BASF
BASF
BASF

AGRA

CALYPSO 480 SC

Účinná látka

Balení

PE dóza 250 ml, PE lahev 1 l

Charakteristika

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k ochraně řepky olejky, jabloní, třešní, višní, slivoní a brambor proti žravým a savým škůdcům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

CALYPSO 480 SC

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Calypso 480 SC obsahuje účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů. Působí jako kontaktní a požerový jed, má vynikající systémové vlastnosti a nový způsob účinku spočívající v narušení přenosu impulsů uvnitř nervového systému hmyzu. Mechanizmus je obdobný jako u acetylcholinesterásy, avšak thiacloprid je pouze pomalu inaktivován. Jeho trvalé působení vede k celkové disfunkci nervového systému a následně k usmrcení zasaženého cílového organizmů.

Doporučení

Jádroviny
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum)
Aplikace proti dospělcům se provádí dle signalizace, obvykle ve stadiu myšího ouška jabloně.

Obaleč jablečný (Cydia pomonella)
Aplikace dle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít ihned po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat na začátku líhnutí larev. Dávka 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení.
Je vhodné především proti 2. generaci škůdce.

Pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea)
Aplikace se provádí podle signalizace, obvykle na konci kvetení jabloní, tj. v době opadu korunních plátků.

Peckoviny
Vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi)
Aplikace se provádí podle signalizace. Proti dospělcům v době jejich zvýšeného náletu na signalizační desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. Především u pozdních odrůd (Kordia, atp.) je třeba ošetření po 12 až 14 dnech zopakovat.

Obaleč švestkový (Cydia funebrana)
Aplikace se provádí podle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat na začátku líhnutí larev. Dávka 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení. Je vhodná především proti 2. generaci škůdce.
Pilatka švestková (Hoplocampa minuta), Pilatka žlutá (Hoplocampa flava)
Aplikace dle signalizace, obvykle na konci kvetení slivoní, tj. v době opadu korunních plátků.
Jádroviny a peckoviny
Mšice
Aplikace se provádí obvykle při prvním objevení kolonií mšic. Při silném tlaku škůdce je vhodné použít vyšší dávku přípravku, která umožňuje rychlejší nástup účinnosti a delší reziduální působení.
Brambory
Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata)
Aplikace se provádí v době maxima líhnutí larev, tj. obvykle při převažujícím výskytu larválních stadií L1 až L3.
Přípravek velice dobře působí na mšice.

Přípravek Calypso 480 SC lze použít maximálně 2× v průběhu vegetace.
Aplikace přípravku se provádí běžnými pozemními postřikovači anebo rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování podle návodu k použití.
Doporučené množství postřikové kapaliny: ovocné plodiny 300–1000 l/ha, brambor 300–500 l/ha.

Řepka olejka
Vzhledem k vynikajícím insekticidním vlastnostem a toleranci vůči včelám je přípravek velmi vhodný pro použití proti řadě škůdců v řepce olejce a hořčici bílé.
Krytonosec čtyřzubý (Ceuthorhynchus pallidactylus), Krytonosec řepkový (Ceuthorhynchus napi)
Aplikace se provádí podle signalizace, nejlépe před začátkem kladení vajíček. Dávka 0,15–0,2 l/ha.

Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus)
Aplikace se provádí podle signalizace k ochraně poupat řepky. Zvláště vhodná je aplikace v době prosvítání prvních poupat. Dávka 0,1–0,15 l/ha.

Krytonosec šešulový (Ceuthorhynchus obstrictus), Bejlomorka kapustová (Dasyneura brassicae)
Aplikace se provádí podle signalizace v době maximálního náletu škůdců. Dávka 0,15–0,2 l/ha.

Velkou předností insekticidu Calypso je jeho výborná účinnost i za vysokých teplot a při slunečním svitu.

Calypso 480 SC lze použít maximálně 2× v průběhu vegetace. Pro zvýšení razance účinku je možné použít také kombinaci Calypso 480 SC s insekticidem Decis.

Minoritní registrace:

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

peckoviny

500–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

max. 12 l přípravku/ha/rok

7–10 dnů

broskvoň

500–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

max. 12 l přípravku/ha/rok

7–14 dnů

slivoň

100–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

max. 12 l přípravku/ha/rok

7–10 dnů

jádroviny

200–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení, nátěr

max. 12 l přípravku/ha/rok

7–14 dnů

ořešák vlašský

100–1500 l/ha

(max. 500 l/m výšky koruny)

postřik, rosení

max. 12 l přípravku/ha/rok

7–10 dnů

rybíz, borůvka, maliník, ostružiník

500–1000 l/ha

postřik, rosení

3× za rok

5–7 dnů

jahodník

1000–2000 l/ha

postřik

6× za rok

7–10 dnů

celer bulvový

600 l/ha

postřik

10–14 dnů

cuketa, patizon, tykev

600 l/ha

postřik

5–14 dnů

rajče

600–1200 l/ha

postřik

14 dnů

špenát

400–600 l/ha

postřik

7–10 dnů

zelenina košťálová

400–600 l/ha

postřik

4× pole, 2×skleníky

7–10 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

všechny indikace

50

50

50

20

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 21 0,1 l
Broskvoň Mšice 14 0,1-0,2 l
Celer Mšice 14 0,2 l pouze celer bulvový, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Krytonosec šešulový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hořčice Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hořčice Blýskáček řepkový AT 0,1-0,15 l 40-80 l
Hořčice Krytonosec čtyřzubý AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hořčice Krytonosec řepkový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hrušeň Mšice 14 0,15-0,2 l
Jabloň Obaleč jablečný 14 0,2-0,25 l
Jabloň Podkopníček ovocný podle signalizace 14 0,25 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jabloň Pilatka jablečná 14 0,2-0,25 l
Jabloň Podkopníček spirálový podle signalizace 14 0,25 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jabloň Zobonoska ovocná podle signalizace 14 0,25 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jabloň Květopas jabloňový 14 0,2 l
Jabloň Mšice 14 0,15-0,2 l
Jahodník Mšice podle signalizace 3 0,25 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Jahodník Květopas jahodníkový podle signalizace 3 0,25 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Kapusta Mšice 7 0,2 l kapusta hlávková a růžičková, minor. reg.: ÚKZÚZ
Kedluben Mšice 7 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Květák Mšice 7 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Malinovník plstnatý od začátku výskytu 7 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Mšice od začátku výskytu 7 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Meruňka Mšice 14 0,1-0,2 l
Mrkev Mšice 7 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Housenky - 0,025 % minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Brouci - 0,025 % minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné rostliny Mšice - 0,025 % minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Saví škůdci od začátku výskytu - 0,2-0,25 l savý hmyz, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okrasné školky Žraví škůdci od začátku výskytu - 0,2-0,25 l žravý hmyz, minor. reg.: ÚKZÚZ
Okurka Mšice 3 0,2-0,4 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Saví škůdci od začátku výskytu - 0,2-0,25 l savý hmyz, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ovocné školky Žraví škůdci od začátku výskytu - 0,2-0,25 l žravý hmyz, minor. reg.: ÚKZÚZ
Paprika Třásněnky od začátku výskytu 3 0,2 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rajče Housenky při prvním výskytu 3 0,1-0,3 l skleníky, minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz černý Mšice podle signalizace 21 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz černý Pilatka rybízová podle signalizace 21 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz červený Mšice podle signalizace 21 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Rybíz červený Pilatka rybízová podle signalizace 21 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkvička Mšice 14 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový AT 0,1-0,15 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový AT 0,1-0,15 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Salát Mšice 7 0,2 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Slivoň Obaleč švestkový 14 0,2-0,25 l
Slivoň Pilatka švestková 14 0,2-0,25 l
Slivoň Pilatka žlutá 14 0,2-0,25 l
Slivoň Mšice 14 0,1-0,2 l
Slivoň Tmavka švestková podle signalizace 14 0,2-0,25 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Třešeň Mšice 14 0,1-0,2 l
Třešeň Vrtule třešňová 14 0,2 l
Višeň Mšice 14 0,1-0,2 l
Višeň Vrtule třešňová 14 0,2 l
Zelí Mšice 7 0,2 l zelí červené a bílé minor. reg.: ÚKZÚZ
detail