Chemap Agro s.r.o.

CALYPSO 480 SC

Účinná látka

Balení

PE dóza 250 ml, PE lahev 1 l

Charakteristika

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k ochraně řepky olejky, jabloní, třešní, višní, slivoní a brambor proti žravým a savým škůdcům.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

CALYPSO 480 SC

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Calypso 480 SC obsahuje účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů. Působí jako kontaktní a požerový jed, má vynikající systémové vlastnosti a nový způsob účinku spočívající v narušení přenosu impulsů uvnitř nervového systému hmyzu. Mechanizmus je obdobný jako u acetylcholinesterásy, avšak thiacloprid je pouze pomalu inaktivován. Jeho trvalé působení vede k celkové disfunkci nervového systému a následně k usmrcení zasaženého cílového organizmů.

Doporučení

Jádroviny
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum)
Aplikace proti dospělcům se provádí dle signalizace, obvykle ve stadiu myšího ouška jabloně.

Obaleč jablečný (Cydia pomonella)
Aplikace dle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít ihned po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat na začátku líhnutí larev. Dávka 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení.
Je vhodné především proti 2. generaci škůdce.

Pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea)
Aplikace se provádí podle signalizace, obvykle na konci kvetení jabloní, tj. v době opadu korunních plátků.

Peckoviny
Vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi)
Aplikace se provádí podle signalizace. Proti dospělcům v době jejich zvýšeného náletu na signalizační desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. Především u pozdních odrůd (Kordia, atp.) je třeba ošetření po 12 až 14 dnech zopakovat.

Obaleč švestkový (Cydia funebrana)
Aplikace se provádí podle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat na začátku líhnutí larev. Dávka 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení. Je vhodná především proti 2. generaci škůdce.
Pilatka švestková (Hoplocampa minuta), Pilatka žlutá (Hoplocampa flava)
Aplikace dle signalizace, obvykle na konci kvetení slivoní, tj. v době opadu korunních plátků.
Jádroviny a peckoviny
Mšice
Aplikace se provádí obvykle při prvním objevení kolonií mšic. Při silném tlaku škůdce je vhodné použít vyšší dávku přípravku, která umožňuje rychlejší nástup účinnosti a delší reziduální působení.
Brambory
Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata)
Aplikace se provádí v době maxima líhnutí larev, tj. obvykle při převažujícím výskytu larválních stadií L1 až L3.
Přípravek velice dobře působí na mšice.

Přípravek Calypso 480 SC lze použít maximálně 2× v průběhu vegetace.
Aplikace přípravku se provádí běžnými pozemními postřikovači anebo rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování podle návodu k použití.
Doporučené množství postřikové kapaliny: ovocné plodiny 300–1000 l/ha, brambor 300–500 l/ha.

Řepka olejka
Vzhledem k vynikajícím insekticidním vlastnostem a toleranci vůči včelám je přípravek velmi vhodný pro použití proti řadě škůdců v řepce olejce a hořčici bílé.
Krytonosec čtyřzubý (Ceuthorhynchus pallidactylus), Krytonosec řepkový (Ceuthorhynchus napi)
Aplikace se provádí podle signalizace, nejlépe před začátkem kladení vajíček. Dávka 0,15–0,2 l/ha.

Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus)
Aplikace se provádí podle signalizace k ochraně poupat řepky. Zvláště vhodná je aplikace v době prosvítání prvních poupat. Dávka 0,1–0,15 l/ha.

Krytonosec šešulový (Ceuthorhynchus obstrictus), Bejlomorka kapustová (Dasyneura brassicae)
Aplikace se provádí podle signalizace v době maximálního náletu škůdců. Dávka 0,15–0,2 l/ha.

Velkou předností insekticidu Calypso je jeho výborná účinnost i za vysokých teplot a při slunečním svitu.

Calypso 480 SC lze použít maximálně 2× v průběhu vegetace. Pro zvýšení razance účinku je možné použít také kombinaci Calypso 480 SC s insekticidem Decis.

Ovocné a okrasné školky

Způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Max. 2× za sezonu.

Dávka vody: 200–1000 l/ha.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
ovocné a okrasné školky - 50–150 cm
6
6
6
6
ovocné a okrasné školky - nad 150 cm
18
14
8
6

Pro aplikaci na rostliny vyšší než 150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Maliník, ostružiník

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
maliník,
ostružiník
200–1 000 l/ha
postřik, rosení
max. 2×

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
maliník, ostružiník
6
6
6
6

 Cibule

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
cibule
400–600 l/ha
postřik
max. 2×
7 dní

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová 21 0,1 l
Broskvoň Mšice 14 0,1-0,2 l
Celer Mšice 14 0,2 l max. 2×, pouze celer bulvový, minor. reg. ZÚ ČR
Cibule Mšice od začátku výskytu 21 0,2 l 400–600 l max. 2×, cibule jarní (salátová), minor. reg. ÚKZÚZ
Cibule Květilka cibulová od začátku výskytu 21 0,2 l 400–600 l max. 2×, cibule jarní (salátová), minor. reg. ÚKZÚZ
Cibule Třásněnky od začátku výskytu 21 0,2 l 400–600 l max. 2×, cibule jarní (salátová), minor. reg. ÚKZÚZ
Hořčice Blýskáček řepkový AT 0,1-0,15 l 40-80 l
Hořčice Krytonosec čtyřzubý AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hořčice Krytonosec řepkový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hořčice Krytonosec šešulový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hořčice Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Hrušeň Mšice 14 0,15-0,2 l
Jabloň Květopas jabloňový 14 0,2 l
Jabloň Zobonoska ovocná podle signalizace 14 0,25 l max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Jabloň Mšice 14 0,15-0,2 l
Jabloň Podkopníček ovocný podle signalizace 14 0,25 l max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Jabloň Obaleč jablečný 14 0,2-0,25 l
Jabloň Podkopníček spirálový podle signalizace 14 0,25 l max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Jabloň Pilatka jablečná 14 0,2-0,25 l
Jahodník Květopas jahodníkový podle signalizace 3 0,25 l 1500–2000 l max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Jahodník Mšice podle signalizace 3 0,25 l 1500–2000 l max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Kapusta Mšice 7 0,2 l max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR
Kedluben Mšice 7 0,2 l max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR
Květák Mšice 7 0,2 l max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR
Maliník Mšice od začátku výskytu 7 0,2 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Maliník Malinovník plstnatý od začátku výskytu 7 0,2 l max. 2×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Meruňka Mšice 14 0,1-0,2 l
Mrkev Mšice 7 0,2 l max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR
Okrasné škoky Saví škůdci 0,2-0,25 l 200–1000 l savý hmyz, max. 2×, minor. reg. ÚKZÚZ
Okrasné škoky Žraví škůdci 0,2-0,25 l 200–1000 l žravý hmyz, max. 2×, minor. reg. ÚKZÚZ
Okurka Mšice 3 0,2-0,4 l max. 2×, pouze okurka skleníková, minor. reg. ZÚ ČR
Ovocné školky Saví škůdci 0,2-0,25 l 200–1000 l savý hmyz, max. 2×, minor. reg. ÚKZÚZ
Ovocné školky Žraví škůdci 0,2-0,25 l 200–1000 l žravý hmyz, max. 2×, minor. reg. ÚKZÚZ
Paprika Třásněnky od začátku výskytu 3 0,2 l 600–1000 (1200) l skleníky, max. 2×, minor. reg. ÚKZÚZ
Rajče Housenky při prvním výskytu 3 0,1-0,3 l 600–1000 l skleníky, max. 3×, minor. reg. ÚKZÚZ
Rybíz černý Mšice podle signalizace 21 0,2 l 400–1000 l max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Rybíz černý Pilatka rybízová podle signalizace 21 0,2 l 400–1000 l max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Rybíz červený Mšice podle signalizace 21 0,2 l 400–1000 l max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Rybíz červený Pilatka rybízová podle signalizace 21 0,2 l 400–1000 l max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy
Ředkvička Mšice 7 0,2 l max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový AT 0,1-0,15 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový AT 0,15-0,2 l 40-80 l
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový AT 0,1-0,15 l 40-80 l
Salát Mšice 7 0,2 l max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR
Slivoň Pilatka žlutá 14 0,2-0,25 l
Slivoň Mšice 14 0,1-0,2 l
Slivoň Obaleč švestkový 14 0,2-0,25 l
Slivoň Pilatka švestková 14 0,2-0,25 l
Třešeň Mšice 14 0,1-0,2 l
Třešeň Vrtule třešňová 14 0,2 l
Višeň Mšice 14 0,1-0,2 l
Višeň Vrtule třešňová 14 0,2 l
Zelí Mšice 7 0,2 l max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR
Agro Aliance
Sumi Agro s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup
DuPont
Prograin-Zia s.r.o.

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
4%
2%
21%
3%
51%
detail