Chemap Agro s.r.o.

Potemník písečný

Latinský název: Opatrum sabulosum
Německý název: großer Staubkäfer
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Potemníkovití- Tenebrionidae

Popis

Velikost 7-10 mm, zbarvení je černo-šedé, ale krovky jsou často pokryté částečky písku a hlíny. Štít a hlava ploché pokryté drobnými hrbolky. Krovky jsou oválné s šesti žebry a také pokryté drobnými hrbolky. Na předních holeních trnovitý výběžek.
Dospělci již od března až do pozdního léta. Žije na suchých místech, často na písčitém podkladu. S tímto druhem se setkáme na polních cestách, polích, okrajích lesů, mezích a stepích. Dospělci za dne aktivně pohybují po půdě a vyhledávají tlející rostlinné zbytky. Byl pozorován jako škůdce řepy (Beta spp.). Páření probíhá v dubnu a samičky kladou vajíčka během května a června. Larvy žijí v půdě a stejně jako dospělci vyhledávají rostlinné zbytky.
Zdroj: www.naturabohemica.cz

Insekticidy

MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  | 
detail