Chemap Agro s.r.o.

Zobonoska ovocná

Latinský název: Rhynchites bacchus(L.)
Slovenský název: Nosánik ovocný
Německý název: Purpurroter Apfelstecher, Apfelfruchtstecher
Anglický název: Purple rhynchit weevil of apple
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Zobonosky - Rhynchitinae

Hostitelské rostliny

Jabloně, višně, třešně, slívy, meruňky, broskve a jiné listnaté dřeviny.

Škodlivost

Zasýchání květních a listových pupenů. V plodech vykousané hluboké dírky. Spadané svraštělé plody s odkousnutou stopkou.

Hospodářský význam

Škodí nejvíce na jaře a na podzim vykusováním pupenů a v době rozmnožování ničením plodů. Škodí hlavně na jabloních, třešních, švestkách, meruňkách a broskvoních.

Popis

Brouci mají charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5-5,5 mm dlouzí, různě zbarvení, purpuroví, fialoví, nejčastěji zlatozelení.

Larvy jsou beznohé, žlutobílé. Dorůstají délky 9 mm. Kukla je bílá, pokrytá skupinkami silných štětinek.

Životní cyklus

Přezimuje larva v půdě, nebo dospělci v půdě, ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. Brouci brzy na jaře vykusují hluboké jamky do květních a listových pupenů. Později ožírají parenchym mladých listů a květů a vykusují dužinu plodů. Samičky kladou vajíčka do plodů po jednom do hlubokých kanálků, které si předem vyhloubily. Navíc nakusují pokožku plodů.

Larvy se vyvíjejí ve spadlých plodech. Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď přezimují, nebo se z nich ještě v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají pupeny ovocných dřevin.

Ekologie

V larvách cizopasí lumčík z rodu Microbracon.

Insekticidy

CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  |  MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  | 
Zobonoska

Zobonoska

zobonoska ovocná - deformovaná broskev (foto Jaroslav Rod)

zobonoska ovocná - deformovaná broskev (foto Jaroslav Rod)

zobonoska ovocná - deformované jablko (foto Jaroslav Rod)

zobonoska ovocná - deformované jablko (foto Jaroslav Rod)

detail