BASF
BASF
BASF

AGRA

Potemník písečný

Latinský název: Opatrum sabulosum
Slovenský název: Potemník pieskový
Německý název: Großer Staubkäfer
Anglický název: Darkling beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Potemníkovití- Tenebrionidae

Hostitelské rostliny

Pšenice, ječmen, oves, řepa, cukrovka, slunečnice

Škodlivost

Dospělci poškozují pokožku stonku slunečnice obvykle v blízkosti půdy, čímž dochází k poškození cévních svazků. Závažněji poškozené rostliny odumírají, méně poškozené rostliny jsou náchylné později k lámání stonku či k infekci houbových chorob.

Hospodářský význam

V posledních letech způsobují dospělci lokálně závažné škody na slunečnici během prvních fází růstu (BBCH 10–39).

Popis

Velikost 7-10 mm, zbarvení je černo-šedé, ale krovky jsou často pokryté částečky písku a hlíny. Štít a hlava ploché pokryté drobnými hrbolky. Krovky jsou oválné s šesti žebry a také pokryté drobnými hrbolky. Na předních holeních trnovitý výběžek.
Dospělci již od března až do pozdního léta. Žije na suchých místech, často na písčitém podkladu. S tímto druhem se setkáme na polních cestách, polích, okrajích lesů, mezích a stepích. Dospělci za dne aktivně pohybují po půdě a vyhledávají tlející rostlinné zbytky. Byl pozorován jako škůdce řepy (Beta spp.). Páření probíhá v dubnu a samičky kladou vajíčka během května a června. Larvy žijí v půdě a stejně jako dospělci vyhledávají rostlinné zbytky.
Zdroj: www.naturabohemica.cz

Životní cyklus

Přezimující brouci se obvykle skrývají pod kameny či zbytky rostlin. Samičky kladou během jara vajíčka do půdy. Larvy poškozují podzemní části rostlin, kuklí se v půdě a na konci léta se již objevují dospělci nové generace. Brouci se dožívají 2 let.

Insekticidy

MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  | 
detail