BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Krytonosec řepkový

Latinský název: Ceutorhynchus napi (Gyllenthal)
Slovenský název: Krytonos repkový
Německý název: Grosser Kohltriebrüssler, Grosser Rapsstengelrüssler
Anglický název: Turnip ceutorrhynchus
Limagrain

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny

Řepka olejka, hořčice a jiné druhy brukvovitých rostlin.

Škodlivost

Pod vegetačním vrcholem asi 1 mm velké, nejprve zduřelé, později ohraničené otvůrky - místa po vykladení vajíček. V těchto místech stonek duří, kroutí se někdy je plošně zdeformován a praská. Ve dřeni stonku larvy a drť.

Hospodářský význam

Škodlivé výskyty jsou časté hlavně v teplejších polohách. Podle literárních údajů při 40% napadení rostlin dochází k 20% ztrátám na výnosech a při 10% napadení rostlin k 5% ztrátám. Žír brouků přispívá k napadení rostlin houbovými chorobami.

Popis

Dospělci jsou šedočerní, 3-4 mm dlouzí.

Larvy jsou bělavé, beznohé, prohnuté, až 7 mm dlouhé, s žlutohnědou až hnědou hlavou.

Životní cyklus

Brouci po přezimování přelétávají do porostů řepky olejky od poloviny března. Konají úživný žír. Do listů i stonků vyžírají drobné dírky. Po 2-3 týdnech samičky kladou vajíčka do stonků těsně pod vegetační vrchol. Larvy vyžírají dřeň stonků a po 4-5 týdnech se kuklí v půdě. Mladí brouci se líhnou asi za 25 dní. Zůstávají v zemi až do jara.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli jsou hlavně parazitoidi řádu blanokřídlých.

Insekticidy

BESTSELLER 100 EC    |  BULLDOCK 25 EC    |  CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  |  CYPERKILL 25 EC    |  CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  |  DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  DECIS PROTEC  Koupit přípravek  |  FAST M  Koupit přípravek  |  FURY 10 EW  Koupit přípravek  |  HUNTER SPU    |  JAGER    |  KAISO SORBIE    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  |  NEXIDE    |  POLECI    |  PROTEUS 110 OD    |  RAPID    |  SUMI - ALPHA 5EW    |  TREBON OSR    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  |  VOODO    | 
Krytonosec řepkový (foto©Josef Pozděna)

Krytonosec řepkový (foto©Josef Pozděna)

Krytonosec řepkový (foto©Josef Pozděna)

Krytonosec řepkový (foto©Josef Pozděna)

Larvy krytonosce (foto©Josef Pozděna)

Larvy krytonosce (foto©Josef Pozděna)

Stonky poškozené žírem krytonosce (foto©Josef Pozděna)

Stonky poškozené žírem krytonosce (foto©Josef Pozděna)

Stonky poškozené žírem krytonosce (foto©Josef Pozděna)

Stonky poškozené žírem krytonosce (foto©Josef Pozděna)

detail