Chemap Agro s.r.o.

KAISO SORBIE

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců 5 m.

DO: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (větší nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, kukuřice, obilniny, peluška, řepa krmná, řepka

200–400 l/ha

postřik

max. 1×

U obilnin se aplikuje vyšší dávka z uvedeného rozpětí při silnějším výskytu mšic.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice

12

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových členovců [m]

řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice

5

5

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Mšice podle signalizace 14 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz, brambory sadbové a konzumní
Cibule Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Cukrovka Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Cukrovka Žraví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hořčice Saví škůdci podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hořčice Žraví škůdci podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hrách Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Hrách Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Ječmen ozimý Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Kukuřice Bzunka ječná 11–13 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Oves jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Oves ozimý Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Oves ozimý Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Peluška Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Peluška Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Peluška Žraví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×, semenné porosty
Peluška Saví škůdci podle signalizace 7 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Proso Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Pšenice jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Pšenice ozimá Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Saví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepa krmná Žraví škůdci podle signalizace 28 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Dřepčík olejkový podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový 50–55 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Mšice podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Dřepčík olejkový podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový 50–55 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý 30–35 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový 60–65 BBCH, podle signalizace AT 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá Mšice podle signalizace 56 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Tritikale ozimé Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Žito jarní Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito jarní Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Žito jarní Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito jarní Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito jarní Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Kněžice obilná podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Mšice 55–71 BBCH, podle signalizace AT 0,1-0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Mšice podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×, mšice jako přenašeči viróz
Žito ozimé Kohoutek černý podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Žito ozimé Obaleč obilní podle signalizace 35 0,15 kg 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail