Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

DECIS PROTEC

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 50 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 25 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 50 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do rajčat, brambor, cibule, póru, hrachu, jahodníku, brukvovité zeleniny, ředkvičky:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 4 m vzhledem k  povrchové vodě.
- Při aplikaci do révy:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 18 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 9 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do ovocných stromů:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřené ochranné vzdálenosti 30 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 50 cm:Spe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při aplikaci do okrasných rostlin do 50 cm:Spe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- Při aplikaci do okrasných rostlin nad 150 cm:Spe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 30 m od okraje ošetřovaného pozemku.

DO:
- Ovocné a okrasné školky nad 150 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 50 m.
- Ovocné a okrasné školky nad 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
- Ovocné a okrasné školky do 50 cm:Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3 °C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době max. líhnutí larev, do L3 14 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Brukvovitá zelenina Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Cibule Vrtalka pórová podle signalizace 10 5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Hrách Mšice podle signalizace 7 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×, zákaz zkrmování
Hrách Třásněnky podle signalizace 7 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×, zákaz zkrmování
Hrušeň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Hrušeň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jabloň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jabloň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jabloň Obaleč jablečný podle signalizace 28 0,06-0,07 % (6-7 ml/10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Jahodník Květopas jahodníkový před květem AT 5 ml/6 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kapusta Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Kedluben Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Květák Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Okrasné rostliny Saví škůdci od začátku výskytu 3 0,03-0,5 % (3-5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Okrasné rostliny Žraví škůdci od začátku výskytu 3 0,03-0,5 % (3-5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Rajče Mandelinka bramborová podle signalizace ošetřovat v době max. líhnutí larev, do L3 14 3-3,5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Réva vinná Obaleč révový podle signalizace 21 0,06-0,075 % (6-7,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Réva vinná Obaleč východní podle signalizace 21 0,06-0,075 % (6-7,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Réva vinná Obaleč mramorovaný podle signalizace 21 0,06-0,075 % (6-7,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Ředkvička Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Krytonosec řepkový od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Blýskáček řepkový od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Housenky od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Pilatka řepková od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Ředkvička Dřepčíci od začátku výskytu AT 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Slivoň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Slivoň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Třešeň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Třešeň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Třešeň Vrtule třešňová podle signalizace 28 0,06-0,08 % (6-8 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Višeň Vrtule třešňová podle signalizace 28 0,06-0,08 % (6-8 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Višeň Saví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Višeň Žraví škůdci od začátku výskytu 28 0,03-0,035 % (3-3,5 ml/ 10 l vody) do počátku skanutí max. 1×
Zelí Dřepčíci od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Krytonosec čtyřzubý od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Krytonosec řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Blýskáček řepkový od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Housenky od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
Zelí Pilatka řepková od začátku výskytu 7 3–5 ml/4 l vody /100 m2 max. 1×
detail