Chemap Agro s.r.o.

DECIS PROTEC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 50 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do rajčat, brambor, cibule, póru, hrachu, jahodníku, brukvovité zeleniny, ředkvičky:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k  povrchové vodě.
- Při aplikaci do révy:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 18 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do ovocných stromů:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 30 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 50 cm:Spe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm:Spe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm:Spe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO:
- Ovocné a okrasné školky nad 150 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.
- Ovocné a okrasné školky nad 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
- Ovocné a okrasné školky do 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době max. líhnutí larev, do L3 14 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Cibule Vrtalka pórová podle signalizace 10 5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Hrách Mšice podle signalizace 7 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×, zákaz zkrmování
Hrách Třásněnky podle signalizace 7 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×, zákaz zkrmování
Hrušeň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Hrušeň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 28 0,06-0,07 % (6-7 ml/10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jabloň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jabloň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jahodník Květopas jahodníkový před květem AT 5 ml/6 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Okrasné rostliny Saví škůdci od začátku výskytu 3 0,03-0,5 % (3-5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Okrasné rostliny Žraví škůdci od začátku výskytu 3 0,03-0,5 % (3-5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Rajče Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době max. líhnutí larev, do L3 14 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Réva vinná Obaleč révový podle signalizace 21 0,06-0,075 % (6-7,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Réva vinná Obaleč východní podle signalizace 21 0,06-0,075 % (6-7,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Réva vinná Obaleč mramorovaný podle signalizace 21 0,06-0,075 % (6-7,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Ředkvička Dřepčíci od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Krytonosec řepkový od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Blýskáček řepkový od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Housenky od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Pilatka řepková od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Slivoň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Slivoň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Třešeň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Třešeň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Třešeň Vrtule třešňová podle signalizace 28 0,06-0,08 % (6-8 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Višeň Vrtule třešňová podle signalizace 28 0,06-0,08 % (6-8 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Višeň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Višeň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Zelí Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail