BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

MOSPILAN 20 SP

Účinná látka

Balení

500 g samostatný sáček (PE/Al/PET) s potiskem, 15×50 g sáček (PE/Al/PET) v kartónové krabičce s potiskem (tj. 750 g), 250 g (objem 500 ml), 500 g (objem 1000 ml) HDPE dóza s  potiskem, 3×360 g sáček (PVAL ) v Al folii (tj. 1080g)

Charakteristika

Postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku určen ý k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících škody sáním a požerem - mšici chmelové, mandelinky bramborové, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného, molic, třásněnek, puklice, blýskáčka řepkového a krytonosců.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m při použití do ozimé řepky vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m při použití do jádrovin, jabloně a chmele vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě pro aplikaci do řepky ozimé. Při 50% a 75% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové členovce 5m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci pak ochranná vzdálenost není nutná.
- Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě pro aplikaci do okrasných rostlin. Při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek ochranná vzdálenost není nutná.

Působení

Mospilan 20 SP je systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů. Působí jako neurotoxikant, tzn.blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin. Mospilan 20 SP je velmi flexibilní k vyšší teplotě během aplikace, v rostlině je rozváděn akropetálně (vzhůru, do nově narůstajících listů), nikoliv bazipetálně ke kořenům. Pro lepší penetraci do porostu je doporučováno dle podmínek a plodiny použití se smáčedly (zeleniny, luskoviny).

Spektrum účinnosti

Řepka olejná
Krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi), krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus quadridens), blýskáček řepkový (Meligethes aeneus), krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus), bejlomorka kapustová (Dasyneura brassicae), dřepčík černý/černonohý (Phyllotreta atra/nigripes), krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma), osenice polní (Agrotis segetum), pilatka řepková (Athalia rosae).

Jádroviny
Mšice jabloňová/jitrocelová (Aphis pomi/Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), obaleč jablečný (Cydia pomonella), pilatka jablečná (Haplocampa testudinea), zobonoska jablečná/ovocná (Coenorhinchus aequatus/Rhynchites bacchus), květopas jabloňový (Anthonomus pomorum).

Peckoviny
Pilatka švestková/žlutá (Haplocampa minuta/flava), vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi).

Brambory
Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice řešetláková (Aphis nasturtii).

Obiloviny
Kyjatka osenní (Sibion avenae), kyjatka travní (Metopolophium dirhodum), mšice střemchová (Rhopalosiphum padi).

Kukuřice
Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubialis).

Slunečnice
Mšice střemchová (Rhopalosiphon padi).

Cukrovka
Mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice maková (Aphis fabae), dřepčík rdesnový/řepný (Chaetocnema concinna/tibialis).

Luskoviny
Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum), mšice maková (Aphis fabae), mšice broskvoňová (Myzus persicae), třásněnka hrachová (Kakothrips robustus).

Chmel
Mšice chmelová (Phorodon humuli).

Zeleniny
Mšice zelná (Brevicoryne brassicae), bělásek zelný/řepový/řepkový (Pieris brassicae/rapae/ napi), květilka zelná/cibulová/řepná (Delia radicum/antiqua/Pegomya betae), třásněnka zahradní/ západn(Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis), molice skleníková (Trialeurodes vaporarium), mšice broskvoňová/mšice bavlníková (Myzus persicae/Aphis gossypii).

Okrasné rostliny
Molice skleníková (Trialeurodes vaporarium), mšice broskvoňová/bavlníková (Myzus persicae/ Aphis gossypii), třásněnka zahradní/západní (Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis), puklice švestková (Eulecania corni), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum).

Doporučení

Maximální počet ošetření řepky olejky 3× v průběhu vegetace.

Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu.

Aplikační dávka vody pro chmel: 200–2000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači a rosiči.

Dávkování postřikové kapaliny: Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů (např. acetamiprid, thiakloprid, klothianidin, imidakloprid, thiamethoxam)po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanizmem účinku.

Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače nebo rosiče), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepka olejka
4
4
4
4
jádroviny, chmel, jabloně
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
řepka olejka
5
5
5
0
okrasné rostliny - venkovní použití
5
0
0
0

 

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organizmů [m]
maliník, ostružiník
6
6
6
6
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců [m]
maliník, ostružiník
10
5
0
0

 

Minoritní registrace

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

cukrovka

200–400 l/ha

postřik

jetel luční

300–400 l/ha

postřik

1× za rok

mák setý

300 l/ha

postřik

maliník, ostružiník

200–1 000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok

nezemědělská půda, trávníky

300–600 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

peckoviny

300–1 000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

řepka olejka ozimá

200–600 l/ha

postřik

1× na podzim

slivoň

300–1 000 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

slunečnice

300–500 l/ha

postřik

třešeň, višeň

300–1 000 l/ha

postřik, rosení

2× za rok (květopas peckový 1×, vrtule třešňová 1×, zobonosky 2×)

veřejně přístupné plochy, zahrady

300–600 l/ha (až 1 000 l/ha pro prostorové kultury)

postřik, rosení

1× za rok

ořešák

600–1 500 l/ha

postřik, rosení

1× za rok

ostropestřec mariánský

200–400 l/ha

postřik

2× v  intervalu 7 dnů

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

jetel luční

zákaz zkrmování slámy

nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady

ošetřené rostliny nesmějí být použity k jídlu ani zkrmovány

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska

50 %

tryska

75 %

tryska

90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

jetel luční, nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny ? 50 cm, řepka olejka ozimá, cukrovka, mák, slunečnice, ostropestřec mariánský

4

4

4

4

okrasné rostliny ? 50 cm, maliník, ořešák, ostružiník, peckoviny, třešeň, višeň

6

6

6

6

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]

ořešák

5

0

0

0

jetel luční, nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny ? 50 cm

5

5

0

0

mák, okrasné rostliny ? 50 cm, slunečnice

5

5

5

0

maliník, ostružiník, peckoviny, třešeň, višeň

10

5

0

0

Návod k použití

Řepka olejná - jarní aplikace:
Doporučený termín aplikace proti stonkovým krytonoscům je jako tzv. 2. postřik kolem pol.dubna nebo jako 1. postřik v případě, že z nějakých důvodů (mokro, vítr, čas) nebyl uskutečněn 3-5 dnů po náletu před kladením vájíček (od pol. do konce března). Dávka 120g/ha. Lze mísit s DAM 390, herbicidy, fungicidy, list. hnojivy, růst. regulátory. Tato aplikace je vynikající zejména na mladé vylíhlé larvy (zkrácení požerového kanálku), kde se plně projeví systémový účinek přípravku, navíc tato aplikace vzhledem k 2-3 týdennímu reziduálnímu efektu zasáhne i první nálety blýskáčka řepkového event. šešulových škůdců.
Blýskáček řepkový
Doporučená aplikace podle signalizace od základu květenství řepky do fáze BBCH 59-60 (větve 1. řádu/poč.kvetení). Doporučená dávka je 80-120g/ha podle tlaku škůdce a dalších uvažovaných insekticidních aplikací v porostu. Obecně vyšší dávka má delší reziduální účinek a nepatrně rychlejší počáteční působení. Přípravek má poněkud pomalejší nástup účinnosti 1.-3. den po aplikaci, od 5.-7.dne se plně projevuje systémový účinek. Vyšší dávka opět výrazněji ovlivní vliv na šešulové škůdce, zejména krytonosce šešulového, který napadá porosty téměř současně s blýskáčkem.
Šešuloví škůdci
Doporučení optimálního termínu aplikace závisí na mnoha faktorech. Proti krytonosci šešulovému, který může být v porostu již před květem, postačuje provedený zásah proti blýskáčku. Při masivním výskytu převládajícím nad blýskáčkem nutno aplikovat samostatně v dávce 120g/ha.
Bejlomorka kapustová
Doporučená aplikace zejména v rámci minimální technologie zpracování půdy je od fáze žlutého poupěte do konce plného květu, preferenčně pak v období plného květu. Doporučená dávka je 120-200g/ha podle tlaku škůdce, vyšší dávka prodlužuje reziduální účinek, zvětšuje účinek na larvy bejlomorky v šešulích; pro urychlení účinku lze doporučit TM Mospilan 20 SP 120g/ha + pyretroid v pol.- plné dávce. Sólo aplikace i TM jsou relativně neškodné pro včely. Tyto aplikace je možno výhodně — po vyzkoušení - kombinovat s ošetřením proti hlízence (např. Mospilan + Decis/Karate+Horizon 250EW).


Řepka olejná — podzimní aplikace:
Bylo-li použito insekticidně mořené osivo řepky, pak v případě teplého a suchého počasí nutno ošetřit vcházející porosty 3-5 týdnů po zasetí proti dřepčíkům. Doporučená dávka je 120g/ha a má cca 2-3 týdenní reziduální účinnost. V případě nemořeného osiva a vhodných klimatických podmínek je zapotřebí ošetřit veškeré porosty velmi rychle v období 1-2 dnů po náletu škůdce dávkou 120g/ha. Přípravek lze ve stejné dávce použít proti osenici (výhoda systémového účinku v příp. že nejsou přímo zasaženy housenky aktivní ve večerních hodinách) a proti pilatce (pol.září - zámraz) při prvních výskytech.


Jádroviny:
Proti květopasu jabloňovému se doporučuje vyšší dávka 250g/ha na základě zjištěného počtu brouků po oklepu větví podle sumy teplot, možný termín ošetření je od rašení do fáze růž. poupě (BBCH 51-59, nejoptimálněji v BBCH 54 myší ouško), vždy do počátku květu. Proti mšicím se doporučuje dávka 120g/ha před květem, optimálně v BBCH 56-57zelené/růžové poupě. Lze kombinovat s ošetřením proti květopasi. V případě vlnatky krvavé postačuje 120g/ha pro jarní postřik, kdy nymfy vylézají do korun, pro pozdější postřik během vegetace dávku zvýšit na 150-200g/ha + kvalitní pokrytí porostu.
Obaleč jablečný
Doporučený termín ochrany je v dávce 250g/ha po vrcholu letové vlny škůdce, vždy do období počátku líhnutí larev. Optimálně fáze vajíčka červený prstenec - černá hlavička.
Pilatky
Aplikace přípravku obecně po opadu květních plátků dle zjištěného počtu vajíček nakladených na mladé plůdky. Nejoptimálnější termín v dávce 120g/ha je při zjištění dvou červených skvrnek (oček zárodku) u poloviny hodnocených vajíček. Za 1-2 dny po dosažení černých oček se larva zavrtává do plodů a poté se doporučuje dávka 250g/ha nebo hloubkově působící přípravek.
Zobonosky
Doporučená dávka je 250g/ha.Lze kombinovat s ošetřením proti obaleči jablečnému nebo pilatkám. Při nižším tlaku zobonosek postačuje 1 ošetření (lépe proti pilatce, lze i obaleč), při vyšším tlaku zobonosek lze využít 2 aplikací proti pilatce (1. proti pilatce, 2. za 7-10dní proti zobonosce) nebo kombinace cíleného zásahu proti obaleči + organofosfát před odkvětem/po odkvětu.


Peckoviny:
Ošetření proti dospělcům vrtule třešňové v dávce 250g/ha se doporučuje provádět podle signalizace kontrolou dospělců na žlutých lepových deskách, proti mladým larvám v době max. nakladení vajíček. Při větším tlaku škůdce a u pozdnějších odrůd se doporučuje postřik ve stejné dávce po 10-14 dnech opakovat. Proti pilatce švestkové se doporučuje dávka 120g/ha na konci kvetení slivoní, v době opadu korunních plátků.


Brambory:
Doporučená dávka vody je 400-600l/ha. Na mandelinku bramborovou je doporučená dávka 60-80g/ha podle tlaku škůdce. Přípravek je vysoce účinný na nejvíce škodlivé larvy III. a IV.instaru L3/L4, současně účinkuje na brouky. V teplejších a nižších polohách s možností 2 (3) generací škůdce za rok je výhodnější vyšší dávka 80g/ha, kdy se současně prodlužuje reziduální účinek na cca 3 týdny. Ve vyšší dávce 100-120g/ha lze použít v množitelských porostech proti přenašečům viróz, mšici broskvoňové a řešetlákové. Výhodou je systémové působení v nově narostlých částech, reziduální působení 2 - 3 týdny podle podmínek, možnost kombinací s fungicidy proti plísni, selektivita vůči přirozeným nepřátelům obou skupin (denivky, střevlíci, slunéčka, pavoukovití aj.), využití při vyšších teplotách nad 25°C.


Obilniny:
Proti listovým mšicím je doporučen postřik v dávce 120g/ha (v době kvetení u pšenice ozimé, v průběhu sloupkování u ječmene jarního) zejména za suchého a teplého počasí. Ochrana klasů v dávce 120g/ha v době od konce kvetení do začátku tvorby obilky. Flexibilní použití dle tlaku mšic — okraje, celoplošně, opakovaně.


Kukuřice:
Proti zavíječi kukuřičnému se doporučuje u porostů na zrno dávka 150g/ha v období maximálního náletu dospělců (červen), kdy je přípravek účinný na mladé líhnoucí se larvy, které se prohryzávají do stébel a palic.


Slunečnice:
Proti mšici střemchové se doporučuje aplikace v dávce 100-120g/ha na základě monitoringu po ukončení přeletu ze zimních hostitelů (5% napadení), při sekundárních výskytech (červen) při napadení 15-20% rostlin ve stejné dávce 100-120g/ha.


Cukrovka:
Proti mšicím se doporučuje aplikace v dávce 100-120g/ha na základě monitoringu po ukončení přeletu ze zimních hostitelů (5% napadení), při sekundárních výskytech (červen) při napadení 15-20% rostlin ve stejné dávce 100-120g/ha. Přípravek je vysoce účinný proti dřepčíkům v dávce 120g/ha ve fázi děložních lístků vzcházející cukrovky (do 2 pravých listů), zejména v sušších a teplejších podmínkách.


Luskoviny:
Proti kyjatce hrachové se doporučuje dávka 120g/ha flexibilně během vegetačního období dle zjištěného výskytu 3-5 mšic/rostlina. Proti mšicím lze u semenných porostů luskovin použít v sušších a teplejších podmínkách přípravek v dávce 120 g/ha pro omezení přenosu viróz. Do začátku květu lze použít přípravek (zejména u množitelských porostů, za sucha a tepla) proti třásněnce hrachové ve vyšší dávce 200g/ha. Vzhledem k tvorbě voskového povlaku na listech hrachu doporučujeme použít smáčedlo (Silwet L 77 — 0,1 — 0,15 l, Sampi 0,6 l).


Mák:
Lze využít ošetření proti mšici makové v dávce 120g/ha v období po sekundárním přeletu při napadení 5% a více rostlin na pozemku. Hodnocení by mělo zahrnovat 5 x 20 rostlin. Významné škody může způsobit krytonosec makovicový, škodí dospělci okusem listů a stonků, ale hlavně larvy, které se líhnou v tobolkách a vyžírají základy semen. Ošetření v dávce 120g/ha by mělo směřovat do fáze háčkování (BBCH 47-49) při prvních zjištěných požercích na květních stvolech a pokud možno na počátku líhnutí mladých larev v makovicích, kdy se nejlépe projeví systémový účinek přípravku.


Chmel:
Podle intenzity výskytu a signalizace mšice chmelové je optimálním termínem aplikace závěr vegetativní růstové fáze, tedy cca období 2.dekáda června - 1.dekáda července, ale vždy pouze do květu. 1 aplikace během vegetace. Doporučená dávka je 0,008%, tj. 160g/ha při dávce vody 2000 l/ha.


Zeleniny:
Ochrana proti mšicím jen v případě silného tlaku. Výhodou je systémové působení přípravku v těžko dostupných místech napadení (záhyby, úžlabí listů aj.). Dávka 120g/ha, 600l vody/ha, max. 2 aplikace/veget.období. Nejúčinnější ochrana proti běláskům v období líhnutí mladých larev v dávce 120g/ha. Proti květilkám je účinný pouze postřik (event. opakovaný) v době hromadného náletu škůdců, nejpozději pak při zjištění nakladených vajíček či prvních min na listech (nepoužívat jako půdní aplikaci, zálivka aj.). Proti molici skleníkové a třásněnce zahradní je doporučená dávka 250g/ha, nutné střídání s přípravky s odlišným mechanismem působení, v případě velmi odolného přenašeče viróz — třásněnky západní — je doporučená dávka 300-350g/ha.


Okrasné rostliny:
Doporučená dávka přípravku je 120g/ha (mšice), 250g/ha (molice, puklice),v případě třásněnek lze použít až dávku 300g/ha. Doporučené množství vody je 600l/ha. Aplikace při prvních zjištěných výskytech. Doporučené střídání s přípravky s jiným mechanismem působení (Applaud, Admiral, Vertimec, Talstar aj.).

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 7 0,06 kg max. 1x
Broskvoň Štítenka zhoubná podle signalizace v době hromadného rozlézání nymf AT 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Cukrovka Makadlovka řepná 31–39 BBCH 28 0,12 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Hrušeň Obaleč jablečný 14 0,025 % 1000 l max. 1x
Hrušeň Mšice 28 0,013 % 1000 l max. 1x
Hrušeň Vlnatka krvavá 28 0,013 % 1000 l max. 1x
Chmel Mšice chmelová 42 0,008 % 200–2000 l max. 1x
Jabloň Obaleč jablečný 14 0,025 % 1000 l max. 1x
Jabloň Mšice 28 0,013 % 1000 l max. 1x
Jabloň Vlnatka krvavá 28 0,013 % 1000 l max. 1x
Jetel luční Nosatčíci před květem až první rozkvetlé hlávky, podle signalizace při překročení prahu škodlivosti AT 0,15 kg nosatčíci rodu Apion, minor. reg. ÚKZÚZ
Mák Bejlomorka maková 55–61 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Maliník Bejlomorka ostružiníková před květem do balonového stadia květu, po sklizni 49 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Meruňka Štítenka zhoubná podle signalizace v době hromadného rozlézání nymf AT 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Nezemědělská půda Křísi podle signalizace AT 0,15 kg nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Mšice 3 0,25 kg 0,04% max. 2x
Okrasné rostliny Mšice bavlníková 3 0,25 kg 0,04% max. 2x
Okrasné rostliny Molice skleníková 3 0,25 kg 0,04% max. 2x
Okurka Mšice 3 0,125 kg 0,02 % max. 2x, pouze ve skleníku
Ořešák Vrtule ořechová 70–89 BBCH 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Ořešák Mšice 70–89 BBCH 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Ořešák Puklice 70–89 BBCH 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Ostropestřec Mšice 14–51 BBCH 14 0,15-0,25 kg množitelské porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Ostropestřec Babočka bodláková 14–51 BBCH 14 0,15-0,25 kg babočka bodláková - housenky, množitelské porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Ostružiník Bejlomorka ostružiníková před květem do balonového stadia květu, po sklizni 49 0,25 kg semenné porosty, minor. reg. ÚKZÚZ
Paprika Mšice 3 0,125 kg 0,02 % max. 2x, pouze ve skleníku
Rajče Mšice 3 0,125 kg 0,02 % max. 2x, pouze ve skleníku
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový AT 0,12 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,18 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,15-0,18 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový AT 0,08-0,1 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý AT 0,12 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, ozimá Zápředníček polní 10–19 BBCH AT 0,15 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý AT 0,12 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,18 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový AT 0,12 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,15-0,18 kg max. 3x v průběhu vegetace
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový AT 0,08-0,1 kg max. 3x v průběhu vegetace
Slivoň Zobonosky podle signalizace nejpozději na počátku růstu plůdků 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Slivoň Štítenka zhoubná podle signalizace v době hromadného rozlézání nymf AT 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Třásněnky 10–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Potemník písečný 10–39 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Slunečnice Klopušky 10–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Trávníky Křísi podle signalizace AT 0,15 kg nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady, minor. reg. ÚKZÚZ
Třešeň Vrtule třešňová podle signalizace 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Třešeň Štítenka zhoubná podle signalizace v době hromadného rozlézání nymf AT 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Třešeň Zobonosky podle signalizace nejpozději na počátku růstu plůdků 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Třešeň Květopas peckový podle signalizace 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Višeň Květopas peckový podle signalizace 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Višeň Vrtule třešňová podle signalizace 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Višeň Štítenka zhoubná podle signalizace v době hromadného rozlézání nymf AT 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Višeň Zobonosky podle signalizace nejpozději na počátku růstu plůdků 14 0,25 kg minor. reg. ÚKZÚZ
Zahrady Křísi podle signalizace AT 0,15 kg nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady, minor. reg. ÚKZÚZ
detail