučinovém zámotku, v prasklinách kůry, na kmenech, v trávě i jinde. Na jaře se kuklí.

Motýli se líhnou od poloviny května. Samičky kladou jednotlivě vajíčka na plody a okolní listy. Po 8 - 14 dnech se líhnou housenky. Vžírají se do plodů. Z jednoho plodu přelézají na druhý. Housenka tak během života poškodí 2 - 3 plody a dorůstají za 3 - 5 týdnů. Opouštějí plody a vyhledávají úkryty, v nichž si zhotovují husté bílé zámotky. V teplejších oblastech se housenky brzy zakuklí a dají vznik 2. generaci. V chladnějších oblastech se druhá generace vyvíjí jen částečně. Housenky druhé generace škodí na dozrávajících plodech.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Nepřímá ochrana

Prostorová izolace (alespoň 100 m) od líhnišť motýlů – domácích zahrad, skladů ovoce a skládek beden. Podpora predátorů a parazitoidů ozeleněním meziřadí či ploch pod stromy a vyřazením vysoce toxických pesticidů.

Podpora výskytu sýkor v zimě vyvěšováním zimních nocovišť.

Doporučuje se okenními sítěmi zabránit výletu motýlů ze skladů ovoce.


Používání lapacích pásů:
K vychytávání dorostlých housenek obaleče jablečného je možno použít Aeroxon lepové pásy nebo pásy zhotovené z vlnité lepenky. Aeroxon lepové pásy se používají podle návodu na etiketě přiložené k těmto pásům.

Pásy z vlnité lepenky mají být 10 - 15 cm široké. Přikládají se na kmeny vlnitou stranou ve výšce 0,8 až 1 m nad zemí. Pod horním okrajem se pevně připevní drátem nebo motouzem. Jejich horní okraj se překrývá tkaninou, nejméně 3 cm pod úvazek. Zabrání se tak případnému poškození ptáky. Pásy se vyvěšují počátkem července. S kmenů se snímají v průběhu listopadu. Nesmí zůstat v sadech. Likvidují se nejlépe spálením.

Chemická ochrana

Jabloně se ošetřují vždy po vyvrcholení letové vlny (zpravidla za 8 dnů po vrcholu), pokud trvají vhodné podmínky pro kladení vajíček, tj. pokud večerní teploty ve 21 hodin dosahují alespoň 17 °C. Termín zásahu je možno ještě upřesnit sledováním kladení vajíček přímo v sadu.

K hromadnému kladení vajíček dochází vždy, jakmile večerní teplota ve 21 hodin SEČ dosáhne nejméně 17 °C, avšak při dostatečném počtu motýlů ve výsadbě. Vajíčka se na plodech zjišťují za 1 až 2 dny po každém vrcholu letové vlny, jestliže se vyskytne současně vždy alespoň jeden den s večerní teplotou ve 21 hodin SEČ nejméně 17 °C.

Jestliže trvají večerní teploty 17 °C a vyšší déle než 3 dny za sebou a je - li současně zjištěna další letová vlna motýlů, vajíčka se zjišťují za týden po předcházející kontrole. K ochraně lze též používat přípravky na bázi Bacillus thuringiensisssp.kurstaki, které při účinnosti 80 – 85 % nehubí užitečný hmyz.

Insekticidy

ACEPTIR 200 SE    |  APIS 200 SE    |  CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  |  CARPOVIRUSINE    |  CORAGEN 20 SC    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  DECIS PROTEC  Koupit přípravek  |  HARPUN    |  INSEGAR 25 WG    |  INTEGRO    |  ISOMATE C TT    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  MADEX    |  MADEX TOP    |  MADEX TOP CODLING MOTH FREE    |  MIMIC    |  MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  |  RAK 3 + 4    |  SPINTOR  Koupit přípravek  |  STEWARD  Koupit přípravek  |  STEWARD OPZ    |  VOLIAM TARGO    | 
Larva obaleče jablečného

Larva obaleče jablečného

Plod poškozený obalečem jablečným

Plod poškozený obalečem jablečným

obaleč jablečný - průřez jablkem (foto Jaroslav Rod)

obaleč jablečný - průřez jablkem (foto Jaroslav Rod)

detail