BASF
BASF
BASF

AGRA

Obaleč švestkový

Latinský název: Cydia funebrana (Treitschke)
Slovenský název: Plodokaz slivkový
Německý název: Pflaumenwickler, Pflaumenmade
Anglický název: Red plum maggot, Plum fruit moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Obalečovití - Tortricidae

Hostitelské rostliny

Slivoně, renklódy, broskvoně, meruňky aj.

Škodlivost

Napadené plody se obvykle dříve zbarvují a předčasně opadávají. Často mívají na povrchu, v místech, kudy vnikla housenka dovnitř, kapičky kleje. Jsou měkčí než zdravé plody. V plodu je možno nalézt růžovou housenku a hnědý trus. Za vlhkého počasí plody zahnívají.

Hospodářský význam

Vážnější škody způsobují housenky 2.generace znehodnocováním plodů.

Popis

Motýlci jsou dlouzí 5 - 7 mm. V rozpětí křídel měří 13-15 mm. Mají přední křídla jednobarevná, tmavě fialově hnědá až šedohnědá, se světlejší, tmavě tečkovanou skvrnou a zadní křídla poněkud světlejší než přední.

Vajíčka jsou průhledná. Podobají se mírně vypouklému hodinovému sklíčku.

Housenky jsou rezavě červené, na spodní straně bělavé. Mají tmavou hlavu. Dosahují délky 1 cm.

Životní cyklus

Přezimují dorostlé housenky v zámotku, v prasklinách borky nebo jiných úkrytech. Na jaře se kuklí. Motýli 1.generace létají obvykle v květnu, za 15 až 25 dní po opadu květních plátků švestek. Motýli 2.generace létají koncem července a počátkem srpna. Samičky kladou ve večerních hodinách vajíčka na mladé plody, ojediněle i na okolní listy. Vylíhlé housenky se několik minut pohybují po povrchu plodů a poté se vžírají dovnitř plodů.

Obaleč švestkový má u nás 2 generace. První generace zpravidla bývá málo početná a lehce ujde pozornosti, protože červivé plody opadávají v období obvyklého červnového opadu plodů.

Housenky z těchto plodů se kuklí v různých úkrytech. Oplodněné samičky 2. generace kladou vajíčka a housenky vyžírají větší a dozrávající plody. Odtud se stěhují do zimních úkrytů, v nichž si předou pevné zámotky.

Ekologie

Významnými přirozenými nepřáteli jsou lumci, lumčíci a chalcidky.

Nepřímá ochrana

Pěstování ranějších odrůd švestek. Kuklící se housenky jsou v půdě napadány entomopathogenními hlísticemi a houbami.

Chemická ochrana

Imaga létají ve dvou výrazných dobře oddělitelných vlnách.

Proti první (přezimující) generaci zpravidla nebývá třeba zasahovat. Ochrana je účelná jen při nízké násadě plodů.

Proti 2.generaci se doporučuje aplikovat doporučené přípravky za týden po vrcholu první letové vlny. Některé přípravky se mají aplikovat v době vrcholu letové vlny.

Poznámky

Signalizace pomocí použití feromonového lapače CF k signalizaci optimálního termínu ošetření podle návodu na etiketě.

Insekticidy

AFFIRM    |  CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  |  EXIREL    |  INSEGAR 25 WG    |  INTEGRO    |  ISOMATE OFM ROSSO    | 
obaleč švestkový (foto Jaroslav Rod)

obaleč švestkový (foto Jaroslav Rod)

detail